2009-05-24

ЧЕШКИ МАФИОТСКИ РЕКЕТ ИЛИ ВОЕННИ РЕПАРАЦИИ ЗАРАДИ 1968 Г.?

Address for letters:

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

==================================================================

*********************************************************************

24 Май 2009 г.

До Негово Превъзходителство

г-н Мартин Клепетко -

Посланик на Република Чехия в България

и Представител на ротационното

(Чешкото) председателство

на Европейския съюз

бул. „Янко Сакъзов” № 9

1504 София

Е-mail: sofia@embassy.mzv.cz

His Excellency

Mr. P. Nikiforos Diamandouros -

EUROPEAN OMBUDSMAN

1 Avenue du President Robert Schuman

B.P. 403

F – 67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

euro-ombudsman@europarl.eu.int

До г-н Камен Ситнилски –

Заместник-главен прокурор,

отговарящ за досъдебното производство

бул. „Витоша” № 2

1000 София

Е-mail: ksitnilski@prb.bg

Към: Вх. № 2821 от 19.02.2009 г.

До Сергей Станишев,

Министър-Председател на България

Министерски съвет

бул. “Княз Дондуков” № 1

1000 (1194) София

E-mail: GIS@government.bg

E-mail: primeminister@government.bg

До Държавната комисия

по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР)

бул. „Княз Дондуков” № 8-10

1000-София

Е-mail: dker@dker.bg

Към: Вх. № Е-11Я-00-3 от 19.02.2009 г.

До ЧЕЗ Електро България АД

ул. „Г. С. Раковски” № 140

1000 София

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – вж.: „Чешки мафиотски рекет или военни репарации заради 1968 г.?”.

Първо:

Преди време, когато българската държава започна масово да разпродава изцяло или отчасти или да осъществява т. нар. концесионно предоставяне на икономически обекти, които до този момент бяха държавна собственост, не друг, а самият бивш шеф на българските шпиони по света - генерал Бриго Аспарухов - открито заяви пред медиите, че всички т. нар. бизнесмени, на които българската държава предоставя или продава тези обекти, въпреки техните външно авторитетни и будещи доверие западноевропейски или екзотични имена, всъщност са или непосредствено подчинени на българската Държавна сигурност или на съветската КГБ агентурни физически лица, или са физически лица, които са непосредствено подчинени на някаква друга, тайна служба или мафия, с която нашите и руските тайни служби или мафии се намират в превъзходни партньорски взаимоотношения.

Започвам с това съвсем не за да се застраховам от евентуална ваша или на който и да е друг юридическа или оперативно-елеминационна атака, тъй като, ако проследите текстовете на моята официално публикувана и отдавна намираща се в библиотеките политическа документалистика, вие ще установите, че същото това нещо самият аз, върху основата на моите професионални юридически и политически научни анализи, съм го бил казал и написал много години преди въпросното ченге.

Започвам с това, за да ви уверя, че съм пределно професионално наясно със същността на конкретния казус, който вече съм поставил пред вас; както и да ви подчертая, че пак пред някои от вас вече отдавна съм поставил други подобни или аналогични казуси.

Започвам с това също така и за да ви кажа, че по повод и във връзка с всичките тези неща вече отдавна съм обект на голямо множество оперативни мероприятия както на българските специални държавни служби (като напр. ДАНС и предшестващите я структури), които действуват като нискойерархични слуги на този именно международен червен ченгеджийски конгломерат, така и от самите специални служби на самата единна Червена Мафия, представляваща модерното трансмутацинно лице на Червената Армия.

Започвам с това и за да ви кажа, че:

Þслед като същите тези ченгеджийско-мафиотски структури в продължение на вече много години бавно и постепенно обезпечиха или директното, или косвеното убийство на моите най-близки хора;

Þи след като и днес, когато България вече е член на Европейския съюз и ние имаме статуса на свободни и пълноправни европейски граждани, те продължават да нарушават човешките права и да застрашават качеството на живота, здравето и живота на последните останали живи мои близки хора;

Þе абсурдно да си въобразяват, че аз ще се задоволя само с това - да пиша до самите тях или до техните слуги от българския държавен апарат;

Þи че ще продължа да правя онова, заради което, всъщност, престоях шест години и половина в комунистическите затвори, а именно – като форма на легитимна битка против Злото да информирам световната и европейската общественост.

Второ:

Както ви е известно, още в първия мой текст, посветен на този казус, който текст има дата 18 февруари 2009 г., изрично, ясно и категорично съм определил фирмата „ЧЕЗ Електро България АД” именно като мафиотска; и съм заявил, че „Настоявам за точни сметки!”, без да се интересувам дали тази фирма е принадлежна към посткомунистическите кланове на Руската Червена мафия или на която и да е друга мафия.

Както ви е известно, при и по повод на това мое писмо искане за разследване на дейността на тази фирма, в Софийската Районна прокуратура е образувана съответна процедура.

Както ви е известно, съгласно задължителните български и европейски правни принципи и законови норми, независимо от провеждането на тази процедура, както Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) така и „ЧЕЗ Електро България АД , първо, са длъжни да ми изпратят своя официален писмен отговор, и второ, са длъжни да направят това в рамките на строго определен от закона календарен срок.

Какво е обаче състоянието в този аспект?

Преди всичко, самата Държавна комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) досега, вече повече от три месеци, въобще не ми е отговорила.

И това според мен е така, защото:

Þтази държавна структура, която официално (и съгласно политическата и правната доктрина) е длъжна да се бори срещу енергийната Мафия, въобще не прави това;

Þа тя въобще не го прави, просто защото както цялата българска държава, така и самата тя, е нискойерархичен структурен компонент от Червената мафия; при това тя е компонент, който има не само много по-нискойерархичен статус в сравнение с онези структури, които се занимават с проституцията, но и морал, който е много по-нисък от този на проститутките.

На второ место, не съм получил никакъв официално адресиран до мен и предназначен именно за мен отговор от страна на самата мафиотска структура „ЧЕЗ Електро България АД .

Наистина, все пак, съм получил копие от едно техно писмо, адресирано до някой си „г-н Кирчев” - служител на ДКЕВР; това писмо, обаче, въобще няма характер на писмо, официално адресирано лично до мен, предназначено лично за мен и даващо отговор именно на моите въпроси и искания; това писмо има единствено характера на писмо до въпросния служител на въпросното слугинско (на Мафията като цяло и в частност – специално на енергийната Мафия) държавно ведомство; в това писмо евентуално или вероятно се „дава отговор” на въпросите, които е бил задал въпросният държавен служител (които въпроси на мен не са ми известни); но във въпросното писмо въобще и по никакъв начин не са дава отговор на въпросите, които самият аз съм задал.

Трето:

Съвсем неотдавна, само преди около един месец, в българските медии широко бе коментирано, че в обявената като реална, но всъщност напълно фиктивна и рекетьорска цена на тока, а също така и в многобройните други мафиотско-рекетьорски манипулации на енергийните фирми, са включени и заплатите на нашумели персони, принадлежащи към висшия ченгеджийски елит на българския филиал на КГБ и на вечно управляващата мафиотска структура, подвизаваща се като политическа партия и наричаща себе си Българска социалистическа партия (БСП), юридическа и фактическа наследница на престъпната терористична организация, наречена Българска комунистическа партия (БКП).

Става въпрос за това, че цялата престъпна дейност на „ЧЕЗ Електро България АД е подчинена не само на изискването за удовлетворяване на специфично нейните и на нейните господари издръжка, но и на изискването за обезпечаване както личната висококонсумативна издръжка на живота на няколко личности, така и издръжката на мафиотската партия БСП (наследница на терористичната организация БКП).

Става въпрос за това, че в цената на тока в град София, в София-област и в Плевен, е калкулирана и заплатата на известния ченгеджийски функционер на ДС и КГБ, известния комунистически и социалистически лидер и „държавник”, известния депутат от 36-то и 37-то Народно събрание и известния банкер на една от мафиотските банки, станала нарицателно известна с неговото име (тя бе наричана „Орсовка”) - Златомир Орсов, инкорпориран в т. нар. надзорен съвет на електроснабдителната фирма на мястото на Севдалин Мавров, който доскоро бе и Главен секретар на престъпното мафиотско Правителство.

Става въпрос и за това, че като член на същия надзорен съвет на същата мафиотска фирма е инкорпориран и Антон Кутев, който е високопоставен член на Висшия съвет на мафиотската структура БСП.

Става въпрос и за това, че 67% от капитала на мафиотската фирма „ЧЕЗ Електро България АД е собственост на Чешката Република, а 33% е собственост на българската държава в лицето на Министерството на икономиката и енергетиката; по-точно става въпрос и за това, че както самият Министър, така и всички високопоставени служители на това Министерство, всъщност са служители именно на стоящата над цялата българска държава Енергийна Мафия; и че съвсем дребен щрих към колорита на картината е и фактът, че там, в качеството на съветник на Министъра и едновременно в качеството на непосредствен решаващ фактор в управлрението на въпросната фирма, е инкорпорирана небезизвестната ханъм Айсехел Руфи - съпруга на суперагента на КГБ и неизменен стълб на постокмунистическото мафиотско управление на България Ахмед Доган.

Става въпрос и за това, че все още действуващото официално регистрирано съдружие на Чавдар Георгиев, Красимир Стоянов, Златомир Орсов и Борис Велчев налива изключително мощна струя вода в мелницата на слуха, че протежираният от Президента Главен Прокурор на България и в момента действува не само като институционален прокурорски слуга на Червената Мафия, но и като изключително активен високопоставен мафиот, включително и като мафиот от структурата наЧЕЗ Електро България АД, за „оневиняването” на престъпленията на която фирма и за недопускане на каквато и да е отговорност той има изключително високопоставена и решаваща роля.

Става въпрос и за това, че именно благодарение на високопоставеното покровителство на Главния прокурор Борис Велчев върху въпросната мафиотска фирма, когато софийският гражданин Веселин Узунов протестирал, че мафиотите го били рекетирали, като били поискали от него да плати несъразмерната на потреблението сума от 55 (петдесет и пет) лева за един месец, в отговор мафиотската фирма му пратила сметко-фактура, съгласно която от нещастния собственик на едно съвсем малко жилище били поискали да заплати консумирана електроенергия за 8 400 (осем хиляди и четиристотин) лева само за един месец; която сума, впрочем, отговаря на размера на потребената електроенергия за месечното функциониране на една стоманолеярна или има равностойността на една десета от пазарната цена на целия имот.

Четвърто:

Става въпрос и за това, че именно благодарение на висопоставената Правителствена протекция въпросната мафиотска фирма получи фактическата противоречаща на Правото, но прикрита зад „законови” норми възможност да извършва серия от финансово-счетоводни мафиотско-рекетьорски трикове, благодарение на които както всеки месец, така и всяко тримесечие да получава баснословни суми пари, които нямат абсолютно нищо общо с реалната консумания на електнрическия ток и имат характера на стопроцентов рекетьорски мафиотски паричен приход.

Именно чрез т. нар. Система на тримесечно инкасиране, но ежемесечно заплащане на консумираното количество електроенергия, фирмата въведе едно правило, което е абсолютно противоречащо на нормалните търговски правни правила.

Съгласно въпросното правило всеки абонат е длъжен всеки месец да кредитира фирмата с изключително висока сума пари, която парична сума не само може, но и обикновено няма нищо общо както с реално консумираната електроенергия, така и с главното изискване в търговските взаимоотношения, а именно за заплащане едва след надлежното легитимно измерено съответно количество консумирано количество електроенергия.

Ако въпросната фирма не беше мафиотско-рекетьорска, то тя щеше да приеме нормалното търговско правило да получава претендираната от нея сума пари само след и единствено след съответното (едномесечно, двумесечно, тримесечно и прочее) измерване на консумацията. Но тъй като тази фирма е именно мафиотско-рекетьорска фирма, тя е въвела правилото всеки да бъде длъжен да я кредитира всеки месец, независимо от консумацията през този месец, който кредит, вложен в съответните банкови сметки може да донесе на фирмата неимоверни лихвени печалби; а отделно, на всеки макар и официално третиран като клиент, но фактически третиран като феодално или крепостно зависим, който не е бил изпълнил своето феодално или крепостническо задължение, се налага т. нар. „неустойка за просрочени плащания”; от гледна точка на Правото тази именно т. нар. „неустойка за просрочени плащания” не е нищо друго, освен форма на чистопробен мафиотски рекет; и разбира се, форма на чистопробен мафиотски рекет е и т. нар. задължение за ежемесечно кредитиране на фирмата.

Впрочем, въведената от мафиотската фирма „ЧЕЗ Електро България АД” т. нар. Система на изравнителните сметки е печално и много добре известна на софийските граждани и от дейността на другия клан на енергийната мафия – известен като „Топлофикация”.

Пето:

Нека изрично и ясно бъде казано както на мафиотското българско Правителство, така и на мафиотската българо-чешка електроснабдителна организация, че:

Þсъгласно Принципите и Нормите на Правото те имат право и могат да извършват измерваното и отчитането на тока когато си искат: кеф им всеки месец, кеф им на всеки два месеци, кеф им на всеки три месеци, кеф им на всяка половин година, кеф им на всяка година, кеф им на всеки две или повече години;

Þно в абсолютно никакъв случай нямат правото да претендират за рекетьорски междинни плащания;

Þи че ако искат по-често да си вземат парите, трябва по-често да извършват търговското измерване на консумираната електрическа енергия;

Þкрайно време е да проумеят, че след като България вече е член на Европейския съюз, трябва (длъжни са) да се съобразяват именно с онова, което в Европа се нарича Право;

Þонова, с което те бяха свикнали и наричаха Социалистическо право, няма абсолютно нищо общо с онова, което в Европа се нарича Право;

Þонова, което те наричат Закон, и което от гледна точка на неговото съдържание е „издигнатата в закон воля на комунистическата партия или на създадената от нея Червена Мафия”, не е и не може да бъде Право, тъй като в случая в т. нар. Закон е вкарано съдържанието на АНТИПРАВОТО.

Пето:

Държа изрично и ясно да обърна внимание, че специално електроснабдителният български клан на Руската енергийна мафия, за да се опита да прикрие тоталната експлоатация на българското население специално в своята собствена сфера, извърши абсолютно типично феодализиране, като „Златната енергийна държавна кокошка” бе разфасована на 7 (седем) дружества, при което специално т. нар. „електроразпределение” бе разфасовано на три части и продадено на държавната фирма „CEZ” - собственост на Чешската държава, на немската фирма „E.ON” - собственост на някаква си частна немска фирма (най-вероятно именно подставена структура на българската ДС, немската ЩАЗИ и/или съветската КГБ) и на австрийската фирма „EVN” - собственост на австрийската държава, персоналитета на която все още не ме интересува.

Това, впрочем, бе извършено през 2005 г. от т. нар. Лондонски” или „Царски” ешелон на Руската Червена мафия, който действуваше чрез своя политически слугинаж, персонифициран най-вече в лицето на Милен Велчев и Милко Ковачев.

Макар че в случая предмет на моето специално разглеждане е именно „ЧЕЗ Електро България АД, в порядъка на онагледяване на единната мафиотска политика, обезпечавана от ръководената от г-н Шушулов Държавна комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), ще посоча и следните драстични факти:

ÞНа 20 октомври 2008 г. журналистката Веселина Ангелова е публикувала във в-к „Дневен Труд” статия със шокиращото заглавие „Покойници получават шокиращи сметки”. В тази статия е съобщено, че енергийната немска компания „E.ON” е била разпратила голяма серия от сметко-фактури за електромерно отченени разходи за консумирана електроенергия както на живи хора, домовете на които отдавна въобще на са обитавани, така и на покойници, за които, както изглежда, немската фирма продължава да е трогателно грижовна за техното електроснабдяване и на онзи свят. Дори нещо повече: макар, че специално къщата на баба Гана Първанова отдавна била рухнала след нейната смърт и фактически никъде не съществувал абсолютно никакъв електроизмерителен уред, на покойницата било изпратено съобщение, съгласно което служителите на фирмата не само били открили мистериозния абсолютно несъщствувящ електромер, но и били отбелязали консумация от 70 лева месечно. В статията си журналистката отбелязва, че от немската фирма й били казали, че това се било случило поради обстоятелството, че гражданите не били подали декларации, че жилищата им са необитаеми.

