2012-10-08

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции! – 516 (петстотин и шестнадесет)Address for letters:
Янко Николов Янков –
Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
08 Октомври 2012 г.

Всички карти на масата и отговорност
за престъпленията на
Специалните държавни служби,
на Прокуратурата, на Съда, на Правителството
и на другите държавни институции!
– 516 (петстотин и шестнадесет)


До Борис Велчев –
внук и син на световно известни комунистически престъпници,
вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС
и на посткомунистическите НСС и ДАНС,
ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен
МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга
на българския клан на руската Червена мафия и на българския
ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,
изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,
Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, 1000 София
Към:рег. № 12489 / 2011 V,

До Бойко Борисов –
ноторно известен мафиотски престъпник,
изпълняващ длъжността Министър-Председатал
на поредното престъпно Правителство
на българския ПАРАВОЕНЕН комунистически и посткомунистически
ченгеджийско-мафиотски политически режим,
един от институционално и лично съпричастните към 
извършеното върху мен
на 21 Юни 2010 г. ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА
драстично осакатяващо покушение
(имащо характера на опит за убийство),
за подготовката на което е бил предварително и официално сезиран
с надлежно регистриран писмен текст 
Припомням, че съгласно чл. 105 от Конституцията
Премиерът е длъжен да ръководи и осъществява
вътрешната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите
и да осигурява обществения ред и националната сигурност;
при което
едно от неговите най-важни и първостепенни задължения
е да обезпечава сигурността, зачитането на правата и
защитата на българските граждани,
включително и от престъпните посегателства
на контролираните от самия него специални служби
Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. № 4379 / 2003-2012 г.


            Приложено за прокуратурата с настоящето мое официално искане за разследване предоставям 61 (шестдесет и една) страници документация, копие от която на 04 Февруари 2012 г. съм предоставил на Министър-Председателя Бойко Борисов.
            От предоставената (за Прокуратурата) и посочената (намиращата се в офиса на Министър-Председателя) документация е видно, че
            Министър-Председателят Бойко Борисов
            Е ИЗВЪРШИЛ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ КАТО НЕ Е ИЗПЪЛНИЛ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРАВОТО И ОТ КОНКРЕТНИТЕ ЗАКОНОВИ РАЗПОРЕДБИ ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С ВИЗИРАНИТЕ В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА.
            С настоящето мое официално заявление НАСТОЯВАМ пред Главния прокурор да образува разследване
            както срещу Министър-Председателя Бойко Борисов за извършената от него престъпна дейност по повод и във връзка с неизпълнението на задълженията му специално по тази преписка,
            така и срещу визираните в документацията престъпления и престъпни дейци.
            Приложения (ЗА ПРОКУРАТУРАТА): съгласно текста.
08 Октомври 2012 г.                                                           Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар