2009-09-24

БЪЛГАРСКИЯТ ГЕНОЦИД - 2009 г. - В

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

24 Септември 2009 г.

Чрез:

Софийска градска прокуратура,

Прок. пр. № 9316/2009 г. -

противоправно решена от изпълняващата прокурорска длъжност

престъпна ченгеджийско-мафиотска мъжка курва и проститутка,

именуема Пл. Георгиев

До:

Апелативна прокуратура

Искане за отмяна на постановеното

на 04.09.2009 г. Постановление за отказ

да се образува досъдебно наказателно производство

*******

Относно:

Организираната и системно провеждана

от всички досегашни

посткомунистически български правителства

зловеща практика

на държавен тероризъм, евгеника,

социално-икономически геноцид,

социално-медицински и медикаментозен геноцид,

образователно-професионален геноцид,

пенсионен геноцид,

извънсъдебни убийства

и множество други форми на геноцидно

и терористично насилие

над и изтребление на гражданите на България

***

Към досегашните ми депозирани при посочените по-долу

институции писмени изложения на тази тема, официално датирани на:

12 март 2007 г., 16 март 2007 г., 23 март 2007 г., 26 март 2007 г.,

27 март 2007 г., 28 март 2007 г., 29 март 2007 г., 10 Април 2007 г.,

16 Април 2007 г., 09 Май 2007 г., 18 Май 2007 г., 19 Май 2007 г.,

21 Май 2007 г., 26 Май 2007 г., 31 Май 2007 г., 02 Юни 2007 г.,

11 Юни 2007 г., 16 Юни 2007 г., 21 Юни 2007 г., 25 Юни 2007 г.,

01 Юли 2007 г., 21 Юли 2007 г., 19 Септември 2007 г.,

02 Октомври 2007 г., 07 Октомври 2007 г., 08 Юни 2008 г.,

29 Юни 2008 г., 21 Септември 2008 г., 02 Юли 2009 г.,

30 Август 2009 г. и 02 Септември 2009 г.

***

Надлежната регистрация в офиса на българския Главен прокурор

носи следните регистрационни номера:

4459/2007 г.; 6419/2007 г.; 4584/2007 г.; 25707/2007 г.;

11512/ 2007 г. и 8370/2008 г.

***

Надлежната регистрация в офиса на българския Министър-Председател

носи следния общ (персонален) номер: 4379/03-09 г.

***

Информационно уточнение:

Текстът е публикуван в Интернет на адрес:

Web site: http://iankov.blogspot.com/2009/09/2009_24.html

Заглавие: „Българският геноцид – 2009 г.-В”

***

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

престъпен нискойерархичен държавновластнически слуга

на руския и българския посткомунистически мафиотски режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България

бул. “Витоша” № 2 ,

1000 София

Web site: http://www.prb.bg/

чрез: връзки с обществеността: E-mail: n.markov@prb.bg

чрез: ВКП: E-mail: jalbi@prb.bg

чрез ВАП: E-mail: v.draganovaa@abv.bg

чрез СГП: Е-mail: sgp@prb.bg

чрез СРП: Е-mail: rp_sofia@prb.bg

чрез ВАС: Е-mail: VASprotocol@bitex.com

чрез ВАС: Е-mail: VASarch@bitex.com

До г-н Бойко М. Борисов -

Министър-Председател на България

Министерски съвет (МС)

бул. „Княз Дондуков” № 1

1000 (1194) София

E-mail: GIS@government.bg

Към: № 4379/2003-2009 г.;

Europol

European Police Office

European Law Enforcement Organisation

P.O. Box 908 50

2509 LW The Hague

The Netherlands

Web site: http://www.europol.europa.eu/

E-mail: For general enquiries: info@europol.europa.eu

E-mail: For media enquiries, information requests, visits and events:

corporate.communications@europol.europa.eu

Interpol

General Secretariat

200, quai Charles de Gaulle

69006 Lyon

France

Web site: http://www.interpol.int/

E-mail: throught (by means of) Web site:

http://www.interpol.int/public/mail/mail3.asp?id=fingerprints&err=captcha

His Excellency

Mr. P. Nikiforos Diamandouros -

EUROPEAN OMBUDSMAN

1 Avenue du President Robert Schuman

CS 30403

B.P. 403

F – 67001 Strasbourg Cedex

France

Web site:

http://www.euro-ombudsman.eu.int/cv/en/default.htm

E-mail: euro-ombudsman@europarl.eu.int

До Представителство на Европейската комисия в България

(Европейска комисия. Европейският Съюз в България)

ул. „Московска” № 9

1000 София

Web site: http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htm

E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu

E-mail: delegation-bulgaria@ec.europa.eu

E-mail: Delegation-Bulgaria@cec.eu.int

До Посолство на Съединените Американски Щати в България

ул. „Козяк” № 16, кв. „Лозенец”, 1407 София

Web site: http://bulgarian.bulgaria.usembassy.gov/

Web site: www.usembassy.bg

Web site: www.usis.bg

E-mail: acs_sofia@state.gov

E-mail: Sofia@usembassy.bg

До Посолство на Република Австрия в България

ул. Шипка, 4

1000 (1087) София

E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at

E-mail: office@austriantrade.org

До Посолство на Кралство Белгия в България

ж. к. „Лозенец”, площад „Велчова завера” № 1

1164 (1126) София

Web site: http://www.diplomatie.be/sofia

Web site of the Government: http://www.belgium.be/eportal/index.jsp

E-mail: Sofia@diplobel.org

E-mail: ambabel@einet.bg

E-mail: sofia@diplobel.be

До Посолство на Обединено Кралство Великобритания

и Северна Ирландия в България

ул. „Московска”, № 9

1000 София

Web site: www.british-embassy.bg

E-mail: britembinf@mail.orbitel.bg

E-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

До Посолство на Федерална Република Германия в България

ж. к. „Изгрев”, ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25

1113 (1087) София

Web site: www.german-embassy.bg

Web site: www.sofia.diplo.de

E-mail: reg1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-100@sofi.diplo.de

E-mail: info@sofia.goethe.org

До Посолство на Република Гърция в България

ул. „Сан Стефано” № 33

1504 София

Web site: http://info.greekembassy-sofia.org

E-mail: economy@grembassysofia.org

E-mail: info@greekembassy-sofia.org

До Посолство на Кралство Дания в България

бул. „Княз Дондуков” № 54

П.К. 1393

1000 (1504) София

Web site: www.ambsofia.um.dk

E-mail: sofamb@um.dk

До Посолство на Кралство Испания в България

ул. „Шейново” № 27

1504 (1087) София

Web site: http://www.embespbg.com/bg/indexBG.htm

E-mail: embespbg@mail.mae.es

До Посолство на Република Италия в България

ул. „Шипка” № 2

1000 (1087) София

Web site: www.ambsofia.esteri.it

E-mail: italdiplsofia@online.bg

Е-mail: ambasciata.sofia@esteri.it

До Посолство на Португалската Република в България

ул. „Позитано”, 9, бл. 3, ет. 5

1000 София

E-mail: embpor@sofia.dgaccp.pt

До Посолство на Република Франция в България

ул. „Оборище” № 27-29

1504 (1087) София

Web site: www.ambafrance-bg.org

E-mail: presse@ambafrance-bg.org

E-mail: consulat@ambafrance-bg.org

До Посолство на Кралство Холандия в България

ул. „Оборище” № 15

1000 (1504)

Web site: www.netherlandsembassy.bg

Е-mail: sof@minbuza.nl

До Посолство на Конфедерация Швейцария -

ул. „Шипка”, № 33

1000 (1087, 1504) София

Web site: http://www.eda.admin.ch/sofia

E-mail: Sofia@sdc.net

E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch

E-mail: vertretung@sof.rep.admin.ch

До Световна Банка,

Постоянно представителство в България -

бул. „Драган Цанков” № 36

сграда „Интерпред - Световен търговски център”, блок А, етаж 5

1113 (1087) София

Web site: http://www.worldbank.bg/

E-mail: Itaushanova@worldbank.org

До Международен валутен фонд (МВФ),

Постоянно представителство в България -

Площад „Александър Батенберг” № 1

1000 София

Web site: http://www.imf.org/

Web site: http://www.fmi.ro/

Web site: http://www.imf.org/sofia/

E-mail: jfernandezl@imf.org

До Европейска банка за възстановяване и развитие (ЕБВР),

Постоянно представителство в България -

ул. „Московска” № 17

1000 София

Web site: http://www.ebrd.com/

E-mail: sofiaro@ebrd.com

Информационно копие:

До всички членове

на чуждестранния дипломатически корпус в и за България

(на E-mail-адресите)

До всички български

и чуждестранни медии

(на E-mail-адресите)

До Генералния директор

и Специалния справочен отдел и архив

на Българската телеграфна агенция (БТА)

бул. “Цариградско шосе” № 49

1124 София

E-mail: mminchev@bta.bg

E-mail: borislav@bta.bg

E-mail: ylazarov@bta.bg

E-mail: e_andreeva@bta.bg

E-mail: corr@bta.bg

E-mail: dnews@bta.bg

Обстоятелството, че под непосредственото обезпечение на всички досегашни правителства и в най-прецизно изпълнение на волята на трансмутиращия (трансформиращия) се комунистически елит през последните двадесет (20) години в България се извършва интензивен и тотален геноцид е толкова очевидно и очевадно, че то „не се вижда” само от онези заинтересовано-„слепи” личности, които са институционално ангажирани с българската, руската, европейската и световната Мафия.

Разбира се, лично аз все още съм твърде далеч от мисълта да считам, че абсолютно всичките адресати на настоящите мои изложения имат директно (пряко, непосредствено) участие и вина в посоченото съвременно варварство, но все пак е несъмнено моето лично убеждение за наличието на различни степени и проявни форми на съучастническа вина като подстрекатели, помагачи, обезпечители (чрез дейстия или бездействия) на безотговорността и прочее.

І.

Преди няколко дни получих копие от Постановление за отказ да се образува досъдебно наказателно производство, издадено на 04.09.2009 г. от изпълняващата прокурорска длъжност престъпна ченгеджийско-мафиоткска мъжка курва и проститутка, именуема Пл. Георгиев.

От текста на Постановлението е видно:

че съставителят на прокурорския акт е бил разгледал единствено онова, мое писмено изложение на фактите относно престъпната геноцидна дейност на държавата, което е било датирано на 02 Юли 2009 г.;

и че се е бил позовал на обстоятелството, че подаваните от мен от 1995 г. досега многобройни искания за разследвания на извършени престъпления са били унищожавани, без да бъдат разглеждани и решавани, при което като аргумент за унищожаването е било изтъквано съображението за „изтичане на срока за съхранение”.

От този текст, следователно, е видно, че при наличието на престъпен умисъл, престъпен предумисъл и престъпен начин да поведение (действие) Прокуратурата е била оставяла абсолютно безпоследствено и без каквото и да е разглеждане всичките мои искания за разследване на извършените престъпления, след което ги е унищожавала.

Който факт е недвусмислено доказателство, че не само въпросното лице Пл. Георгиев, но и всичките останали прокурори от Софийската градска прокуратура са били и продължават да бъдат престъпни ченгеджийско-мафиоткски мъжки и женски курви и проститутки.

Държа, обаче, да се знае и следното: преди няколко години, при и по повод някаква ревизия, осъществявана от Върховната касационна прокуратура, прокурорът Миков, вероятнво именно защото не е бил намерил никаква документация в Софийската градска прокуратура, с официално адресирано до мен писмо поиска от мен аз да му предоставя намиращата се при мен документация.

Възможно е той да е бил имал и съображението, че аз не пазя копията, и така той да може да отрече факта на моите многобройни сезирания на прокуратурата за извършените престъпления.

Аз обаче, му предоставих няколко томове дебели документални книги, озаглавени „Документ за самоличност. Политическа документалистика”, в които съм публикувал пълните текстове на абсолютно всичките мои адресирани до прокуратурата искания за разследвания на извършените престъпления.

Прокурорът Миков обеща, че тези книги ще бъдат оставени на съхранение в библиотеката на Прокуратурата, но ако там (напълно закономерно и поради рецедивната престъпна същност на прокурорите) тези книги липсват, то аз посочвам, че екземпляри от тях се намират не само в Софийската НБКМ „Кирил и Методий”, библиотеката на Софийския университет и библиотеката на Българската академия на науките, но и в редица европейски библиотеки (Лондон, Париж, Брюксел, Стразбург, Мюнхен, Берлин, Цюрих, Женева и др.) - докъдето, надявам се, не се простира „дългата ръка” на българския клан на КГБ и на създадената от него Червена мафия.

ІІ.

Обръщам Вашето внимание върху факта, че от текста на Постановлението става ясно и обстоятелството, че са били унищожени и онези мои адресирани до Прокуратурата искания за разследвания, които датират само отпреди две години, след 12 Март 2007 г., и които изрично, ясно и недвусмислено са били посочени в текста на онова мое писмено изложение, по повод и във връзка с което е било издадено въпросното Постановление.

Ако тези мои писмени изложения от само преди две години действително са били унищожени, то тук би бил напълно неприемлив какъвто и да е аргумент за оневиняване на прокурорите, и същите следва да бъдат разследвани и осъдени заради извършеното от тях престъпление, изразяващо се в унищожаване на документация, чрез което унищожаване се обезпечава безотговроност на престъпниците.

Ако тези мои писмени изложения от само преди две години не са били унищожени, то посоченият в Постановлението аргумент следва да бъде отхвърлен и този прокурорски акт да бъде отменен, а неговият актосъставител следва да бъде съден за извършено от него престъпно позоваване на несъществуващи факти и обстоятелства.

24 Септември 2009 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар