2012-11-25

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 515-A (петстотин и петнадесет-A)Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
Associate Professor, Doctor of Law,
European University,
Prizren Law Faculty, Prizren, Kosovo;
Дописен член (член-кореспондент) на
Българската академия на науките и изкуствата
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Web sites:
=========================================================== 
26 Ноември 2012 г.

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството
и на другите държавни институции!
– 515-A (петстотин и петнадесет-A)


До г-н Бойко Найденов –
временно изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,
Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, София 1000
Към: „Всички карти на масата ...“
№ 10, 11 Юни 2011 г., рег. № 13377 / 08 V, 13.06.2011 г.
№ 14, 18 Юни 2011 г., рег. № 38580 / 06 ІІ, 20.06.2011 г.
№ 41, 01 Октомври 2011 г., рег. № 13377 / 08 V, 30.09.2011 г.
№ 507-508, 14 Май 2012 г., рег. № 13377 / 08 V, 15.05.2012 г.
№ 509-510, 15 Май 2012 г., рег. № 13377 / 08 V, 15.05.2012 г.
№ 511, 21 Май 2012 г., рег. № 38580 / 06 ІІ, 21.05.2012 г.
№ 512, 28 Май 2012 г., рег. № 13377 / 08 V, 28.05.2012 г.
№ 515, 29 Септември 2012 г., рег. № 13377 / 08 V, 29.09.2012 г.
рег. № 13377 / 08 V


До Бойко Борисов –
Министър-Председатал на поредното престъпно Правителство
на българския ПАРАВОЕНЕН комунистически и посткомунистически
ченгеджийско-мафиотски политически режим,
един от институционално и лично съпричастните към 
извършеното върху мен
на 21 Юни 2010 г. ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА
драстично осакатяващо покушение
(имащо характера на опит за убийство),
за подготовката на което е бил предварително и официално сезиран
с надлежно регистриран писмен текст.
Припомням, че съгласно чл. 105 от Конституцията
Премиерът е длъжен да ръководи и осъществява
вътрешната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите
и да осигурява обществения ред и националната сигурност;
при което
едно от неговите най-важни и първостепенни задължения
е да обезпечава сигурността, зачитането на правата и
защитата на българските граждани,
включително и от престъпните посегателства
на контролираните от самия него специални служби
Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. №4379/2003-2012 г.


Информационно копие
До:
Симеон Антонов Генов –
агент на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
кмет на село Крамолин – 5429
община Севлиево, област Габрово

До:
Д-р Антон Симеонов Генов -
Син на Симеон А. Генов,
ветеринарен лекар (завършил ветеринарномедицинския факултет
при Тракийския университет - Стара Загора),
армейски офицер (завършил ШЗО-Плевен) и
офицер от специалните служби при МВР,
високопоставен член на масонска ложа,
футболен съдия с ранг на „звезда“,
личен приятел с „футболната звезда“ и Премиер-мафиот Бойко Борисов,
високопоставен чиновник в Министерството на земеделието и храните,
безотговорно „отговарящ“ за безопасността на храните върху 50% от българския пазар, назначен като
Директор на Областна дирекция по безопасност на храните – София-град
бул. „Данаил Николаев“ №7
гр. София,
Телефон: 02/944 46 02Относно:
извършена и извършваща се
от 1992 г. до днес,
включително и днес,
престъпна, строго секретна,
политически мотивирана геноцидна дейност -  
планирана, организирана и проведена
от имащи статуса на държавни служители
функционери на
българските специални служби,

при престъпното използуване на
имащи статуса на държавни служители
функционери на различни държавни институции,
както и при престъпното използуване
на широко разклонен агентурен апарат;

която престъпна геноцидна дейност
е била и продължава да е насочена срещу  
съпругата ми,
нейните родители,
нейния брат
и редица други нейни близки хора,
както и срещу
нашата дъщеря

***

            Преди всичко обръщам внимание на това, че по настоящата преписка №515, регистрирана на 29 Септември т.г. в офиса на Главния прокурор и на Министър-Председателя и обособена именно като преписка №515,
            изрично и пределно ясно съм посочил, че съм приложил 16 (шестнадесет) страници документация, свързана конкретно със смъртта на Петко Георгиев Петков - баща на съпругата ми.

            Обръщам внимание на факта, че във визираната документация ИЗРИЧНО ИЛИ ИМПЛИЦИТНО съм акцентирал върху сравнително широк кръг проблемни сфери, най-важните от които са следните:

            Първо: страница втора от документацията съдържа копие от искането на съпругата ми, адресирано до кмета на село Крамолин, община Севлиево;
            от съдържанието на този документ е видно, че
            тя изрично и ясно е поискала да й бъде издадено и да й бъде пратено по пощата удостоверение за наследници на нейния баща,
            на погребението на който самият този кмет лично е присъствувал,
            НО НЕ В КАЧЕСТВОТО СИ НА КМЕТ,
            А В КАЧЕСТВОТО СИ НА БАДЖАНАК НА ПОЧИНАЛИЯ, или иначе казано – в качеството си на вуйчо на съпругата ми.

            От съдържанието на същия документ от 16 Август т.г. (с.2), както и от съдържанието на моето писмо от 16 Септември т.г. до същото лице (с.3-9) е видно, също така, че
            визираното лице (кмет на селото и вуйчо на съпругата ми) ни е казал по време на ритуала по погребението, че
            условие да издаде исканото удостоверение е да му бъде изпратен притежаваният от нас надлежно издаден и даден ни от общината автентично или оригинално подпечатан и подписан „Акт за смърт“.

            Истината е, че той изрично е поискал да му бъде изпратен именно оригинално подписаният и подпечатан от общината акт, но ... съпругата ми, ЮРИДИЧЕСКИ ПОСЪВЕТВАНА ОТ МЕН, е отказала да влезе в поставения й ченгеджийско-административен капан и му е изпратила нотариално заверено копие.

            Този факт никак не е случаен – визираното лице НЕ Е БИЛО ИМАЛО ПРАВОТО ДА ИСКА ДА МУ БЪДЕ ИЗПРАТЕН НИТО ОРИГИНАЛЪТ, НИТО НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТА,
            ТЪЙ КАТО
            ДРУГО ОРИГИНАЛНО КОПИЕ ОТ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЕЧЕ МУ Е БИЛО ИЗПРАТЕНО НА НЕГО СЛУЖЕБНО ОТ ОБЩИНАТА
            И ТОЙ ВЕЧЕ Е БИЛ СЛУЖЕБНО УВЕДОМЕН ОТ ОБЩИНАТА ЗА НАСТЪПИЛИЯ ПРАВНО-РЕЛЕВАНТЕН ФАКТ – СМЪРТТА НА НЕГОВИЯ БАДЖАНАК И ЖИТЕЛ НА СЕЛОТО.

            Тъй като в хода на визирания разговор, проведен по време на погребалния ритуал лично аз поисках от него – кмета Симеон Генов - обяснение:
            Защо на него му е нужен именно оригиналният документ, който общината е дала на дъщерята на починалия именно за да може чрез него тя да упражнява редица свои законови права?“, и
            Нима общината не му е била пратила този документ или въобще няма да му го предостави, та именно поради това той иска от нея - своята племенница-дъщеря на починалия, да му даде и така да се лиши от документа, който е легитимно издаден и даден именно на нея за упражняване на съвсем други права, а не на правото да получи удостоверение за наследници?“.
            Отговор или обяснение, разбира се, не бе даден.

            А за мен още тогава ми беше пределно ясно, че това негово искане е имало характера
         ИЛИ НА ЛИЧНО МОТИВИРАНО СЪОБРАЖЕНИЕ ДА ЛИШИ ПЛЕМЕНИЦАТА СИ ОТ ТОЗИ ДОКУМЕНТ И ТАКА, ПОРАДИ ЛИЧНИ МОТИВИ, ДА Й СЪЗДАДЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ПРИ ПОЛЗУВАНЕТО И УПРАЖНЯВАНЕТО НА НЕЙНИТЕ ПРАВА,
         ИЛИ НА АГЕНТУРНО ВЪЗЛОЖЕНО МУ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ СЪОБРАЖЕНИЕ,
         към които служби той е бил ангажиран още преди 30-40 (тридесет-четиридесет) години
         И ПРОДЪЛЖАВА ДА Е АНГАЖИРАН И СЕГА.

*** *** ***

            Второ: страница трета-девета (3-9) от документацията съдържа копие от моето отворено писмо, адресирано до кмета на село Крамолин, община Севлиево, което писмо, впрочем, е публикувано в моя Интернет-сайт на следния електронен адрес: Виж: 2012-09-16, До г-н Симеон Генов – кмет на село Крамолин – 5429, община Севлиево, област Габрово, http://iankov.blogspot.com/2012/09/5429.html .
            Отделно от това на с.10 е позиционирано моето официално писмо, адресирано и изпратено с препоръчана поща до кмета на община Севлиево Иван Иванов, което писмо е публикувано в моя Интернет-сайт на следния електронен адрес: Виж: 2012-09-18, До г-н Иван Иванов - кмет на община Севлиево – 5400, http://iankov.blogspot.com/2012/09/5400.html ; от това мое официално писмо пределно ясно е видно, че съм поискал от високопоставения севлиевски кмет да се запознае със съдържанието на моето писмо до кмета на село Крамолин и да ми даде своя отговор-становище.
            ДОСЕГА, ОБАЧЕ, НИЕ СЪС СЪПРУГАТА МИ НЕ СМЕ ПОЛУЧИЛИ НИКАКЪВ ОТГОВОР ОТ ВИЗИРАНИЯ СИМЕОН ГЕНОВ – КМЕТ НА СЕЛО КРАМОЛИН И ВУЙЧО НА СЪПРУГАТА МИ.

            А В ПИСМОТО МИ СЕ СЪДЪРЖА ПРЕДЕЛНО ЯСНО ФОРМУЛИРАНОТО ОБВИНЕНИЕ КЪМ СЪЩИЯ ТОЗИ СИМЕОН ГЕНОВ
         КАКТО ОТНОСНО ТОВА, ЧЕ от 1992 г. досега Е УЧАСТВУВАЛ В ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ ПРОТИВ СЪПРУГАТА МИ (НЕГОВА ПЛЕМЕННИЦА!) най-вече чрез манипулиране на нейните родители,
         ТАКА И ОТНОСНО ТОВА, ЧЕ Е УЧАСТВУВАЛ В ОБЕЗПЕЧЕНИ ИМЕННО ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ МЕРОПРИЯТИЯ,
         ЕДИН ОТ ЕФЕКТИТЕ НА КОИТО Е, ЧЕ
         СЛЕД СМЪРТТА НА МАЙКАТА НА СЪПРУГАТА МИ НЕ Е БИЛО ОСТАНАЛО АБСОЛЮТНО НИКАКВО НАСЛЕДСТВО ОТ ОНОВА ИМУЩЕСТВО, КОЕТО майката на съпругата ми е била имала като наследница на своя бащ -
         ПРИ КОЕТО, ОБАЧЕ, ТОЗИ НЕИН ЕСТЕСТВЕН НАСЛЕДСТВЕН ИМУЩЕСТВЕН ДЯЛ ПО „СТРАНЕН“ НАЧИН СЕ Е ОКАЗАЛ
         в наследственото портфолиона съпругата на същия този кмет, И ОТТАМ – НА ДВАМАТА СИНОВЕ НА СЪЩИЯ ТОЗИ КМЕТ.

*** *** ***

            Трето: страница единадесета-четиринадесета (11-14) от документацията съдържа копие от моето официално писмо до
            управителя на болницата в Севлиево,
            в която именно болница бащата на съпругата ми е бил транспортиран уж за лечение, а всъщност именно за да може
          фактът на неговата неизбежна предстояща смърт да бъде „легализиран“ не като предумишлено и геноцидно планирано и осъществено убийство, каквато е истината,
         а като неизбежен медицински феномен;

         поне за мен е абсолютно несъмнен фактът, че бащата на съпругата ми е бил транспортиран в болницата прекалено късно, когато вече се е намирал в състояние на безсъзнание,
         а този факт свидетелствува, че той е бил транспортиран там съвсем не за лечение, а за да бъде легализирана неговата смърт, като й се придаде камуфлажен характер на естествен процес.

            Обръщам специално внимание на факта, че
      ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР
      ОТ ВИЗИРАНИЯ подчинен единствено на специалните мафиотски и държавни служби АБСОЛЮТНО СУВЕРЕНЕН от българското и от европейското Право
      УПРАВИТЕЛ  НА ВИЗИРИНАТА БОЛНИЦА.

            А в това мое писмо изрично и пределно ясно съм поставил искането да ми бъде даден официален отговор, свързан
            както със соматичното безсъзнателно състояние на пациента, в което той е бил при постъпването си  в болницата,
            така и с цялостната документация относно лечението,

            така и с подробностите относно изключително „странната“ психиатрична консултация и експертиза,
            която ПО АБСОЛЮТНО ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИ НАЧИН е била поискана уж за пациента (намиръщ се в безсъзнание!),
            а всъщност - за дъщерята на пациента,

            която си е „БИЛА позволила абсолютно недопустимото своеволие“ „ДА РАЗГНЕВИ“ лекарския екип с това,
            че се е била опитала да възрази срещу скандала, който лекарският екип й е бил устроил
            по повод на нейното искане да узнае повече подробности

            КАКТО ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ, поради които нейният баща е бил доведен до това изключително тежко състояние,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРИЧИНИТЕ, поради които той е бил докаран в болницата именно в това състояние, а не по-рано, както е било редно, за да може лечението да бъде ефективно
            (тъй като при това състояние той, очевидно, е бил докаран в болницата само с една единствена цел – да бъде по престъпен начин „узаконено“ оправдана или обяснена смъртта му).

       Обръщам специално внимание върху факта, че не друг, а самият ексМинистър на вътрешните работи и ексПредседател на Парламента Йордан Соколов
       многократно е споменал в медиите,
       че специалните служби разполагат с постоянно дежирни лекарски екипи, включително и екипи от психиатри,
       на които при свръхоперативна бързина им се възлага „да обработят“ с медикаменти и химикали и да обявят за луд всеки,
       който се е опитал да се добере до истината относно секретните оперативни мероприятия на тези служби.  

            Уточнавам, че това именно насочено срещу съпругата ми оперативно мероприятие на специалните служби , осъществено от лекарския екип,
            е било провалено
просто поради обстоятелството, че съпругата ми веднага ми се обади по мобилния телефон и аз я посъветвах уж случайно да отсъствува от болницата два-три часа, докато психиатърът си замине.

При това, уточнявам, че
до днес на нас не ни е даден
абсолютно никакъв отговор или сведения
КАКТО относно името на лекаря-психиатър,
който е бил извикан,
ТАКА И относно документацията,
която той би следвало да е съставил
относно състоянието на пациента;

КОЙТО ПАЦИЕНТ
ВЪОБЩЕ НЕ Е БИЛ ИМАЛ НУЖДАТА
ОТ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ
ПСИХИАТРИЧЕН ПРЕГЛЕД И ЕКСПЕРТИЗА,
ТЪЙ КАТО ...
ПРОСТО СЕ Е БИЛ НАМИРАЛ В БЕЗСЪЗНАНИЕ!!!

*** *** ***
            Уточнявам, че с настоящето депозирано
            в офиса на българския Главен Прокурор (Върховната касационна прокуратура) и
            в офиса на българския Премиер (Министър-Председател)
            мое официално изложение, имащо статуса на
надлежно искане за извършване
на следствено разследване и
на административна правителствена проверка,
допълнително прилагам 15 (петнадесет) страници документация,
която съм получил от Севлиево и Габрово;

която документация ми е изпратена едва след неколкомесечно мое интензивно настояване да ми бъде изпратена исканата от мен документация;
но която изпратена ми документация, всъщност, няма нищо общо с моите искания и не дава абсолютно никакъв отговор на моите изpично и ясно формулирани въпроси и искания;

така, категорично заявявам, че считам,
че фактът на изпращането на изпратената ми документация
има характера на ченгеджийско-мафиотски трик или опит на
визираните в тази документация институционални лица
да се опитат да замотаят казуса
и да не бъде разкрита истината
относно извършената от тех
престъпна дейност,
свързана с ОПЕРАТИВНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И ПРЕДИЗВИКАНАТА ОТ ТЕХ
смърт на
Петко Георгиев Петков, баща на съпругата ми.

            Изрично и пределно ясно уточнявам, че
категорично настоявам
разследването да бъде извършено именно от
Националната следствена служба,
която е конкретно компетентна да разследва престъпленията, извършени от функционерите на специалните служби и
от техните господари
– Министъра на вътрешните работи и Премиера.

            Категорично отричам престъпната практика на Прокуратурата да възлага за „разследване“ и за „проверка“ на полицията казуси, главното обвинение по които е срещу стоящите над тех специални служби, Министри и Премиери.
            Така нареченото специфично криминално разследване ще е допустимо само при изричното и пределно ясното наличие на убедително аргументиран отговор от ръководителите на специалните служби, от Министъра на вътрешните работи и от Премиера, в който те пределно ясно и аргументирано да обосноват тезата, че нямат нищо общо с казуса.
            Приложения: 15 (петнадесет) страници копия от документация.
26 Ноември 2012 г.                                                             Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар