2012-10-10

Отворено писмо до 10 посолства с искане за съдействие за УБЕЖИЩЕ, ЗАКРИЛА И ПРАВОСЪДИЕ - 10 Октомври 2012 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,
Председател на Партия Либерален конгрес,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на УС на Базисния Институт
за Проучване и защита на човешките права
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София
Ianko N. Iankov
Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria
Web sites:
================================================================
10 Октомври 2012 г.

Отворено писмо до 10 посолства с искане
за съдействие за
УБЕЖИЩЕ, ЗАКРИЛА И ПРАВОСЪДИЕ - 
10 Октомври 2012 г.

До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София

Кралство Белгия - бул. „Джеймс Баучер” № 103, 1407 София

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия - 
ул. „Московска“ № 9, 1000 София

Федерална Република Германия -
ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София

Княжество Лихтенщайн - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Швейцария, представляващ интересите на Княжество Лихтенщайн в България)

Великото Херцогство Люксембург - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София
(чрез: Негово Превъзходителство посланика на Нидерландия, представляващ политическите интереси на Великото Херцогство Люксембург в България)

Федерална конституционна Република
Съединени американски щати (САЩ) - 
ул. „Козяк” № 16, 1407 София

Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504) София

Конфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

-------------
До Борис Велчев –
внук и син на световно известни комунистически престъпници,
вербуван на хомосексуална основа агент на комунистическата ДС
и на посткомунистическите НСС и ДАНС,
ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен
МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга
на българския клан на руската Червена мафия и на българския
ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,
изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,
бул. „Витоша” № 2, 1000 София
Към: рег. № 12489 / 11 V


До Бойко Борисов –
ноторно известен мафиотски престъпник,
изпълняващ длъжността Министър-Председатал
на поредното престъпно Правителство
на българския ПАРАВОЕНЕН комунистически и посткомунистически
ченгеджийско-мафиотски политически режим,
един от институционално и лично съпричастните към 
извършеното върху мен
на 21 Юни 2010 г. ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА
драстично осакатяващо покушение
(имащо характера на опит за убийство),
за подготовката на което е бил предварително и официално сезиран
с надлежно регистриран писмен текст.
Припомням, че съгласно чл. 105 от Конституцията
Премиерът е длъжен да ръководи и осъществява
вътрешната политика на страната в съответствие с Конституцията и законите
и да осигурява обществения ред и националната сигурност;
при което
едно от неговите най-важни и първостепенни задължения
е да обезпечава сигурността, зачитането на правата и
защитата на българските граждани,
включително и от престъпните посегателства
на контролираните от самия него специални служби
Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София
Към: (персонален) вх. №4379/2003-2012 г.

***

І.

            Ваши Превъзходителства,
            За пореден път обръщам Вашето внимание върху факта, че поредната серия мои официални искания за Правосъдие е озаглавена
Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции!“;

като в тази серия към днешния момент
на базата на само 10 (десет) процента
от предоставената ми архивна секретна документация,
както и върху основата на фактите и обстоятелствата,
свързани с опитите ми да получа правосъдие,
съм открил и съм конкретно посочил и описал параметрите на
повече от 500 (петстотин)
ПОЛИТИЧЕСКИ ГЕНОЦИДНО МОТИВИРАНИ
престъпни актове,
извършени от функционерите на държавната власт от 1971 г. до днес,
непосредствена жертва на които
СА ВСИЧКИТЕ МОИ БЛИЗКИ ХОРА.

ІІ.

            Обръщам Вашето внимание върху факта, че ПРЕДИ ЕДНА ГОДИНА
            надлежно съм регистрирал в офисите на Главния прокурор Борис Велчев и на Министър-Председателя Бойко Борисов ДВА ОФИЦИАЛНИ ТЕКСТОВЕ,
            озаглавени „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството и на другите държавни институции!
ИМАЩИ СВОЯТА ИНДЕКСАЦИЯ ПОД
№71, №129 и 516,
            в които изрично и пределно ясно съм написал, че:
            ***съм поискал да бъде извършено
            КАКТО вътрешно-институционално (университетско),
            ТАКА И официално Правителствено,
            ТАКА И официално прокурорско
            разследване НА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ОТНОСНО ИЗВЪРШЕНИ ОТ БИВШИ И НАСТОЯЩИ АГЕНТИ НА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И НА СЕГАШНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ
            ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
            С КОИТО ДЪЛБОКО И СЪЩНОСТНО СА НАРУШЕНИ МОИ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ,  
            И ОТДЕЛНО ОТ ТОВА СА ИЗВЪРШЕНИ ШАНТАЖНИ ЗАПЛАХИ,
             ОТПРАВЕНИ КЪМ МЕН С ИСКАНЕТО ДА ИМ СЕ ПОДЧИНЯ И ДА НЕ ТЪРСЯ ЗАЩИТА НА ПРАВАТА СИ.

            Тук и сега държа изрично и ясно да отбележа, че за мен съществуват множество основания да считам, че
            повечето от визираните лица, които са извършвали и извършват множество отделни престъпни актове срещу мен и които „добронамерено“ се опитват да ме шантажират чрез заплахи за ЗДРАВЕТО И ЖИВОТА на членовете на моето семейство,
         са били агенти на онези именно офицери от Държавна сигурност, и най-вече от Шесто управление на ДС, които по онова време са имали служебното задължение да създават и да ръководят агентурата в Института за правни науки при БАН и в Юридическия факултет на СУ.

            За мен съществуват голямо множество основания да считам, че едно от тези лица е Младен Апостолов Младенов,
         КОЙТО преди време се бе прочул в македонските и в българските медии като един от атентаторите над Президента на Македония Киро Глигоров
         и който именно, освен това, се е проявил и като непосредствения убиец чрез обесване на Иво Янчев,
            (поради това, че като активен съучастник в същия атентат Иво Янчев е бил допуснал грешки, които именно са били дали основанието на македонската полиция да тръгне по следите на атентаторите).

            За мен съществуват множество основания да считам, че
същото това лице - Младен Апостолов Младеновслед 90-те години се е квалифицирал именно в сферата на отвличанията и убийствата;

            и че днес той ПРОДЪЛЖАВА ДА ИЗПОЛЗУВА ОНЕЗИ ИМЕННО АГЕНТУРНИ РЕСУРСИ, КОИТО ПО-РАНО СА БИЛИ СЪЗДАДЕНИ ОТ ШЕСТО УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ,
            И В КОИТО КАКТО ПО-РАНО, ТАКА И ДНЕС СА УЧАСТВУВАЛИ И УЧАСТВУВАТ ЛИЦА, КОИТО ДНЕС ИМАТ СТАТУСА НА ПРОФЕСОРИ ОТ научните среди на Института за правни науки при БАН и от Юридическите факултети на Софийския и на Пловдивския университети,
            И НА КОИТО ТОЙ, КАКТО ПО-РАНО, ТАКА И ДНЕС
            ПРОДЪЛЖАВА ДА ВЪЗЛАГА КОНКРЕТНИ АГЕНТУРНИ ЗАДАЧИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕПРЕСИВНИ АКЦИИ ЛИЧНО СРЕЩУ МЕН И СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО.

       При това за мен съществуват множество основания да считам, че между същото това лице и сегашния Министър на вътрешните работи Цветан Цветанов съществува стара кървава съвместна бойна дружба още от времето на кървавата съвместна бойна дружба между техните бащи.

         Обръщам специално внимание на факта, че визираната престъпна дейност на тези професори и на техните агентурни ръководители
         (сред които именно е и визираният Младен Младенов)
         се нуждае
         НЕ САМО ОТ вътрешно-университетско институционално разследване,
         НО И ОТ официално разследване на надлежните подчинени на Правителството държавно-властнически органи,
         КАКТО И ОТ РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОКУРОРСКАТА ИНСТИТУЦИЯ.

ІІІ.

            Ваши Превъзходителства,
            Обръщам Вашето внимание върху факта, че
            САМО ДВЕ СЕДМИЦИ СЛЕД ВТОРОТО мое искане за разследване Ректорът на Пловдивския университет ме уволни;
         и че оттогава досега на моето изрично и ясно искане да бъдат разследвани визираните агент-провокатори на специалните служби
         НЕ Е ДАДЕН АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР
         НИТО ОТ Ректора на Университета,
         НИТО ОТ Министъра на вътрешните работи,
         НИТО ОТ кабинета на Премиера,
         НИТО ОТ Прокуратурата.

            Обръщам Вашето внимание, Ваши Превъзходителства, върху факта, че точно по времето, когато бех предявил тези мои официални искания за разследване на престъпната дейност на агентите на специалните служби,
         получих възможност да разкажа редица от елеминтите на казусите в телевизионното предаване „Диагноза“ на телевизия „Евроком“,
         при което изрично и пределно ясно съм споменал, че
         поради съвместната престъпна служебна ангажираност на родителите им в структурите на ДС
         Младен Апостолов Младенов и Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов
         са приятели още от деца;
         и че точто това обстоятелство е и ще бъде факторът, от който ще зависи НАЙ-ВИСОКО ИНСТИТУЦИОНАЛНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА СИТУАЦИЯТА НА НЕРАЗСЛЕДВАНЕ на извършената срещу мен престъпна дейност на Младен Апостолов Младенов и на неговия агентурен апарат.
         (впрочем, пълният запис на това телевизионно предаване и днес се намира в Интернетсферата и може да бъде видян от всекиго!)

            Обръщам Вашето внимание, Ваши Превъзходителства, и върху факта, че само неколко дни след това мое изявление по телевизията
            както журналистът, така и аз бехме уволнени,
            и че макар, че „заслугата“ за това е на престъпното сатанинско трио Борисов, Цветанов и Велчев,
            все пак уволненията ни са само най-малкото престъпно зло, което тези трима сатанински изчадия са извършили спрямо нас.

            Също така обръщам Вашето внимание, Ваши Превъзходителства, и върху факта, че тъй като аз почти веднага след уволнението ми заминах на преподавателска университетска работа в Косово,
            през това време специалните служби на държавата и на мафията са били извършили голямо множество оперативни мероприятия върху всички мои близки хора,
            и че единият от ефектите на тези престъпни актове е предизвиканата от тех смърт на бащата на съпругата ми
            и последвалите категорични откази да ни бъде даден какъвто и да е достъп до медицинската документация, свързана с неговата смърт.

ІV.

            Също така обръщам Вашето внимание, Ваши Превъзходителства, и върху факта, че във визираната документация изрично, пределно ясно и с известна доза самосарказъм съм записал следното:
(... ... ... ... ... ... ... )
  За мен винаги е било и е особена гордост това, че по силата на тогавашната интеграция на СУ и БАН, веднага станах преподавател в Юридическия факултет, където останах като такъв до март 1982 г., когато бях уволнен и от СУ, и от БАН, а наскоро след това - арестуван и осъден за противодържавна дейност.
  Бих могъл да кажа, че за мен винаги е било особена гордост това, че само по времето на визирания осемгодишен преподавателски период на пребиваването ми в тези две научни институции, според поне засега все още неокончателно установената статистика 
  съм имал възможността да бъда „работодател“ на  точно 57 (петдесет и седем) агенти на Държавна сигурност от студентския и от преподавателския състав на няколко от факултетите (но най-вече на Юридическия) на СУ
  и на точно 48 (четиридесет и осем) агенти на Държавна сигурност от научно-изследователския състав на БАН (но най-вече на Института за правни науки);

  КАКТО И ЧЕ именно благодарение на мен тези блюстители на Справедливостта, на Морала и на Правото не само изкласиха в кариерата си и станаха мастити професори, но и мнозина от тех израснаха като видни бизнесмени, демократични генерали, конституционни и върховни съдии, премиери и вицепремиери, министри и  зам.-министри, Главен прокурор, зам.-главни прокурори, видни функционери (включително и Председател) на Парламента, видни дипломати, съдии в Страсбург и в Хага, конституционен съдия на Косово, представител на България в ООН, видни журналисти, видни обществени и политически дейци, и прочее.
  Бих искал да Ви уверя, че без да се главозамайвам, все пак отвреме-навреме силно и самолюбиво се самолаская като си мисля, че може би съм единственият в света, който може да се похвали с такива успехи.

  Несъмнено длъжен съм да изкажа своята особена гордост и задоволство от това, че благодарение на Пловдивския университет в продължение на повече от десет години имах щастието да работя „заедно“, „рамо до рамо“
  не само с почти всички агенти на Държавна сигурност, които преди години са били спомогнали за моето противозаконно осъждане и престояване в затвора в продължение на шест години
  (през което време бяха буквално избити от ДС повечето от моите най-близки членове на семейството ми),
  но и да бъдем „политически коректни колеги“ със самия Главен прокурор Васил Мръчков, който бе такъв по времето на моето противозаконно престояване в затвора,
  както и да бъдем „политически коректни колеги“ със самия началник на всички български затвори Здравко Трайков,
  който бе такъв по времето на моето противозаконно престояване в продължение на шест години в затворите в София и Пазарджик, където „най-невинното нещо“, което ми се е случвало бе това, че в продължение на повече от две години и половина въобще не съм виждал дневна светлина, въобще не съм имал свиждане и не съм виждал нито близките си, нито писма от тях; въобще не съм виждал вестници и  въобще не съм знаел какво става по света, като съм разговарял единствено с моите изключително „канибалистично човеколюбиви“ тъмничари, на които именно този мой сегашен „колега“ тогава бе най-високопоставения шеф, и който именно непосредствено е обезпечавал техното изключително свирепо отношение към мен.

  Уверявам Ви, че едва ли някъде другаде по света е била реализирана точно такава ситуация и че се чувствувам особено горд и самодоволен от факта, че именно аз съм имал уникалния шанс, удоволствието и щастието да реализирам тази, иначе  абсолютно невъзможна където и да е другаде по света, ситуация.


ІV.
            Ваши Превъзходителства,
            Обръщам Вашето внимание върху факта, че в специално писмо, адресирано до Министър-Председателя изрично и пределно ясно съм посочил,
            че от Април 1974 г. до Март 1982 г., бидейки на работа в Института за правни науки при БАН, по силата на тогавашната интеграция на Софийския университет (СУ) и Българската академия на науките (БАН)
            едновременно с това при пълно преподавателско трудово натоварване съм работел и като преподавател (асистент, старши асистент и главен асистент) в Юридическия факултет при Университета,
ЗА КОЯТО РАБОТА НЕ СЪМ ПОЛУЧАВАЛ
АБСОЛЮТНО НИТО ЕДНА СТОТИНКА
ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДАНИЕ,
И ОТДЕЛНО ОТ ТОВА
ЗА КОЯТО РАБОТА НЕ СЪМ ПОЛУЧАВАЛ
И АБСОЛЮТНО НИКАКВО ТРУДОВО ОСИГУРЯВАНЕ.

            Така, в това мое писмо до Министър-Председателя изрично и ясно съм настоял да получа отговор на следните два въпроси:
            Първо: „Била ли е длъжна Държавата като универсален и тотален собственик на визираните нейни научно-изследователски и университетско-преподавателски институции да ми заплати положения труд през визирания период?“;
            Второ: „С факта, че визираният положен от мен труд въобще не ми е бил заплащан, този факт или това обстоятелство има ли характера на принудителен експлоатационен труд, чието възмездяване днес трябва да бъде осъществено от сегашната държава“.

            Обръщам Вашето внимание, че Министър-Председателят НЕ МИ Е ОТГОВОРИЛ АБСОЛЮТНО НИЩО на така поставените въпроси и с това е извършил нарушение на конституционните си задължения, както и престъпление, изразяващо се в прикриване на виновните лица.


V.
            Ваши Превъзходителства,
            Обръщам Вашето внимание върху факта, че КАКТО В ТВЪРДЕ МНОГО ДРУГИ ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ, ТАКА И във визираното специално писмо, адресирано лично до Министър-Председателя изрично и пределно ясно съм посочил,

            ЧЕ ОЩЕ С ПОСТЪПВАНЕТО МИ НА ПОСОЧЕНАТА РАБОТА ВЕДНАГА СЪМ БИЛ ПОДЛОЖЕН НА ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, В РЕЗУЛТАТ НА КОИТО

            НЕ САМО СА БИЛИ СИСТЕМНО И ПЛАНОМЕРНО САБОТИРАНИ И ПРОВАЛЯНИ МОИТЕ ЕСТЕСТВЕНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ИЗЯВИ,

            НЕ САМО СЪМ БИЛ АБСОЛЮТНО ПРОТИВОЗАКОННО ОСЪДЕН И СЪМ ПРЕСТОЯЛ В ЗАТВОРА ЦЕЛИ ШЕСТ ГОДИНИ,

            НО И ВСИЧКИТЕ МИ БЛИЗКИ ХОРА СА БИЛИ ПОДЛОЖЕНИ НА ЖЕСТОКИ ПОЛИТИЧЕСКИ МОТИВИРАНИ ГЕНОЦИДНИ АКЦИИ, ЗАВЪРШИЛИ СЪС СМЪРТТА НА ПЕТ ДУШИ И СЪС ЖЕСТОКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ СРИВ НА ЦЯЛОТО ИМУЩЕСТВО НА ФАМИЛИЯТА МИ И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ,

            КАКТО И ЧЕ СЪЩИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ СА ПРОДЪЛЖИЛИ ВИЗИРАНАТА СИ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ СРЕЩУ МЕН И СРЕЩУ МОИТЕ БЛИЗКИ ХОРА И СА Я ИЗВЪРШВАЛИ ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДО ДНЕС И Я ИЗВЪРШВАТ ВСЕ ОЩЕ И ДНЕС,

            ПОРАДИ КОЕТО НАСТОЯВАМ ЗА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ (ЗА) ВСИЧКИ ВИНОВНИ ЛИЦА И ОТ (ЗА) ДЪРЖАВАТА.

            Обръщам Вашето внимание, че Министър-Председателят НЕ МИ Е ОТГОВОРИЛ АБСОЛЮТНО НИЩО и с това е извършил нарушение на конституционните си задължения, както и престъпление, изразяващо се в прикриване на виновните лица.


VІ.
            Ваши Превъзходителства,
            Обръщам Вашето внимание върху факта, че КАКТО В ТВЪРДЕ МНОГО ДРУГИ ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ, ТАКА И във визираното специално писмо, адресирано лично до Министър-Председателя, изрично и пределно ясно съм посочил,
ЧЕ СЪС СПЕЦИАЛНО РЕШЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМЪТ НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ОФИЦИАЛНО Е ПРИЗНАЛ,
ЧЕ УВОЛНЕНИЕТО МИ ПРЕЗ МАРТ 1982 Г.
И ПРЕСТОЯВАНЕТО МИ БЕЗ РАБОТА ДО МАРТ 1992 Г.
Е БИЛО ПРОТИВОЗАКОННО
И Е ИМАЛО РЕПРЕСИВЕН ХАРАКТЕР.

            Обръщам Вашето внимание и върху факта, че КАКТО В ТВЪРДЕ МНОГО ДРУГИ ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ, ТАКА И във визираното специално писмо, адресирано лично до Министър-Председателя, изрично и пределно ясно съм посочил,
ЧЕ ДО ДНЕС НЕ МИ Е ИЗПЛЕТАНО
НИТО ЕДНО СТОТИНКА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
ЗА ИЗВЪРШЕНОТО ПРЕСТЪПНО УВОЛНЕНИЕ
И ПРИНУДИТЕЛНОТО МИ ДЕСЕТГОДИШНО ПОСТАВЯНЕ В СЪСТОЯНИЕ
НА ГЕНОЦИДНО-РЕПРЕСИВНО ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВОТО НА ТРУД.

            Обръщам Вашето внимание, че Министър-Председателят НЕ МИ Е ОТГОВОРИЛ АБСОЛЮТНО НИЩО и с това е извършил нарушение на конституционните си задължения, както и престъпление, изразяващо се в прикриване на виновните лица.


VІ.
            Ваши Превъзходителства,
            Обръщам Вашето внимание върху факта, че КАКТО В ТВЪРДЕ МНОГО ДРУГИ ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ, ТАКА И във визираното специално писмо, адресирано лично до Министър-Председателя изрично и пределно ясно съм посочил,
ЧЕ СЛЕД КАТО ПРЕЗ ДЕКЕМВРИ 2005 Г.
ОТНОВО СЪМ БИЛ УВОЛНЕН
ОТ ИНСТИТУТА ЗА ПРАВНИ НАУКИ ПРИ БАН
И СЛЕД КАТО ПО-КЪСНО ВЪРХОВНИЯТ СЪД Е ОТМЕНИЛ УВОЛНЕНИЕТО,
ВЪПРЕКИ МНОГОКРАТНИТЕ МИ ОФИЦИАЛНИ ИСКАНИЯ ДА БЪДЕ ИЗПЪЛНЕНО РЕШЕНИЕТО НА ВЪРХОВНИЯ СЪД ЗА ВЪЗСТАНОВАВАНЕТО МИ НА РАБОТА,
ТОВА НЕ Е НАПРАВЕНО,
И ЧЕ ОТНОВО НЕ СЪМ ОБЕЗЩЕТЕН
ЗА ИЗВЪРШЕНОТО НОВО ПРЕСТЪПНО
ГЕНОЦИДНО УВОЛНЯВАНЕ И
НАРУШАВАНЕ НА ПРАВОТО МИ НА ТРУД.

            Обръщам Вашето внимание, че Министър-Председателят НЕ МИ Е ОТГОВОРИЛ АБСОЛЮТНО НИЩО и с това е извършил нарушение на конституционните си задължения, както и престъпление, изразяващо се в прикриване на виновните лица.

*************

            Ваши Превъзходителства,
         Като се надявам, че „политическата коректност“ към Вашите „демократични партньори“ от българския клан на Руската Червена мафия няма да Ви мотивира към съучастие в престъпните деяния на българските специални служби,
         се обръщам към Вас с надеждата,
         че ще благоволите да спазите изискванията на Стокхолмската програма
         и ще направите онова, което е нужно за моята и на членовете на семейството ми защита от перверзните престъпни посегателства на българските специални служби.
10 Октомври 2012 г.                                                            Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар