2009-09-02

БЪЛГАРСКИЯТ ГЕНОЦИД - 2009 г. - Б

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

02 Септември 2009 г.

Относно:

Организираната и системно провеждана

от всички досегашни

посткомунистически български правителства

зловеща практика

на държавен тероризъм, евгеника,

социално-икономически геноцид,

социално-медицински и медикаментозен геноцид,

образователно-професионален геноцид,

пенсионен геноцид,

извънсъдебни убийства

и множество други форми на геноцидно

и терористично насилие

над и изтребление на гражданите на България

***

Към досегашните ми писмени изложения на тази тема, официално датирани на:

12 март 2007 г., 16 март 2007 г., 23 март 2007 г., 26 март 2007 г.,

27 март 2007 г., 28 март 2007 г., 29 март 2007 г., 10 Април 2007 г.,

16 Април 2007 г., 09 Май 2007 г., 18 Май 2007 г., 19 Май 2007 г.,

21 Май 2007 г., 26 Май 2007 г., 31 Май 2007 г., 02 Юни 2007 г.,

11 Юни 2007 г., 16 Юни 2007 г., 21 Юни 2007 г., 25 Юни 2007 г.,

01 Юли 2007 г., 21 Юли 2007 г., 19 Септември 2007 г.,

02 Октомври 2007 г., 07 Октомври 2007 г., 08 Юни 2008 г.,

29 Юни 2008 г., 21 Септември 2008 г., 02 Юли 2009 г.

и 30 Август 2009 г.

***

Надлежната регистрация в офиса на българския Главен прокурор

носи следните регистрационни номера:

4459/2007 г.; 6419/2007 г.; 4584/2007 г.; 25707/2007 г.; 11512/ 2007 г.; 8370/2008 г.

***

Информационно уточнение:

Текстът е публикуван в Интернет на адрес:

Web site: http://iankov.blogspot.com/2009/09/2009.html

Заглавие: „Българският геноцид – 2009 г. - Б

***

До г-н Бойко М. Борисов -

Министър-Председател на България

Министерски съвет (МС)

бул. „Княз Дондуков” № 1

1000 (1194) София

E-mail: GIS@government.bg

Към: № 4379/03

Към: № 405/ 12.03. 2007 г., 30.07.2007 г., 19.09.2007 г., 21.09.2007 г., 24.09.2007 г., 07 Октомври 2007 г., 18.05.2008 г., 25.05.2008 г., 08.06.2008 г., 27.06.2008 г., 29.06.2008 г.;

Към: № 4379/ 03.08.2009 г. (две отделни заявления); 17.08.2009 г.;

Господин Министър-Председател,

Приложено предоставям Ви електронен (CD) запис на текстовете на моите многобройни официални писмени изложения, свързани с тезата ми, че през последните 20 години всичките т. нар. „посткомунистически правителства” са осъществявали престъпна геноцидна стратегия спрямо българските граждани.

Всичките тези мои официални писмени изложения са били надлежно регистрирани в офиса на Главния прокурор на България с изричното и пределно ясното искане за извършване на разследване на посочените от мен факти и обстоятелства, при което да бъдат разпитани посочените от мен свидетели и експерти, както и да бъде събрана посочената експертна и друга документация.

До днес, обаче, българският Главен прокурор въобще не ми е отговорил, и това обстоятелство ми дава основание да считам, че в името на прикриването на извършените престъпления той не е бил предприел абсолютно нищо.

В приложения тук електронен запис на визираните текстове същите, без въобще да бъдат променяни текстуално, са представени графически съвсем не в техния първоначален и предназначен за съответните институции външен вид, а са представени като съдържание на планирана за издание книга. Към днешния ден проектът на въпросната книга се състои от повече от 370 (триста и седемдесет) страници голям формат, като същата има своя надлежно регистриран международен библиотечно-издателски номер (ISBN 978-954-8550-64-2).

Държа да Ви уведомя: че:

че почти всичките въпросни текстове са публикувани в редица електронно-информационни издания в Австралия, Великобритания, САЩ и България;

че са надлежно предоставени на почти всичките западни посолства в България, както и на рeдица обществени, държавни и правозащитни европейски и световни институции;

че предстои да бъдат обработени в синтетичен вид и форма, да бъдат преведени на английски език и да бъдат надлежно депозирани в редица, включително и правосъдни, европейски и международни институции.

В контекста на всичко това, Господин Министър-Председател, за мен е от изключителна важност да зная каква е и каква предстои да бъде Вашата позиция като новоизбран (само преди около един месец) ръководител на поредното българско посткомунистическо Правителство:

дали и Вие ще продължите геноцидната стратегия на досегашните правителства или ще поискате разследване на фактите и обстоятелствата, даващи основание да се счита, че досега е била реализирана геноцидна стратегия и са налице геноцидни резултати.

02 Септември 2009 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар