2009-05-02

ДАНС-ЦЕНТЪР ИЛИ ПЕРИФЕРИЯ НА НОВАТА ИМПЕРИЯ НА ЗЛОТО (5)

Address for letters:

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

02 Май 2009

Чрез:

Административен съд - София-град

І-во отделение, 5-ти състав,

Адм. дело № 6113/2008,

Съдия-Докладчик Владимир Николов

ул. „Георг Вашингтон” № 17

1000 София

До:

Върховния Административен съд

Особена предварителна забележка:

Подробна актуална информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси. На същите адреси можете да прочетете и текста на настоящето мое правно гледище – вж.: „ДАНС – Център или Периферия на Новата Империя на Злото (5)”.

Първо:

На 16 Октомври 2008 г. предявих и регистрирах Иск срещу Президента на Република България, Министерския съвет (Правителството) на Република България и осемнадесет (18) техни деликтни солидарни съучастници (другари, съдружници).

Като фактическо, като правно и като аргументационно основание на моя Иск съм посочил, че:

А) е ноторно известен фактът, че в края на декември 2007 г., при и по повод извършеното от Президента на Република България персонално назначаване на Председателя (шефа) на новосъздадената Държавна агенция „Национална сигурност" (ДАНС) не друг, а самият Премиер (Министър-Председател) публично е заявил пред медиите: че както въпросният новоназначен шеф на новата специална служба, така и още 50% от служителите в сегашните специални силови и тайни държавни служби са били дългогодишни офицери от бившата комунистическа Държавна сигурност; и че посоченият факт (или обстоятелство) не само е много добре известен на чуждестранните партньори на българското Правителство, но и че самите те изрично и ясно са били изразили желанието и съгласието си това да бъде точно така;

Б) по силата на приетия от българския Парламент т. нар. Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен комунистическата Държавна сигурност е била престъпна организация, тъй като е била главната репресивна ударна сила („юмрук”) на Комунистическата партия, и цялостната й дейност се е основавала върху престъпната идеология на комунистическата партия;

В) в частност това означава, че е била престъпна както цялата дейност, която е била извършвана от комунистическата Държавна сигурност, така и дейността, която е била извършвана от всеки, който е бил (служебно-професионално, агентурно, или под каквато и да е друга форма) ангажиран с тази организация и с нейната дейност;

Г) в частност това означава, че е извършвал (извършил) престъпление всеки, който е оставял (оставил) или повторно е назначавал (назначил) на служба в посткомунистическите специални силови и тайни държавни служби бивши служители на комунистическата Държавна сигурност;

Д) в частност това означава, че съучастник в престъплението е и всеки чуждестранен политически, държавен, финансов или какъвто и да е друг субект, който е препоръчал да бъдат извършени или не се е противопоставил на извършването на такива назначения;

Е) когато 50% от кадрите на престъпната комунистическа Държавна сигурност продължават да са на служба (работа) в т. нар. „нови”, „посткомунистически” или „демократични” специални държавни служби, вторите служби в никакъв случай не са с 50% по-малко престъпни, а са си точно толкова престъпни, колкото и първите;

Ж) именно това е причината, поради която е било осъществено онова „лавинообразно увеличаване на броя на гражданските и административните дела срещу българската държава”, срещу което увеличаване Световната банка само преди един месец официално предложи на българското правителство да извърши драстични мерки, насочени към сломяване на суверенната икономическа и правна воля на жертвите на престъплението, а не сломяване на рефлексите на комунистическото Зло, залегнали в професионалната същност на кадрите на комунистическата Империя на Злото;

З) въпросът за деликтната отговорност на българската държава и на нейните чуждестранни политически, държавни и финансови съучастници в деликтното деяние има характера на юридически казус, подлежащ на разглеждане и решаване от Административния съд; където, според изричното официално признание на самия Председател на Върховния Административен съд, като съдии са внедрени лица, принадлежащи към различните партийни централи, „бизнеса” (тоест - Мафията) и специалните силови и тайни държавни служби, които съдии имат предназначението да обезпечават съдебна безотговорност за престъпленията и деликтите на господарите си от посочените централи;

И) би било нормално българският съд да е ангажиран със залегналата в правото идея, че всички чуждестранни политически, държавни и финансови формирования и институции, които се намират в състояние на партньорска, коалиционна, федеративна, конфедеративна, договорна или каквато и да е друга официална юридическа или фактическа форма на ангажираност с българската официална държавна власт (Президента, Правителството); и които, освен това, не само са придавали политическа легитимност и финансова подкрепа и обезпеченост на тази власт, но и директо са препоръчвали извършването на престъпни деяния или не са протестирали срещу (не са се противопоставяли на)извършването на престъпни деяния на властта; са както съучастници във визираните престъпни актове и дейности на българската държавна власт, така и солидарно деликтно отговорни.

Второ:

На основание така предявения от мен Иск бе образувано Административно дело № 6113 по описа за 2008 г., І-во отделение, 5-ти състав, при съдия-докладчик Владимир Николов, а после, на 24.10.2008 г. е издадено „Разпореждане”, с което, изтъквайки абсолютно неоснователни и откровено кретенски съображения, съдията е оставил производството по Искабез движение”.

В отговор на това, в съответствие с изрично отправените към мен искания на съдията Владимир Николов, на 14 Ноември 2008 г. аз депозирах моето официално писмено становище, в текста на което изрично съм записал, че:

Þсъдията е приложил абсолютно неоснователни и недопустими от Правото процедурни трикове, което обстоятелство по недвусмислен начин разкрива неговата добнопробна принадлежност към престъпната клика, визирана в моя Иск, както и престъпното му съучастие в дейността на посочената клика;

Þсъдията несъмнено има статуса на долнопробен слуга на престъпни сутеньори и господари, каквито са въпросните функционери на Специалните служби (ДАНС), на Президенството и на Правителството, които функционират като нискойерархични структурни компоненти от системата на руската Червена Мафия и посткомунистическата Нова Империя на Злото.

Трето:

На 17.11.2008 г. съдията е издал „Определение”, по силата на което е прекратил производството.

В отговор на това, на основание действуващите принципи и норми на българския Закон, на 05 декември 2008 г. аз предявих и официално регистрирах т. нар. „Частна жалба”, адресирана до Върховния административен съд, с която поисках „да бъде взето изрично изразено мотивирано гледище относно правосъобразността на атакувания от мен съдийски акт” и, естествено, този акт да бъде отменен.

Четвърто:

Тъй като:

Þдосега са изминали точно пет (5) месеци ;

Þв пълно противоречие с принципните и нормативните изисквания на Българското и на Европейското Право съдиите от Върховния административен съд все още не са ми предоставили каквото и да е съобщение за наличието на каквото и да е техно изрично правно гледище;

Þпозовавайки се на моя досегашен многодесетилетен практически опит в сферата на Правосъдието, както и на моята официално призната експертна теоретическа квалификация;

Þдекларирам, че считам, че с това си поведение съдиите от Върховния административен съд по абсолютно недвусмислен начин са демаскирали и разкрили своята престъпна същност на политико-ченгеджийско-мафиотски курви и проститутки, обслужващи подчинените на Президентството и на Правителството престъпни специални служби (преди всичко ДАНС), самото престъпно Президентство и самото престъпно Правителство, и най-вече – престъпния български клан на руската Червена Мафия;

Þдекларирам, че за посочения извод съществено допринася и съображението, че само след два месеци ще бъдат произведени нови Парламентарни избори, след които ще бъдат конституирани както нов Парламентарен модел на управление, така и ново Правителство, и че верни на своя дългогодишен курвенско-проститутски навик, съдиите от Върховния съд просто изчакват, за да видят каква ще бъде евентуално новата воля на евентуално новия техен сутеньор и господар.

Пето:

Тъй като всичките тези „височайши” съображения на престъпниците-съдии от Върховния съд въобще не ме вълнуват по какъвто и да е уважителен начин и абсолютно никак не им съчувствувам, с настоящите редове изразявам своя официален Протест и настоявам за спазване на принципите и нормите на Правото.

02 Май 2009 Янко Н. Янков

Приложения:

02 Май 2009 Янко Н. Янков

2 коментара:

  1. Здравейте проф. Янков. Аз съм Марин Чушков. Запознахме се преди година две във автобуса София-Пловдив. Говорихме си надълго и широко за комунистическата напаст впила се в държавата. Сега вече имам собствен блог. http://marinchushkov.blogspot.com Гледам, че взеха да ме нападат чудовищата, но и аз не им се давам. Боря се като истински юрист- със съдържателни аргументи, като истински демократ. Те като видят слабост и почват да сипят обиди. Нямат нито срам, нито чест, нито достойнство. Нагли, нагли, до безбожие. Чета ви с интерес и ви се възхищавам и на ума, и на стила, и на куража. Аз също съм куражлия и не ги жаля. Успех и бъдете здрав. Ще се радвам да се виждаме, и да пишете в блога ми

    ОтговорИзтриване
  2. Здравеѝ, стари приятелю!
    Дълго време събирах смелост, за да ти се обадя . Беше ми необходима смелост, не защото мафията на Д.С. , която денонощно те следи , подслушва и организира провокации ще ме постави на мушката , а затова, че в сравнение с теб - аз нищо особено не съм направил . Аз отдавна съ поставен на мушката . Не желаех да отнемам от ценното ти време и да те занимавам с незначителни битови и други проблеми и обстоятелства, около моята личност . Искам да те уверя в това, че аз винаги съм се възхищавал от тебе . Ти остана такъв - какъвто те срещнах за първи път в Софиѝският централен затвор . Смел , решителен , непреклонен и компетентен . Твоята смелост е несравнима ! Непреклонността ти пред инквизиторите , заговорниците ,колаборационистите и мафиотските структури в българското общество е пример - достоен за подражание !Оитам се - откъде намери сили за Всичко това ?! Компетентността ти във всички области на човешкото познание заслужава респект и уважение . Ако имаше повече такива хора в България , мафията щеше да се скрие , а държавата щеше да функционира нормално . Ти си безкраѝно прав - „мафията си има държава“ . Искам да те уверя в това, че оставам твоѝ верен поклонник и приятел. Чета всичко написано от тебе с внимание и възхищение . На тебе и твоето семеѝство желая добро здраве , щастие и много успехи .
    Митко Станков

    ОтговорИзтриване