Поне според мен този именно отговор на германския клан на руската Червена мафия носи в себи си дълбокото семантично послание, съгласно което: всички български граждани са длъжни да понасят рекета на Червената мафия; изключение се допуска само за мъртвите, но съвсем не за всички мъртви, а само за онези, които чинопоклонно са подали декларация и съпъствуващата документация, удостоверяваща, че те наистива вече са мъртви.

Както се вижда, посткомунистическият реализъм е феномен, аналогичен на социалистическия реализъм, по времето на който Васил Сотиров бе написал разказ, който разказ бе основан върху тотално шествуващата социалистическа реалност, при която главният герой - сервитьор си мечтае за времето, когато хората ще си купуват ракията и яденето откъдето си искат, после ще си пият ракията и ще си обядват вкъщи, а на него ще му изпращат сметката и бакшиша с пощенски запис. Мирон Иванов бе написал разказ („Бръснарска балада”), в който главният герой-бръснар си мечтае всички хора да си се бръснат сами вкъщи, но после да се отбиват при него и да си плащат за услугата. Както се вижда, обаче, социалистическият реализъм е една просто наивна детска игра в сравнение с мафиотския посткомунистически реализъм.

Шесто:

Както е известно, през м. октомври 2008 г. медиите (вж. напр.: в-к „Дневник”, 14 октомври 2008 г.; Теодора Тодорова, в-к „Монитор”, 15 октомври 2008 г.) тържествено оповестиха, че заместник-шефът на Държавната комисия по енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) бил заявил, че Комисията била взела решение за отмяна и прекратяване на експерименталното тримесечно отчитане на тока; и че основната причина е недоверието на потребителите относно изготвянето на сметките, както и съображението за протипоправно кредитиране. В някои от медиите намери място и информацията, че т. нар. тримесечно отчитане, всъщност, представлявало форма на финансово-счетоводен мафиотски трик, обезпечаващ рекетиращ тип ограбване на българските граждани с цели 120,000,000 лв.

През март 2009 г., обаче, медиите (вж. напр. Николай Марченко, в-к „Сега”, 18 март 2009 г.) оповестиха, че българската държава е капитулирала напълно пред чешката мафиотска фирма и че въпросната държавна комисия е дала „нови три месеци отсрочка на чешката фирма”.

Журналистите припомниха, че съгласно предишното Решение последният ден на срока, който е бил даден на чешката фирма, за да премине отново към едномесечно отчитане на тока, е изтичал на 31 Март 2009 г.; и че сега срокът изтича на 30 Юни 2009 г., което означава, че тогава вече ще са преминали изборите, ще е изтекъл и мандатът както на Правителството, така и на главния мафиотски слуга на енергийната Мафия Константин Шушулов и неговата престъпна банда; и че фактически Решението за ежемесечно отчитане на тока ще може да бъде евентуално изпълнено най-рано през септември или октомври 2009 г.

Журналистите припомниха, също така, че междувременно тогава ще е свършило и Чешкото председателство на Европейския съюз; впрочем, журналистите припомниха, че лично пред тях същият този Шушуров още в края на 2008 г., преди началото на Чешкия ротационен мандат, е бил заявил, че самият той бил считал себе си за безпомощен относно налагането на санкции върху чешката фирма докато трае чешкият мандат в ЕС.

Което по абсолютно недвусмислен начин означава, че на него, на Шушулов, му е било известно, че самото Чешко Правителство и особено неговото дипломотическо представителство в София са били решили да използуват мандата си в ЕС, за да обезпечат безотговорност за престъпленията на чешкия клан на руската Червена Мафия.

Журналистите обърнаха внимание и върху изказването на Шушулов, че ако Решението не бъде изпълнено на 30 Юни, то чешката фирма би могло да бъде глобена със сума между 20,000 и 1,000,000 лв.

Пак журналистите посочиха, че дори и върху фирмата са бъде наложена санкция от 1,000,000 лв., при условие че фирмата вече е била рекетирала един милион граждани, от които е била взела дори само по десет лева в повече, то тя пак ще спечели 9,000,000 лв.; а ако фирмата е била рекетирала един милион граждани с по сто лева, то рекетьорско-мафиотския приход на фирмата ще е близо 100,000,000 лв.

А тъй като българските абонати на чешката мафиотска фирма във всички случаи са повече от два милиона, то рекетьорският приход на тази фирма ще е най-малко около 200,000,000 лв.

Седмо:

Аз, разбира се, съм напълно съгласен, че както чешкият народ, така и чешката държава имат правото да искат и да получат от българския народ и от българската държава т. нар. репарации, представляващи финансово възмездие на щетите, които са били нанесени от българската социалистическа армия по време на прословутата „братска военна помощ”, осъществена от военното нашествие на войските на Варшавския договор в изпълнение на т. нар. „Доктрина Брежнев”.

Само че дълбоко се съмнявам, че мафиотската чешка фирма „ЧЕЗ”, която несъмнено е трансмутационен продукт именно на Съветската Червена Армия, се опитва да събере по този именно начин репарациите, които българите и българската държава дължат на чехите и на чешката държава.

Все пак категорично настоявам пред Негово Превъзходителство г-н Мартин Клепетко - Посланик на Република Чехия в България, да вземе официално отношение както по останалите поставени от мен въпроси, така и включително по този въпрос.

Осмо:

Обръщам специално внимание върху публикуваните през м. декември 2008 г. в „Бизнесуик” факти, които после бяха многократно интерпретирани в българските медии, и съгласно които:

Þв България, която е най-бедната страна на ЕС, цената на тока е много по-висока от цената на същия търговски продукт в Швеция, Финландия, Франция, Литва, Латвия, Естония и Гърция;

Þсамо през август и септември 2008 г. цената на тока в България е била увеличена четири пъти!!!;

Þсъвсем отделно от увеличената единична цена на тока, всеки жител на София е рекeтиран с най-малко 60% по-голяма сума за плащане, която е била „обоснована” чрез абсолютно неоснователно мафиотско отчитане на най-малко 50% по-високо потребление, каквото фактически въобще не е имало (вж.: Николай Георгиев, в-к „19 минути”, 19.02.2009 г.).

Девето:

Уточнявам, че с моето официално писмено изложение от 18 Февруари 2009 г. съм поискал да бъде извършена проверка, да бъде осъществено правораздавателно разследване и да ми бъде отговорено от инстанционните субекти, към които съм се обърнал.

Поискал съм да бъде извършена тотална ревизия, в основата на която като изходна база да бъдат взети документираните през януари 2006 г. показания на електромера, и като крайна база – документираните през януари 2009 г. показания на електромера, и тези показания да бъдат съпоставени със сумите, които съм платил.

Посочил съм, че на 18.11.2008 г. съм посетил съответния офис и съм платил абсолютно цялата посочена във фактурата сума; след което съм получил следващата сметко-фактура, в която са били посочени показанията на електромера при предишното отчитане (за което съм се издължил изцяло) и показанията при следващото отчитане (за което предстои да се издължа), след което е посочена и сумата пари, която следва да издължа съобразно тези именно показания на електромера; и че накрая от мен е било поискано да заплатя някаква напълно измислена сума пари, определена като „просрочени задължения за минал период”, каквито „просрочени задължения” аз въобще нямам, и за които въобще не е посочено върху основата на кои и какви показания на измерителните уреди са били начислени.

Десето:

След моето официално писмено искане за извършване на проверки и разследвания, чешко-българската мафиотска електроснабдителна фирма тайно е посетила електроразпределителното табло, където се намира моят електромер, и тайно го е сменила с друг електромер.

След което мафиотската фирма ми е изпратила следващата сметко-фактура за дължими от мен консумации на електрическа енергия, доказателствата за които консумации, намиращи се върху таблото на електроизмерителния уред, са били преднамерено и по престъпен начин унижожени от фирмата.

Така в сметко-фактурата на мафиотската фирма са били записани показания, които са напълно измислени, които нямат абсолютно нищо общо с реалността, и които показания всъщност са чисто мафиотски фантасмагорични измислици, обосноваващи мафиотския рекет.

Единадесето:

Като гражданин на Европейския съюз настоявам пред всичките адресати на настоящето мое официално писмено изложение да получа подобаващ подборен и адекватен отговор.

24 Май 2009 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар