2018-11-05

(05 Ноември 2018 г.), Деветнадесети персонален Меморандум До Румен Радев – армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТНО КОМПЛЕКСИРАН СТРАТЕГИЧЕСКИ НЕАДЕКВАТЕН МУХЛЬО, ВИСОКОПОСТАВЕНО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАН КАТО НИСКОПОСТАВЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на престъпния неоколониален банкстерско-мафиотски политически режим тип хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.com
=========================================================

05 Ноември 2018 г.

 

Деветнадесети персонален Меморандум

            До Румен Радев армейски Генерал и Президент на България, но ФАКТИЧЕСКИ ЛИЧНОСТНО КОМПЛЕКСИРАН СТРАТЕГИЧЕСКИ НЕАДЕКВАТЕН МУХЛЬО, ВИСОКОПОСТАВЕНО ИНСТИТУЦИОНАЛИЗИРАН КАТО НИСКОПОСТАВЕН ЕНИЧАРСКИ МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК на престъпния неоколониален банкстерско-мафиотски политически режим тип хунта, превърнал Държавата България в Концлагер България  

 

І.

            Ваше Престъпно Височайше Нищожество,

КАТО ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА СПИСЪКА НА КАЗУСИТЕ ПОСОЧЕНИ в предишните ми (13-ти, 14-ти, 15-ти, 16-ти, 17-ти и 18-ти) Меморандуми,

            тук Ви ПРЕДОСТАВЯМ ОЩЕ КАЗУСИ по които пред надлежните инстанции акуратно съм посочил и описал абсолютно безспорни факти и напълно легитимни искания

            ПО КОИТО ИСКАНИЯ ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН НАДЛЕЖЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

--- --- ---

КАЗУСИ, адресирани ПЕРСОНАЛНО

до Румен Радев, армейски генерал и Президент на България,

по които казуси тук визираното високо институционално

държавно-властническо лице е извършило престъпна дейност,

като е встъпило като

ПОКРОВИТЕЛСТВУВАЩ СЪУЧАСТНИК, ОБЕЗПЕЧАВАЩ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ  

            1963.казус,Първи персонален Меморандум, 03 стр., регистриран 29.11.2017 г.;

            1964.казус,Втори  персонален Меморандум, 06 стр., регистриран 07.12.2017 г.;

            1965.казус,Трети персонален Меморандум, 05 стр., регистриран 13.12.2017 г.;

            1966.казус,Четвърти персонален Меморандум, 20 стр., регистриран 11.01.2018 г.;

            1967.казус,Пети персонален Меморандум, 04 стр., регистриран 12.01.2018 г.;

            1968.казус,Шести персонален Меморандум, 16 стр., регистриран 17.01.2018 г.;

            1969.казус,Седми персонален Меморандум, 05 стр., регистриран 18.01.2018 г.;

            1970.казус,Осми персонален Меморандум, 13 стр., регистриран 24.01.2018 г.;

            1971.казус,Девети персонален Меморандум, 10 стр., регистриран 26.01.2018 г.;

            1972.казус,Десети персонален Меморандум, 04 стр., регистриран 30.01.2018 г.;

            1973.казус,Единадесети персонален Меморандум, 18 стр., регистриран 14.02.2018 г.;

            1974.казус,Дванадесети персонален Меморандум, 02 стр., регистриран 16.03.2018 г.;

            1975.казус,Тринадесети персонален Меморандум, 02 стр., регистриран 19.03.2018 г.;

            1976.казус,Четиринадесети персонален Меморандум, 31 стр, рег. 02.04.2018 г.;

            1977.казус,Петнадесети персонален Меморандум, 27 стр., регистриран 10.04.2018 г.;

            1978.казус,Шестнадесети персонален Меморандум, 03 стр., рег. 27.09.2018 г.;

            1979.казус,Седемнадесети персонален Меморандум, 18 стр., рег. 01.10.2018 г.;

            1980.казус,Осемнадесети персонален Меморандум, 04 стр., рег. 05.10.2018 г.;

 

- - - - - - -

 

КАЗУСИ, адресирани ПЕРСОНАЛНО

до Главния Прокурор Сотир Цацаров,

 по които казуси тук визираното високо институционално

държавно-властническо лице

е извършило престъпна дейност,

като е встъпило като

ПОКРОВИТЕЛСТВУВАЩ СЪУЧАСТНИК, ОБЕЗПЕЧАВАЩ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ОСНОВНИТЕ ПРЕСТЪПНИ СУБЕКТИ 

            1981.казус,Първи персонален Меморандум, 02 стр., рег. 13.09.2018 г.;

            1982.казус,Втори персонален Меморандум, 03 стр., рег. 14.09.2018 г.;

            1983.казус,Трети персонален Меморандум, 03 стр., рег. 17.09.2018 г.;

            1984.казус,Четвърти персонален Меморандум, 03 стр., рег. 18.09.2018 г.;

            1985.казус,Пети персонален Меморандум, 03 стр., рег. 19.09.2018 г.;

            1986.казус,Шести персонален Меморандум, 04 стр., рег. 20.09.2018 г.;

            1987.казус,Седми персонален Меморандум, 38 стр., рег. 25.09.2018 г.;

            1988.казус,Осми персонален Меморандум, 04 стр., рег. 28.09.2018 г.;

            1989.казус,Девети персонален Меморандум, 13 стр., рег. 02.10.2018 г.;

            1990.казус,Десети персонален Меморандум, 06 стр., рег. 04.10.2018 г.;

 

 

ІІ.

            Пак Ви питам Ви, Ваше Престъпно Височайше Нищожество,

            „Не Ви ли тежат злодеянията, в обезпечаването на безотговорността на (за) които Вие, вече повече от една година, ПРЕДНАМЕРЕНО ИЛИ НЕПРЕДНАМЕРЕНО, но фактически и конклудентно изключително интензивно участвувате като ПОДСТАВЕН НИСКОЙЕРАРХИЧЕН МАРИОНЕТЕН СЪУЧАСТНИК и фактически съдействувате за своето собствено дискредитиране и обезпечавате своят собствен морален импийчмънт?”.

            Впрочем, питам Ви, „Вие, всъщност,  питате ли се „Чии ovarium крепите там, където сте?”.

            Вие, всъщност, питате ли се „Как другите генерали-президенти „по света” преди Вас са преодолявали кризисните ситуации на собствените си държави?”.

            Впрочем, благоволете да си отбележите, че във всичките мои т. нар. Меморандуми до посланиците на РФ и САЩ аз многократно, изрично и пределно ясно съм писал, че:

  Видно от цялостната моя научно-изследователска и практическа правозащитна дейност след бутафорните политически промени

от 90-те години ДО ДНЕС,

аз не съм спирал ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО да подчертавам, че

спрямо КГБ и ЦРУ

и техните ПРЕСТЪПНИ български кланове

лично аз имам

НЕ САМО „стари и нови сметки за уреждане”,

НО И (по колоритния израз на американските трапери) – „СТАРИ И НОВИ КОЖИ ЗА ДРАНЕ”.

05 Октомври 2018 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар