2018-06-26

(26 Юни 2018 г.), Седемдесет и пети (75-ти) Меморандум До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи, но фактически ПОРЕДЕН високопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник, извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба, включително и обезпечаващ функционирането на специализираните отдели в МВР, ДАНС, ГДБОП и прочее, за т. нар. „превантивни” и щантажно-манипулативни оперативни мероприятия, както и на специализирания отдел за директни и косвени убийства; КАКТО И фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция) НА НЕОКОЛОНИАЛНИЯ ТИП ХУНТА ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

26 Юни 2018 г.

Седемдесет и пети (75-ти) Меморандум

            До Валентин Радев – официален Министър на вътрешните работи,

            но фактически ПОРЕДЕН високопоставен ВИСОКООПАСЕН мутренско-мафиотски престъпник, извършващ специализирани секретни полицейски престъпления по служба, включително и обезпечаващ функционирането на специализираните отдели в МВР, ДАНС, ГДБОП и прочее, за т. нар. „превантивни” и щантажно-манипулативни оперативни мероприятия, както и на специализирания отдел за директни и косвени убийства;

КАКТО И фактическа Мадам на полицейско-проститутския бардак и вертеп, извършващ специализирани полицейски УСЛУГИ (т.е. Полицейска проституция)

            НА НЕОКОЛОНИАЛНИЯ ТИП ХУНТА ДИКТАТОРСКИ банкстерско-мафиотски политически режим, превърнал Държавата България в Концлагер България,

            ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

 

І.

            Преди всичко В ИМЕТО НА МЪКИТЕ И СТРАДАНИЯТА НА ВСИЧКИТЕ МЪРТВИ И ВСИЧКИТЕ ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ МОИ СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ПОЗНАТИ И НЕПОЗНАТИ СЪЧУВСТВЕНО БЛИЗКИ ХОРА

на тук визираният ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, изпълняващ длъжността Министър на вътрешните работи и обезпечаващ кръвожадното функциониране на

ГЕНОЦИДНО ДЕЙСТВУВАЩИЯТ

ПРАВИТЕЛСТВЕНО МУТРЕНСКО-МАФИОТСКИ

НЕОКОЛОНИАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ ТИП ХУНТА

открито и пределно ясно заявявам,

че го ПРОКЛИНЯМ ДО ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ!

 

            Също така изрично и пределно ясно ПРИПОМНЯМ на тук визираният ПОРЕДЕН ВИСОКООПАСЕН ПРЕСТЪПЕН мутренско-мафиотски Министър на вътрешните работи

            КАКТО ПРЕАМБЮЛНИЯТ (предшестващият, встъпителният) ТЕКСТ на моят Четиредесети Меморандум, датиран и надлежно регистриран В ПРИЕМНИЯТ ОФИС НА МИНИСТЪРА на 16-ти Януари

{ПРИ КОЕТО, само минути след това бех арестуван по обвинение, че в продължение на много месеци съм бил издирван и съм се укривал

(в приемната на Министъра; където всяка седмица ДВА ИЛИ ТРИ ПЪТИ лично съм се явявал, за да регистрирам поредният си Меморандум!!!)},

            ТАКА И КОНКРЕТНО-КАЗУСНИТЕ ТЕКСТОВЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ  НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ТЕКСТОВЕ.

 

            За пореден път изрично и пределно ясно уточнавам, че КАКТО пред надлежните български институции, ТАКА И пред редица европейски и международни институции многократно съм посочвал многобройни абсолютно неоспорими факти и основания, обосноваващи тезата, че

            в България не само геноцидът над 90% (деветдесет процента) от населението фактически има дълбоката същностна характеристика и фактическо проявление на

латентни поръчкови убийства,

но и самите отделни публично демонстративно-явни поръчкови убийства

в буквалният смисъл на думата са ДЕМОНСТРАТИВНО ЕЖЕДНЕВИЕ

налагано със стратегическата диктаторско-репресивна цел

за осъществяване на изключително високо-интензивна

т. нар. „оперативно-превантивна репресивна функция”

срещу абсолютно всеки напълно естествен,

но властнически обосноваван като „противодържавно опасен”

порив за проявление на

индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално

Човешко Достойнство

и на всеки естествен човешки стремеж за търсене на Справедливост и Правосъдие

от виновните престъпни дейци.

 

            Така, в контекста на тази реалност на ДИКТАТОРСКИЯ ГЕНОЦИДНО НЕОКОЛОНИАЛЕН мутренско-мафиотски ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ ТИП ХУНТА

НЕ САМО АЗ, НО И ВСИЧКИ КАТО МЕН ВСЕ ОЩЕ НЕСМАЧКАНИ И НЕУБИТИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ

сме подложени на ежедневни

СЕМАНТИЧНО ЯСНИ ИЛИ ДОРИ НАГЛО ДЕМОНСТРАТИВНО ОТПРАВЕНИ „ДОБРОНАМЕРЕНИ” ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ЗАПЛАХИ за отвличания и убийства на семейно и фамилно близки хора;

 

              Нещо повече – ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС поне аз лично съм написал, депозирал и регистрирал в надлежните институции неимоверно голямо множество (НЯКОЛКО ХИЛЯДИ) отделни конкретни казуси,

              при които изрично и ясно съм формулирал моето НАУЧНО-експертно юридическо заключение или мнение, че от всеки отделен казус е недвусмислено ОЧЕВАДНО ВИДНО, че

всичкото това неприкрито нагло се извършва

от самите специални служби и институции на държавата

И ИМА ДЕМОНСТРАТИВНО ЯВЕН

ПРЕСТЪПЕН ДИКТАТОРСКИ ГЕНОЦИДНО РЕПРЕСИВЕН ХАРАКТЕР.

 

            Така, в контекста на визираната ситуация по силата на Юридическата Коректност надлежно съобщавам факта (виж моите Интернет-сайтове!!!), че

на 13 Април, официално съм връчил (предоставил) на Техни Превъзходителства посланиците на Руската федерация и на САЩ моят така наречен Тридесети (30-ти) персонален Меморандум до поредните ИНТЕР- и ТРАНСнационални

  ГЛАВНИ НАДЗИРАТЕЛИ на Съветско/Руско-Американския Концлагер България Анатолий Анатолиевич Макаров и Ерик Сет Рубин;

 

            Също така, в контекста на визираната ситуаци по силата на Юридическата Коректност надлежно съобщавам факта (виж моите Интернет-сайтове!!!), че

считано от 05 март 14 Юни

надлежно официално съм връчил (предоставил) на 51 (петдесет и един) дипломатически представители (посланици и почетни консули) ЕДНООБРАЗЕН ОСНОВЕН ТЕКСТ от 37 (тредесет и седем) страници ПЛЮС пакет с повече от 200 (двеста) страници от приложени еднообразни доказателствени текстове,

         с които съм поискал да получа (да ми бъде даден) убежищен закрилнически статус и съдействие пред надлежните техни национални институции ДА РЕГИСТРИРАМ И ДА ОСЪЩЕСТВЯ ЕФЕКТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ на така нареченото

„Правозащитно фондационно Бюро

„Истина, Справедливост и Правосъдие”;

            чрез което да мога да обезпечавам и предоставям за Правосъдно разследване, разглеждане и произнасяне моите (в продължение на няколко десетилетия) прецизно документирани факти,

            относно голямо множество престъпни дейности, извършени от българските специални държавни и мафиотски служби, българските държавни и мафиотски институции и свързаните с тех индивидуални и корпоративни български и чуждестранни наказателно и гражданско-репараторно отговорни лица (субекти).

 

            При което, в съответствие с Принципите на Юридическата Коректност изрично и пределно ясно съм декларирал и заявявил, че

            ако ми бъде предоставена такава възможност да потърся и да реализирам наказателно и репараторно правосъдно възмездяване по визираните от мен казуси,

            веднага ще предприема всичко необходимо да възстановя по възможност абсолютно всички разходи, които институциите и личностите на тези държави са направили по повод и във връзка с обезпечаването и защитата на моите права.

 

            Също така по силата на юридическата коректност надлежно декларирам, че всичките посочени по-горе официални ОСНОВНИ текстове надлежно са публикувани в моите два Интернет-сайтове, при което

  след извършеното върху мен не особено дискретно химико-фармацевтично покушение, извършено в автобуса ИМЕННО ПО ВРЕМЕ НА ЗАВРЪЩАНЕТО МИ СЛЕД ПОСЕЩЕНИЯТА В ДВЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ МИСИИ,

            НАДЛЕЖНО СЪМ ИНФОРМИРИЛ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ

            както за покушението,

            така и за факта, че официално и надлежно съм обвинил ЛИЧНО Министър-Председателя (Премиера) и Министъра на вътрешните работи.

 

ІІ.

        Така, тук и сега,

ПРОДЪЛЖАВАМ ПРЕД ВСИЧКИ НАДЛЕЖНИ ИНСТИТУЦИИ ДА НАСТОЯВАМ ЗА НАДЛЕЖНО ОФИЦИАЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ОТ МЕН ФАКТИ И ОСНОВАНИЯ,

            КАКТО С ОГЛЕД НА ВЕРОЯТНО ИЛЮЗОРНИТЕ МИ НАДЕЖДИ И НАЙ-ВЕЧЕ НА СИСТЕМАТИЧНИТЕ МИ ПРОВОКАЦИИ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ, ЕВРОПЕЙСКИТЕ, СВЕТОВНИТЕ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

            ЗА ПРАВОСЪДНО ПРИЛАГАНЕ на специфично правните Принципи и Норми относно Отговорността на отделните конкретни престъпни дейци и на държавната система, които са извършвали, извършили и извършват този тип престъпна дейност срещу ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на репресираните лица,

            ТАКА И С ОГЛЕД на задълбочаването на строго научните ми изследвания относно престъпната дейност на комунистическите и на НЕО(ПОСТ)комунистическите специални служби, ГЕНОЦИДНО насочена специално срещу НОСИТЕЛИТЕ НА ВИСШАТА ЦЕННОСТНА СИСТЕМА на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности,

            КОИТО ИМЕННО знакови, пасионарни, лидерски личности, поради това, че са носители на изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достоинство, са характеризирани от специалните служби като т. нар. „знакови обекти”, потенциално и актуално опасни за държавната власт,

                и поради това С ВИСОКОПОСТАВЕНИ СЕКРЕТНИ РАЗПОРЕЖДАНИЯ СА ОПРЕДЕЛЕНИ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИ като подлежащи на рутинни и интензивни стратегически и тактически мотивирани различни широкоспектърни форми на ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО репресиране.

 

ІІІ.

            Така, в контекста на визираните факти и обстоятелства, в частност, в тук визираният КАЗУС относно престъпната ТЕРОРИСТИЧНА дейност на комунистическите и посткомунистическите специални служби, прокуратура и съд

обслужващи

ДИКТАТОРСКИ ГЕНОЦИДНО РЕПРЕСИВНИЯ

КОЛОНИАЛЕН И НЕОКОЛОНИАЛЕН

КЛАСИЧЕСКИ РЕГИОНАЛЕН

И НЕОКЛАСИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН (СВЕТОВЕН)

КОМУНИСТИЧЕСКИ И МУТРЕНСКО-МАФИОТСКИ

ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ ТИП ХУНТА,

тук приложено предоставям копия от документация,

относно ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАНА от лица, които са непосредствено оперативно ангажирани с един от позиционираните в жилищният блок в който живея със семейството си

РЪКОВОДНИ ЦЕНТРОВЕ

НА СВЪРЗАНИЯТ С БОЙКО БОРИСОВ

мутренско-мафиотски клан на братята Тагарински:

Марио Иванов Тагарински

- екс-депутат в 37-то, 38-то, 39-то, 40-то и 41-то Народно събрание и екс-Министър на Държавната администрация,

за когото се счита, че е един от малцината, който стоят начело на т. нар. „имотна мафия”

и Валентин Иванов Димитров (Тагарински)

– административен (т.е. мафиотски) секретар на Техническия университет.

 

В частност, в тук визираният казус става въпрос за

ПРЕСТЪПНО ПОКУШЕНИЕ, извършено върху мъж, живеещ в същият жилищен блок,

КОЕТО Е ИЗВЪРШЕНО ОТ ТАКА НАРЕЧЕНИЯТ

„ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДОМСЪВЕТА НА БЛОКА”,

КОИТО Е БИВШ КРИМИНАЛЕН ПРЕСТЪПНИК,

ИЗПОЛЗУВАН ПО ВРЕМЕТО НА ПРЕСТЪПНИЯТ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕЖКИ ПОКУШЕНИЯ ВЪРХУ ПОЛИТИЧЕСКИ НЕУДОБНИ ЗА ВЛАСТТА ЛИЦА.

Нещо повече – съществува информация, че неговият баща, който е бил с основно образование е стигнал до офицерският чин „майор” от МВР

като е бил използуван за извършване на осакатявания и убийства

по времето на 50-те и 60-те години на комунистическата държавна власт.

 

В частност става въпрос за това, че

същото това престъпно криминално лице ПРЕЦИЗНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО АКТИВНО СЕ ПОЛЗУВА ОТ ЗАКРИЛАТА НА ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ,

КОИТО ОБЕЗПЕЧАВАТ ТОТАЛНА (ЦЯЛОСТНА) БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

 

         В частност, изршчно и ясно се позовавам на ОБЕМИСТИЯ ДОКУМЕНТАЛЕН МАСИВ, предоставен от мен

         както на тук визираният така и на предишните министри на вътрешните работи, така и на надлежните други институции

         за престъпната дейност, НЕПОСРЕДСТВЕНО ИЗВЪРШВАНА от лица, намиращи се в директно подчинение на различни мутренско-мафиотски кланове,

         КОИТО ПРЕСТЪПНИ КЛАНОВЕ, ОБАЧЕ, НЕИЗМЕННО СЕ НАМИРАТ В ГОСПОДАРСТВУВАЩО ИЛИ В ПОДЧИНЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

         НА ОФИЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ - специални служби, МВР, Правителство, Прокуратура, Съд и прочее);

         В частност, изршчно и ясно се позовавам на ПРЕДОСТАВЕНИЯТ ОТ МЕН ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ОБЕМИСТ ДОКУМЕНТАЛЕН МАСИВ,

       в който са визирани редица КОНКРЕТНИ казуси, относно извършена и в момента извършваща се престъпна дейност, НАСОЧЕНА СРЕЩУ МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО.

 

            Изрично и ясно уточнявам, че

            НЕ САМО КАТО ЛИЧНО ПОСТРАДАЛО ЛИЦЕ

            НЕ САМО КАТО ЛИЦЕ, НА КОЕТО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И НА ФАМИЛИЯТА СА ЖЕСТОКО ЛИЧНО ПОСТРАДАЛИ,

            ОТ ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ (ДС) И НА НЕО(ПОСТ)КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,

            НО И КАТО ВИСОКОПРОФЕСИОНАЛЕН НАУЧЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ съм абсолютно категоричен, че

            от Септември 1944 г. до днес

           в системата на специалните служби съществуват строго секретни разпореждания за извършване както лично от секретните служители на службите, така и от вербувани от тех лица

         ШИРОКОСПЕКТЪРНИ ПЕРМАНЕНТНИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЕВРЪЩАЩИ ЕЖЕДНЕНИЕТО НА ВСИЧКИ НАБЕЛЯЗАНИ ОБЕКТИ ВЪВ ВСЕКИМИНУТНО БОЙНО ПОЛЕ.

 

ІV.

            Настоявам да получа СПЕШНО, ОБСТОЙНО, ПРЕЦИЗНО, ФАКТОСЪОБРАЗНО И ПРАВОСЪОБРАЗНО мнение на Министерството на вътрешните работи по така поставеният казус.

При това изрично и пределно ясно обвинявам

КАКТО Министър-Председателя (Премиера)

ТАКА И Министъра на вътрешните работи.

26 Юни 2018 г.                                                                                Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар