2013-02-25

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 525Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права,
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
========================================================= 
25 Февруари 2013 г.


Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството,
на Президента,
и на другите държавни институции! – 525


До г-н Сотир Цацаров –
Главен прокурор на България,
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП рег. №2821/2009 г., V отдел,
относно геноцидно и корупционно мотивираната престъпна дейност на
електроснабдителната фирма ЧЕЗ            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Разбира се, като професионален познавач на теорията и практиката на Системата, в която Вие изпълнявате възложената Ви функция,
            въобще не очаквам от Вас да действувате по по-различен от досегашния престъпен начин на действие на предишните Главни прокурори;
            все пак, обаче, въпреки това, поради дълбоко принципни съображения, официалните ми взаимоотношения с Вас ще започнат така, както и с Вашите предшественици – известно минимално социално и професионално време, необходимо за Вашето същностно самопроявление или самодемаскиране, ще се отнасям към Вас с уважение, подобаващо за принципно-абстрактния (но не и реално-практическия) имидж на Институцията Ви -  
            пък след това, когато вече няма да можете да имате „аргумент за моя юридически неоснователна преднамереност“, ще престана да Ви „господиносвам“ и ще започна да Ви назовавам с адекватни на реалното Ви поведение епитети.

            Все пак, обаче, благоволете да отбележите, че въпреки системно-принципния ми конфликт с държавната власт и в частност с Прокуратурата –  при това още от времето, когато Вие все още не сте бил роден,
            много бих искал да не се стига дотам (до така посочената ситуация) –   
            но Ви уверявам, че това зависи единствено от самия Вас – от Вашата готовност и способност да се противопоставите на престъпните господари, които са Ви интронизирали на този върховен или висш държавен пост,
            и да поемете пътя на Правото и Справедливостта.

Така,
в контекста на необходимото „въведение в същността на казусите“
обръщам Вашето внимание върху факта, че
от късната есен на 1989 г.,
(когато излязох от затвора, където престоях шест календарни години като напълно невинно осъден и през което време абсолютно всичките ми близки беха подложени на жестоки репресии и скоропостижно починаха)
до днес
съм предприел повече от хиляда (1000)
напълно безуспешни конкретни процедури за търсене на Правосъдие;
и че само от Юли 2010 г. до днес
настоящето мое официално изявление пред институцията на Главния Прокурор
има статуса или характера на 525-то конкретно описание
на 525 отделни конкретно извършени престъления,
като всяко описание е рубрикирано
„Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции!“

         Така, г-н Главен Прокурор, без дори и една капка наивност
         КАКТО ОТНОСНО най-дълбоката фактическа ченгеджийско-мафиотска паравоенна престъпна същност на днешната четвъртвековна държавна власт, и в частност на Прокурорската  институция,
         ТАКА И ОТНОСНО съображенията конкретно за именно Вашето интронизиране като върховен жрец на тази институция,
         обръщам Вашето внимание върху факта, че
ясно, изрично и категорично настоявам да бъдат извършени
съответните легитимни процедури
по повод и във връзка с всичките тези мои официални искания за разследване на визираните престъпления.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,

            Приложено представям Ви копия от 84 (осемдесет и четири) страници документация,
            която, несъмнено, е много добре известна на подчинените Ви престъпни слуги на Мафията, и от която е видно,
            че служители на Прокуратурата, на Правителството и в частност на Полицията
            С РЕЦИДИВНА УПОРИТНОСТ НАГЛО И БРУТАЛНО СА ДЕМОНСТРИРАЛИ
            не само ПРЕСТЪПНО НЕСЪОБРАЗЯВАНЕ С РЕДИЦА КОНКРЕТНИ ЗАКОНОВИ НОРМИ И С ВОДЕЩИ ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОТО,
            но и НЕСЪМНЕНО УЧАСТИЕ В ПРЕСТЪПНО КОРУПЦИОННО СЪДРУЖИЕ С ФУНКЦИОНЕРИ НА ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ.


І :
            На 18 (19) Февруари 2009 г. надлежно съм регистрирал във Върховната касационна прокуратура текст (с.1-13), от който пределно ясно е видно, че съм заявил:
            че „Мафиотската фирма ЧЕЗ отново ме ограби“,
            че „Настоявам за точни сметки“, и
            че „Декларирам, че не съм съгласен да бъда ограбван нито от Българския клан на Руската Червена мафия, нито от Чешкия клан на руската или на която и да е друга мафия“.


ІІ:
            На 17 (21) Април 2009 г. надлежно съм регистрирал в Столичната Дирекция на МВР текст (с.14-16), в който съм заявил:
            че с цел да прикрие извършените престъпления
            (изразяващи се в начисляване на абсолютно неоснователни и недължими суми и съставяне на сметко-фактури, имащи характера на документ с неверно съдържание)
            електроснабдителната фирма ЧЕЗ (*без моето знание, съгласие и участие в събитието, *неизвестно по чие нареждане, *неизвестно от кои технически лица, *без наличието на т. нар. „поемни лица“, които да се подпишат като свидетели на обстоятелството)
            е демонтирала от електро-таблото досега използувания от мен мой електромер (който, като структурно-съставна част от моя апартамент е надлежно ЗАПЛАТЕНА ОТ МЕН и  моя лична собственост!) и го е заменила с друг;
            че с това свое действие визираната фирма, наред с осъществената от нея престъпна цел, е нарушила и основния принцип на Правото, изискващ наличието на равнопоставени и основани върху взаимното съгласие добросъвестни търговски взаимоотношения, и е демаскирала себе си като съставна част от Източноевропейската Мафия, използуваща всевъзможни методи и средства за шантаж и рекетиране;
            че публичното информационно пространство в България „е задръстено“ от голямо множество факти за престъпна дейност на тази фирма.


ІІІ:
            На 24 (25) Май 2009 г. надлежно съм регистрирал във Върховната касационна прокуратура текст (с.17-27),
            който още тогава е публикуван в Интернет: виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?, 2009-05-24,
            в който съм заявил:
            че съществуват пределно ясни доказателства, че всичките, така наречени „чуждестранни бизнесмени“, на които българската държава е започнала масово да разпродава изцяло или отчасти или да осъществява т. нар. концесионно предоставяне на икономически обекти, които до този момент бяха държавна собственост,
            въпреки техните външно авторитетни и будещи доверие западноевропейски или екзотични имена,
            всъщност са или непосредствено подчинени на българската Държавна сигурност или на съветската КГБ агентурни физически лица, или са физически лица, които са непосредствено подчинени на някаква друга, тайна служба или мафия, с която нашите и руските тайни служби или мафии се намират в превъзходни партньорски взаимоотношения;

            че още на 18 февруари 2009 г. съм предоставил на Прокуратурата и на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) текст, в който изрично, ясно и категорично съм определил фирмата „ЧЕЗ Електро България АД” именно като мафиотска; и съм заявил, че „Настоявам за точни сметки!”, без да се интересувам дали тази фирма е принадлежна към посткомунистическите кланове на Руската Червена мафия или на която и да е друга мафия;

            че самата ДКЕВР въобще не ми е отговорила, защото:
            Þтази държавна структура, която официално (и съгласно политическата и правната доктрина) е длъжна да се бори срещу енергийната Мафия, въобще не прави това;
            Þа тя въобще не го прави, просто защото  както цялата българска  държава, така и самата тя, е нискойерархичен структурен компонент от Червената мафия; при това тя е компонент, който има не само много по-нискойерархичен статус в сравнение с онези структури, които се занимават с проституцията, но и морал, който е много по-нисък от този на проститутките;

            че не съм получил никакъв официално адресиран до мен и предназначен именно за мен отговор от страна на самата мафиотска структура „ЧЕЗ Електро България АД”;.

            че съвсем неотдавна в българските медии широко е коментирано, че в обявената като реална, но всъщност напълно фиктивна и рекетьорска цена на тока, а също така и в многобройните други мафиотско-рекетьорски манипулации на енергийните фирми, са включени и заплатите на нашумели персони, принадлежащи към висшия ченгеджийски елит на българския филиал на КГБ и на вечно управляващата мафиотска структура, подвизаваща се като политическа партия и наричаща себе си Българска социалистическа партия (БСП), юридическа и фактическа наследница на престъпната терористична организация, наречена Българска комунистическа партия (БКП);

            че става въпрос за това, че цялата престъпна дейност на „ЧЕЗ Електро България АД е подчинена не само на изискването за удовлетворяване на специфично нейните и на нейните господари издръжка, но и на изискването за обезпечаване както личната висококонсумативна издръжка на живота на няколко личности, така и издръжката на мафиотската партия БСП (наследница на терористичната организация БКП).
            Че става въпрос за това, че в цената на тока е калкулирана и заплатата на известния ченгеджийски функционер на ДС и КГБ, известния комунистически и социалистически лидер и „държавник”, известния депутат от 36-то и 37-то Народно събрание и известния банкер на една от мафиотските банки, станала нарицателно известна с неговото име (тя бе наричана „Орсовка”) -  Златомир Орсов, инкорпориран в т. нар. надзорен съвет на електроснабдителната фирма на мястото на Севдалин Мавров, който доскоро бе и Главен секретар на престъпното мафиотско Правителство.
            Че става въпрос и за това, че като член на същия надзорен съвет на същата мафиотска фирма е инкорпориран и Антон Кутев, който е високопоставен член на Висшия съвет на мафиотската структура БСП.
            Че става въпрос и за това, че 67% от капитала на мафиотската фирма „ЧЕЗ Електро България АД е собственост на Чешката Република, а 33% е собственост на българската държава в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката; по-точно става въпрос и за това, че както самият Министър, така и всички високопоставени служители на това Министерство, всъщност са служители именно на стоящата над цялата българска държава Енергийна Мафия; и че съвсем дребен щрих към колорита на картината е и фактът, че там, в качеството на съветник на Министъра и едновременно в качеството на непосредствен решаващ фактор в управлрението на въпросната фирма, е инкорпорирана небезизвестната ханъм Айсехел Руфи - съпруга на суперагента на КГБ и неизменен стълб на постокомунистическото мафиотско управление на България Ахмед Доган.
            Че става въпрос и за това, че все още действуващото официално регистрирано съдружие на Чавдар Георгиев, Красимир Стоянов, Златомир Орсов и Борис Велчев налива изключително мощна струя вода в мелницата на слуха, че протежираният от Президента Главен Прокурор на България и в момента действува не само като институционален прокурорски слуга на Червената Мафия, но и като изключително активен високопоставен мафиот, включително и като мафиот от структурата наЧЕЗ Електро България АД, за „оневиняването” на престъпленията на която фирма и за недопускане на каквато и да е отговорност той има изключително високопоставена и решаваща роля.
            Че става въпрос и за това, че именно благодарение на високопоставеното покровителство на Главния прокурор Борис Велчев върху въпросната мафиотска фирма, когато софийският гражданин Веселин Узунов протестирал, че мафиотите го били рекетирали, като били поискали от него да плати несъразмерната на потреблението сума от 55 (петдесет и пет) лева за един месец, в отговор  мафиотската фирма му пратила сметко-фактура, съгласно която от нещастния собственик на едно съвсем малко жилище били поискали да заплати консумирана електроенергия за 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева само за един месец; която сума, впрочем, отговаря на размера на потребената електроенергия за месечното функциониране на една стоманолеярна или има равностойността на една десета от пазарната цена на целия имот.

            че става въпрос и за това, че именно благодарение на висопоставената Правителствена протекция въпросната мафиотска фирма е получила фактическата противоречаща на Правото, но прикрита зад „законови” норми възможност да извършва серия от финансово-счетоводни мафиотско-рекетьорски трикове, благодарение на които както всеки месец, така и всяко тримесечие да получава баснословни суми пари, които нямат абсолютно нищо общо с реалната консумания на електнрическия ток и имат характера на стопроцентов рекетьорски мафиотски паричен приход.
            Че именно чрез т.нар. Система на тримесечно инкасиране, но ежемесечно заплащане на консумираното количество електроенергия, фирмата въведе едно правило, което е абсолютно противоречащо на нормалните търговски правни правила.
            Че съгласно въпросното правило всеки абонат е длъжен всеки месец да кредитира фирмата с изключително висока сума пари, която парична сума не само може, но и обикновено няма нищо общо както с реално консумираната електроенергия, така и с главното изискване в търговските взаимоотношения, а именно за заплащане едва след надлежното легитимно измерено съответно количество консумирано количество електроенергия.
            Че ако въпросната фирма не беше мафиотско-рекетьорска, то тя щеше да приеме нормалното търговско правило да получава претендираната от нея сума пари само след и единствено след съответното (едномесечно, двумесечно, тримесечно и прочее) измерване на консумацията. Но тъй като тази фирма е именно мафиотско-рекетьорска фирма, тя е въвела правилото всеки да бъде длъжен да я кредитира всеки месец, независимо от консумацията през този месец, който кредит, вложен в съответните банкови сметки може да донесе на фирмата неимоверни лихвени печалби; а отделно, на всеки макар и официално третиран като клиент, но фактически третиран като феодално или крепостно зависим, който не е бил изпълнил своето феодално или крепостническо задължение, се налага т. нар. „неустойка за просрочени плащания”; от гледна точка на Правото тази именно т. нар. „неустойка за просрочени плащания” не е нищо друго, освен форма на чистопробен мафиотски рекет; и, разбира се, форма на чистопробен мафиотски рекет е и т.нар. задължение за ежемесечно кредитиране на фирмата.
            Че, впрочем, въведената от мафиотската фирма „ЧЕЗ Електро България АД” т нар. Система на изравнителните сметки е печално и много добре известна на софийските граждани и от дейността на другия клан на енергийната мафия – известен като „Топлофикация”.

            че във визирания текст съм записал следното:
            Нека изрично и ясно бъде казано както на мафиотското българско Правителство, така и на мафиотската българо-чешка електроснабдителна организация, че:
            Þсъгласно Принципите и Нормите на Правото те имат право и могат да извършват измерваното и отчитането на тока когато си искат: кеф им всеки месец, кеф им на всеки два месеци, кеф им на всеки три месеци, кеф им на всяка половин година, кеф им на всяка година, кеф им на всеки две или повече години;
            Þно в абсолютно никакъв случай нямат правото да претендират за рекетьорски междинни плащания;
            Þи че ако искат по-често да си взимат парите, трябва по-често да извършват търговското измерване на консумираната електрическа енергия;
            Þкрайно време е да проумеят, че след като България вече е член на Европейския съюз, трябва (длъжни са) да се съобразяват именно с онова, което в Европа се нарича Право;
            Þонова, с което те бяха свикнали и наричаха Социалистическо право, няма абсолютно нищо общо с онова, което в Европа се нарича Право;
            Þонова, което те наричат Закон, и което от гледна точка на неговото съдържание е „издигнатата в закон воля на комунистическата партия или на създадената от нея Червена Мафия”, не е и не може да бъде Право, тъй като в случая в т. нар. Закон е вкарано съдържанието на АНТИПРАВОТО;

            че държа изрично и ясно да обърна внимание, че специално електроснабдителният  български клан на Руската енергийна мафия, за да се опита да прикрие тоталната експлоатация на българското население специално в своята собствена сфера, извърши абсолютно типично феодализиране, като „Златната енергийна държавна кокошка” бе разфасована на 7 (седем) дружества, при което специално т. нар. „електроразпределение” бе разфасовано на три части и продадено на държавната фирма „CEZ” - собственост на Чешската държава, на немската фирма „E.ON” - собственост на някаква си частна немска фирма (най-вероятно именно подставена структура на българската ДС, немската ЩАЗИ и/или съветската КГБ) и на австрийската фирма „EVN” - собственост на австрийската  държава, персоналитета на която все още не ме интересува.
            Това, впрочем, бе извършено през 2005 г. от т. нар. Лондонски” или „Царски” ешелон на Руската Червена мафия, който действуваше чрез своя политически слугинаж, персонифициран най-вече в лицето на Милен Велчев и Милко Ковачев.
            Макар че в случая предмет на моето специално разглеждане е именно „ЧЕЗ Електро България АД, в порядъка на онагледяване на единната мафиотска политика, обезпечавана от ръководената от г-н Шушулов Държавна комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), ще посоча и следните драстични факти:
            ÞНа 20 октомври 2008 г. журналистката Веселина Ангелова е публикувала във в-к „Дневен Труд” статия със шокиращото заглавие „Покойници получават шокиращи сметки”. В тази статия е съобщено, че енергийната немска компания „E.ON” е била разпратила голяма серия от сметко-фактури за електромерно отченени разходи за консумирана електроенергия както на живи хора, домовете на които отдавна въобще на са обитавани, така и на покойници, за които, както изглежда, немската фирма продължава да е трогателно грижовна за техното електроснабдяване и на онзи свят. Дори нещо повече: макар, че специално къщата на баба Гана Първанова отдавна била рухнала след нейната смърт и фактически никъде не съществувал абсолютно никакъв електроизмерителен уред, на покойницата било изпратено съобщение, съгласно което служителите на фирмата не само били открили мистериозния абсолютно несъщствувящ електромер, но и били отбелязали консумация от 70 лева месечно. В статията си журналистката отбелязва, че от немската фирма й били казали, че това се било случило поради обстоятелството, че гражданите не били подали декларации, че жилищата им са необитаеми.
            Поне според мен този именно отговор на германския клан на руската Червена мафия носи в себи си дълбокото семантично послание, съгласно което: всички български граждани са длъжни да понасят рекета на Червената мафия; изключение се допуска само за мъртвите, но съвсем не за всички мъртви, а само за онези, които чинопоклонно са подали декларация и съпъствуващата документация,  удостоверяваща, че те наистива вече са мъртви.
            Както се вижда, посткомунистическият  реализъм е феномен, аналогичен на социалистическия реализъм, по времето на който Васил Сотиров бе написал разказ, който разказ бе основан върху тотално шествуващата социалистическа реалност, при която главният герой - сервитьор си мечтае за времето, когато хората ще си купуват ракията и яденето откъдето си искат, после ще си пият ракията и ще си обядват вкъщи, а на него ще му изпращат сметката и бакшиша с пощенски запис. Мирон Иванов бе написал разказ („Бръснарска балада”), в който главният герой-бръснар си мечтае всички хора да си се бръснат сами вкъщи, но после да се отбиват при него и да си плащат за услугата. Както се вижда, обаче, социалистическият  реализъм е една просто наивна детска игра в сравнение с мафиотския посткомунистически реализъм;

            че както е известно, през м. октомври 2008 г. медиите (вж. напр.: в-к „Дневник”, 14 октомври 2008 г.; Теодора Тодорова, в-к „Монитор”, 15 октомври 2008 г.) тържествено оповестиха, че заместник-шефът на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) бил заявил, че Комисията  била взела решение за отмяна и прекратяване на експерименталното тримесечно отчитане на тока; и че основната причина е недоверието на потребителите относно изготвянето на сметките, както и съображението за протипоправно кредитиране. В някои от медиите намери място и информацията, че т. нар. тримесечно отчитане, всъщност, представлявало форма на финансово-счетоводен мафиотски трик, обезпечаващ  рекетиращ тип ограбване на българските граждани с цели 120,000,000 лв.
            През март 2009 г., обаче, медиите (вж. напр. Николай Марченко, в-к „Сега”, 18 март 2009 г.) оповестиха, че българската държава е капитулирала напълно пред чешката мафиотска фирма и че въпросната държавна комисия е дала „нови три месеци отсрочка на чешката фирма”.
            Журналистите припомниха, че съгласно предишното Решение последният ден на срока, който е бил даден на чешката фирма, за да премине отново към едномесечно отчитане на тока, е изтичал на 31 Март 2009 г.; и че сега срокът изтича на 30 Юни 2009 г., което означава, че тогава вече ще са преминали изборите, ще е изтекъл и мандатът  както на Правителството, така и на главния  мафиотски слуга на енергийната Мафия Константин Шушулов и неговата престъпна банда; и че фактически Решението за ежемесечно отчитане на тока ще може да бъде евентуално изпълнено най-рано през септември или октомври 2009 г.
            Журналистите припомниха, също така, че междувременно тогава ще е свършило и Чешкото председателство на Европейския съюз; впрочем, журналистите припомниха, че лично пред тях същият този Шушуров още в края на 2008 г., преди началото на Чешкия ротационен мандат, е бил заявил, че самият той бил считал себе си за безпомощен относно налагането на санкции върху чешката фирма докато трае чешкият  мандат в ЕС.
            Което по абсолютно недвусмислен начин означава, че на него, на Шушулов, му е било известно, че самото Чешко Правителство и особено неговото дипломотическо представителство в София са били решили да използуват мандата си в ЕС, за да обезпечат безотговорност за престъпленията на чешкия клан на руската Червена Мафия.
            Журналистите обърнаха внимание и върху изказването на Шушулов, че ако Решението не бъде изпълнено на 30 Юни, то чешката фирма би могло да бъде глобена със сума между 20,000 и 1,000,000 лв.
            Пак журналистите посочиха, че дори и върху фирмата да бъде наложена санкция от 1,000,000 лв., при условие че фирмата вече е била рекетирала един милион граждани,  от които е била взела дори само  по десет лева в повече, то тя пак ще спечели 9,000,000 лв.; а ако фирмата е била рекетирала един милион граждани с по сто лева, то рекетьорско-мафиотският приход на фирмата ще е близо 100,000,000  лв.
            А тъй като българските абонати на чешката мафиотска фирма във всички случаи са повече от два милиона, то рекетьорският приход на тази фирма ще е най-малко около 200,000,000 лв.;

            че аз, разбира се, съм напълно съгласен, че както чешкият народ, така и чешката държава имат правото да искат и да получат от българския народ и от българската държава т. нар. репарации, представляващи финансово възмездие на щетите, които са били нанесени от българската социалистическа армия по време на прословутата „братска военна помощ”, осъществена от военното нашествие на войските на Варшавския договор в изпълнение на т.нар. „Доктрина Брежнев”.
            Само че дълбоко се съмнявам, че мафиотската чешка фирма „ЧЕЗ”, която несъмнено е трансмутационен продукт именно на Съветската Червена Армия, се опитва да събере по този именно начин репарациите, които българите и българската държава дължат на чехите и на чешката държава.
            Все пак категорично настоявам пред Негово Превъзходителство г-н Мартин Клепетко - Посланик на Република Чехия в България, да вземе официално отношение както по останалите поставени от мен въпроси, така и включително по този въпрос.

            че обръщам специално внимание върху публикуваните през м. декември 2008 г. в „Бизнесуик” факти, които после бяха многократно интерпретирани в българските медии, и съгласно които:
            Þв България, която е най-бедната страна на ЕС, цената на тока е много по-висока от цената на същия търговски продукт в Швеция, Финландия, Франция, Литва, Латвия, Естония и Гърция;
            Þсамо през август и септември 2008 г. цената на тока в България е била увеличена четири пъти!!!;
            Þсъвсем отделно от увеличената единична цена на тока, всеки жител на София е рекeтиран с най-малко 60% по-голяма сума за плащане, която е била „обоснована” чрез абсолютно неоснователно мафиотско отчитане на най-малко 50% по-високо потребление, каквото фактически въобще не е имало (вж.: Николай Георгиев, в-к „19 минути”, 19.02.2009 г.);

            че уточнявам, че с моето официално писмено изложение от 18 Февруари 2009 г. съм поискал да бъде извършена проверка, да бъде осъществено правораздавателно разследване и да ми бъде отговорено от инстанционните субекти, към които съм се обърнал.
            Поискал съм да бъде извършена тотална ревизия, в основата на която като изходна база да бъдат взети документираните през януари 2006 г. показания на електромера,  и като крайна база – документираните през януари 2009 г. показания на електромера, и тези показания да бъдат съпоставени със сумите, които съм платил.
            Посочил съм, че на 18.11.2008 г. съм посетил съответния офис и съм платил абсолютно цялата посочена във фактурата сума; след което съм получил следващата сметко-фактура, в която са били посочени показанията на електромера при предишното отчитане (за което съм се издължил изцяло) и показанията при следващото отчитане (за което предстои да се издължа), след което е посочена и сумата пари, която следва да издължа съобразно тези именно показания на електромера; и че накрая от мен е било поискано да заплатя някаква напълно измислена сума пари, определена като „просрочени задължения за минал период”, каквито „просрочени задължения” аз въобще нямам, и за които въобще не е посочено върху основата на кои и какви показания на измерителните уреди са били начислени;

            че след моето официално писмено искане за извършване на проверки и разследвания, чешко-българската мафиотска електроснабдителна фирма тайно е посетила електроразпределителното табло, където се намира моят електромер, и тайно го е сменила с друг електромер.
            След което мафиотската фирма ми е изпратила следващата сметко-фактура за дължими от мен консумации на електрическа енергия, доказателствата за които консумации, намиращи се върху таблото на електроизмерителния уред, са били преднамерено и по престъпен начин унижожени от фирмата.
            Така в сметко-фактурата на мафиотската фирма са били записани показания, които са напълно измислени, които нямат абсолютно нищо общо с реалността, и които показания всъщност са чисто мафиотски фантасмагорични измислици, обосноваващи мафиотския рекет;

            че като гражданин на Европейския съюз настоявам пред всичките адресати на настоящето мое официално писмено изложение да получа подобаващ подробен и адекватен отговор.
24 Май 2009 г.                                                                                 Янко Н. Янков


ІV:
            На 25 Май 2009 г. надлежно съм регистрирал в Столичната дирекция на МВР текст (с.28-32), в който съм посочил, че приложено съм представил ксерокс-копия от документи, от които е видно, че електроснабдителната фирма ЧЕЗ е извършина НОВО ДОКУМЕНТНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ.


V:
            На 25 Май 2009 г. надлежно съм регистрирал във Върховната касационна прокуратура текст (с.33-46),
            който още тогава е публикуван в Интернет: виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-2, 2009-05-25,
            и в който съм заявил:

            че    през м. октомври 2008 г. в българскоезиковата версия на високоавторитетното световно издание Le Monde diplomatique е публикувана статията на авторитетния български експерт Радко Ханджиев „Има ли грабеж при ЧЕЗ”.

            Тъй като изданието има специфичен професионален дипломатически и политически акцент, с категоричност може да се каже, че тя е била прочетена ако не лично от самия Негово Превъзходителство г-н Мартин Клепетко - Посланик на Република Чехия в България, то във всички случаи от съответното лице от неговия екип, което задължително му е било докладвало.
            Като се има предвид, че съгласно едно специфично определение „Дипломатът е неимоверно предпазлив професионален лъжец, служещ на престъпници, които са го изпратили в чужбина, за да посредничи между тях и местните (туземните) престъпни правителствени банди”, поне според мен може да се каже, че Негово Превъзходителство г-н Мартин Клепетко - Посланик на Република Чехия в България, превъзходно изпълнява тази си мисия.
            В същото време, обаче, като се има предвид обстоятелството, че от началото на тази година същият е изпълнявал и продължава да изпълнява включително и задължението и функцията на Титулярен Представител на ротационното председателство на Европейския съюз, поне според мен, официалното дипломатическо поведение на същото лице трябва да бъде подложено на специален анализ относно това „По какъв точно начин - престъпен или не, той е съвместявал функцията си на специален пратеник на своето Правителство при българското мафиотско Правителство и, заедно с това, функцията си на Титулярен Представител на ротационното председателство на Еворпейския съюз?”.
            Поне според мен, от официално казаните пред българските медии думи на Председателя на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Константин Шушулов относно престъпните действия в България на чешката мафиотска електроснабдителна фирма следва да бъде направен извод, че Чешкият посланик в България е действувал съвсем не като представител на Европейския съюз, а именно като представител на Руската Червена мафия, действуваща като трансмутационно лице на Съветската Червена армия и на Съветския Съюз;

            че съгласно българското Право, а и съгласно многогодишната практка, българската Прокуратура – както всеки Прокурор, така и най-вече Главният  Прокурор – има задължението да се самосезира във всички случаи, в които в медиите има жарналистически материали, в които се съдържат факти и обстоятелства относно извършени престъпления и нарушения както на масови човешки права, така и на отделни индивидуални човешки права.
            Във въпросната статия в Le Monde diplomatique не само е посочен т. нар. „фактически пресътпен състав”, но и пределно ясно и разбираемо са посочени и съответните правни текстове, които обсновават съставомерността на въпросните факти и на техите „творци”.
            Въпреки това, обаче, нито един български Прокурор не си е бил позволил да образува проверовъчна или следствена преписка или дело.
            А според мен, главната причина за този факт е фактът, че макар и изрично да не е било посочено името на един от високопоставените мафиотски престъпници, това име имплицитно се е било съдържало в субектната характеристика на престъпната дейност, и това е името на сегашния Главен Прокурор на Република България - лицето Борис Велчев.
            Както много добре е известно, Борис Велчев участвува в официално регистрираното и официално действуващото съдружие с Чавдар Георгиев, Красимир Стоянов и Златомир Орсов, а именно последният е високопоставен член на Надзорния съвет на въпросната мафиотска и извършваща грабеж на българското население фирма „ЧЕЗ Електро България АД”.
            Което означава, че Борис Велчев не е само високопоставен Главен Прокурор на България, изпълняващ слугинската дейност, обезпечаваща безотговорността на Мафията като цяло, и в частност безотговорността на енергийната Мафия, към която принадлежи и въпросната „ЧЕЗ Електро България АД”, но е и активно действуващ в момента високопоставен Мафиот, обезпечаващ безотговорността за лично собствената си и на съдружниците си престъпна мафиотска дейност;

            че    преди около близо две години, в контекста на активния изключително висок медиен интерес към дейността на „ЧЕЗ Електро България АД” и в частност в контекста на личното задължение на Министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров да изготви официално актуално гледище относно дейността на тази фирма, внезапно било прекъснато електроснабдяването на личния имот на Министъра, а с това не само била прекъсната и дейността на системата, обезпечаваща неговата и на членовете на семейството му охрана и безопасност, но и в системата на МВР била възникнала специална сложна ситуация, квалифицирана като терористичен акт.
            Според подвизаващите се в юридическите среди експерти по охраната и безопасността на високопоставените особи, след тази „невинна случка” Министърът сам и лично се бил погрижил да направи така, че въпросната фирма да получи максималната степен на удовлетворяване на нейните чисто мафиотски искания.
            Според официално публикувано в медиите експертно заключение „този акт е бил поредното предупреждение към властта, че трябва да продължава да се съобразява с енергийното лоби, а не да следва предписанията на Европейската комисия за съблюдаване върховенството на закона”;    

            че в България съществува една т. нар. Държавна агенция, която има зад гърба си повече от 120-годишна история и традиции в сферата на т. нар. метрологичен и технически надзор върху системите за измервания при размяната на стоки и услуги; а като член на Европейския Съюз България е длъжна зорко да следи, да контролира и да обезпечава спазването на всичките стандарти в тази сфера; тъй като именно тези стандарти имат характера на един от най-главните стълбове на нормалната търговска дейност, стопанската стабилност и демократичната, а не мафиотската, същност на политическия строй.
            Именно в контекста на това изискване, съгласно европейските стандарти, българската държава е длъжна да организира независими държавни лаборатории, които именно да се произнасят по абсолютно всички имащи търговско значение параметри на всеки отделен електромер.
            Странно е, обаче, че в пълно и драстично противоречие с Европейските правни нормативни правила през 2002 г. в България е бил приет „Закон за измерванията” (в сила от 09.11.2002 г.; обн. ДВ. бр.46 от 7 май 2002 г., изм. ДВ. бр.88 от 4 ноември 2005 г., изм. ДВ. бр.95 от 29 ноември 2005 г., изм. ДВ. бр. 99 от 9 декември 2005 г., изм. ДВ. бр.36 от 4 април 2008 г.), съгласно нормите на който българската държава е абдикирала от задълженията си в това отношение, като ги е предоставила не на кой да е, а именно на онези мафиотски структури, които рекетират и ограбват българските граждани.
            От гледна точка на онова, което се нарича Право,  тези именно законови норми са антиправови норми и като такива носят абсолютно всички белези на т. нар. „нищожност”, поради което те не подлежат на изпълнение, тъй като нямат (не притежават) необходимата им за това правна сила;

            че абсолютно типичен пример в това отношение е случаят с т. нар. частно дружество ЧЕЗ Лабораторис България ЕООД:
            Þсъздадено през 2006 г. и представляващо СТОПРОЦЕНТНА СОБСТВЕНОСТ именно на Чешката държавно-мафиотска фирма „ЧЕЗ”;
            Þкоето дружество е било официално оправомощено да извършва онази дейност по първоначалната и последващата проверка на електромерите, която дейност съгласно Правото е длъжна да извършва само и единствено държавата, тъй като именно държавата е и трябва да бъде независимият и незаинтересован арбитър между страните в равнопоставения търговски обмен;
            Þкато самото „оправомощаване” е било извършено със заповед № A-0-015/07.03.2008 г., издадена от Олга Манафова - изпълняваща длъжността Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) за извършване на първоначална и последваща проверка на електромери;
            Þсъгласно изричния текст на самата Заповед въпросното упълномощаване е било извършено върху основата на чл. 50, ал. 1 и 2 от Закона за измерванията, при което, обаче, по абсолютно драстичен и типично мафиотски начин е била нарушена нормата на чл.47, ал.1, т.2 и т.3 на Допълнителните разпоредби на същия Закон; съгласно които разпоредби кандидатствуващите фирми трябва да са „трета независима страна”; което означава, че кандидствуващата фирма трябва да е лице, което „не внася, не монтира, не ремонтира, не притежава и не използува средства за измерване, за проверката на които кандидатствува”;
            Þот фирмения регистър на Софийския градски съд, обаче, очевадно се вижда, че въпросното дружество е регистрирано на адрес ж.к. „Люлин”, ул. „Добринова скала  №1; че е еднолична стопроцентова собственост именно на „ЧЕЗ А. С.”, която е собственост на Чешката държава, чиято собственост е и „ЧЕЗ Електро България АД”.
            Тоест: казано пределно ясно: Левият мафиотски мозък и джоб на „ЧЕЗ А. С.” извършва проверка на търговската почтеност на десния мафиотски мозък и джоб на същата тази „ЧЕЗ А. С.”;

            че така, именно върху основата на посоченото българско държавно-мафиотско антиправово легализиране на престъпната мафиотска дейност на чешката държавно-мафиотска фирма чешката мафия абсолютно самоволно:
            Þизвършва демонтиране на сертифицираните от българските държавни лаборатории напълно изправни електромери;
            Þслед което, пак без съгласието на собствениците на жилището и на електромерите на техно място поставя свои уреди, които не са сертифицирани от независима лаборатория и които са пригодени така, че да отчитат много по-високо потребление на ток;
            Þа в случаите, в които собствениците не са съгласни да приемат този брутален престъпен мафиотски произвол, чешката мафиотска фирма ги подлага на специфичен интензивен тормоз, заплашва ги, насила прониква в техната неприсокновена частна собственост, извършва чисто мафиотски среднощни арести с фалшиви полицейски униформи, затваря хората в чисто мафиотски арестантски килии, извършва жестоки психически и физически насилия и принуждава харата да подписват „доброволни волеизявления”,  имащи чисто мафиотски характер. ОБСТОЙНОТО ОПИСАНИЕ НА ТЕЗИ ИМЕННО ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНО НЕ САМО В ЧЕШКАТА ПРЕСА, НО И В БЪЛГАРСКАТА;

            че в тази именно връзка е полезно да бъде припомнено на българския Главен Прокурор Борис Велчев, който е и хабилитиран преподавател именно по Наказателно право, че както той, така и неговите подчинени Прокурори, са длъжни да се запознаят както с изнесените от мен факти, така и с текста на чл.323 от Наказзателния кодекс и да приложат Правото и Закона;

            че добре известна е официалната псевдоюридическа позиция на държавната Чешка мафиотска фирма, съгласно която именно т. нар. „общи условия на договора”, сключен с държавната българска мафиотска фирма, са били имали характера на легитимна договорноправна база за този именно характер на нейното поведение.
            Българската Прокуратура, обаче, макар и да е ръководена именно от Мафиот, който е непосредствено ангажиран със самата тази престъпна дейност, Е ДЛЪЖНА да знае, че съществува и е в сила императивната норма на чл. 3 от Закона за защита на потребителите, съгласно която норма:
            ÞЕ НЕДЕСТВИТЕЛНА ВСЯКА УГОВОРКА, КОЯТО ИЗКЛЮЧВА ИЛИ ОГРАНИЧАВА ПРАВАТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;
            ÞНЕДЕЙСТВИТЕЛНА И НИЩОЖНА Е ВСЯКА КЛАУЗА, КОЯТО ОТКАЗВА ДА СЪБЛЮДАВА ТЕЗИ ПРАВА ИЛИ ИЗКЛЮЧВА ПРИЛАГАНЕТО НА ТОЗИ ЗАКОН В ДЪРЖАВА-ЧЛЕНКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ;
            ÞЧЕЗ Е ДЛЪЖНА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВА И С РЕГЛАМЕНТ 2006/2004/ЕО, ПРЕДПИСАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, ЗАБРАНЯВАЩ ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ ИЛИ БЕЗДЕЙСТВИЕ, КОИТО ПРОТИВОРЕЧАТ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ;

            че накрая на настоящето изложение припомням на двамата негови адресати, г-н Камен Ситнилски–Заместник-главен прокурор, отговарящ за досъдебното производство, и на Негово Превъзходителство г-н Мартин Клепетко - Посланик на Република Чехия в България и Представител на ротационното председателство на Европейския съюз:
            Þ че е необходимо да се запознаят с известените от мен факти и обстоятелства;
            Þ че е необходимо да съпоставят тези факти и обстоятелства както с текстовете на посочените по-горе правни норми, така още и с текстовете на:
***членове 18 (6), 116 (1) от Конституцията на България;
***член 47 (1) от Закона за измерванията;
***членове 2 (2) и 13 (2, 3) от Закона за енергетиката;
***членове 3 (1, 2, 3) и 68а от Закона за защита на потребителите;
***членове 93, 321 и 323 от Наказателния кодекс.
25 Май 2009 г.                                                                    Янко Н. Янков


VІ:
            На 05 Юли 2009 г. надлежно съм предоставил в посолството на Швеция и Посолството на Чехия текст (с.47-51),
            който още тогава е публикуван в Интернет: виж: Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.-3, 2009-07-05, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-3.html
            и в който съм заявил следното:
До Негово Превъзходителство г-н Пол Бейер -
Посланик на Кралство Швеция в България и
Представител на ротационното председателство 
на Европейския съюз, ул. „Алфред Нобел” № 4, 1113 София


Информационно копие:
До Негово Превъзходителство г-н Мартин Клепетко -
Посланик на Република Чехия в България
и Представител на ротационното (Чешкото) председателство 
на Европейския съюз, бул. „Янко Сакъзов” № 9, 1504 София

            Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.
            На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое писмо: – виж: „Чешки мафиотски рекет или военни репарации заради 1968 г.? - 3: http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-3.html ”.
                                                                                                   
            Прeди всичко бих искал, Ваше Превъзходителство, да Ви уведомя, че когато през 80-те години българският филиал на Съветската Червена армия бе предприел интензивна стратегия за моето противозаконно осъждане и вкарване в затвора, наред с другите посолства аз посетих и Вашето посолство, за да разкажа казуса си и да потърся юридическа и дипломатическа защита.
            Както тогава, така и днес, аз не съм в състояние да се отърся от дълбоко врязалото се в съзнанието ми впечатление, че съм бил попаднал в Съветското, а не в Шведското посолство: бях посрещнат нелюбезно, бях изпратен нелюбезно; все пак откровено ми бе казано, че заради моя казус няма да си развалят добрите взаимоотношения с българското комунистическо правителство и ме уведомиха, че за в бъдеще ще съм нежелан посетител на Посолството, а ако се опитам да застана на входа на Посолството, ще бъда третиран като терорист.
            После бях осъден за организиране на противодържавна организация и подстрекаване на чужди държави против СССР, България, Чехословакия и Полша; престоях в затвора шест години, от които две години и четири месеци въобще не съм виждал дневна светлина; когато изтърпях наложената ми присъда до посления й ден, Върховният  съд на България ме призна за невинно осъден при пълна липса на изискуемите от закона доказателства; а неотдавна Българският Парламент прие нормативен текст, съгласно който управлявалото по онова време българско  комунистическо правителство е било престъпно; от което, съгласно принципите на Правото следва, че престъпни са били и онези европейски правителства и техните дипломатически представителства в София, които са отказвали да предоставят помощ на жертвите на престъпленията, и така фактически са поддържали и давали легитимност на престъпната комунистическа власт.

            Само преди няколко дни, на 28 Юни 2009 г., с подобаващо внимание прочетох Вашето интервю със журналиста Иван Филчев от в-к „Новинар” и бях впечатлен най-вече от следните два пункта на това интервю:
            А) че през шестте месеци на Вашето представителство ще работите „по-скоро за колективните интереси на ЕС, отколкото за шведския национален интерес”, при което ще издигате на преден план и ще засилвате „ролята на ЕС като глобален актьор”;
            Б) че като наследство от чешкото председателство сте получили задължението да довършите решаването на проблемите, свързани с енергийната сигурност, във връзка с което и в съответствие с утвърдената дипломатическа практика „ще работите в трио с предишните две председателства, или иначе казано – по въпросите за енергийната сигурност на ЕС ще работите заедно с Чешкото посолство.

            При тази Ваша толкова елегантна дипломатическа формулировка, Ваше Превъзходителство, аз не мога да противопоставя никакъв формално-логически аргумент.
            Съвсем не е така, обаче, от гледна точка на същностно-съдържателната аргументационност.
            Бих искал да Ви припомня, Ваше Превъзходителство, че именно аз съм този, който пръв, още преди почти двадесет (20) години (по време на моето участие като политически представител в Националната „Кръгла масаи като депутат във Великото Народно събрание) изрично, ясно и категорично съм започнал да обосновавам и обосновавам включително и днес тезата:
            А) че в името на своето увековечаване третият ешелон на комунистическия елит е бил взел решението да изостави своята многовековна досегашна руска и съветска териториална империална хегемонична стратегия, като я замени с новата и модерна икономическо-енергийна империална хегемонична стратегия;
            Б) че по този начин, привидно отказвайки се от почти цялата своя териториална Империя, предоставяйки я на Европейския съюз, Русия фактически да превърне в своя Икономическо-енергийна Империя не само своите бивши империални територии, но и територията на самия Европейски съюз;
            В) и че именно по този начин именно Русия е наложила на Запада, и преди всичко на Европейския съюз, т.нар. „проблема за енергийната сигурност на ЕС.

            Бих искал да обърна Вашето внимание, Ваше Превъзходителство, върху обстоятелството:
            А) че макар както Русия, така и Европа да се се погрижили България да бъде „обезкостена и обезмозъчена” чрез принудителното икономическо и властово прогонване от тази територия на почти всички, които притежават устойчивост и мисловност, все пак, макар и поставени в изключително жестоки икономически и властови условия както в България, така и извън България все още има хора, които превъзходно разбират, че „в иметона главоломното престъпно забогатяване на мафиотския елит, свързан с тази именно „проблема за енергийната сигурност на ЕС, българското население е поставено в условията на тотален геноцид, и че отделно от нормалната смъртност и нормалната емиграция, именно в резултат на този геноцид от демографската карта на България липсват около 1 800 000 (един милион и осемстотих хиляди) български граждани;
            Б) че от 1990 г. до днес отделни казусни елементи на този геноцид са прецизно описани лично от мен в около 500 (петстотин) официални писмени изложения, депозирани не само в канцеларията на българския Главен прокурор, но и в дипломитическите офиси на почти всички Западни посолства в София;
            В) че голяма част от текстовете, съдържащи описание на отделните казуси на този геноцид, са публикувани както в издадената от мен документална ДЕВЕТТОМНА книжна поредица, така и в поддържаните от мен три Интернет-страници (Web sites).
            Бих искал да обърна Вашето внимание, Ваше Превъзходителство, върху обстоятелството:
            А) че по силата на Европейското право като гражданин на България аз съм и гражданин на Европейския съюз, а като гражданин на ЕС съм и гражданин както на Швеция, така и на Чехия;
            Б) че по силата на Европейското право както лично Вие, така и лично Посланикът  на Чехия сте длъжни да зачитате посочения мой граждански статус, при нарушенията на който аз имам правото да се обърна за защита към всичките възможни български и европейски правозащитни (включително и съдебни) институции;
            В) че със статус „препоръчана поща” съм изпратил две писма, адресирани до Негово Превъзходителство г-н Мартин Клепетко - Посланик на Република Чехия в България; тези писма са датирани на 24 май 2009 г. и на 25 май 2009 г.; за факта на изпращането на тези писма притежавам две разписки, носещи пощенското клеймо на софийската пощенска станция 1172;
            Г) текстът на тези две писма е публикуван на следните интернет-адреси:

Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.? , 2009-05-24, http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968.html

Виж:  ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-2 , 2009-05-25, http://iankov.blogspot.com/2009/05/1968-2_25.html;


            Д) че в тези две писма изрично, ясно и категорично съм обосновал тезата, че:
            Þбазираната в България Чешка енергийна фирма по своя фактически статус е структурен елемент от трансформиралата се в Червена мафия съветска Червена армия;
            Þтази фирма упражнява геноцидна стратегия върху повече от два милиона граждани на България, които номинално са нейни „клиенти”, но фактически са превърнати в обект на неимоверно рекетно ограбване и икономическо лишаване не само от нормално качестгво на живота, но и от самия им живот;
            Þот едно официално публично изказване на един от високопоставените правителствени чиновници става ясно, че той, макар и имайки контролни върху тази фирма функции, не е смеел да налага наказания на фирмата, тъй като тя е била политически гарантирана именно от Правителството и Посолството (Посланика) на Чехия, които точно по това време са съвместявали и функцията си на представители на Европейския съюз и по този начин са давали властово обезпечение за безотговорността за извършените от тази фирма престъпления;

            Бих искал да обърна Вашето внимание, Ваше Превъзходителство, върху обстоятелството че като се позовавам на моите гарантирани от Европейското право права, настоявам да вземете отношение по така изложените в моето писмо до Вас проблеми и да ми отговорите в рамките на онзи срок, който в Европа е считан (според Правото) за разумен.
05 Юли 2009 г.                                                                   Янко Н. Янков


VІІ:
            На 15 Юли 2009 г. надлежно съм регистрирал в Софийската районна прокуратура текст (с.52-59), който е публикуван в Интернет: Виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-4, 2009-07-15, http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-4.html
и гласи следното:
До Николай Попов – Младши прокурор в Софийската Районна прокуратура,
към пр. пр. № 4796/2009 г.
            Господин Младши Прокурор,
            От края на месец Февруари до вчера съм направил най-малкото десет опити да открия не само номера на прокурорската преписка, но и самата преписка, „маестро” на която сте лично Вие, но не можах да постигна абсолютно никакъв резултат.
            Междувременно както един експерт (инж. Моллов), така и един полицейски инспектор (Д. Иванов) ми бяха „споменавали” за наличието на такава преписка, но „както в доброто старо комунистическо време” „заговорнически” ми демонстрираха „великодушието” си да ми кажат това, и в същото време „непреклонността си” да откажат да ми кажат както номера на преписката, така и Вашето име, тъй като и двете неща били имали статуса на изключително високостепенна държавна тайна.
            Наистина, може и така да е, щом като Вие, в качеството си на български и европейски прокурор сте предпочел по брутален начин да нарушите принципите на Правото и моите суверенни права и интереси, като не сте ми  изпратил онази документация, която сте бил длъжен да ми изпратите.
            Едва вчера полицейският инспектор Томов ме уведоми, че Вие сте му бил наредил да ми покаже една папка, да ми даде възможност да прочета под неговия зорък полицейски надзор едно заключение на едно вещо лице, и да вземе от мен написано „обяснение”.
            Когато се опитах да прелистя преписката, полицейският инспектор с ужас ми каза, че няма право да ми позволи това, защото му е било наредено друго; но че все пак в нарушение на служебните си задължения ми дава възможност „да хвърля един бърз поглед” върху документацията.
            Отказах да се запознавам с преписката и си записах само номера и Вашето име.
            Господин Младши Прокурор,
            Като имам предвид това, което сте направил, а именно:
            Þче досега сте скривал от мен и че продължавате да скривате истината,  като сте се погрижил тя да остане извън папките по преписката;
            Þи отделно от това досега на мен да не ми е била дадена абсолютно никаква възможност да защитя правата и интересите си;
            Ви уведомявам, че по този начин лично Вие сте ми дал напълно реалните законни поводи и основания да Ви третирам по подобаващ начин.
            Засега, обаче, пред Вас изрично и ясно заявявам следното:
            Първо: Настоявам да ми предоставите чрез обичайния пощенски способ пълен набор от документацията, която се съдържа в прокурорската преписка и която Вие отдавна сте бил длъжен да ми предоставите, но в интерес на Мафията и в нарушение на моите права не сте го направил;
            Второ: Както навсякъде по света, така и в България, разходите по копирането и предоставянето на тези материали са за сметка на съответната институция.
            Аз, обаче, нямам нищо против да ми поискате някаква баснословно-нереална сума, която аз веднага ще заплатя.
            Много добре зная, че прокуратурата използува този шантажен икономически способ, за да мотивирва хората да се отказват от защита на правата си.
            Уведомявам Ви, обаче, да не се съмнявате, че после ще използувам възможните административни и съдебни средства и способи  не само да си върна парите, но и да Ви осъдя за всичките възможни видове нанесени ми вреди.
            Няма да е зле относно тази хипотеза да се консултирате във Върховната Касационна прокуратура, където вече имат опит с мен в това отношение.
            Чакам документацията, Господин Младши Прокурор!   
15 Юли 2009 г.                                                                   Янко Н. Янков


VІІІ:
            На 29 Юли 2009 г. надлежно съм регистрирал в Софийската районна прокуратура, Върховната касационна прокуратура, Министерския съвет и ДКЕВР текст (с.60-73), който е публикуван в Интернет: виж: „ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-5”, 2009-07-29,
и гласи следното:
Първо:
            Вчера, 28 Юли 2009 г., само един ден след официалното тържествено институционализиране на новото Правителство на България, действуващата  електроснабдителна фирма „ЧЕЗ” (CEZ) - официален собственик на Чешката държава, за пореден път официално демонстрира пълно незачитане и погазване на принципите и нормите на Правото, на принципите и нормите на Правовото общество, на принципите и нормите на Правовата държава, на официално действуващите в България правни и законови норми, на изричните разпореждания на българската изпълнителна правителствeно-административна власт, и най-вече на човешките права на българските граждани.
            В официално публикувани в медиите изявления, включително и на регионалния Директор на фирмата за България Любош Павлас, не само нагло се заявява и демонстрира категоричен отказ за съобразаване с Правото, с българските закони и с изричните разпореждания на съответните правителствено-административни институции, но и с превъзходно отработен типичен комуноидно-фашизоиден рефлекс се заявява, че фирмата ще спира тока на всеки български гражданин, който сам не превие по коленопреклонен и робски начин гръб под страх от непоносими икономически репресии и не се втурне да съобщава на фирмата своите, иначе съвсем лични, данни, като напр. електронни телефонни номера на мобилни телефони, чрез които, както много добре е известно, винаги може да се извършва проследяване на местопребиваването на всеки човек с точност до два метра.
            Не считам, че тук и сега е нужно да посочвам конкретните измерения на новото чудовищно престъпно поведение (деяние) на преставителите на посочената фирма.
            Всички Вие - адресатите на настоящено мое изложение - несъмнено притежавате ако не личната, то поне институционалната възможност да проучите измеренията на престъпното посегателство върху Правото, Българския Закон и човешките права на българските граждани; дори нещо повече – вие имате институционалното задължение да извършите това!
            Всичките вие несъмнено сами можете да си дадете ясна сметка относно това:
            Þче въпросното демонстративно престъпно поведение на представителите на въпросната фирма е избрано за проявление съвсем неслучайно именно само един ден след встъпването във функция на новото Правителство на България;
            Þи че това, всъщност, е направено, за да може още от първия ден на Новото управление да бъде пределно и недвусмислено ясен отговорът на въпроса: „Дали новото Правителство на България ще бъде обвързано с Европа, с Европейското Право и човешките права, или ще продължи досегашната стратегия на обвързаността на досегаште правителства с трансмутиралите в Червена мафия структури на съветската Червена  Армия, КГБ и ДС”.
Второ:
            Обръщам Вашето внимание върху следните обстоятелства:
            Þна 18 Февруари 2009 г. съм регистрирал в офисите на Главния прокурор и на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) специално и обстойно искане за разследване на конкретно посочена престъпна дейност, извършена от представители на посочената фирма;
            Þна 17 Април 2009 г. съм регистрирал в Столичната Дирекция на вътрешните работи (ул.„Антим І” №5, полицейски инспектор Д. Иванов) специално и обстойно искане за извършване на разследване на конкретно посочена престъпна дейност на представители на посочената фирма;
            Þна 21 Май 2009 г. съм регистрирал изключително обстойно правно гледище, предоставено в офисите на Посланика на Чехия, Европейския омбудсман, Главния прокурор на България, Министър-Председателя на България и Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)  (същият текст е публикуван и в Интернет на посочения по-горе електронен адрес);
            Þна 25 Май 2009 г. съм регистрирал в Столичната Дирекция на вътрешните работи (ул. „Антим І”, №5, полицейски инспектор Д. Иванов) ново (второ) специално и обстойно искане за извършване на разследване на конкретно посочена престъпна дейност на представители на посочената фирма;
            Þна 25 Май 2009 г. съм регистрирал в офисите на българския Главен Прокурор и на Посланика на Чехия ново специално и обстойно правно гледище относно престъпната дейност на представителите на посочената чешка фирма (същият текст е публикуван и в Интернет на посочения по-горе електронен адрес);
            Þна 05 Юли 2009 г. съм регистрирал (депозирал) в офисите на Посланика на Кралство Швеция (в качеството му на представител на ротационното председателство на ЕС) и на Посланика на Чехия специално и обстойно правно гледище (същият текст е публикуван и в Интернет на посочения по-горе електронен адрес);
            Þна 15 Юли 2009 г. съм регистрирал (депозирал) в офиса на Софийския районен прокурор (пр. пр. 4796/2009) специален текст, имащ характера на Протест срещу факта, че въпросното българско институционално (прокурорско) лице многократно е нарушило и продължава да нарушава моите суверенни права на заинтересовано лице да имам адекватен достъп до съдържанието на прокурорската преписка и така да мога да изработвам своя правна позиция.
Трето:
            Специално обръщам Вашето внимание върху следните обстоятелства:
            Þче преди време, когато българската държава започна масово да разпродава изцяло или отчасти или да осъществява т.нар. концесионно предоставяне на икономически обекти, които до този момент бяха държавна собственост не друг, а самият бивш шеф на българските шпиони по света - генерал Бриго Аспарухов - открито заяви пред медиите, че всички т.нар. бизнесмени, на които българската държава предоставя или продава тези обекти, въпреки техните външно авторитетни и будещи доверие западноевропейски или екзотични имена, всъщност са или непосредствено подчинени на българската Държавна сигурност, или на съветската КГБ агентурни физически лица, или са физически лица, които са непосредствено подчинени на някаква друга, тайна служба или мафия, с която нашите и руските тайни служби или мафии се намират в превъзходни партньорски взаимоотношения;
            Þче съвсем неотдавна в българските медии широко бе коментирано, че в обявената като реална (но всъщност напълно фиктивна и рекетьорска) цена на тока, а също така и в многобройните други мафиотско-рекетьорски манипулации на енергийните фирми, са включени и заплатите на нашумели персони, принадлежащи към висшия ченгеджийски елит на българския филиал на КГБ и на вечно управляващата мафиотска структура, подвизаваща се като политическа партия и наричаща себе си Българска социалистическа партия (БСП) - юридическа и фактическа наследница на престъпната терористична организация, наречена Българска комунистическа партия (БКП) – и двете фактически съществуващи, но никога невъзникнали юридически;
            Þче става въпрос за това, че цялата престъпна дейност на „ЧЕЗ Електро България АД е подчинена не само на изискването за удовлетворяване на специфично нейните и на нейните господари издръжка, но и на изискването за обезпечаване както личната висококонсумативна издръжка на живота на няколко личности, така и издръжката на мафиотската партия БСП (наследница на терористичната организация БКП);
            Þче става въпрос за това, че в цената на тока в град София, в София-област и в Плевен, е калкулирана и заплатата на известния ченгеджийски функционер на ДС и КГБ – известният  комунистически и социалистически лидер и „държавник”, скандалният  депутат от 36-то и 37-то Народно събрание и набеден банкер на една от мафиотските банки, станала нарицателно известна с неговото име (тя бе наричана „Орсовка”) -  Златомир Орсов, инкорпориран в т. нар. Надзорен съвет на електроснабдителната фирма на мястото на Севдалин Мавров, който доскоро бе и Главен секретар на престъпното мафиотско Правителство;
            Þче става въпрос и за това, че като член на същия надзорен съвет на същата мафиотска фирма е инкорпориран и Антон Кутев, който е високопоставен член на Висшия съвет на мафиотската структура БСП;
            Þче става въпрос и за това, че 67% от капитала на мафиотската фирма „ЧЕЗ Електро България АД е собственост на Чешката Република, а 33% е собственост на българската държава в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката; по-точно става въпрос и за това, че както самият Министър, така и всички високопоставени служители на въпросното Министерство, всъщност са служители именно на стоящата над цялата българска държава Енергийна Мафия; и че съвсем дребен щрих към колорита на картината е и фактът, че там - в качеството на съветник на Министъра и едновременно в качеството на непосредствен решаващ фактор в управлрението на въпросната фирма - е инкорпорирана небезизвестната ханъм Айсехел Руфи - съпруга на суперагента на КГБ и неизменен стълб на постокмунистическото мафиотско управление на България Ахмед Доган;
            Þче става въпрос и за това, че все още действуващото официално регистрирано съдружие на Чавдар Георгиев, Красимир Стоянов, Златомир Орсов и Борис Велчев налива изключително мощна струя  в мелницата на слуха, че протежираният от Президента Главен Прокурор на България и в момента действува не само като институционален прокурорски слуга на Червената Мафия, но и като изключително активен високопоставен мафиот, включително и като мафиот от структурата наЧЕЗ Електро България АД, за „оневиняването” на престъпленията на която фирма и за недопускане на каквато и да е отговорност той има изключително високопоставена и решаваща роля;
            Þче става въпрос и за това, че именно благодарение на високопоставеното покровителство на Главния прокурор Борис Велчев върху въпросната мафиотска фирма, когато софийският гражданин Веселин Узунов протестирал, че мафиотите го рекетират, като поискали от него да плати несъразмерната на потреблението сума от 55 (петдесет и пет) лева за един месец, в отговор  мафиотската фирма му пратила сметко-фактура, съгласно която от нещастния собственик на едно съвсем малко жилище били поискали да заплати консумирана електроенергия за 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева само за един месец; която сума, впрочем, отговаря на размера на потребената електроенергия за месечното функциониране на една стоманолеярна или има равностойността на една десета от пазарната цена на целия имот;
            Þче става въпрос и за това, че именно благодарение на висопоставената Правителствена протекция въпросната мафиотска фирма бе получила фактическата противоречаща на Правото, но прикрита зад „законови” норми възможност да извършва серия от финансово-счетоводни мафиотско-рекетьорски трикове, благодарение на които както всеки месец, така и всяко тримесечие да получава баснословни суми пари, които нямат абсолютно нищо общо с реалната консумания на електрическия ток и имат характера на стопроцентов рекетьорски мафиотски паричен приход;
            Þче става въпрос и за това, че именно благодарение на висопоставената Правителствена протекция въпросната мафиотска фирма е получила като престъпен рекетьорски приход, според изчисленията на специалистите, повече от 160 000 000 (сто и шейсет милиони) левове;
            Þче става въпрос и за това, че в пълно и драстично противоречие с Европейските правни нормативни правила въпросната фирма - собственост на чешкия клан на Руската Червена мафия, е получила фактическата възможност да бъде едновременен собственик на и да извършва както самата електроснабдителна дейност, така и контрола върху измерителните уреди; или иначе казано: Левият мафиотски мозък и джоб на „ЧЕЗ А. С.” извършва проверка на търговската почтеност на десния мафиотски мозък и джоб на същата тази „ЧЕЗ А. С..
Четвърто:
            Специално обръщам Вашето внимание върху следните обстоятелства:
            Þче благодарение на мафиотската принадлежност на досегашните български правителства престъпната наглост на въпросната фирма на Чешкия клан на руската Червена мафия е ескалирала дотам, че тя си позволява да изнудва българските граждани, като изисква от тях колосални суми, цинично наричани „такса за възстановяване на електроснабдяването”, което електроснабдяване преди това е било спряно по абсолютно престъпен рекетьорски начин;
            Þче „правото” си да нарушава по престъпен начин Правото и Закона въпросната мафиотска фирма „оправдава” и „обосновава” чрез т.нар. „Общи условия на договора”; при което, обаче, отказва да се съобрази с императивното разпореждане на чл.3 на Закона за защита на потребителите (Д.В. бр.53/2006), съгласно текста на който е определена като недействителна всяка уговорка, която изключва или ограничава правата на потребителите. В случая недействителна и нищожна е всяка клауза, която отказва да съблюдава тези права или изключва прилагането на този закон в държава-членка на ЕС;
            Þче за въпросната мафиотска фирма фактически не съществува и императивният Регламент 2006/2004/ЕО на Европейския парламент (възпроизведен в чл.68а на националния ни закон), забраняващ всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството в защита на потребителите;
            Þче  в опитите си да разширява грабежа въпросната мафиотска фирма се опитва да събира авансово пари чрез въвеждане на т.нар. „тримесечно отчитане”, изтъквайки камуфлажния аргумент, че това било европейска практика.
            Всъщност, никъде в Европейския съюз няма подобно нещо.
            Тъкмо обратното - Европейска директива 32/2006 разпорежда заплащането да става само за реално изразходвани количества.
            Нещо повече: в европейските страни никой не може да бъде лишаван от ток за това, че обстоятелствата са го лишили от възможността да си плати. Защото в правовите държави ползуването на електроенергия е право. Ако някой е безработен или социално слаб, практиката в ЕС е на такива ползуватели да се монтират ограничители на мощността, а самите те трябва да проявяват достатъчно лоялност, като внасят периодично по 10–15 евро, а остатъкът им се поема от общината. Въпросната мафиотска фирма, обаче, грубо престъпва Европейската директива, демонстрира флагрантно незачитане на фундаментални човешки ценности.
            Дори нещо повече – въпросната мафиотска фирма предумишлено и целенасочено се старае да създава такива условия, при което да се гаври и да издевателствува над всички напълно платежоспособни граждани, от които се изисква да заплащат абсолютно неоснователни рекетьорски парични суми, и именно това обстоятелство се използува като аргумент за „недобросъвестно заплащане на дължими суми” и за рекетьорско прекъсване на електроснабдяването и принуждаване на гражданите да плащат още пари за „възстановяване на електроснабдяването”;
            Þче в Правовите общества и Правовите държави прекъсването на тока без съдебна санкция представлява престъпление против реда и общественото спокойствие.
            В България това деяние също е въздигнато в престъпление и на основание чл.323 от Наказателния кодекс трябва да бъде наказвано с лишаване от свобода до 6 (шест) години;
            Þче прийомите и методите на въпросната мафиотска фирма да извлича облаги чрез изнудване, да прониква насилствено в частната собственост, да заплашва, да внушава страх, да самоуправства и т. н. съответствуват напълно на характеристиката на организирана престъпна група, дадена от Международния съд в Хага.
            Българското законодателство възпроизвежда тази характеристика в чл. 93, т. 20 и чл. 321”а” на Наказателния кодекс, и по-експлицитно – в чл. 90, ал. 1, т. 9 на Закона за МВР (ДВ бр.122/1997) - дефинирайки, че  престъпна организация или група е тази, която чрез използуване на сила или внушаване на страх сключва сделки или извлича облаги.
Пето:
            Ноторно известна е престъпната мафиотска същност на правителствата на т. нар. „Тройна коалиция” – и,  разбира се,  същата същност и на т. нар.Държавна комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).
            Във връзка с претенциите на новото българско Правителство за установяване и налагане на принципите и нормите на Правовото общество и Правовата държава е нужно същото това Правителство да визира своето внимание върху следните въпроси:
            ÞСъгласно чл. 116, ал. 1 на Конституцията на Република България държавните служители трябва да бъдат само и единствено изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на службата те са длъжни да се ръководят единствено от закона”.
            В тази връзка  е нужно новото българско Правителство да потърси отговорност от досегашните служители на ДКЕВР за това, че в интерес на Мафията и в нарушение на правата на българските граждани са били абдикирали от конституционното си задължение да бъдат изпълнители на волята и интересите на нацията;
            ÞНовото Правителство и органите на Прокуратурата трябва спешно да потърсят и намерят отговор на въпроса: „Как досегашният екип на ДКЕВР е съвместявал задълженията си на „независим регулатор” с постоянното одобряване на по-високи цени на тока в полза на мафиотските електроснабдителни фирми и във вреда на гражданите, които, съгласно изходните политически и правни регламентации, имат статуса на „Върховен суверен на Република България”?;
            ÞНовото Правителство и органите на Прокуратурата трябва спешно да потърсят и намерят отговорите и на следните въпроси:
            ***„Как досега е била формирана „цената” на тока?”;
            ***„Каква е документалната обоснованост на досега формираната „цена” на тока?”;
            ***„Какви са действителните разчети?”;
            ***„Колко са необходимо присъщите разходи, залегнали в „цената” на тока?”;
            ***„Включена ли е в тези разходи стойността на изгражданите от ЧЕЗ съоръжения, и най-вече уредите за неточно измерване?”;
            ***„Съпоставима ли е цената на тези „уреди” и на строително-монтажните работи с пазарните им цени у нас?”;
            ***„Защо ДКЕВР и Прокуратурата разрешават и позволяват на ЧЕЗ да подменя изправните електромери – собственост на гражданите, без знанието и съгласието на самите граждани, които номинално са суверенни собственици на тези електромери?”;
            ***„Защо ДКЕВР и Прокуратурата са абдикирали от задължението си да следят за точното спазване на разпоредбата на чл. 2, ал. 2 на Закона за енергетиката (ДВ бр.107/2003 г.), задължаваща производството, разпределението и търговията с електрическа енергия да се извършвапри гарантиране защитата на живота и здравето на гражданите, интересите на потребителите и националните интереси”?;
            ***Защо нито едно от решенията на т. нар.независим регулаторне е мотивирано съгласно императивното изескване на чл. 13, ал. 2 на Закона за енергетиката?;
            ***„Защо т. нар.независими регулаторзаседава при закрити врати, след като съгласно чл. 13, ал. 3 на Закона за енергетикатазаседанията на комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани с издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия и утвърждаването на цени?;
            ***Случаен ли е фактът, че внезависимите(според разпоредбата на закона) организации ДКЕВР и ДАМТН няма автентични представители на гражданите, които, съгласно политическите и правните регламентации, са „Върховният суверен на Република България”?”;
            ***„Защо Прокуратурата, Правителството и ДКВР отказват да разгледат и да се произнесат по въпроса за съвместимостта на Приватизационния договор с ЧЕЗ и нормата на чл. 18, ал. 6 от Конституцията, разпореждаща държавните имоти да се стопанисват и управляват само и единственов интерес на гражданите и на обществото”?”;
            ***Защо Прокуратурата, Правителството и ДКВР отказват да разгледат и да се произнесат по въпроса за това, дали извършените спрямо милионите граждани от Западна България престъпни деяния дават достатъчно основание за денонсиране на договора с ЧЕЗ?”;
            ***„Защо Прокуратурата бездействува пред самоуправството и другите престъпни деяния на лица от ЧЕЗ?”; „не се ли насърчава по такъв високоинституционален начин ЧЕЗ да продължава престъпната си дейност?”;
            ***„Не е ли пределно ясно на Прокуратурата, Правителството и ДКВР, че в случая става въпрос за универсални човешки ценности, за правото на достойно съществуване, за обществен интерес от изключително кардинално значение и най-вече - както постоянно напомнят от Брюксел - става въпрос за съблюдаване на изискването за Върховенството на Правото и на Закона?”.
Шесто:
            На всичките адресати на настоящето изложение несъмнено са много добре известни съответните правни нормативни изисквания, но все пак досегашната тотална мафиотска духовна и правосъдна атмосфера налагат необходимостта от изрично припомняне на някои текстове:
            ÞПрипомняме, че съгласно чл. 18, ал. 6 и чл. 116, ал. 1 от КонституциятаДържавните имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите и на обществото” и „Държавните служители са изпълнители на волята и интересите на нацията. При изпълнение на своята служба те са длъжни да се ръководят единствено от закона”;
            ÞПрипомняме, че съгласно чл. 47, ал. 1 и 2 и т. 30 от Допълнителните разпоредби на Закона за измерванията: „За извършване на проверка на средства за измерване се оправомощават лица, които са трета независима страна за проверките, за които кандидатстват”; „Трета независима страна за проверките, за които кандидатства” е лице, което не е участвало в разработката и не произвежда, внася, монтира, ремонтира, притежава или не използва средствата за измерване, за проверката на които кандидатства, и може да гарантира безпристрастност и независимост на персонала си”;
            ÞПрипомняме, че съгласно чл. 2, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона за енергетиката в „Производството, вносът, износът, преносът, транзитният пренос, разпределението и търговията с електрическа и топлинна енергия, природен газ, нефт и нефтопродукти се извършват при гарантиране защитата на живота и здравето на гражданите, собствеността, околната среда, интересите на потребителите и националните интереси”; „Комисията се произнася с мотивирани решения”; „Заседанията на комисията са открити, когато се разглеждат заявления или искания, свързани със: 1. издаване, изменение, допълнение, отнемане и прекратяване на лицензия; 2. утвърждаване на цени, предложени от енергийните предприятия и ВиК операторите”;
            ÞПрипомняме, че съгласно чл. 3, ал. 1, 2 и 3 и чл. 68а от Закона за защита на потребителите: „Правата, предоставени на потребителите по този закон, не могат да бъдат ограничавани. Всяка уговорка, с която предварително се изключват или ограничават правата им, е недействителна”; „Отказът от права, предоставени на потребителите по този закон, е недействителен”; „Всяка клауза в договор, която посочва за приложим закона на друга държава, която не е член на Европейския съюз, и която клауза изключва прилагането на разпоредбите на този закон или на закона на държава-членка на Европейския съюз, е нищожна”; „Забранява се всяко действие или бездействие, което противоречи на законодателството за защита на интересите на потребителите, посочено в Регламент 2006/2004/ЕО на Европейския парламент”;
            ÞПрипомняме, че съгласно чл. 93, т. 20 от Наказателния кодексОрганизирана престъпна групае структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура”;
            ÞПрипомняме, че съгласно чл. 321а от Наказателния кодекс, визиращ т. нар. „Престъпления против реда и общественото спокойствние”, „Който участва в ръководството на организация или група, която чрез използване на сила или внушаване на страх сключва сделки или извлича облаги, се наказва с лишаване от свобода от три до осем години” и „Който участва в такава организация или група, се наказва с лишаване от свобода до пет години”;
            ÞПрипомняме, че съгласно чл. 323 от Наказателния кодексКойто самоволно, не по установения от закона ред, осъществи едно оспорвано от другиго свое или чуждо действително или предполагаемо право, се наказва в немаловажни случаи с лишаване от свобода до пет години и глоба до хиляда лева”; и че „Когато деянието по ал. 1 е осъществено чрез сила или заплаха, наказанието е лишаване от свобода до 6 години”.
Седмо:
            На всичките адресати на настоящето изложение пожелавам наличието на човешка и гражданска съвест и доблест, която да им даде основанието да застанат на страната на принципите и нормите на Правовото общество и Правовата държава, а не на страната на Мафията.
29 Юли 2009 г.                                                                               Янко Н. Янков


ІХ:
            На 31 Юли 2009 г. надлежно съм регистрирал в Софийската районна прокуратура, Върховната касационна прокуратура, Министерския съвет и ДКЕВР текст (с.74-84), който е публикуван и в Интернет: виж: ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?-6”,

http://iankov.blogspot.com/2009/07/1968-6.html.

и гласи следното:
Първо:
            Несъмнено, много добре ви е известно не само от медиите (все пак виж информационната статия на журналистката Елена Иванова във в-к „Новинар” от 27.07.2009 г.), но и от моите надлежно депозирани във вашите офиси писмени изложения, че само преди няколко дни институционалните представителни лица на електроснабдителното дружество „ЧЕЗ” (CEZ) за за пореден път официално, шумно и нагло са демонстрирали пълно незачитане и погазване на принципите и нормите на Правото, на принципите и нормите на Правовото общество, на принципите и нормите на Правовата държава, на официално действуващите в България правни и законови норми, на някои от изричните разпореждания на българската изпълнителна правителствeно-административна власт, и най-вече - на човешките права на българските граждани.
            Несъмнено много добре ви е известно, че институционалните представители на въпросната електроснабдителна фирма, която обслужва повече от два милиони (2 000 000) абонати демонстративно са заявили, че ще прекъсват електроснабдяването на всичките онези абонати, които не са благоволили да предоставят на фирмата номерата на своите мобилни телефони, за да получават на тях ултимативни уведомления както относно величината на дължимата сума, така и относно крайния срок на нейното заплащане.
            На всичките вас несъмнено много добре ви е известно, че както всичките български граждани, така и абонатите на въпросната фирма не са длъжни да имат на разположение въпросната скъпо струваша комуникативна техника; както и че онези, които все пак притежават такава техника, не са длъжни да предоставят номерата за комуникация - просто защото тези номера принадлежат към неприкосновената лична сфера; още повече че чрез въпросната техника винаги и по всяко време може да бъде проследявано с точност до два метри не само местопребиваването на всеки собственик на такава техника, но и да бъде проследявано съдържанието на абсолютно всички разговори, с което може да се навлиза в абсолютно неприкосновената сфера на  трети лица.
            На всичко отговере на всички вас несъмнено много добре ви е известно, че съгласно принципите и нормите на Правото въпросната фирма няма абсолютно никакво право да прекъсва токоснабдяването на своите абонати под предлог за парични претенции, особено когато величината на тези претенции е въпрос на правен спор, за решаването на който е компетентен единствено съдът.
            На всичките вас несъмнено много добре ви е известно, че считано още от първи юли въпросната фирма е длъжна да изостави т. нар. „тримесечно отчитане” и тотално да премине към т. нар. „едномесечно отчитане”; а в този именно контекст вие несъмнено вече много добре знаете, че въпросната фирма демонстративно е отказала да се съобрази с това изискване и е предпочела да продължи да нарушава правата на българските граждани.
            На всичките вас несъмнено много добре ви е известно, че използувайки рекетьорски финансово-счетовни трикове, свързани именно с т.нар. „тримесечно отчитане”, само за една година въпросната фирма е „сполучила” да ограби своите два милиони абонати с колосалната сума 160 000 000 (сто и шейсет милиони) левове.  Всичките вие много добре знаете в чии престъпни джобове са отишли тези пари, но нека засега извадя от контекста на изложението този въпрос!!!
Второ:
            Тук и именно в контекста на последните публично заявени престъпни претенции на институционализираните лица на въпросната фирма поставям следното основано върху Правото и Закона ИСКАНЕ:
            В името на най-строгото спазване на принципите и нормите на Правото, на Правовото общество, на Правовата държава и на човешките права на българските граждани е необходимо е да озаптите чрез административни и прокурорски актове институционалните лица на въпросната фирма.
            По-конкретно:
            Необходимо е да санкционирате въпросното престъпно намерение на въпросната фирма за спиране на електрозахранването и да предупредите институционалните лица на фирмата, че съгласно принципите и нормите на Европейското и българското Право електрозахранването на абонатите може да бъде прекъсвано единствено по решение на съда, където именно гражданите да имат възможността да оспорят престъпните претенции на фирмата, а фирмата да има възможността да докаже основателността и правосъобразността на своите претенции.
            Ако всичките вие не направите такова санкционно въздействие върху институционалните лица на въпросната фирма,
         това несъмнено ще има характера на извършено от самите вас престъпно погазване на възложените ви конституционни задължения,
         а отделно от това ще представлява факт, обосноваващ отговорността на държавата за причинените вреди.
31 Юли 2009 г.                                                 Янко Н. Янков


Х:
            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            от приложените документи е видно, че в
            системата на Прокуратурата, от най-високото до най-ниското ниво (от Главния Прокурор до районните прокурори),
            както и в системата на МВР и респективно на Правителството
            Е ИМАЛО така наречения „ШИРОКО ОТВОРЕН ЧАДЪР“, обезпечаващ безотговорност и безнаказаност за ГЕНОЦИДНО И КОРУПЦИОННО МОТИВИРАНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
         Настоявам за най-строго и прецизно спазване на принципите и нормите на Правото и за извършване на наказателно разследване и обезпечаване на репараторна отговорност.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
         Несъмнено ноторно известен на Прокуратурата е фактът
         (официално признат преди време и от самия  тогавашен Председател на Върховния Административен съд и днешен Омбудсман на Републиката),
         че прокурорите и съдиите са агентурни лица, които са внедрени в съдебната система от бизнеса (тоест - Мафията) и от специалните служби
         (които, освен това, се преструват, че не знаят за съществуването на този факт).

         В този именно смисъл, обръщайки се към Вас с настоящето наше изявление-искане за разследване
         ние не храним абсолютно никакви илюзии относно изхода на тази процедура,
         тъй като ни е пределно ясно, че
         всички български прокурори и всички български съдии са свързани с Правото точно толкова, колкото и проститутките са свързани с морала и нравствените ценности;
         и че може би моралът на проститутките е много по-висок, отколкото този на българските прокурори и българските съдии.

         Несъмнено ноторно известен на Прокуратурата е и фактът, че
         минимум „80% от депутатите служат на корпоративни интереси” (т. е. – на Мафията) и че
         минимум 50% от гласуваните от досегашните парламенти и от сегашния парламент актове са нелегитимни (тоест – НИЩОЖНИ) поради липса на кворум
         Виж: „Държавата – това е фарс”, 03 ноември 2008 г., http://kaily.dir.bg/_wm/diary/diary.php?did=440113&df=46&dflid=3, нюзклуб.бг 04 ноември 2008 г., http://news.club.bg/193674.html).

         От всичко това е видно, че управляващият в България от 10 ноември 1989 г. до днес мафиотски неокомунистически политически режим е трансмутация на престъпния класически комунистически режим.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Тъй като ми е пределно ясно, че В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВЕЧЕ ЧЕТВЪРТ ВЕК ПРЕСТЪПНАТА ПРАКТИКА НА ПРОКУРАТУРАТА СЕ СВЕЖДА ДО ТОВА ВСИЧКИ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА БИВШИТЕ И НА СЕГАШНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА ТЕХНИТЕ ГОСПОДАРИ ОТ МАФИЯТА ДА БЪДАТ ПРЕПРАЩАНИ
            не в Националната следствена служба, която именно е компетентна да извършва разследванията,
            А В ПОЛИЦИЯТА, КЪДЕТО НА НАХЪСАНИТЕ НИСКОПОСТАВЕНИ ДЪРЖАВНИ СЛУГИ НА МАФИЯТА Е ВЪЗЛОЖЕНО ДА ПРИЛОЖАТ ШИРОК НАБОР ОТ ШАНТАЖНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ЦЕЛТА НА КОИТО Е ЖАЛВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ДА БЪДАТ СПЛАШЕНИ И ПРИНУДЕНИ ДА СЕ ОТКАЖАТ ОТ ПРЕТЕНЦИИТЕ СИ,
            С НАСТОЯЩИТЕ МОИ РЕДОВЕ ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ Полицията не е компетентна да извършва разследвания по тук изложения казус,
            И че ако Полицията има претенции към някого за изясняване на тук изложените факти, нека ме потърси мен, ако иска нека и да ме арестува, НО НЯМА ПРАВОТО ДА ТОРМОЗИ ТУК ВИЗИРАНИТЕ ДВЕ ЛИЦА,
            Разпитването на които може да бъде легитимно само ако е извършено от Националната следствена служба, и то само след като тази служба преди това е разпитала престъпниците и е образувала следствено дело срещу престъпниците.

            Господин Главен Прокурор Цацаров,
            Надявам се да Ви е превъзходно известно, че аз, пишейки тези редове до Вас, съвсем не съм наивник и го правя съвсем не от наивност;
            но все пак, макар и да изглежда наивно, бих искал да видя, че сте постъпил така, както повелява Правото.
25 Февруари 2013 г.                                                           Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар