2022-10-23

Триста петдесет и втори (352-ри) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум (23 октомври 2022 г.)

 На 6 октомври 2022 г. проф. Я.Н.Янков е публикувал Том 2 - документ от над 500 страници, който може да бъде изтеглен и прочетен в RTF и PDF формат от адрес:

https://iankov.blogspot.com/2022/10/2-504.html

По-долу ще намерите пореден негов текст от следващия Том-3Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право – тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, conclKRoemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            Роден в село Клисурица. община Монтана. Приет да следва в Софийския университет, първоначално във Факултета по славянски филологии със специалност „Българска филология“, а по-късно завършва висше образование в Юридическия факултет и се дипломира в специалността „Право“. Като студент по „Право” специализирал „Съдебна Медицина” и „Съдебна Психиатрия”.

            Първите си научни разработки и публикации прави още като студент в трети курс, а след дипломирането си спечелва конкурс и започва научната си кариера като изследовател (научен сътрудник) в Института за държавни и правни науки при Българската академия на науките и като преподавател (асистент) в Юридическия факултет на Софийския университет.

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ;

            В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ (3) ГОДИНИ: интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня;

            В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ (6) ГОДИНИ: осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       СЛЕД ДЕВЕТ (9) ГОДИНИ: на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.; отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (Сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска Академия на науките и изкуствата; /// Екс-Декан на Юридическия факултет в Европейския Универсистет в град Призрен, Косово.

            Дописен член (член-кореспондент, член-кор) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ);

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права/// Председател на Съюза на юристите-демократи. /// Председател на Политическа Партия {ПЛК}, която по негово лично решение е „изведена от функционалност” поради органична несъвместимост с всички други партии и най-вече с политическата система.

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

E-mail : iankov.bg@gmail.com /////

Web site: http://iankov.blogspot.com/// ;

Web site - Янко Янков:http://iankov.com/

Уикипедияhttp://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен) ///

Няколко видеозаписи http://vbox7.com/collection:708949 ///

Списък на книгите, 2020 г.http://iankov.blogspot.com/2020/11/04-2020.html ///,

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методии, Национален регистър на издаваните книги в България, Янко Николов Янков: 

http://booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=2

====================================================

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

Призовавам Съдът на Камбис!!!

 

     .. Картина на 5 века плаши съдиите | Impressio.dir.bg

 

Янко Николов Янков –

- - - - - - -

Том 3

- - - - - - -

Nota bene:

Том 1-ви е реализиран в обем 600 стр.

Том 2-ри е реализиран в обем - 603 стр.

349-ти Меморандум е Началото на Том 3

- - - - - - -  

 

            23 Октомври 2022 г., Триста петдесет и втори (352-ри) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум – Граждански Обвинителен Акт

            ОТНОСНО извършваната в България от 60-те и най-вече от 70-те години до днес прецизно насочена СРЕЩУ ДОСТОЙНСТВОТО, САКРАЛИТЕТА И СУВЕРЕНИТЕТА НА БЪЛГАРСКИЯТ НАРОД И НА БЪЛГАРИЯ,

         Тотална Систематична Перманентна Широко и Дълбоко Спектърна Съдружна Престъпна дейност на Специалните Служби и Институции на САЩ и СССР/РФ, на ЦРУ и КГБ,

официално мотивирана като „път към Световен Комунизъм” [речта на Горбачов пред Римския Клуби като Либерално-Глобалистичен Олигархизъм и Банкстеризъм,

фактически мотивирана като път за установяване и утвърждаване на Тотален Световен Сатанизъм;

            /////// КОЯТО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ от тогава до днес прецизно е възлагана на НеоКолониалните Високопоставени Ръководни Лумпен-Елитни Функционери: tна т. нар. Народно Събрание, tна т. нар. Президент на Република България, tна т. нар. Правителство (Министерски Съвет),

t на т. нар. Цялостен НеоКолониален Държавен Апарат.

            В ЧАСТНОСТ фрагмент от Престъпната дейност на Специалните Служби (СС) на Българският Клан на ЦРУ-КГБ насочена към пълното (тоталното) обезпечаване на ЗАВИСИМОСТТА на полицайте, следователите, прокурорите, съдиите, премиерите и членовете на правителствата, президентите, депутатите (т. нар. народни представители) и фактически на целият Държавен апарат;

            ПРИ КОЕТО поставянето на всичките тези ЛИЧНОСТНИ И ДЪРЖАВНО-ВЛАСТОВО-ИНСТИТУЦИОНАЛНИ СУБЕКТИ на пълно фактическо подчинение НАЙ-ВЕЧЕ на Интер-и-Транс-Националните Специални Служби

              интензивно се използува за тотално широкомащабно унищожаване и ликвидиране на Личностният и Семейно-Фамилният Сакралитет, Суверенитет и Достойнство,

            които именно винаги са били и винаги са Дълбоко Същиностната Съпротивителна (Противопоставителна) Сила срещу всяка престъпна държавна власт.

            ВСЪЩНОСТ, тук визираният ПРОБЛЕМ е много по-дълбок и става въпрос за това, че съгласно Светото Писание единствената човешка институция, създадена от Господа Бога, не е царството (държавата), а е Семейството; и че именно поради това атаките на Рогатия са така ожесточени най-вече срещу Личностният и Семейно-Фамилният Сакралитет, Суверенитет и Достоинство.

              ВСЪЩНОСТ, още от 60-те и 70-те години Главното Направление на дейността на НеоКолониалният Български Клан на Интер- и Транс-Националните Специални Служби е насочено най-вече към тотално широкомащабно унищожаване и ликвидиране на Личностният и Семейно-Фамилният Сакралитет, Суверенитет и Достойнство и обезпечаване на Стратегическата цел

*******конфронтацията между системите да бъде заменена с Конвергенция на елитите,

*******противопоставянето им на собствените им народи и

*******тоталното ресурстно ограбване и унищожаване най-вече на Европейската и Азиатската Цивилизации.

- - - - - - -

         Тук визираният казус ПОСТАВЯМ на Специалното Височайше Внимание на Модерните Съвременни Политически Хетери и Наложници в Храма на Сатанизма и Банкстеризма, институционално интензивно обезпечаващи: tсистематичното деконструиране и тоталното разрушаване на Европейската Цивилизация, tвключително и тотално разрушаване на генетичният код на всички европейски народи, tвключително и тотално разрушаване на ценностите и функциите на Държавната Власт (Държавите) и tзаменянето им от Волята на МегаКорпорациите.

 

         *****Посланиците на САЩ и РФ, поредните Съдружни (и Задружни) Банкстерски {banksterism, Банкерски гангстеризъм} Либерално-Глобалистични Главни Надзиратели на Концлагер България

tХеро МустафаtДжесика КимtПитър Халпърн,

tЕлеонора Митрофанова.

 

         *****Функционерите на Амнести Интернешънъл България @AmnestyBulgaria, които някога, когато „пребивавах” в затворите ме бяха обявили за политически затворник №1 за България, намиращ се под тяхната Закрила. Които, всъщност, ме Закриляха така, че:

*****в изключително жестоки условия и ежедневни репресии в продължение на цели Шест (6) години престоях в Затворите като абсолютно невинно осъден до края на Присъдата и в същото време абсолютно всички мой близки хора бяха подложени на жестоки преследвания и репресии;

*****а после, след бутафорните политически промени, в условията на официалният ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН” и в условията на обезпеченият от САЩ и СССР/РФ пълен отказ на българските институции да осъществят Легитимно Правосъдие спрямо функционерите на Престъпният Комунистически Режим;

***когато отидох в Лондон, за да регистрирам Правозащитно Фондационно Бюро „Истина, Справедливост и Правосъдие” от името на което да предявявам официални Искове пред Британското Правосъдие, не само официалните Британски Институции, но и Амнести Интернешънъл се самодемаскираха като отказаха да ме защитят

***и обезпечиха Секретните Оперативни Мероприятия на Интегративният Либерално-Глобалистичен Банкстерски Клан на ЦРУ-КГБ за моето фактическо прогонване от Лондон и Великобритания и категорично недопускане да ми бъде дадена възможност да бъде търсена Легитимна Отговорност за извършените и извършващите се в България престъпления.

 

         *****ТУК И СЕГА СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАМЕРЕНО И ПРОВОКАТИВНО ПРЕДИЗВИКВАМ (те знаят „Защо”!!!!) Ръководните организационни функционери на Софийската Адвокатска Колегия и Висшия Адвокатски Съвет, поредните Стратегически и Оперативно ангажирани и високопоставени професионални политико-мафиотски простистутки на Итгегративният Нео-Колониален Български Клан на ЦРУ/КГБ/ФСБ/ДС/ДАНС. Приканвам ги да реагират.

 

- - - - - - -

            Акуратно УВЕДОМЯВАМ тук визираните Адресати на моят пореден „Меморандум - Граждански Обвинителен Акт”, че

              ТЪЙ КАТО само през миналата и вече през цялата тази година аз бях и съм изключително интензивен обект на Широкоспектърни Секретни Оперативни Мероприятия, насочени към моето камуфлажно прикрито убийство,

              относно които ПРЕСТЪПНИ МЕРОПРИЯТИЯ на Специалните Служби акуратно съм посочил фактите и съм поискал разследване и отговорност;

              ***но всички тук визирани адресати имплицитно са се ПРИСЪЕДИНИЛИ КАТО ФАКТИЧЕСКИ СЪУЧАСТНИЦИ В ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ И КАТО ИНТЕР-ТРАНС-НАЦИОНАЛНИТЕ ПОРЪЧИТЕЛИ И ОБЕЗПЕЧИТЕЛИ;

            и ТЪЙ КАТО, както знаете от всички предишни мои текстове, за разлика от Дон Кихот моето Оръжие е Словото, на което сам си и Оръженосец,

            но за което все пак се надявам, че би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“;

            страниците тук систематично ще нарастват, при което се надявам да „постигнат” „скромен обем” за поне НЯКОЛКО ОБЕМИСТИ официални документални книжни и електронни издания.

- - - - - - -

            В ЧАСТНОСТ, тук СПЕЦИАЛНО В ТОЗИ КАЗУС, ХРОНОЛОГИЧНО АКТУАЛНО СТАВА ВЪПРОС И ЗА Стратегическата и Оперативната Престъпна дейност извършвана от ОФИЦИАЛНИЯТ ДЪРЖАВЕН ГЛАВА - ПРЕЗИДЕНТА РУМЕН РАДЕВ и от назначаваните и назначените от него Служебни Правителства,

            /////// КАКТО ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С акуратно и надлежно институционално адресираните до него и предоставените в неговият офис мой ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГОБРОЙНИ официални Меморандумни текстове, по които той в престъпно нарушение на неговите Институционални Задължения не е предприел абсолютно никакви официални легитимни действия и с това фактически СЪУЧАСТНИЧЕСКИ се е присъдединил към извършителите на визираните в документациите престъпни дейци,

            /////// ТАКА И ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С всичките мой предишни Официални Легитимни Искания за Правосъдие предявени пред Българските Държавни Глави от 60-те и 70-те години до днес,

            ТЪЙ КАТО ТОЙ, всъщност, още от момента на неговото встъпване в Длъжностната Държавна Функция на Президент

е осъществил Тотално Суброгационно Встъпване в Правата, Задълженията и Фактическото Позициониране на всички предшествуващи го Президенти (Държавни Глави),

              при което Тотално, Фактически и Абсолютно Нелегитимно (т.е Престъпно) Съучастнически се е присъединил НАЙ-ВЕЧЕ към извършваната от тех Престъпна дейност

              и е поел стратегията КАКТО ДА обезпечава Пълна БезОтговорност за Цялостната предишна Престъпна дейност, ТАКА И ДА продължи и той своето участие (съучастие) в Тоталната Престъпна дейност, намираща се под Егидата и Обеспечението на Президентската Институция.

              Поне според моята Професионална Академична и Университетска специализация КАКТО И вече половин-вековната специфична Правозащитна Дейност

              Сатанинските Либерално-Глобалистични Банкстери са възложили на Нео-Колониалният Президент Румен Радев „за забие последният пирон в Погребалният Ковчег на Държавата България, което е било планирано още през 60-те и 70-те години, а активното интензивно реализиране е предприето през 90-те години.

 

           Всъщност, В ЧАСТНОСТ, тук СПЕЦИАЛНО В ТОЗИ КАЗУС става въпрос ЗА ПЪЛНА/ЦЯЛОСТНА НАКАЗАТЕЛНА, РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

           НА САЩ И СССР/РФ, на ЦРУ и КГБ/ФСБ

           и на техният Интеграгивен НЕО-КОЛОНИАЛЕН Български Клан на Цялостната официална Българска Държавна Власт извършвана в България от 60-те и 70-те години и най-вече от 90-те години ДО ДНЕС, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДНЕС,

              относно която престъпна дейност ЛИЧНО АЗ ОЩЕ ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ съм предприел официална ПРАВОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ, която официално е документирана

******* КАКТО В СЕКРЕТНИТЕ АРХИВИ НА българските Специални Служби,

******* ТАКА И В архивите на множество посланицески мисии И ТЕХНИТЕ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИШИ от тогава до днес,

*******ТАКА И В СЪДЕБНИТЕ, ПРОКУРОРСКИТЕ И ДРУГИТЕ АРХИВИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ ОТ 60-ТЕ И 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС,

******* ТАКА И В ЦЯЛОСТНАТА МОЯ СТРОГО НАУЧНА И ДОКУМЕНТАЛНА ДЕЙНОСТ, която е официално обявена и публикувана КАКТО В моите книги и статии, ТАКА И Е предоставена на няколко десетки посланически мисии в България и надлежно е изпратена и предоставена и в официалните институции на множество Европейски и други държави.

 

              Впрочем, многократномногократномногократно, официално съм го писал и публикувал че:

*******още в първите дни на бутафорните камуфлажни политически промени в началото на 90-те години, когато по специална официална техна покана съм се срещал с няколко от изключително високопоставените функционери на САЩ и на направените ми техни предложения да се включа интензивно в провеждането на ръководените и обезпечените от САЩ политически и други промени и дейности в България,

              аз винаги официално съм заявявал, че това би било възможно САМО АКО И СЛЕД КАТО институционалните функционери на САЩ обезпечат пълната репараторна ЛИЧНА (ИНДИВИДУАЛНА) отговорност ЗА ПЕРВЕЗНО ЖЕСТОКАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ,

              НА МЕН ВИНАГИ МИ Е ОТГОВАРЯНО, ЧЕ САЩ НИКОГА НЯМА ДА ПОЗВОЛЯТ НА МЕН И НА КОЙТО И ДА Е ТАКЪВ КАТО МЕН ДА ТЪРСИ КАКВАТО И ДА Е ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВОТО И ДА Е ОТ КОЙТО И ДА Е ОТ КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ;

*******многократномногократномногократно, В ТУК ВИЗИРАНИТЕ ПРЕДИШНИ МЕМОРАНДУМИ официално съм го писал, че след пристигането в България на новоназначеният Посланик на РФ Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова тя се е срещнала с Негово Мафиотско-Престъпно Превъзходителство Георги Гергов, Почетен Консул на РФ, официално изключително доверено лице на Специалните Служби (СС) НЕ САМО НА РФ, НО И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ НА ЦРУ, официален Ръководител на Легитимно регистрираният {Бизнес Клуб} Масонско Сдружение „Ложа Слънце ОриентПловдив”;

/////// след което визираният Георги Гергов заедно със Съветника на Президента Генерал Пламен Узунов официално са заявили пред Президента, че двамата заедно са присъствували на визираната среща и че Нейно Превъзходителство Елеонора Митрофанова им е била „възложила” или „препоръчала” да уведомят Президента,

              че е било постинато НОВО ДИСКРЕТНО СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА САЩ И НА РФ, съгласно което Президента следва да обезпечи камуфлажно прикритото „отстраняване от сцената”, тоест    убийството

НА ВСИЧКИ ВСЕ ОЩЕ ЖИВИ

ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИЦИ НА КОМУНИЗМА,

              ЗА ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНО „ЛИПСАТА” НА АКТУАЛНО МОТИВИРАНИ ЛИЦА, КОИТО ДА ТЪРСЯТ НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА

              КАКТО НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА,

              ТАКА И НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА ЛИБЕРАЛНО ГЛОБАЛИСТИЧНА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

              И ЧЕ ПЪРВИЯТ КОЙТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЛИКВИДИРАН Е ЯНКО НИКОЛОВ ЯНКОВ, ТОЕСТ АЗ.

                Впрочем, тук и сега, още преди да сте успяли да ме ликвидирате, изрично и ясно ОБРЪЩАМ ВНИМАНИЕ върху факта, че видно от цялостната документация относно моята официална правозащитна дейност от 60-те и 70-те години до днес

                Аз, всъщност, съм обосновавал необходимостта от ОТГОВОРНОСТ ПО КОНКРЕТНИ КАЗУСИ за престъпната дейност, извършена и извършвана НАЙ-ВЕЧЕ върху 80-85% (процента) от населението на България,

                при което другите 20-15% фактически са участвували като функционери на НеоКолониалната власт.

            Така, в контекста на горното приемам, че именно аз ИМАМ ВСИЧКИ ЛЕГИТИМНИ ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ официално да предявя искането за

ПЪЛНА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ

НА САЩ И СССР/РФ

и на техните НеоКолониални български функционери

за извършената от тех престъпна дейност

срещу България и Българския Народ

през визираният период от 60-те и 70-те години до днес.

 

            Така, тук и сега ИЗРИЧНО И ОФИЦИАЛНО предявявам искането за

ПЪЛНА РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ

НА САЩ И СССР/РФ

и на техните НеоКолониални български функционери

за извършената от тех престъпна дейност

срещу България и Българския Народ

през визираният период от 60-те и 70-те години до днес.

         При това, позовавайки се на съвсем наскоро предявеното искане на Полша срещу Германия, намирам за необходимо да посоча, че пледирам за ползване на същият критерии при оценката на загубите и величината на репарацията.

- - - - - - -

            ПРИПОМНЯМ: Казус Документация: Фейсбук Янко Николов Янков сподели спомен1 минСподелено ПубличноПреди 1 годинаВижте спомените си8 октомври 2021 г.,

            Фрагмент: 08 Октомври 2021 г., Сто и десети (110-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален МеморандумДванадесети Специален Приоритетен Екстремно Актуален Казус 

            Мое специално абсолютно легитимно искане да получа от Министър Бойко Рашков надлежен официален отговор по следният казус.

            ***на 30 Март 1993 г. в интервю за в-к „Демокрация“ брой 73 (959) и ***на 23 Май 2008 г. в интервю за електронната информационна агенция „Блиц“ Йордан Георгиев Соколов, български юрист, политик и държавник, Министър на Вътрешните работи, Народен Представител в 37-ото, 38-ото и 39-ото Народно Събрание. Председател на 38-ото Народно Събрание, официално е обосновал тезата,

       че по времето, когато е бил Министър на Вътрешните работи С ИЗНЕНАДА Е открил или констатирал, че в Министерството на Вътрешните работи,

       е имало Строго Секретен Специален Отдел {СССО}, съставен от специалисти,

       функцията на които е била да подлагат на специална био-химическа, био-физическа, фармакологична, медикаментозна и прочее обработка

       всичките онези непокорни личности, за които специалните служби били считали за необходимо чрез компрометиране или елегантно камуфлажно прикрито зад здравословни аргументи физическо ликвидиране, за да бъдат отстранени както от политическата сцена, така и от Живота.

            По този повод съм написал и депозирал при българските институции и дипломатическите мисии в България, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ДО НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА, множество акуратни искания за съответно разследване, но до сега не съм получил абсолютно никакъв отговор.

            Сега, обаче, тук и сега официално предявавам пред Министъра на Вътрешните работи Бойко Рашков абсолютно легитимното искане той, Бойко Рашков,

            да назначи специална Комисия, която акуратно да проучи всички факти и обстоятелства по така визираният казус, която Комисия официално и публично да обоснове своето констативно гледище, към което да приложи цялостата използвана от нея документация;

            при което официално да оповести цялостната документация.

       Според моето скромно ЕКСПЕРТНО академично и университеско мнение, както и в контекста на вече повече от половин вековната ми практическа съпротивителна правозащитна дейност срещу престъпната дейност на Секретните Специални Служби,

       ТОЗИ СПЕЦИАЛЕН ОТДЕЛ СЪЩЕСТВУВА И ДНЕС.

- - - - - - -                                - - - - - - -

            ПРИПОМНЯМ: Казус ДокументацияВиж: Бончо Асенов, Речник на разузнаването и контраразузнаването, 2005г., стр. 457. Посочено е, че през 1980 г. съм написал „около 80 жалби до различни инстанции в страната”, а през 1982 г. „жалбите и изложенията са събрани” в т. нар. „Епистоларен роман”, от 600 страници, който е предоставен на американските дипломати, с които съм поддържал контакти. По повод и във вразка с което съм осъден на 12 години лишаване от свобода, впоследствие намалени на 6 години.

            Впрочем, след арестуването ми и проведеният в дома на родителите ми „обиск и изземване” БЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА КАКЪВТО И ДА Е ПРОТОКОЛ моят личен екземпляр от тези 600 страници е иззет и приложен към Съдебното дело, СЛЕД КОЕТО, ОБАЧЕ, ЕКЗЕМПЛЯРЪТ Е ИЗЧЕЗНАЛ БЕЗСЛЕДНО.

           Тъй като визираните 600 (шестстотин) страници съдържат голямо множество отделни прецизно формулирани казуси относно престъпната дейност на действуващият по това време Интегративен Български Клан на ЦРУ/КГБ/ДС,

           категорично и ясно настоявам моят личен екземпляр да ми бъде върнат!!!!!!!

- - - - - - -                                - - - - - - -

         ПРИПОМНЯМ: фрагменти от „Списък на 5541 приоритетно-актуални казуси относно една малка част от престъпленията на регионалният и глобалистичният български концлагерен политически режим”

         Тук и сега, в контекста на тези казуси ОТНОВО АКУРАТНО ПРИКАНВАМ: *******Посланиците на САЩ и РФ, *******функционерите на Амнести Интернешънъл България и *******ръководните организационни функционери на Софийската Адвокатска Колегия и Висшия Адвокатски Съвет

ДА СЕ САМОДЕМАСКИРАТ И ДА ПОКАЖАТ

В КОЙ ХРАМ СЛУЖАТ –

Храмът на Правото, Истината и Справедливостта,

или Храмът на Сатанизма и Банкстеризма !!! !!! !!!

- - - - - - -

Фрагмент 2.

                186.казус.Папка №13: съдържа 137 стр., *до Главен Прокурор и до 16 Дипломатически мисии (Посолства), 18(20).06.2011 г.; *Главен Прокурор, 23(24).04.2013; *до Главен Прокурор, 08.08.2013; *до Главен Прокурор, 07(05).11.2013; *до Главен Прокурор, 04(07).05.2014; *до Главен Прокурор, 10.07.2014.

                187.казус.Папка вх. рег. №4379/18.09.2015 г.; Министерски съветвх. рег.№489702-3438/18.12.2015 г. МВРвх. рег.№13033/13/18.12.2015 г. Върховна касационна прокуратура.

- - - - - - -

            188.казус.Папка „Шантажи, заплахи, предупреждения, изнудвания, силови и психологически акции, провокации”, 162 стр.; До прокуратурата и другите официални инситуции.

- - - - - - -

            189.казус.Папка „Покушението на 29 Декември 1995 г.”, Осакатяване, Средна телесна повреда, 449 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

            190.казус.Папка „Медицинско-хирургически тероризъм (д-р Саид Раджаб). Относно: Възложен му от Специалните служби изключително интензивен опит, извършен през Ноември 2003 г. – Февруари 2004 г. да бъда подмамен да бъда опериран от рак на простатата и рак на черния дроб, каквито заболявания въобще не съм имал и до днес нямам”, 147 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

            191.казус.Папка „Покушението на 21 Юни 2010 г.”, Възложено и осъществено от Специалните служби демонстративно извършено точно пред охранителните видеокамери на Централната съдебна палата. Осакатяване, Средна телесна повреда, 327 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

            192.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Първа папка”, 313 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            193.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Втора папка”, 241 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            194.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Трета папка”, 131 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            195.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Четвърта папка”, 59 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            196.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Пета папка”, 83 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            197.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Шеста папка”, 71 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            198.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Седма папка”, 52 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            199.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Осма папка”, 72 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            200.казус.Папка „Фалшификаторската дейност на предишната и сегашната ДС. Девета папка”, 9 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

            201.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Първа папка”, 121 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            202.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Втора папка”, 33 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            203.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Трета папка”, 73 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            204.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Четвърта папка”, 369 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            205.казус.Папка „Офицери, агенти и други. Пета папка”, 161 стр. До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

            206.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Първа папка”, 129 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            207.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Втора папка”, 68 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            208.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Трета папка”, 23 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            209.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Четвърта папка”, 105 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            210.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Пета папка”, 41 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            211.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Шеста папка”, 55 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            212.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Седма папка”, 309 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            213.казус.Папка „БАН, университетите и ВАК – слуги на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби. Осма папка”, 182 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

            214.казус.Папка „АПХ дело №5/1984 г. – едно поредно доказателство за престъпната дейност на комунистическата ДС и на новите комунистически специални служби”, 272 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

            215.казус.Папка „Селективен геноцид над най-близките ми хора – баба, дядо, брат, баща и майка. Първа папка”, 372 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            216.казус.Папка „Селективен геноцид над най-близките ми хора – баба, дядо, брат, баща и майка. Втора папка”, 261 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

            217.казус.Папка „Селективен геноцид над най-близките ми хора – баба, дядо, брат, баща и майка. Трета папка”, 222 стр.; До прокурор и другите официални инситуции.

- - - - - - -

            218.казус.„Папка №1.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”; Папката съдържа 189 стр.

            ***Съдебен иск, вх. №6029/08.05.2008 г., Дело №2745/2008 г., 15-ти състав, съдия Полина Якимовасъдебна документация стр. 1-175Искът е предявен пред Административен съд София-град, срещу българската държава за отговорност за причинени вреди (репараторна отговорност).

            ***До Главния прокурор, 28(27).09.2013 г., вх. рег. № 13033/13/27.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за .. .- 664“, Искане за: пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдиите *Полина Якимова, *Владимир Николов, *Ваня Пунева, *Йовка Дражева, *Таня Куцарова, *пет души анонимни съдии - членове на петчленен състав, Първа колегия на Върховния административен съд (КОИТО, ЗА ДА СКРИЯТ ТЕКСТА НА СВОЯ ОФИЦИАЛЕН АКТ, КАКЪВТО БИ ТРЯБВАЛО ДА СА ИЗДАЛИ, НО ВЕРОЯТНО НЕ СА, СА подписали адресирано до мен очевидно заплашително писмо №16607/2008 г. от 26.11.2008 г.), *Веселина Кълова, *Галина Христова и *Тодор Петков, *както и прокурор Тодор Мерджанов.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, както и участвуващият в процеса Прокурор, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

            219.казус.„Папка №2.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”; Папката съдържа 61 стр.

            ***Съдебен иск, датиран на 08.05.2008 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу българската държававх. №6062/08.05.2008 г., Дело №2875/2008 г., 13-ти състав, съдия Петя Стоиловасъдебна документация стр. 1-48;

            ***До Главния прокурор, 19(20).09.2013 г., вх. рег. № 13033/20.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за .. .- 655“, Искане за: пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдиите Петя Стоилова, Константин Пенчев, Анонимен съдия, издал Разпореждане от 09.07.2008 г., и Елица Райковска.

            От папката по делото е видно, че за да обезпечат безотговорност за ответниците по делото (три държавни институции, официално ангажирани с правосъдната дейност на държавата, а именно Софийския градски съд, Висшия съдебен съвет и Министерството на провосъдието, които, обаче, по така визирания казус са действували в престъпен интерес на престъпните оперативни мероприятия на специалните служби и на Мафията), тук визираните съдии също така са действували като агенти на специалните служби и на Мафията.

- - - - - - -

            220.казус.„Папка №3.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;

  Папката съдържа НЕИЗВЕСТЕН БРОЙ страници; Такъв съдебен иск аз не съм предявявал и завеждал.

            От анонимен (непосочил името си и неподписал се съдия!!!) съм получил „Разпореждане от 09.07.2008 г., съгласно което по мое искане е образувано гражданско дело №16618/2008 г., І-во г.о., 34-ти състав, анонимен съдия.

            По този повод датирано на 18 юли, изпратено с препоръчана поща на 19 юли 2008 г. съм написал до този „съдия“, наречен от мен Курветка Курвенска, официално изявление, съгласно текста на което НИКОГА НЕ СЪМ ПОДАВАЛ (предявявал и регистрирвал) ТАКЪВ ИСК ПРЕД ТОЗИ СЪД. Във връзка с тази „процедура“ надлежно съм датирал и изпратил с пропоръчана поща на 19 Август 2008 г. още едно официално становище, адресирано вече до съдия Елица Райковска.

- - - - - - -

            221.казус.„Папка №4.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 54 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 22.05.2008 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерството на вътрешните работивх. №6767/22.05.2008 г., Дело №3066/2008 г., І отд., 5-ти състав, съдия Владимир Николовсъдебна документация стр. 1-41;

            ***До Главния прокурор, 20(23).09.2013 г., вх. рег. № 13033/23.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за .. .- 656“, Искане за: пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдията Владимир Николов.

            От папката по делото е видно, че за да обезпечи безотговорност за ответника по делото (Министерството на вътрешните работи, което, впрочем, по така визирания казус е действувало в престъпен интерес на престъпните оперативни мероприятия на специалните служби и на Мафията), тук визираният съдия също така е действувал като агент на специалните служби и на Мафията.

- - - - - - -

            222.казус.„Папка №5.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 45 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 10.10.2008 г., адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №13766/10.10.2008 г., Дело №5917/2008 г., І отд., 14-ти състав, съдия Пламен Горелскисъдебна документация стр. 1-31;

            ***До Главния прокурор, 27.09.2013 г., вх. №13033/27.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 663“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдията Пламен Горелски.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧИ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, А СЪЩО ТАКА И НА ВИЗИРАНИТЕ ДРУГИ ОТГОВОРНИ ПО КАЗУСА ПРАВНИ СУБЕКТИ,

ТУК ВИЗИРАНИЯТ СЪДИЯ е действувал като престъпник-агент на българските специални служби и на Мафията, при което НЕ САМО ВЪОБЩЕ НЕ Е ДАЛ ХОДА НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО, НО И НА МЕН НЕ МИ Е ДАЛ И ДО МОМЕНТА НЕ МИ ДАВА АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ДОСТЪП ДО ПАПКАТА ПО ДЕЛОТО И НЕ МИ Е ИЗПРАТИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ХОДА НА ДЕЛОТО И ПРОЦЕДУРИТЕ, КОИТО Е ПРЕДПРИЕМАЛ ПО ДЕЛОТО.

- - - - - - -

            223.казус.„Папка №6.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 49 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 16.10.2008 г., регистриран на 20.10.2008 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Президента на България, Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №14193/20.10.2008 г., Дело №6113/2008 г., І отд., 5-ти състав, съдия Владимир Николов, съдебна документация стр. 1-35;

            ***До Главния прокурор, 26(27).09.2013 г., вх. №13033/27.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 662“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдията Владимир Николов.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧИ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Президента, на Правителството и на техните функционери, А СЪЩО ТАКА И НА ВИЗИРАНИТЕ ДРУГИ ОТГОВОРНИ ПО КАЗУСА ПРАВНИ СУБЕКТИ,

ТУК ВИЗИРАНИЯТ СЪДИЯ е действувал като престъпник-агент на българските специални служби и на Мафията, при което НЕ САМО ВЪОБЩЕ НЕ Е ДАЛ ХОДА НА ДЕЛОТО ПО СЪЩЕСТВО, НО И НА МЕН НЕ МИ Е ДАЛ И ДО МОМЕНТА НЕ МИ ДАВА АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ДОСТЪП ДО ПАПКАТА ПО ДЕЛОТО  И НЕ МИ Е ИЗПРАТИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ХОДА НА ДЕЛОТО И ПРОЦЕДУРИТЕ, КОИТО Е ПРЕДПРИЕМАЛ ПО ДЕЛОТО.

- - - - - - -

            224.казус.„Папка №7.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 57 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 16.08.2009 г., регистриран на 17.08.2009 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №14757/17.08.2009 г., Дело №5735/2009 г., І отд., 19-ти състав, съдия Румяна Лилова, съдебна документация стр. 1-43;

            ***До Главния прокурор, 23(24).09.2013 г., вх. №13033/24.09.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 659“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на на съдиите:  Румяна Лилова, Доброслав Руков, Йордан Константинов, Мариника Чернева и Мирослав Мирчев. От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и не неговите функционери,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ също така са действували като престъпници-агенти на специалните служби и на Мафията.

- - - - - - -

            225.казус.„Папка №8.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 168 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 23.09.2009 г., регистриран на 23.09.2009 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №16331/23.09.2009 г., Дело №6516/2009 г., ІI отд., 37-ти състав, съдия Славина Владова, съдебна документация стр. 1-154;

            ***До Главния прокурор, 04.10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 670“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на на съдия Славина Владова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

            226.казус.„Папка №9.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 134 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 28.09.2009 г., регистриран на 28.09.2009 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №16638/28.09.2009 г., Дело №6642/2009 г., ІI отд., 22-ти състав, съдия Десислава Корнезова, съдебна документация стр. 1-120;

            ***До Главния прокурор, 04.10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 660“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдиите: Десислава Корнезова, Цвета Желязкова, Красимир Влахов, Николай Урумов, Сребрина Христова и Йорданка Костова.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ също така са действували като престъпници-агенти на специалните служби

- - - - - - -

            227.казус.„Папка №10.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 151 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 19.11.2010 г., регистриран на 19.11.2010 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №21840/19.11.2010 г., Дело №8593/2010 г., І отд., 4-ти състав, съдия Весела Павлова, съдебна документация стр. 1-138;

            ***До Главния прокурор, 16(15).10.2013 г., вх. №13033/15.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 682“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Весела Павлова, Първо отделение, 4-ти състав, Административен съд София-град, и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

            228.казус.„Папка №11.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 120 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 22.11.2010 г., регистриран на 22.11.2010 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №21880/22.11.2010 г., Дело №8609/2010 г., І отд., 18-ти състав, съдия Росица Драганова, съдебна документация стр. 1-106;

            ***До Главния прокурор, 02(04).10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 668“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Росица Драганова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

            229.казус.„Папка №12.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 80 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 22.11.2010 г., регистриран на 22.11.2010 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №21924/22.11.2010 г., Дело №8631/2010 г., І отд., 6-ти състав, съдия Боряна Бороджиева, съдебна документация стр. 1-67;

            ***До Главния прокурор, 13(11).10.2013 г., вх. №13033/11.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 679“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Боряна Бороджиева, Първо отделение, 6-ти състав, Административен съд София-град, Анонимен съдия, идентифицирал се като „Председател, Трето отделение на ВАС, постановил „Разпореждане от 09 юни 2011 г.“ и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

            230.казус.„Папка №13.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 185 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 22.11.2010 г., регистриран на 22.11.2010 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №22306/22.11.2010 г., Дело №8746/2010 г., І отд., 16-ти състав, съдия Ралица Романова, съдебна документация стр. 1-171;

            ***До Главния прокурор, 03(04).10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 669“;  искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Ралица Романова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

            231.казус.„Папка №14.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 69 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 07.12.2010 г., регистриран на 07.12.2010 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №23251/07.12.2010 г., Дело №23251/2010 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-55;

            ***До Главния прокурор, 05(04).10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 671“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

            232.казус.„Папка №15.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 42 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 14.12.2010 г., регистриран на 14.12.2010 г. адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №23750/14.12.2010 г., Дело №23750/2010 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-29;

            ***До Главния прокурор, 10(08).10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 676“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

            233.казус.„Папка №16.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 143 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 14.02.2011 г., регистриран на 14.02.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №3317/14.02.2011 г., Дело №3317/2011 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-130;

            ***До Главния прокурор, 07(08).10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 673“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

            234.казус.„Папка №17.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 135 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 14.03.2011 г., регистриран на 14.03.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №5225/14.03.2011 г., Дело №5225/2011 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-122;

            ***До Главния прокурор, 12(11).10.2013 г., вх. №13033/11.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 678“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

            235.казус.„Папка №18.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 43 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 10.11.2008 г., регистриран на 11.11.2008 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещуМинистерския съвет (Правителството) на Република България, вх. №15690/11.11.2008 г., Дело №6752/2008 г., І отд., 19-ти с-в, съдия Румяна Лилова, съдебна документация стр. 1-29;

            ***До Главния прокурор, 30.09.(01).10.2013 г., вх. №13033/01.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 666“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Румяна Лилова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

            236.казус.„Папка №19.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 77 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 31.08.2009 г., регистриран на 31.08.2009 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителсктвото) на Българиявх. №15367/31.08.2009 г., Дело №6035/2009 г., І отд., 16-ти с-в, съдия Ралица Романова, съдебна документация стр. 1-63;

            ***До Главния прокурор, 29.09.(01).10.2013 г., вх. №13033/01.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 665“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдиите Ралица Романова, Бисерка Коцева, Румяна Монова, Донка Чакърова и прокурор Михаил Кожарев, както и Председателя на ВАС Константин Пенчев.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

            237.казус.„Папка №20.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 78 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 01.03.2011 г., регистриран на 01.03.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №4564/01.03.2011 г., Дело №4564/2011 г., зам. председател на Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-64;

            ***До Главния прокурор, 01.10.2013 г., вх. №13033/01.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 667“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова, Зам.-Председател на Административния съд София-град и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

            От папката по делото е видно, че ЗА ДА ОБЕЗПЕЧАТ БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА АГЕНТУРАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И НА МАФИЯТА, както и на Правителството и на неговите функционери, а също така и на другите престъпници, визирани в казуса по Иска,

ТУК ВИЗИРАНИТЕ СЪДИИ, са действували като престъпници-агенти на българските специални служби и на Мафията.

- - - - - - -

            238.казус.„Папка №21.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 158 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 07.02.2011 г., регистриран на 07.02.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №2774/07.02.2011 г., Дело №996/2011 г., ІІ отд., 30-ти с-в, съдия Любка Стоянова, съдебна документация стр. 1-145;

            ***До Главния прокурор, 15.10.2013 г., вх. №13033/15.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 681“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Любка Стоянова, и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

- - - - - - -

            239.казус.„Папка №22.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 126 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 14.02.2011 г., регистриран на 14.02.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България, вх. №3316/14.02.2011 г., Дело №3316/2011 г., зам. председател на адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-113;

            ***До Главния прокурор, 09(08).10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 675“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

- - - - - - -

            240.казус.„Папка №23.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 142 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 16.02.2011 г., регистриран на 16.02.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България; вх. №3552/16.02.2011 г., Дело №3552/2011 г., зам. председател на адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-129;

            ***До Главния прокурор, 08.10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 674“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

- - - - - - -

            241.казус.„Папка №24.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 177 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 24.02.2011 г., регистриран на 24.02.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България; вх. №4263/24.02.2011 г., Дело №1565/2011 г., ІІ отд., 25-ти с-в, съдия Боряна Петкова, съдебна документация стр. 1-164;

            ***До Главния прокурор, 14(11).10.2013 г., вх. №13033/11.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 680“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Боряна Петкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

- - - - - - -

            242.казус.„Папка №25.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 82 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 14.03.2011 г., регистриран на 14.03.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България; вх. №5226/14.03.2011 г., Дело №5226/2011 г., зам. пред. Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-68;

            ***До Главния прокурор, 06(04).10.2013 г., вх. №13033/04.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 672“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

- - - - - - -

            243.казус.„Папка №26.Българското правосъдие – престъпен слуга на Червената българска мафия и нейните транснационални господари”;Папката съдържа 161 стр.;

            ***Съдебен иск, датиран на 24.03.2011 г., регистриран на 24.03.2011 г.,  адресиран до Административен съд-София град, предявен срещу: Министерския съвет (Правителството) на България; вх. №6131/24.03.2011 г., Дело №6131/2011 г., зам. пред. Адм. съд Милена Славейкова, съдебна документация стр. 1-148;

            ***До Главния прокурор, 11(08).10.2013 г., вх. №13033/08.10.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност за ... – 677“; искане за пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на ТОТАЛНА (наказателна, репараторна и всякаква друга) отговорност за престъпната съдийска дейност на съдия Милена Славейкова и на всички други съдии, участвуващи в престъпния фарс „Правосъдие“, относно дейността на които съдии нямам и не мога да имам никаква представа, тъй като вече много време на мен не ми се позволява абсолютно никакъв достъп до папката по делото.

- - - - - - -

            244-245.казус.С Преписка на Върховната касационна прокуратура (ВКП) №4459/2007 г. ІІ-1 и Преписка№6414/2007 г. съм положил началото на сравнително систематично изложение на голямо множество отделни факти, обосноваващи наличието на

престъплението ГЕНОЦИД, извършвано от българския паравоенен банкстерско-ченгеджийско-мафиотски държавно-политически режим;

- - - - - - -

            246.казус.С Преписка от 16 Януари 2014 г., озаглавена „Всички карти на масата и отговорност ... – 743“ прецизно съм посочил 34 (тридесет и четири) отделно обособени преписки (казуси)съдържащи няколко хиляди страници документация и аргументация относно систематично провеждана от всичките досегашни комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически правителства зловеша практика на

държавен тероризъмевгеникасоциално-икономически геноцидсоциално-медицински и медикаментазен геноцидобразователно-професионален геноцидпенсионен геноцидизвънсъдебни убийства и множестгво други форми на геноцидно и държавно-терористично насилие над и изтребление на гражданите на България;

 

            247-264.казус.С Преписка от 17 Април 2015 г., озаглавена „За Истината и Правосъдието - №3“ надлежно съм уточнил, че цялата представена от мен в офиса на Върховната касационна прокуратура (ВКС) документация относно

държавно-терористичното и геноцидното посегателство върху българските граждани е групирана в 18 (осемнадесет) тома или папки, съдържащи няколко хиляди страници;

 

            265-266.казус.С Преписка от 21 (20) Април 2015 г., озаглавена „За Истината и Правосъдието - №5“ надлежно съм уточнил, че съм обособил 2 (две) отделни преписки относно наличието на организирана и систематично провеждана

зловеща практика на селективен геноцид специално над децата на България;

 

            267.казус.През 2010 г., съм издал книгата

Янко Янков, Българският посткомунистически геноцид. (Документалистика), С., „Янус”, 2010, 427 с. ISBN: 978-954-8550-64-2,;

 

            268-272.казус. по повод и във връзка с част от цялостната документация през 2014 г. съм подготвил за печатно книжно изаване следните ПЕТ ТОМА на книгата:

Янко ЯнковБългарският демократичен геноцид. Писма до Главния Прокурор на България и до Прокурора при Международния наказателен съд в Хага. (Епистоларна политико-юридическа документалистика), С., „Янус”, 2014 г.,  ISBN: 978-619-7008-01-2, формат 70 х 100 х 16 (голям формат),

            Том 1, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

            Том 2, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

            Том 3, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

            Том 4, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.;

            Том 5, в обем от около 500 (петстотин) страници; С., „Янус”, 2014 г.

            Днес уточнявам, че:

*досега ПРОКУРАТУРАТА НЕ Е РАЗСЛЕДВАЛА АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ОТ ФАКТИТЕ, които са посочени и описани във визираната документация и не ми е дала абсолютно нито един легитимен отговор;

*визираните подготввени за печат пет (5) тома не са издадени в печатно книжно издание и вероятно скоро няма да бъдат издадени (ако въобще някога бъдат издадени), ИМЕННО ПОРАДИ ВИЗИРАНАТА ЖЕСТОКА ГЕНОЦИДНА ПРАКТИКА, един от основните аспекти на която е именно тоталната липса на финансови възможности не само за издаването на книги,но и за най-обикновени битово-ежедневни нужди за биологично оцеляване.

 

            273.казус.Юридическата легитимност на обществено-политическите субекти. Папка 1, Съдебна преписка. гр. д. №4013/91 г., 160 стр.,;

            Установителен съдебен иск срещу БКП/БСП. Първата съдебна инстанция постанови, че по действуващото до 10.04.1990 г. законодателство БКП не е съществувала като легитимно юридическо лице; следователно нейния „правоприемник” БСП не е легитимно действуващо юридическо лице.

            Втората съдебна инстанция отмени това решение.

            Всички съдии и прокурори, участвуващи във Втората и в Надзорната съдебна инстанция бяха агентура на комунистическата ДС. Виж отделната прокурорска преписка относно престъпната дейност на участвуващите във Втората и в Надзорната съдебна инстанция.

 

            274.казус.Юридическата легитимност на обществено-политическите субекти. Папка 2, Прокурорска преписка. 151 стр..

 

            275.казус. 12 прокурорски преписки относно предприетата от мен безуспешна процедура пред Пето РПУ (25.03.1993 г.) и пред Националната следстване служба (сл. д. № 42/1995 г.) ОТНОСНО:

*повече от 200 (двеста) отделни престъпни посегателства от 1970 г. до 1989 г. и

*повече от 200 (двеста) отделни престъпни посегателства от 1990 г. до 2011 г.

ВСИЧКИТЕ ИЗВЪРШЕНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ, МИЛИЦИЯ, ПОЛИЦИЯ, ПРОКУРАТУРА, СЪД, ПРАВИТЕЛСТВО И ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ. 465 стр.

Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните държавни служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица.

 

            276.казус.Папка 1. 126 стрПет прокурорски преписки {13(19).12.201121(19).08.201310(08).11.201301(02).12.201329(30).04.2014}ОТНОСНО:

Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации. ИЗВЪРШЕНА от специалните държавни служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,

 

            277.казус.„Папка 2. 88 стр. Четири прокурорски преписки {04-07.12.201105-07.12.201118-19.08.201326-25.04.2014}ОТНОСНО:

Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните държавни служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,

 

            278.казус.Папка 3. 130 стр. Седем прокурорски преписки {10-14.12.201111-14.12.201112-14.12.201118.03.201319.08.201311-08.201328-25.04.2013}ОТНОСНО:

Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,

 

            279.казус.Папка 4. 98 стр. Пет прокурорски преписки {06-07.12.201109-14.12.201120-19.08.201309-08.11.2013, 27-25.04.2014}.

  ОТНОСНО: Престъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните държавни служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,

 

            280.казус.Папка 5. 200 стр. Множество документални копия.

  ОТНОСНОПрестъпна дейност, насочена срещу мен, членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации; извършена от специалните държавни служби и покровителствуваните от държавната власт прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица,

 

            281.казус.Оставка и съд за Президента Плавнелиев”. Множество отделни казусни прокурорски преписки от 06-07.05. 2013 г. до 12-11.03.2014 г.; Том 1, стр.1 -404Том 2, стр. 405 830.;Общо – 830 (осемстотин и тридесет) стр.

  ОТНОСНО: Политически нелегитимна и юридически широкоспектърна (поликазусна) престъпна дейност, извършена от Президента Плавнелиев и ръководените от него държавни институции и институционални лица, както и от лица, принадлежащи към неговият семеен, приятелски и мафиотско-организиран престъпен кръг.

 

            282.казус.Оставка, разследване, съдебна и репараторна отговорност на Главния Прокурор Сотир Цацаров и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него функционери на престъпния неоколониален ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим тип хунта.

            15 отделни казусни преписки от 18.06 2013 г. до 22.08.2016 г., 481 стр.

 

            283.казус.Престъпна дейност, извършена от високопоставени държавни длъжностни лица по повод и във връзка със създаването и утвърждаването на Европейския политехнически университет със седалище град Перник, 76 плюс хх стр.; Преписки: 23-25.06.2013; 18-17.04.2014; 07.09.2016.

 

            284.казус.Престъпна дейност на специалните държавни служби – ДАНС, НСО, ГДБОП, НРС, 16 плюс хх отделни казусни преписки, 184 плюс хх стр. – начало – ВКП 05.03.2013 г. 

 

            285.казус.Престъпна дейност, 43 стр. 21.11.2016, 03.01.2017;

 

            286.казус.Прецизно официално-медийно отразена (описана) престъпна дейност, извършена от високопоставени недосегаеми за правосъдието политически ангажирани лица; Три (3) преписки (17-18.11.2013, 03.12.2013 и 05.12.2013 г.), , 50 плюс хх стр.;

 

            287.казус.Две преписки - 27(30).01.2012 г. и 04 (07) 2014 г. – относно престъпна дейност, извършена в Смолян от високопоставен офицер от МВР срещу лице, обвинено в (за) ръководене на група от 65 души, участвували в напълно официално легитимен антиправителствен протест в София; престъпна дейност – отказ от (за) разследване на казуса, 40 стр.;

 

            288.казус.Престъпна дейност извършена от специалната служба ГДБОП и лично от Директора Станимир Флоров, с която са засегнати мои и на близките ми хора права и интереси”; пет (5) отделни преписки (27.05.2013, 10.06.2013, 25.10.2013, 20(21).01.2014, 14.03.2014, 131 стр.;плюс хх преписки и хх стр.

 

            289.казус.Престъпна дейност извършвана от специалните служби. Как специалните служби обезпечават фалшиви свидетели на Провосъдието.

            Генерал Любен Гоцев официално е оповестил, че Директора на Националната служба за сигурност (НСС) ген. Иван Чобанов и полковник Драшков са оказали върху него НАТИСК, макар и деликатен, да извърши ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВУВАНЕ”, 83 стр.; Пита се: Дали специалните служби са толкова деликатни и към обикновините граждани?!? Плюс хх преписки и хх стр.

 

            290.казус.Престъпна дейност, извършена от множество конкретни офицерски и агентурни лица, изразяваща се в престъпно третиране, престъпно осъждане, престъпно настаняване и третиране в затвора и УБИЙСТВО на Володя Ангелов Наков; както и в престъпен отказ за легитимно разследване”, 205 стр.;

- - - - - - -

(Виж стр.72 – 96)

Няма коментари:

Публикуване на коментар