2021-09-11

Деветдесет и девети (99-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален Меморандум (11.09.2021)

 

Address for letters:

Янко Николов Янков –

Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ;

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ (3) ГОДИНИ: интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня;

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ (6) ГОДИНИ: осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

СЛЕД ДЕВЕТ (9) ГОДИНИ: на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.; отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата; /// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ);

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи.

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

E-mail : iankov.bg@gmail.com ///// Web site: http://iankov.blogspot.com/// ;

Уикипедия: http://bg.wikipedia.org/wiki/Янко_Янков_(учен) ///

Няколко видеозаписи : http://vbox7.com/collection:708949 ///

Списък на книгите, 2020 г.: http://iankov.blogspot.com/2020/11/04-2020.html ///,

Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методии, Национален регистър на издаваните книги в България, Янко Николов Янков:

http://booksinprint.bg/Publication/Search?SearchCriteria=AuthorName%3A%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%3AAnd&SortBy=Title&page=2

====================================================Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

Патриотизмът се състои в това да подкрепяш винаги страната си, а правителството – само когато заслужава!Янко Николов Янков –11 Септември 2021 г., Деветдесет и девети (99-ти) ЕКСТРЕМНО ПРИОРИТЕТЕН персонален МеморандумПроклиням те Елеонора Митрофанова, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

До Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация в България {15 Януари 2021 г.} , Наследствен Съдружен Главен Надзирател на Българският Клан на създаденият още през 70-те и 80-те години от ЦРУ и КГБ Джентълменски Договорен Съюз за Световен Комунизъм, мощно разширен и модернизиран през 90-те години в Интегративен ЦРУ-КГБ/ФСБ Либерално-Глобалистичен Конгломерат, наложил и поддържащ Концлагер България, интензивно функциониращ и днес.

{Уточнение: КГБ е служба, основана на 13 Март 1954 г. и действувала до 03 Декември 1991г. Заменена е от ФСБ {Федера́льная слу́жба безопа́сности Росси́йской Федера́ции (ФСБ Росси́и)}, която е реорганизирана на 01 Юли 2004 г., а от 12 Май 2008 г. нейн Ръководител е Бортников Александр Васильевич. Както ръководителите на тази Служба, така и Президента абсолютно никога не са се отграничавали, отказвали и отказали от дейността на Либерално-Глобалистичният Конгломерат – ЦРУ и КГБ/ФСБ. Нещо повече – Руската Централна Банка е част от Интегративната структура на Американската Централна Банка}

През изтеклият вече повече от ПОЛОВИН ВЕК акуратно съм посочил, описал и поискал от Нейните Дипломатически предшественици СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ относно няколко десетки хиляди конкретни казуси, при което „в отговор” съм получил още по-голямо ожесточение.

Още от момента на Нейното встъпване в България Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО е започнала да осъществява и е осъществила НЕ САМО институционално, НО И индивидуално-личностново СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР

ОТНОСНО ВСИЧКИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПНИ ДЕЯНИЯ

за (относно) които, В ЧАСТНОСТ, акуратно е била надлежно информирана лично от мен в текстовете на предоставените й множество мой Меморандуми;

относно които Меморандуми, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, драстично е нарушила и нарушава Цивилизационните и Международно-правните си задължения да извърши адекватно обективно проучване, да се отграничи от извършителите и извършените престъпления и да осъществи легитимно реагиране. За съжаление, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова е предпочела да се присъедини към Престъпните Сатанински изчадия.

За пореден тът акуратно припомням на Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, че

всеки гражданин на България има легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право,

тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности. като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ; и че, всъщност, съгласно визираният легитимен текст Нейно Превъзходителство

има задължението да „третира” българските граждани,

включително и мен, така, както „третира” българският Президент.

Също така акуратно обръщам внимание и припомням на Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, че единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото; и че фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че макар и (както до сега, така и днес) в България Словото и Правото да са НЕ САМО НАПЪЛНО НЕЕФЕКТИВНИ, НО И ЖЕСТОКО СИСТЕМАТИЧНО ПРЕСЛЕДВАНИ,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Впрочем, многократно официално, включително и в моите Меморандуми, съм писал че тъй като превъзходно ми е ясно, че когато Земното Правосъдие коварно е завладяно от изчадията на Сатаната,

хората, БЕЗ ДА ИЗОСТАВЯТ ЛИЧНАТА СИ ЗЕМНА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ИЗЧАДИЯТА НА ЗЛОТО, акуратно се обръщат към Божието Правосъдие и Проклинят тези, които поради властническата си високо-поставеност остават ненаказани от Земното Правосъдие.

Така, в контекста на това и на факта, че фактически още от 15 Януари 2021 г. Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, Е ИМАЛА АБСОЛЮТНО ПЪЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЪЗПРИЕМЕ И ОСЪЗНАЕ НЕ САМО ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА СЪБИТИЯТА В България, НО И ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА РЕДИЦА ИНСТИТУЦИИ НА РФ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ИНСТИТУЦИЯ,

ВЪВ ФАКТИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ЗЛОВЕЩА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

Така, в контекста на визираното обстоятелство изрично и категорично ясно пред Нея и пред Обществеността ОБВИНЯВАМ Нейно Преивъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова В ИЗРИЧНО И ЯСНО ПРОЯВЕНО СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕВО СЪУЧАСТИЕ В ИЗВЪРШВАНАТА В БЪЛГАРИЯ КАКТО ТОТАЛНА СИСТЕМАТИЧНА ЗЛОВЕЩО ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ТАКА И СЕЛЕКТИВНА СПРЯМО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЧНОСТИ ЗЛОВЕЩА ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО И СПРЯМО {СРЕЩУ} МЕН И СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ИДЕЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪЗРАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

Разбира се, Тя, Нейно Превъзходителство Елеонора Митрофанова СУВЕРЕННО ЛИЧНО РЕШАВА КАКВА ДА БЪДЕ НЕЙНАТА ПОЗИЦИЯ, но все пак тук и сега, аз КАТО КЛАСИЧЕСКИ ЮРИСТ и като преминал през Ада ще си позволя и си позволявам ДА ПРИЗОВА НП Елеонора Митрофанова прецизно да вникне и да осъзнае драстично жестоката ситуация в България, ефективно действено да се приобщи към Принципите и Нормите на Съвременното Цивилизационно Право и Справедливостта, да се отграничи от извършителите и извършените сатанански престъпления и да осъществи легитимно реагиране.

Проклиням те Елеонора Митрофанова, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

бул. Драган Цанков № 28, София, E-mail:info@russia.bg; E-mail: welcome@russiancouncil.ru;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Проклиням те Херо Мустафа, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

До Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България {26 септември 2019}, Наследствен Съдружен Главен Надзирател на Българският Клан на създаденият още през 70-те и 80-те години от ЦРУ и КГБ Джентълменски Договорен Съюз за Световен Комунизъм, мощно разширен и модернизиран през 90-те години в Интегративен ЦРУ-КГБ/ФСБ Либерално-Глобалистичен Конгломерат, наложил и поддържащ Концлагер България, интензивно функциониращ и днес.

През изтеклият вече повече от ПОЛОВИН ВЕК акуратно официално съм се обръщал и дори интензивно лично съм контактувал с някои от Нейните Дипломатически Предшественици в България, при което съм посочил, описал и поискал СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ относно няколко десетки хиляди конкретни казуси, при което „в отговор” съм получил още по-голямо ожесточение.

Нещо повече - за пореден път акуратно и многократно припомням, че още през Февруари 1990 г., по време на срещата ми в София с държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и неговия личен секретар по сигурността Боб Хътчингс на мен изрично и пределно ясно ми бе дадено да „проумея”,

че САЩ никога няма да позволят да бъде потърсена каквато и да е отговорност от който и да е от престъпните дейци на комунистическия режим;

при което, също така, пределно ясно ми бе дадено да проумея, че приказките за „крахът на комунизма” (за Крахът на „Империята на Злото”) са си чистопробни пропагандни лакардии, камуфлажно прикриващи онова, което предстои да стане. {Виж: Янко Янков, § 3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозацията”, в книгата (48).Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат)}.

Така, тук и сега акуратно обръщам вниманието на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа на факта и обстоятелството, че още от момента на нейното встъпване в България Тя СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО е започнала да осъществява и е осъществила НЕ САМО институционално, НО И индивидуално-личностново СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР

ОТНОСНО всичките извършители на престъпни деяния

за (относно) които В ЧАСТНОСТ акуратно е била надлежно информирана лично от мен в текстовете на предоставените й голямо множество мой Меморандуми.

относно които Меморандуми, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, драстично е нарушила и нарушава Цивилизационните и Международно-Правните си задължения да извърши адекватно обективно проучване, да се отграничи от извършителите и извършените престъпления и да осъществи легитимно реагиране. За съжаление, Тя, Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа е предпочела да се присъедини към Престъпните Сатанински изчадия.

За пореден тът акуратно припомням на Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, че

всеки гражданин на България има легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното Право,

тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности. като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ; и че всъщност, съгласно визираният легитимен текст Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа

има задължението да „третира” българските граждани,

включително и мен, така, както „третира” българският Президент.

Също така акуратно обръщам внимание и припомням на Нейно Преивъзходителство г-жа Херо Мустафа, че единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото; и че фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че макар и както до сега, така и днес, в България Словото и Правото да са НЕ САМО НАПЪЛНО НЕЕФЕКТИВНИ, НО И ЖЕСТОКО СИСТЕМАЧИНО ПРЕСЛЕДВАНИ,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Впрочем, многократно официално съм писал че тъй като превъзходно ми е ясно, че

когато Земното Правосъдие коварно е завладяно от изчадията на Сатаната, хората, БЕЗ ДА ИЗОСТАВЯТ ЛИЧНАТА СИ ЗЕМНА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ИЗЧАДИЯТА НА ЗЛОТО, акуратно се обръщат към Божието Правосъдие и Проклинят тези, които поради властническата си високо-поставеност остават ненаказани от Земното Правосъдие.

Така, в контекста на това и на факта, че фактически още от 26 септември 2019 Нейно Преивъзходителство г-жа Херо Мустафа Е ИМАЛА АБСОЛЮТНО ПЪЛНАТА ВЪЗМОЖНОСТ ДА ВЪЗПРИЕМЕ И ОСЪЗНАЕ НЕ САМО ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА СЪБИТИЯТА В България, НО И ДЪЛБОКАТА ПРЕСТЪПНА СЪЩНОСТ НА РЕДИЦА ИНСТИТУЦИИ НА САЩ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ДИПЛОМАТИЧЕСКАТА ИНСТИТУЦИЯ, ВЪВ ФАКТИЧЕСКОТО ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТАЗИ ЗЛОВЕЩА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРИЯ.

Така, в контекста на визираното обстоятелство изрично и категорично ясно пред Нея и пред Обществеността ОБВИНЯВАМ Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа В ИЗРИЧНО И ЯСНО ПРОЯВЕНО СЪЗНАТЕЛНО, ПРЕДНАМЕРЕНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО СЪУЧАСТИЕ В ИЗВЪРШВАНАТА В БЪЛГАРИЯ

КАКТО ТОТАЛНА СИСТЕМАТИЧНА ЗЛОВЕЩО ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ТАКА И СЕЛЕКТИВНА СПРЯМО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЧНОСТИ ЗЛОВЕЩА ГЕНОЦИДНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,

ВКЛЮЧИТЕЛНО И СПРЯМО {СРЕЩУ} МЕН И СЕМЕЙНО, ФАМИЛНО И ИДЕЙНО-ОРГАНИЗАЦИОННО СВЪЗРАНИТЕ С МЕН ЛИЦА.

Разбира се, Тя, Нейно Превъзходителство Херо Мустафа СУВЕРЕННО ЛИЧНО РЕШАВА КАКВА ДА БЪДЕ НЕЙНАТА ПОЗИЦИЯ, но все пак тук и сега, аз КАТО КЛАСИЧЕСКИ ЮРИСТ и като преминал през Ада ще си позволя и си позволявам ДА ПРИЗОВА НП Херо Мустафа прецизно да вникне и да осъзнае драстично жестоката ситуация в България, ефективно действено да се приобщи към Принципите и Нормите на Съвременното Цивилизационно Право и Справедливостта, да се отграничи от извършителите и извършените сатанански престъпления и да осъществи легитимно реагиране.

Проклиням те Херо Мустафа, Бъди Проклета! Все пак – ИЛИ се Покай и изпълни Задължението си към Истината и Справедливостта, ИЛИ Бъди Проклета до Девето Поколение!!!

ул. Козяк 16, София 1408, E-mail:SofiaEmb@state.gov; E-mail: acs_sofia@state.gov; E-mail: Sofia@usembassy.bg;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Престъпно Превъзходителство г-н Цветан Кюланов, изпълняващ длъжността Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Интронизиран Престъпен Съдружен Главен Надзирател на Съветско/Руско-Американско-Европейския Либерално-Глобалистичен Концлагер България, ул. Г.С. Раковски №124, София 1000, E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu (link sends e-mail);

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Превъзходителство г-н Роб Диксън, Посланик на Обединеното кралство на Великобритания и Северна Ирландия в България.

Още от момента на неговото дипломатическо встъпване в България е осъществил НЕ САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНО, НО И ИНДИВИДУАЛНО ЛИЧНОСТНОВО-СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР относно всичките параметри на ЛИЧНО МОИТЕ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Правителствените и Димполатическите представители на Великобритания, които

КОНКРЕТНО, ДРАСТИЧНО, ПРЕСТЪПНО са се проявили и нагло систематично продължават да се проявяват спрямо мен и моето семейство като ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ екзекутивни и екзекуционнни СЪДРУЖНИЦИ на Господарите на Престъпната Българска Компрадорска Либерално-Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, НеЛегитимно функционираща като Държавна Власт; ул. „Московска” № 9, София –Ц 1000, E-mail: BritishEmbassySofia@fco.gov.uk ; E-mail: nformation@british-embassy.bg;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Нейно Превъзходителство г-жа Мюриел Берсе Коен, Посланик на Конфедерация Швейцария в България; още от момента на нейното дипломатическо встъпване в България е осъществила НЕ САМО ИНСТИТУЦИОНАЛНО, НО И ИНДИВИДУАЛНО ЛИЧНОСТНОВО-СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР относно всичките параметри на ЛИЧНО МОИТЕ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Правителствените и Димполатическите представители на Швейцария, които

КОНКРТНО, ДРАСТИЧНО, ПРЕСТЪПНО са се проявили и нагло систематично продължават да се проявяват спрямо мен и моето семейство като ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ екзекутивни и екзекуционнни СЪДРУЖНИЦИ на Господарите на Престъпната Българската Компрадорска Правителствено-Мафиотска Хунта, НеЛегитимно функционираща като Държавна Власт; ул. „Шипка” № 33, София 1504, E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch ; E-mail: buc.vertretung@eda.admin.ch .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Нейно Превъзходителство г-жа Лаура Кьовеши, Първи Главен Прокурор на Прокуратурата на Европейския Съюз, ЧРЕЗ: Европейската комисия в България, ул. „Георги С. Раковски“ 124, 1000 Център, София, E-mail: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu(link sends e-mail) .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Превъзходителство г-н Виктор Орбан, Министър-Председател на Унгария, ЧРЕЗ: Нейно Превъзходителство г-жа Текла Харангозо, Посланик на Унгария; София 1000, ул. 6-ти септември 57, Email: mission.sof@mfa.gov.hu .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Негово Престъпно Превъзходителство Румен Радев, Президент на България, Армейски Генерал; още по времето, когато е работил във Военновъздушната база „Граф Игнатиево” е „станал” ДИСКРЕТЕН ЧЛЕН на легитимно регистрираният {Бизнес Клуб} Масонско Сдружение „Ложа Слънце Ориент - Пловдив”. Секретен агент на Българските специални служби, както и на поне две чуждестранни такива. Фактически поредната Долнопробна Престъпна Мадам на отдавна Приватизирания Български, Банкстерско-Глобалистичен, НеоКолониален, Президентски Политически Публичен Дом (Бардак); Фактически Високопоставен Обезпечител и Гарант за БезОтговорност за Цялостната Престъпна Дейност на формираният още през 70-те и 80-те години Интегративен Български Клан на КГБ и ЦРУ за реализиране на целите на Либерално-Глобалистичния Конгломерат.

Още от момента на неговото встъпване в Правомащията на Президент на България ПО ПРЕСТЪПНАТА ВОЛЯ НА ЗАДКУЛИСНИТЕ СИ ГОСПОДАРИ ПРЕДНАМЕРЕНО, СЪЗНАТЕЛНО И ЦЕЛЕНАСОЧЕНО Е ЗАПОЧНАЛ БРУТАЛНО ДА НАРУШАВА ЛЕГИТИМНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ и под прикритието на ритуалните си президентски функции да осъществява и е осъществил КОЛОСАЛНА ШИРОКО-СПЕКТЪРНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

В ЧАСТНОСТ е започнал да осъществява и е осъществил НЕ САМО институционално, НО И индивидуално-личностново СУБЕКТНО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в правата и задълженията на ОТГОВОРЕН СУБРОГАТОР ОТНОСНО всичките извършители на престъпни деяния КАКТО ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВИЯ МАНДАТ, ТАКА И ПРЕДИ ТОВА; относно всичките извършители на масови (тотални) и всичките извършители на селективно-специализирани ГЕНОЦИДНИ физически и икономически убийства и всякакви други престъпни посегателства, ИЗВЪРШЕНИ НЕ САМО ПО ВРЕМЕ НА НЕГОВИЯ МАНДАТ, НО И ПРЕДИ ТОВА.

В ЧАСТНОСТ е започнал да осъществява и обезпечава БЕЗОТГОВОРНОСТ КАКТО ЗА всички престъпни посегателства върху (срещу) т. нар. знакови личности, ТАКА И ЗА всички престъпни посегателства върху (срещу) цялостният Български Национален субстрат; ПРИ КОЕТО Е ОСЪЩЕСТВИЛ СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ И ВЪВ ВСИЧКИТЕ ПРЕСТЪПНИ ПАРАМЕТРИ НА

ЛИЧНО И СПЕЦИАЛНО МОИТЕ ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ПОЛОВИН-ВЕКОВНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ с Интегративният Български Клан на функциониращата като Престъпна Държавна Власт Българска Компрадорска Правителствено-Мафиотска Хунта.

За пореден път те питам Височайши Престъпнико:

Защо ти Престъпнико Румен Радев, още когато аз се появих в твоят Президентски офис и поисках твоята помощ и защита да бъда спасен от престъпните камуфлажно прикрити посегателства на Правителствено-Мафиотската Либерално-Глобалистична Хунта на Премиера Бойко Борисов да бъда убит чрез методите и средствата на камуфлажно прикритите убийства;

ЗАЩО ти веднага интензивно пое върху себе си функцията на ДИРЕКТНИЯТ ВИСОКОПОСТАВЕН УБИЕЦ;

И ПЪРВО именно в офиса на Президентството и после в охраняемият „Заден Двор на Президенствто” в продължение на повече от три часа ме подложи на специални РЕПРЕСИВНИ ДИРЕКТНИ ТРЕТИРАНИЯ;

А СЛЕД ТОВА, ТАКА И КАКТО ПРЕДИ, ДИРЕКТНО И ДЕМОНСТРАТИВНО ОБЕЗПЕЧАВАШЕ И ПРОДЪЛЖАВАШ ДА ОБЕЗПЕЧАВАШ АБСОЛЮТНО ПЪЛНА БЕЗОТГОВОРНОСТ за абсолютно всички престъпни посегателства на Специалните Служби на Интегративният Български Клан на Либерално-Глобалистичният Конгломерат ВЪРХУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА???

Защо ти Престъпнико, Румен Радев, до сега, до днес, не си дал абсолютно никакъв отговор (не си ми отговорил) на нито един от моите вече НЯКОЛКО СТОТИЦИ официални Меморандуми до теб предоставени ти още от деня на твоето встъпване като Президент на България и така фактически обезпечаваш пълна високопоставена защита и пълна БезОтговорност за всичките там посочени престъпни посегателства на Българската Правителствено-Мафиотска Либерално-Глобалистичната Хунта върху (срещу) цялостният Български Национален Субстрат?

Проклет да си Престъпнико Румен Радев,

Проклет да си до Седмо (7-мо) Поколение!!!

бул. „Княз Александър Дондуков“ 2, 1000 София , E-mail: priemna@president.bg .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Нейно Превъзходителство г-жа Ива Митева, Председател на 46-то Народно Събрание, Корупционно лично и семейно свързана с Престъпното Мафиотско Олигархично Задкулисие, София–1169, пл. „Княз Александър І”, № 1, София-1169, пл. „Народно събрание”, № 2, Iva.Miteva@parliament.bg;

Осъзнай се и Покай се пред Бога, Ива Митева, Покай се!!!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Стефан Янев, високопоставнен български офицер, Завършил: Национален военен университет „Васил Левски“, Военен колеж към Националния военен университет във Вашингтон {2004 – 2005}, Бригаден Генерал, екс-Секретар по сигурност и отбрана на Президента Румен Радев, 55-ти Министър-Председател на България, Официален Служебен Премиер {Министър-Председател} встъпил в длъжност на 12 Май 2021 г..

„Почтеност, прозрачност и професионализъм – това ще е мотото на служебното правителство” заяви ръководителят му Стефан Янев още в първата си публична реч. После стана публично ясно, че същият е корупционно ангажиран минимум с Българският енергиен холдинг (БЕХ) и Булгаргаз.

После аз констатирах, че същия е извършил и продължава да извършва интензивна престъпна дейност лично срещу мен и свързаните с мен лица като е обезпечил и пръдължава да обезпечава пълна БезОтговорност за всички престъпления, които са надлежно описани в акуратно адресираните до него мои Меморандуми.

Проклет да си, Престъпнико Стефан Янев,

Проклет да си до Седмо Поколение!!!

E-mail: primeminister@government.bg ; E-mail: ms_priemna@government.bg . E-mail: ms_register@government.bg ; E-mail: gis@government.bg ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

*** До Бойко Рашков, Официален Служебен Заместникинистър-Председател по обществен ред и сигурност и Служебен Министър на Вътрешните работи. Още като студент е бил ангажиран от Комунистическата ДС да създава документация за моята „престъпна дейност” като преподавател в ЮФ; с част от неговите доноси срещу мен се запознах непосредствено преди осъждането ми, по време на ареста ми в Главно Следствено Управление на ДС (ГСУ ДС).

Още през 1974 и 1975 г. е имало секретно дело, по което е било „установено”, че „обектът” {Главен асистент в ЮФ Янко Янков} провежда противодържавна агитация пред студентите; в аудитория № 125 е било предприето прилагането на СЕКРЕТНО подслушване с радиостанции, т. нар. „М-Родопи/Р”; за документирането на престъпната дейност на „обекта” са били ангажирани повече от 50 (петдесет) души доносители, агенти, офицери и други служебни лица, при което за доносителска дейност са били ангажирани доста голяма част от студентите, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ не само от ЮФ при СУ, но и от други ВУЗ ; когато бех арестуван в Главно Следствено Управление {ГСУ} на ДС следователите ми дадоха да прочета обемиста папка, съдържаща доносите специално на студентите, където именно прочетох и доносите срещу мен на студента Бойко Рашков.

След БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, след излизането ми от затвора и функционирането ми на ОБЩЕСТВЕНАТА И ПОЛИТИЧЕСКАТА СЦЕНА, включително и като Депутат във Великото Народно Събрание, по силата на множество „неизбежни институционални обстоятелства” на мен ми се е налагало да предявявам ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО официални искания пред него като ***Директор на Националната следствена служба, ***Директор на Специализираната следствена служба, ***Председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;

при което изрично и пределно ясно съм констатирал, че същият е имал специално възложени му от Специалните служби КОНКРЕТНИ „ЗАДАЧИ” насочени:*срещу мен, *срещу ръководените от мен политически и други организации *СРЕЩУ ВСИЧКИ МОЙ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО БЛИЗКИ ХОРА.

По повод и във връзка с убийството на Екс-Премиера Андрей Луканов Специалните служби са били възложили на Бойко Рашков ДА СЪЗДАДЕ И СЪБЕРЕвсички възможни” „факти и основания”, „даващи възможност” срещу мен, Янко Янков, да бъде предявено обвинение за организиране и лично участие в убийството на Луканов. По повод и във връзка с това заедно със служителите на местните Специални Служби Бойко Рашков лично е посетил НЯКОЛКО ПЪТИ моето родно село и съседните села, за да „събере доказателствата”, необходими му „да обоснове” тезата за моята дейност като организатор на убийството на Луканов. Впрочем, виж: 37.Янко Янков, Политическите убийства. Книга IІ. Кой ми попречи да убия вицепрезидента Ярослав Радев и експремиера Андрей Луканов, С., Издателство „Янус”, 2007, 156 с. ISBN-10: 954-8550-12-1 (Книга 2), ISBN-13: 978-954-8550-12-3.

Като Служебен Министър на Вътрешните работи Бойко Рашков е извършил И ПРОДЪЛЖАВА ДА ИЗВЪРШВА интензивна престъпна дейност лично срещу мен и свързаните с мен лица като е обезпечил и продължава да обезпечава пълна БезОтговорност за всички престъпления, които са надлежно описани в акуратно адресираните до него мои Меморандуми.

Проклет да си Престъпнико Бойко Рашков,

Проклет да си до Седмо Поколрение!!!

E-mail: pk_spvo@mvr.bg; E-mail: priemna@mvr.bg ; E-mail: press@mvr.bg .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Янаки Стоилов, Официален Служебен Министър на Правосъдието, Познаваме се лично още от времето на неговото студентство и моето преподаване в ЮФ на СУ. Като Служебен Министър същият е извършил и продължава да извършва ИНТЕНЗИВНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, обезпечаваща пълна безотговорност за всички престъпления, които акуратно съм посочил и описал в моите надлежно изпратени до него Меморандуми.

Осъзнай се и Покай се пред Бога, Янаки Стоилов, Покай се!!!

E-mail: ras@government.bg; E-mail: Evgeni.Stoyanov@justice.government.bg; E-mail: Dessislava.Ahladova@justice.government.bg ; E-mail: N.Prodanov@justice.government.bg ;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До всички вече традиционно ИНФОРМИРВАНИ ОТ МЕН, още от 70-те и 80-те години ДО ДНЕС множество: ***дипломатически мисии в България; ***авторитетни световни и европейаски институции, личности и медии; ***авторитенти български личности; ***документални архиви на Български, Европейски и други библиотеки;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действащ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България, Главен фактически концлагерен екзекутор, марионетен наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския Бардак на Компрадорската Либерално-Глобалистична Неоколониална Правителствено-Мафиотска Хунта, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. );

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

МОЛБА ЗА ЗАЩИТА: До Арменския поп при функциониращият в България още от 70-те и най-вече от 90-те години, включително и днес, перверзно жесток тотално геноциден Съветско/Руско-Американско-Европейски Либерално Глобалистичен (НЕО-Троцкистко-Соросоиден) концлагерен Диарбекирски режим;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Раздел Първи {І}

Казус: Преднамерена, Съзнателна, Широкоспектърна, Зловеща Престъпна дейност на {извършена от}:

***Нейно Превъзходителство г-жа Елеонора Митрофанова, Посланик на Руската Федерация в България {15 Януари 2021 г.}

***Нейно Превъзходителство г-жа Херо Мустафа, Посланик на САЩ в България {26 септември 2019};

***Георги Гергов, Почетен Консул на Руската Федерация, Основател и Ръководител на легитимно регистрираният {Бизнес Клуб} Масонско Сдружение „Ложа Слънце Ориент - Пловдив”;

***Пламен Узунов, Генерал-Майор, член на ръководената от Георги Гергов Масонска Ложа, Екс-Министър на Вътрешните Работи, Съветник на Президента Румен Радев;

***Румен Радев, официален Президент на България, Армейски Генерал, член на ръководената от Георги Гергов Масонска Ложа, Секретен Агент на поне две чуждестранни служби, Ръководител на Престъпната Президентско-Правителствена Хунта, основните функционари на която са:

***Стефан Янев, Бригаден Генерал, екс-Секретар по сигурност и отбрана на Президента Румен Радев, 55-ти Министър-Председател на България, Официален Служебен Премиер {Министър-Председател} встъпил в длъжност на 12 Май 2021 г.;

***Бойко Рашков, Официален Служебен Заместникинистър-Председател по обществен ред и сигурност и Служебен Министър на Вътрешните работи;

***Янаки Стоилов, Официален Служебен Министър на Правосъдието.Тук визираната престъпна дейност на визираните субекти е НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНА И Е ПОСОЧЕНА СПЕЦИАЛНО В надлежно официално предоставените ДВА ОТДЕЛНИ ОБЕКТНО-ТЕМАТИЧНО СВЪРЗАНИ МЕМОРАНДУМИ:

***14 Май 2021 г., Седемдесет и пети (75-ти) персонален Меморандум;

***17 Май 2021 г., Седемдесет и шести (76-ти) персонален Меморандум,

***ОТНОСНО КОИТО тук визираните Престъпни Сатанански изчадия СА ОСЪЩЕСТВИЛИ СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ В ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ПРЕСТЪПНИТЕ ЛИЦА И СА ИМ ОБЕЗПЕЧИЛИ АБСОЛЮТНО ПЪЛНА БЕЗОТГОВОРНОСТ.

Тук прилагам „извадки” от тези меморанзуми.

- - - - - - -

14 Май 2021 г., Седемдесет и пети (75-ти) персонален Меморандум, отделно Специално Продължение на 42-ри и 43-ти Мемерондуми.

Казус: Зловеща, перверзно престъпна дейност, извършвана от Строго Секретни екипи, реално или формално ad hoc формирвани и подчинени на Министъра на Вътрешните работи {ВицеПремиера}, предназначени дискретно или дори в определени Обществено-Политически ситуации демонстративно да осъществяват оперативни мероприятия {ОМ}, имащи предназначението и задачата насочени към целта да осъществяват

тотално смазване на Човешкото Достойнство и Човешката Същност най вече на т. нар. „знакови, политически ангажирани личности” и членовете на техните семейни и фамилни общности.

Всъщност, от историческа и ситуативна гледна точка този вид престъпна дейност има дрвен военно-завоевателен и подчинителен характер, има много повече характера на Тържествено-Назидателен Сакрален Военно-Политически Ритуал, Обред или Оргия на Победителя,

при което СЛЕД ОБРЕДНИЯТ РИТУАЛ „обектите” ИЛИ биват убивани ИЛИ биват оставяни формално „да живеят” БЕЗ (лишени от ) своята Дълбока Човешка Същност и така ДА ВЕГИТИРАТ и да функционират като публичен знак (СИМВОЛ) за тоталното могъщество на Победителя.

Като „обекти” обикновено и най-често перверзно жестоко насилнически са заставени (принудени) да „встъпят” женските лица от семейно-фамилните общности на „знаковите политически ангажирани личности”, а това са годениците, съпругите, майките, дъщерите, дори и бабите, както и други лица от семейно-фамилните и приятелските общности.

По принцип официално наименование на тези екити не е давано, но неофициално в отделните казуси тези екипи са носели „ситуативните наименования” „Биците”, „Нерезите”, „Пръчовете”, „Кавалеристите”, „Ездачите”, дори и „Изповедниците”.За съществуването на този тип био-генетично прочистваща и назидателно репресивна практика лично аз многократно официално надлежно-регистрационно и документално легитимно обосновано съм предявявал множество искания за разследване и за предоставяне на наличната в институциите информация, но абсолютно никога не съм получавал какъвто и да е отговор.

Преди всичко тук и сега акуратно приканвам тук визираните адресати да положат {отделят} необходимото внимание върху факта или обстоятелството относно: моята официална т. нар. „Библиография”, т.е. „Списък на книгите”, и в частност относно официалната информация на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методии, и в частност относно т. нар. Национален регистър на издаваните книги в България и по-точно осносно книгите на които автор е Янко Николов Янков, тоест аз.

Все пак, в контекста на тук визираният КАЗУС, в частност ще си „позволя” ОФИЦИАЛНО, ИЗРИЧНО И ЯСНО ДА ПОСОЧА специално написаните от мен книги, принадлежащи към строго научната сфера „Танатология”, КОИТО КНИГИ ИМАТ ДИРЕКТНО ДЪЛБОКО СЪЩНОСТНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА СЪЩНОСТТА НА ТУК ВИЗИРАНИЯТ КАЗУС: {... Виж оригиналния Меморалнудм!}

Също така акуратно посочвам, че в най-скоро време предстои да бъдат регистрирани за получаване на т.нар. „Международен издателски номер” {ISBN:} и издаване следните книги: *** Янко Янков, Специалните служби за мокри поръчки; *** Янко Янков, Престъпна дейност на Секретния Команден Център на отдел на МВР „Анка Партизанката”; *** Янко Янков, Специализираните репресии и убийства в България; Том 2, Том 3, Том 4, Том 5;

Така, в контекста на това акуратно посочвам следните {20- двадесет!!!} мои акуратни официални искания до надлежните институции за достъп и за предоставяне на съответната информация:

{1}Казус 138: Три знакови казуси относно политически мотивирани убийства. Казус Володя Наков и членовете на семейството му. {29.08.2016 г.}, 28-мо официално отворено писмо до Народното Събрание, Президента Премиера, Главния Прокурор, Министъра на вътрешните работи.

- - - - - - -

{2}Казус 290: Убийството на Володя Наков и ПЕРВЕРЗНО ЖЕСТОКОТО ТРЕТИРАНЕ НА НЕГОВАТА СЪПРУГА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО И ФАМИЛИЯТА МУ. *{14.12.2011 г.}, До Главния Прокурор; *{16.06.2013 г.}, До Главния Прокурор; *{05(07).04.2014 г.}, До Главния Прокурор.

- - - - - - -

{3}Казус 321: Относно ПРЕДИ И СЕГА перверзно жестоката гавра със съпругата и дъщерята на Буров. *{15(12).09.2013г.}, До Главния Прокурор, до ВКП; *{10(11).04.2014 г.}, До Главния Прокурор и други; *{28(29).07.2014 г.}, До Главния Прокурор; *{22.04.2015 г.}, До Главния Прокурор; *{25.09.2015 г.}, До Главния Прокурор;

- - - - - - -

{4}Казус 4165: Петър Тодоров Бояджиев, дългогодишен политически затворник, нелегално избягал и установил се във Франция. Всички негови семейно и фамилно близки хора са подложени на специални неимоверно жестоки оперативни мероприятия, А МАЙКА МУ Е БИЛА МНОГОКРАТНО, РИТУАЛНО-ОБРЕДНО, ПЕРВЕРЗНО ЖЕСТОКО ИЗНАСИЛВАНА И НАКРАЯ УБИТА; *{12.12.2017г.}, До Министър на МВР; *{21.04.2020 г.}, 172-ри Персонален Меморандум.

- - - - - - -

{5}Казус 4215: Перверзно жестока престъпна дейност срещу членовете на семейство и фамилията на Илия Минев. *{03.01.2017г.}, До Министър МВР;

- - - - - - -

{6}Казус 4216: Относно перверзно жестоката гавра с членовете на семействата и фамилиите на Атанас Буров и Володя Наков.

*{15(12).09.2013 г.}, До Главния Прокурор Сотир Цацаров, до Върховната Касационна Прокуратура; *{23.03.2016 г.}, До Министър МВР; *{04.10.2016 г.}, До Министър МВР; *{05.10.2016 г.}, До Министър МВР; *{06.10.2016 г.}, До Министър МВР;

- - - - - - -

{7}Казус 4302: Убийството на Володя Наков и перверзно жестокото третиране на неговата съпруга и членовете на семейството и фамилията му. *{25.10.2017г.}, До Министър МВР.

- - - - - - -

{8}Казус 4783: Убийството през 1993-1994 г. на съдебните свидетели за лагерите и категоричният отказ на държавните институции за разследване и търсене на отговорност. *{14.12.2016 г.}, До Министър МВР; *{26.03.2019 г.}, 28-ми Специален Меморандум До Народното събрание, Президента, Министър-Председателя, Министър МВР, Главния Прокурор;

- - - - - - -

{9}Казус 4996: Съществуването на престъпна константна практика Министърат на Вътрешните Работи да назначава ad hoc екити със специфични секретни предназначения, съставени от офицери от специалните служби специализирани в сферата на ЕКСТРЕМНИТЕ ПЕРВЕРЗНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, насочени към тоталното смазване на Човешкото Достойнство, унижението и подчинението на членовете на семействата и фамилиите на заподозряните „знакови политически ангажирани личности”, осъдените и убитите за т. нар. „политически престъпления”; при което обектите на престъпното посегателство са годениците, съпругите, дъщерите, майките, дори и бабите, както и други женски лица от фамилната общност.

ПРИ ТОВА СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ ЗАСЛУЖАВА ФАКТА, ЧЕ КЪМ ОФИЦЕРСКИЯ СЪСТАВ НА ТЕЗИ ЕКИПИ ВИНАГИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е БИЛО ВКЛЮЧЕНО И ЕДНО СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНО ПОЛИЦЕЙСКО МЪЖКО КУЧЕ, ЧРЕЗ КОЕТО ИМЕННО РИТУАЛЪТ НА БРУТАЛНО-ЖЕСТОКОТО СЕКСУАЛНО ИЗНАСИЛВАНЕ Е ИЗИСКВАЛ ДА БЪДЕ ПРИКЛЮЧЕН ЧРЕЗ СЕКСУАЛНОТО ИЗНАСИЛВАНЕ, ИЗВЪРШЕНО ОТ КУЧЕТО. *{07.08.2019 г.}, 51-ви Специален Меморандум

- - - - - - -

{10}Казус 4997: Първата съпруга на Илия Минев и перверзната практика за назначаване и обезпечаване ad hoc екипи за извършване на Специални Секретни ЕКСТРЕМНО ПЕРВЕРЗНИ оперативни мероприятия, насочени към тоталното смазване на Човешкото Достойнство, унижението и подчинението на семействата и фамилиите на заподозряните, осъдените и убитите за т. нар. „политически престъпления”; ПРИ КОЕТО СПЕЦИАЛНИ НЕПОСРЕДСТВЕНИ ОБЕКТИ на престъпното посегателство са годениците, съпругите, дъщерите, майките, дори и бабите, както и други женски лица от фамилната общност. *{12.08.2019 г.}, 52-ри Специален Меморандум.

- - - - - - -

{11} Казус 4998: Съпругата и дъщерята на Атанас Буров и престъпната практика за назначаване и обезпечеване на ad hoc екипи за извършване на Специални Секретни ЕКСТРЕМНО ПЕРВЕРЗНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, при които НЕПОСРЕДСТВЕНИ ОБЕКТИ НА ПРЕСТЪПНОТО ПОСЕГАТЕЛСТВО СА годениците, съпругите, дъщерите, майките, дори и бабите, както и други женски лица от фамилната общност. *{14.08.2019 г.}, 53-ти Специален Меморандум; *{21.04.2020 г.}, 171-ви Персонален Меморандум До Главен Прокурор;

- - - - - - -

{12} Казус 4999: Убийството на Галя Соколова от София, извършено на 28 Март 1993 г. Наскоро преди това тя е била конституирана като съдебен свидетел за престъпната дейност на комунистическата държавна власт по време на нейното пребиваване в концентрационните лагери (остров Персин); където тя е била жестоко пребивана, изнасилвана, забременяла, родила и след което тя отказала да изпълни заповедта на надзирателите лично да убие роденото от нея дете; при което, въпреки усилията на всички жени концлагеристки да спасят детето, то е убито. Нейното убийство на 28 Март 1993 г. е било извършено от Специализиран Екип от няколко души, които първо ритуално садистично „стриктно” „възпроизвели” „репертоара” от концлагерните издевателства над нея и едва след това я убили.

*{16.08.2019 г.}, 54-ти Специален Меморандум; *{21.04.2020 г.}, 171ви Персонален Меморандум

- - - - - - -

{13} Казус 5003: Престъпната систематична репресивна дейност на Специалните Служби НЕПОСРЕДСТВЕНО СРЕЩУ (СПРЯМО) Майката на Петър Тодоров Бояджиев, КАКТО И УБИЙСТВОТО НА СЪЩАТА при прилагането на отделна специално прецизно планомерна и проведена ПЕРВЕРЗНО ЖЕСТОКА РИТУАЛНА ЖЕРТВО-ПРИНОСИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА, ИМАЩА ХАРАКТЕРА НА ТЪРЖЕСТВЕН ЦЕРЕМОНИАЛЕН ВОЕНЕН ОБРЕД (ОРГИЯ) НА ПОБЕДИТЕЛЯ.

*{28.08.2019 г.}, 58-ми Специален Меморандум; *{21.04.2020 г.}, 171-ви Персонален Меморандум;

- - - - - - -

{14} Казус 5004: Убийството на актрисата Надя Дункин, извършено на 13-14 Септември 1994 г. в столичният й дом в блок 44 на ул. „Опълченска”. Убийството е извършено при отделна специална прецизно планирана и проведена ПЕРВЕРЗНО ЖЕСТОКА РИТУАЛНА ЖЕРТВО-ПРИНОСИТЕЛНА ПРОЦЕДУРА (ОБРЕД), ИМАЩА ХАРАКТЕР НА ТЪРЖЕСТВЕНА ЦЕРЕМОНИАЛНА ОРГИЯ НА ПОБЕДИТЕЛЯ. От стратегическа гледна точка това убийство, ИЗВЪРШЕНО НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ В БЪЛГАРИЯ И В КОНТЕКСТА НА КАМУФЛАЖНАТА СМЯНА НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ И ЗАМЕНЯНЕТО МУ С РЕЖИМА НА ЛИБЕРАЛНИЯ ГЛОБАЛИЗЪМ,

несъмнено е имало и има предназначението ДА ДЕМОНСТРИРА АБСОЛЮТНОТО ГОСПОДАРСКО ПРИСЪСТВИЕ НА „СТАРИЯ ЕЛИТ” В „НОВИТЕ” ИСТОРИЧЕСКИ И ПОЛИТИЧЕСКИ УСЛОВИЯ.

- - - - - - -

{15}Казус 5198: Перверзно жестока престъпна дейност срещу членовете на семейството и фамилията на Илия Минев. *{11.04.2020 г.}, 111-ти Персонален Меморандум

- - - - - - -

{16}Казус 5251: За пълен публичен информационен достъп до всички данни и обезпечаване на тотална наказателна и репараторна отговорност за перверзно жестоката престъпна дейност на специалните служби и институциите на комунистическата държавна власт и на посткомунистическата либерално-глобалистична държавна власт срещу Атанас Буров и Володя Наков и членовете на семействата и фамилиите им. *(15)12.09.2013 г., ВКПрокуратура; *23.03.2016 г., Министър МВР; *04.10.2016 г., Министър МВР; *05.10.2016 г. Министър МВР; *06.10.2016 г. Министър МВР.

- - - - - - -

{17}Казус 5254: Знакови казуси относно политически мотивирани убийстгва и третиране на членовете на техните семейства. *21.04.2020 г. 167-ми Персонален Меморандум до Главния Прокурор

- - - - - - -

{18}Казус 5255: Знакови казуси относно политически мотивирани убийстгва и третиране на членовете на техните семейства. *21.04.2020 г. 168-ми Персонален Меморандум до Главния Прокурор

- - - - - - -

{19}Казус 5258: Относно съществуването в България КАКТО по времето на класическия регионален комунистически режим, ТАКА И по времето на Либерално-Глобалистичния режим, НА СПЕЦИАЛНИ ЕКИПИ СЪС СЕКРЕТНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ В СФЕРАТА НА ЕКСТРЕМНО ПЕРВЕРЗНИТЕ СЕКСУАЛНИ ИЗДЕВАТЕЛСТВА И ПОКУШЕНИЯ НАД ЧОВЕШКОТО ДОСТОЙНСТВО на членовете на семействата и фамилиите на „знаковите политически ангажирани личности”. Особено нагло и демонстративно доказателство за това са убийствата през 1993-1994 г. на събедните свидетели за лагерите. *21.04.2020 г. 171-ви Персонален Меморандум до Главния Прокурор

- - - - - - -

{20}Казус 5259: Петър Тодоров Бояджиев, дългогодишен политически затворник, нелегално избягал и установил се във Франция. Всички негови семейно и фамилно близки хора са подложени на специални неимоверно жестоки оперативни мероприятия, А МАЙКА МУ Е БИЛА НЯКОЛКОКРАТНО ПЕРВЕРЗНО ЖЕСТОКО ИЗНАСИЛВАНА ОТ ЦЕЛИЯТ ОФИЦЕРСКИ ЕКИП, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ОТ СПЕЦИАЛНО ОБУЧЕНОТО ПОЛИЦЕЙСКО КУЧЕ, СЛЕД КОЕТО Е БИЛА УБИТА. *21.04.2020 г. 172-ри Персонален Меморандум до Главния Прокурор

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17 Май 2021 г., Седемдесет и шести (76-ти) персонален Меморандум

Казус: Свидетелствува: Генерал-майор Божидар Александоров Антонов, роден в съседното село, приятел от детинството ни, съученик от гимназията, състудент от единственият в България по онова време ЮФ на СУ; Офицер от ДС, КГБ и РУМНО, специалист по шпионаж, контрашпионаж, саботажно-терористични операции, остро елиминационни персонални покушения върху знакови личности в България, извън България и институционални обекти.

Бил е обучаващ инструктор на „бойни единици” и „оперативни екипи”. Бил е един от малцината, които още през 70-те и 80-те години са били действено съучастнически посветени в някои от строго секретните СТРАТЕГИЧЕСКИ направления в интегративната съвместна дейност на КГБ и ЦРУ в СССР, Социалистическия лагер и България; КОИТО ИМЕННО НАПРАВЛЕНИЯ са били насочени към облекчаване на прехода от Регионалния Комунизъм към Световния Комунизъм, стратегически камуфлажно замаскиран като Либерален Глобализъм.

Бил е на високопоставена Секретна „Дипломатическа” работа в Париж.

Бил е началник на ОУ на ДС и зам-началник на ОУ на МВР Михайловград–Монтана. Бил е зам-началник и началник на прословутия отдел II {Втори отдел}; Бил е началник на Секретна Специална служба. Бил е член на Управителния съвет на „Българския Евро-атлантически разузнавателен форум (БЕРФ)”.

Бил е Заместник-Ръковидетл на създаденият още през 70-80-те години базиран край Михайловград Секретен Команден Център за планиране и извършване на специални мероприятия в България и извън България; той е един от тримата директни организатори на извършеното покушение върху Президента на Македония Киро Глигоров.

На третата година от пребиваването ми в затвора в Пазарджик, само часове СЛЕД НЕСЪМНЕНО ВИСОКОПОСТАВЕНОТО СЕКРЕТНО ПЛАНИРАНОТО И ОСЪЩЕСТВЕНО {ИЗВЪРШЕНО} ВЪРХУ МЕН ТЕЖКО ОСАКАТЯВАЩО ПОКУШЕНИЕ, той ме посети, и в присъствието на Началника за Затвора и Заместник-Началника по ДС при Затвора ми каза,

че е специално изпратен лично от Министъра НО ПО ИСКАНЕ НА ПОСЛАНИКА НА САЩ, с когого лично се е срещнал непосредствено преди посещението му при мен, за да уточнят предложението им за моето „предсрочно” освобождаване и заминаване в САЩ или Европа. Така, официално беше ми казано, че всичките оперативни мероприятия срещу мен, брат ми, баща ми, майка ми, вече бившето ми семейство и всички други свързани с мен и с нас лица,

са били НЕПОСРЕДСТВЕНО ръководени и провеждани НЕ ОТ НЕГО, а от СПЕЦИАЛЕН ВИСОКОПОСТАВЕН ЕКИП при Министерството, ПРИ (ЗА) КОЕТО ПОСОЛСТВОТО НА САЩ ВИНАГИ Е БИЛО АКУРАТНО АКТУАЛНО (СВОЕВРЕМЕННО) ИНФОРМИРВАНО.

Така, официално ми бе казано, че от посолството на САЩ са настоявали за моето освобождаване от затвора и да ми бъде обезпечена възможността НЕЗАБАВНО ДА ЗАМИНА САМО И ЕДИНСТВЕНО АЗ (без нито един от близките ми!!!) за САЩ или в Западна Европа,

но това да стане само СЛЕД КАТО И АКО бъде пречупена и подчинена моята воля и волята на най-близките ми хора,

и след като ВСИЧКИТЕ НИЕ изрично, ясно и официално се признаем за виновни пред комунистическата българска държавна власт.

Негови изрични думи са: „Не само в САЩ, но и в която и да е западна европейска държава НИКОГА НЯМА ДА БЪДЕШ ПРИЕТ, АКО ПРЕДИ ТОВА НЕ СИ СЕ ПОДЧИНИЛ НА НАС! Това е практика по ОТДАВНА ПОСТИГНАТО И ДЕЙСТВАЩО ВИСОКОПОСТАВЕНО СПОРАЗУМЕНИЕ, която важи не само за теб, а за всички като теб – преди теб и след теб!”.

Така, още тогава, в затвора, официално и в присъствието на Началника за затвора по ДС ми беха казани още редица други неща, относно които ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ НАСТОЯВАМ ДА ПОЛУЧА ОТГОВОР И ЛЕГИТИМНО ПРАВОСЪДНО РАЗСЛЕДВАНЕ, НО ДО СЕГА НЕ ПОЛУЧАВАМ НИКАКЪВ ОТГОВОР.

Тъй като аз, разбира се, категорично отказах да приема направеното ми предложение, останах в затвора още цели три години.

После, при освобождаването ми, още на 17-тата минута бех в Посолството на САЩ, където категорично потвърдиха, че именно това е бил „характера” на „предложението” за моето „освобождаване”. Нещо повече: пределно ясно ми бе казано, че конфронтациата между системите ще приключи с конвергенция на елитите срещу собствените им народи;

и че не само аз, но и всички като мен никога няма да имат какъвто и да е шанс за АДЕКВАТНО ПРОФЕСИОНАЛНО установяване и реализиране където и да е на Запад.

Впрочем, един съществен ДЕТАЙЛ: Преди той да замине за Париж аз все още бех Главен Асистент в ЮФ И ПРИ ПОРЕДНАТА НИ СРЕЩА с него в преподавателския клуб „Яйцето” на СУ той ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ МЕ ПРЕДУПРЕДИ ЧЕ АЗ СЪМ ЯРОСТНО ПРЕСЛЕДВАН И РАЗРАБОТВАН ОТ ПЪРВИ, ВТОРИ И ШЕСТИ ОТДЕЛ НА ДС, И ЧЕ АКО ГО ПОСЕТЯ В ПАРИЖ, ТОЙ ЩЕ ЗНАЕ, ЧЕ ВЕЧЕ НЕ СМЕ ПРИЯТЕЛИ, А СМЕ КОЛЕГИ.

При посещението му при мен в Пазарджишкия затвор, той поне няколко пъти С ПОДЧЕРТАНА ТЪРЖЕСТВЕНОСТ ми каза, че се радва, че все още сме Приятели, а не Колеги. После, след камуфлажните политически промени в България с Божидар Антонов, сме се срещали поне по веднъж всяка години, ВИНАГИ НА ЦЕНТРАЛНИ ПУБЛИЧНИ МЕСТА, при което той винаги изрично и почти тържествено ми е казвал, че „се радва, че с него сме си останали Приятели, а не Колеги”.

При това винаги ми е казвал, че той фактически ВИНАГИ Е БИЛ САМО ЕДИН ОТ ОБЕЗПЕЧИТЕЛИТЕ на репресиите и фактически на камуфлажно прикритите убийства на Баба ми, Дядо ми, Брат ми, Баща ми и Майка ми.

ПРИ ТОВА, ЕДВА НА ПОСЛЕДНАТА НИ СРЕЩА той ми каза как точно е било извършено перверзно жестокото ритуално-обредно (оргийно) убийство на Майка ми, извършено в Дома за стари хора Бойчиновци-Владимирово;

при което директното извършване на перверзно жестоката ОРГИЯ и УБИЙСТВОТО е било осъществено от Специален Екип на Министерството на Вътрешните работи.

Впрочем, последната ни среща с него, бе преднамерено осъществена пред видео-мониторите на хотел „Шератон”, след което преднмерено-„знаково” се „разходихме” по осеяните с видеокамери съседни улици; тогава именно той ми каза за факта на ритуално-обредното (оргийното) перверзно жестоко убийство на Майка ми.

При това с нескрита болка той „ме уведоми”, че „след безупречно изпълненият от него в продължение на много години професионален дълг” и вече „постигането” на „хипотетичната професионална амортизационната точка

самият той вече е „санитарен обект” на същото това, което и той е правел, и му предстои „да извърви пътят към Отвъдното”.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Виж също:

{1}(04.07.2016г.), Казус-119; Казус-4730, „Девето официално отворено писмо”, регистрации: Главен Прокурор, Народно Събрание, Министерски Съвет, Президент, Министерство МВР;

{2} (20.11.2017г.), Казус-4731, „Двадесет и седми (27-ми) персонален Меморандум”, лично предоставени писма в посолствата на РФ и САЩ, адресирани до Техни Превъзходителства Посланиците А.А.Макаров и Ерик Сет Рубин; E-mail до Главен Прокурор, Народно Събрание, Министерски Съвет, Президент, Министерство МВР;

{3} (28(30).12.2017г.) Казус-102, Казус-4732, „Тридесет и шести Меморандум” до Министър МВР Валентин Радев;

{4} (02.05.2019г.) Казус-4774, „Четиредесет и втори (42-ри) Специален Меморандум”, регистрации: Главен Прокурор, Народно Събрание, Министерски Съвет, Президент, Министерство МВР;

{5} (18.12.2019г.) Казус-5082, „Деветдесет и трети (93) Специален Меморандум, Граждански Обвинителен Акт”, Регистрации Главен Прокурор; E-mail до Председателя на Народното Събрание, Президента, Министър-Председателя, Министър на Вътрешните работи; Книжни копия в офисиге на Посолството на САЩ, РФ, Австрия, Великобритания, Швейцария, Унгария, Франция, Нидерландия, Италия, Белгия, Сърбия, Европейската Комисия в България;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

За съществуването на този тип био-генетично прочистваща и назидателно репресивна практика лично аз многократно официално надлежно-регистрационно и документално легитимно обосновано съм предявявал множество искания за разследване и за предоставяне на наличната в институциите информация, но абсолютно никога не съм получавал какъвто и да е отговор.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Раздел Втори- ІІ

ІІ. (1)ПРЕДИ ВСИЧКО изразявам моето преклонение пред баща ми Никола, майка ми Евтима и брат ми Камен, както и към баба ми Петкана и дядо ми Янко, носители на неимоверно Силна Воля, Високо Личностно и Национално Достойнство и Боен Дух, благодарение на които аз съм това, което съм.

Баба ми Петкана е от същата фамилия, от която е ноторно публично известният Милан Дренчев, *завършил висше Икономическо и Юридическо образование, *член на БЗНС, *осъждан на доживотен затвор, *пребивавал в комунистическите концлагери и затвори в продължение на 13 години, *участник в Националната Политическа „Кръгла маса”, депутат (сенатор) във Седмото Велико Народно Събрание.

Дядо ми Янко е потомък на родените в село Клисура до Чипровци и обучените в Австрия и Италия военни специалисти, които именно са били организирали ноторно известното Чипровско Въстание; и които именно след опожаряването на родното им село са положили основите на моето родно село Клисурица {т.е „Малката Клисура”};

нещо повече, Дядо ми Янко е потомък на ноторно известният действуващ в този район Войвода Хайдут Вельо и е един от продължителите на фамилният клан Вельовци, Вельовски. {виж: Никола Намерански, Имената на селищата в Берковско, Михайловградско и Ломско, издателска къща „Иван Вазов”, София, 1991 г.}.

Баща ми, пенсиониран военноинвалид от Царската Армия, и майка ми още непосредствено от момента на комунистическия преврат на 9 Септември 1944 г., когато аз съм в съвсем пресни бебешки пелени, са станали обекти на систематични както открити и дори демонстративни, така и на секретни оперативни мероприятия на комунистическата държавна власт;

а брат ми, по-малък от мен, стана такъв обект още от момента, в който българските кланове на КГБ и ЦРУ ме поставиха мен като техен обект;

И ТРИМАТА ОСТАНАХА ТАКИВА ОБЕКТИ НЕ САМО ДО СМЪРТТА СИ, НО И ДОРИ ВЕЧЕ НЯКОЛКО ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД СМЪРТТА СИ.

Благодарение именно на ВСИЧКИТЕ тех аз съм това, което съм.

Благодарение именно на тех постигнах Статус, от позицията на който вече няколко десетилетия акуратно и официално съм обосновавал, писал и пиша до всички възможни чужди и български институции, че

с КГБ и ЦРУ и с техните български кланове имам стари и нови сметки за уреждане, а според колоритния израз на американските трапери - стари и нови кожи за дране!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Впрочем, вече няколко десетилетия акуратно и официално МНОГОКРАТНО съм писал и продължавам да пиша относно изключително голямото множество отделни конкретно посочени и описани факти относно ДРАСТИЧНАТА БЕЗСКРУПУЛНО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на Комунистическата и на НЕОКомунистическата, Компрадорска, НЕОЛиберално-Глобалистична, НеоКолониална, Канибалистична Държавна Власт на българските кланове на КГБ и ЦРУ,

извършена спрямо (СРЕЩУ, ПРОТИВ)

***Баща ми, Майка ми, Брат ми и свързаните с тех лица;

***Баба ми, Дядо ми и свързаните с тех лица;

***мен и свързаните лично с мен лица {преди всичко Децата ми, първата и втората ми съпруга и семейно и фамилно свързаните се тех лица; както и с всички други, лично и организационно обществено-политически свързани с мен лица; както и всички други селективно-геноцидно пострадали лица};

***И, разбира се, относно престъпната дейност, извършена спрямо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, ПОЧТИ 85% (осемдесет и пет процента!!!!) български граждани, ОБЩО-ГЕНОЦИДНО ПОСТРАДАЛИ поради единствената техна „вина”, че са ИМПЛИЦИТНИ (неизявено показани, но потенциално дълбоко същностно) носители на Високо Личностно, Етно-Национално, Специфично Европейско и ОбщоЧовешко Цивилизационно Достойнство.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тук и сега НАПОМНЯМ на тук визираните ВИСОКОПОСТАВЕНИ АДРЕСАТИ, че съгласно съвременните Цивилизационни и Правни Принципи и Норми както техните предшественици, така и самите те са имали и имат КОНКРЕТНИ ЮРИДИЧЕСКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ по повод и във връзка с моите Меморандуми; и че техното МЪЛЧАЛИВО поведение СПРЯМО МЕН по същество има характера на така наречената

КОНКЛУДЕНТНА СУБРОГАЦИЯ, т.е. конклудентно, мълчаливо признаване, че те НЕ САМО и не съвсем „просто” са се приобщили като последващи съучастници и обезпечители на съответната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ на съответните дейци; НО И ЧЕ по същество пределно ясно са показали своето изрично СУБРОГАТИВНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ, т.е заявяване, встъпване, самоидентифициране, със съответната рафинирана и високоопасна престъпна дейност на съответните дейци;

тоест, заявили са факта на своето ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМО СУБРОГАЦИОННО ВСТЪПВАНЕ в параметрите на Правата и Задълженията на всичките предшествуващи ги престъпни субекти относно всичките визирани от мен казуси.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Нещо повече, искрено препоръчвам на тук визираните адресати на моите Меморандуми, да потърсят ВИСОКОКОМПЕТЕНТНА прецизна юридическа консултация, от която ще узнаят,

че макар и ОСНОВНАТА наказателна отговорност да е строго лична за всеки пряк или косвен престъпен деец, включително и за самите тех като суброгативно „набутали се” „И ПРИОБЩИЛИ СЕ” към Престъпните Участници в ситуацията;

то РЕПАРАТОРНАТА ОТГОВОРНАСТ ЗА ЩЕТИТЕ, се разпростира върху всички НЕ САМО институционални, НО И лично-семейно и прочее свързани с тех лица; които лица, макар и косвено, са се възползвали от ефектите на престъпната дейност, извършената от суброгатора.

При което изрично и ясно подчертавам, че отдавна, отдавна, отдавна публично-официално и дори демонстративно непримиримо съм ПРЕДЯВИЛ (и оформил в специални книжни издания!) своите ОФИЦИАЛНИ ОБВИНЕНИЯ спрямо ***базираните в България Дипломатически Мисии ***и спрямо определени Демагогско-Псевдо-Хуманни и Псевдо-Правозащитни Международно-Правни институции;

КОИТО ИМЕННО са встъпили като вдъхновители и директни поръчители на извършените в България ПОВЕЧЕ ОТ 6 000 (шест хиляди) ПОДБРАНИ ОТДЕЛНИ така наречени „Приоритетно актуални казуси”, по повод и във връзка с които казуси фактически конкретно извършените престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ – т.е ПОВЕЧЕ ОТ 60 000 са отделните фактически конкретно извършени престъпления.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Също така преди всичко уточнявам, че съгласно съвременните Цивилизационни Принципи и Норми на Правото, Нормите на Международното Право, Нормите на Националното Право на по-горе визираните адресати,

КАКТО всичките институционални предшественици, ТАКА И всичките актуални тук визирани адресати, КАКТО ДО СЕГА, през изтеклият ВЕЧЕ половин век, ТАКА И СЕГА са имали и имат ЮРИДИЧЕСКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ:

***прецизно да проучат интензивно предоставяните им от мен казуси; ***да предприемат ефективни високоинституционални правозащитни действия; ***и да ми отговорят;

***И ЧЕ ВСИЧКИТЕ ТЕ СА ИЗВЪРШИЛИ РАФИНИРАНА ВИСОКООПАСНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ КАТО НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ ТОВА СВОЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНО И ЛИЧНО ПРАВНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Също така, съществуват абсолютно всички легитимни основания да бъде счетено и прието, че липсата на изричен и ясен официален писмен отговор, съвсем не означава фактическа липса на отговор, а всъщност, означава че,

поради липсата на изрично и ясно опровержение, фактически е налице т. нар. КОНКЛУДЕНТЕН, тоест, МЪЛЧАЛИВ, ПОДРАЗБИРАЩ СЕ, ОТГОВОР, имащ характера на пределно ясно ПРИЗНАНИЕ ЗА ВИНОВНА АНГАЖИРАНОСТ с визираните престъпления И ПРИЗНАНИЕ за фактическо задкулисно вдъхновително, поръчително и обезпечително СЪУЧАСТИЕ С ДИРЕКТНИТЕ ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.ІІ. (2)

Акуратно припомням и обръщам внимание на това, че:

ДО СЕГА НИКОГА НЕ СЪМ СЕ НАДЯВАЛ И НЕ СЪМ ИСКАЛ И ТЪРСЕЛ помощ и закрила от Съветско-Руските Държавни Институции, Дипломатически мисии, каквито и да са официални и неофициални руски личности, медии и прочее;

и че през последните две десетилетия съм провеждал АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНИ ПРОТЕСТНИ ИСКАНИЯ както пред сградите на посолствата на САЩ, Великобритания, Швейцария, Франция, Германия, Италия и още поне десетина други такива, от които все пак преди това ИЛЮЗОРНО съм търсел помощ и закрила и наивно съм се надявал да получа внимание и загриженост;

ТАКА И ЧЕ КОГАТО ВСЕ ПАК ЗА ПЪРВИ И ЕДИНСТВЕН ПЪТ СЕ ПОЯВИХ ПРЕД СГРАДАТА НА ПОСОЛСТВОТО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ, ОЩЕ ВЕДНАГА след абсолютно легитимното ми появяване там, лично Посланика на РФ е бил искал да бъда арестуван, но полицията не посмя да напрпави това.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Акуратно припомням и обръщам внимание на това, че:

ОЩЕ през съвсем детските ми години и особено през годините на студентството ми и началото на академичната и университетската ми научна и преподавателска дейност имах Илюзията, че НАПЪЛНО ЕСТЕСТВЕНО бих могъл да получа помощ и закрила от Западните Държавни Институции, Дипломатически мииси, личности, медии и прочее;

НО ПОСЛЕ, ОТДАВНА, ОТДАВНА, ОТДАВНА, не само чрез личната си актуална практическа правозащитна и политическа дейност, но и чрез прецизните си научни изследвания констатирах,

че не само аз и моите близки хора, но и поне около 80-85% от българското население сме жертви именно на Зловещото Задкулисно Престъпно „Джентълменско” Съдружие на КГБ и ЦРУ;

началото на което е било положено още през времето на Съюзната Контролна Комисия (Октомври 1944 – Септември 1947 г.);

но истинското развихряне на което е от времето на трите класически (вербални) джентълменски Споразумения” между ЦРУ и КГБ за обезпечаване на интензивните социал-демократически и евро-комунистически „процеси” в Европа през 60-те и 70-те години и най-вече след Четвъртото (ПИСМЕНО) Джентълменско Споразумение от края на 70-те години за обезпечаване на Либерално-Глобалистичната трансформация на СССР и Европа

{в контекста именно на което през 1987 г. Михаил Горбачов официално бе заявил в Римския Клуб, че той и цялото Ръководство на СССР са поели Пътя към Новият Световен Ред, тъй като именно това е Пътят към Световният Комунизъм}.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Тук и сега акуратно уведомявам, че КАКТО ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ, ТАКА И СЕГА, продължавам да заявявам, че НАСТОЯВАМ пред Вас ДА ИЗПЪЛНИТЕ Цивилизационното, Международно-Правното и Национално-Правното си Задължение ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ИЗВЪРШВАНЕТО на съответните легитимни процедури за спазване и реализиране на Справедливостта и Правосъобразността.

СЪЩО ТАКА „за пореден път”, акуратно обръщам Вашето Височайше Внимание на факта и обстоятелството, че:

поради пълна липса на легитимна българска Конституция и най-вече на легитимна конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора порправка”,

единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото;

и че фактически моето единствено оръжие са научните и документалните ми електронни и книжни издания, относно които се надявам, че макар и както до сега, така и днес, в България Словото и Правото да са НЕ САМО НАПЪЛНО НЕЕФЕКТИВНИ, НО И ЖЕСТОКО СИСТЕМАЧИНО ПРЕСЛЕДВАНИ,

все пак би могло един ден, дори когато мен вече ме няма, ТОВА ОРЪЖИЕ да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” - Ръката на Мъртвеца” - „Тhe Dead Man's Hand“.

Впрочем, нека все пак отбележа, че към „Арсенала на моето Официално Въоръжение” несъмнено принадлежат обемистите ОФИЦИАЛНИ ДОКУМЕНТАЛНИ ПАПКИ, съдържащи текстовете на моите ИНТЕНЗИВНИ официални „кореспонденции” КАКТО С българските институции, ТАКА И С Международно-Правните институции, и най-вече с дипломатическите и държавните институциите на множество държави.

В контекста на това акуратно Ви уведомявам, че

чрез моето официално Издателство „Янус ЕООД” съм предприел дейност по включването в официални книжни и електронни издания на всичките или поне почти всичките текстове на моите повече от 6 000 (шест хиляди) така наречени „Приоритетно актуални казуси”. Акуратно Ви уведомявам;

в Българската Национална Библиотека „Св. Св. Кирил и Методии” съществува така наречен „Национален регистър на издаваните книги в България”, който Регистър има специален електронен сайт; в този сайт съществува специален раздел относно авторите, при което на името на Янко Николов Янков са посочени (публикувани) заглавията и Международните издателски номера {ISBN} на досега издадените от мен научни и документални книги.

Също така акуратно Ви уведомявам, че отделно от това, съм се „погрижил” така визираната информация да бъде предоставена и надлежно регистрирана в определени авторитетни чуждестранни Национални и Академични библиотеки.ІІ. (3)

Така, тук и сега, в контекста на цялостна ми строго научна и практическа правозащитна ВЕЧЕ ПОЛОВИНВЕКОВНА ДЕЙНОСТ още от 70-те и 80-те години

ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ АКУРАТНО И КАТЕГОРИЧНО ЯСНО НАСТОЯВАМ:

Първо: Да бъдат разсекретени и да ми бъдат предоставени копия от абсолютно всички АРХИВНИ И АКТУАЛНИ документи:

***на българските специални служби;

***на специалните служби на САЩ;

***на специалните служби на СССР и респективно на РФ;

***както и на всички държави, чиито посолства и територии съм посещавал от 70-те и 80-те години до днес, за да търся помощ и защита (закрила) по повод и във връзка с извършваната срещу мен и моите близки хора широкоспектърна престъпна дейност на българските и чуждестранните специални служби и институции.Второ: .Да получа Легитимен Отговор по абсолютно всеки отделен конкретен казус, предявен от мен

***КАКТО ПРЕД българските държавни институции;

***ТАКА И ПРЕД ВеликоБританските и Швейцарските държавни и дипломатически институции;

***ТАКА И ПРЕД всичките онези, базирани в България дипломатически институции, ПРЕД КОИТО ОЩЕ ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС акуратно съм предявявал моите абсолютно легитимни искания за СПАЗВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВНИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ И ЗА изразяването и предоставянето ми на съответното легитимно становище относно посочените от мен факти и основания.Трето: Да бъде извършено Прецизно, Акуратно, Легитимно Разследване и ДА БЪДЕ ОБЕЗПЕЧЕНА ЛЕГИТИМНА НАКАЗАТЕЛНА, РЕПАРАТОРНА И ВСЯКАКВА ДРУГА ОТГОВОРНОСТ от (на) съответните корпоративни и физически субекти, които са встъпили и са се проявили като функционери на Престъпният НеоКолониален Български Клан на САЩ, СССР/РФ и ЕС, условно или фигуративно казано на ЦРУ и КГБ,

които са вдъхновявали, планирвали, обезпечавали, извършвали и понастоящем придължават да извършват престъпна широкоспектърна дейност СРЕЩУ:

***Баща ми, Майка ми, Брат ми и свързаните с тех лица;

***Баба ми, Дядо ми и свързаните с тех лица;

***мен и свързаните лично с мен лица {преди всичко Децата ми, първата и втората ми съпруга и семейно и фамилно свързаните се тех лица; както и с всички други, лично и легитимно-организационно обществено-политически свързани с мен лица; както и всички други селективно-геноцидно пострадали лица};

***Акуратно легитимно посочените, описаните и обоснованите конкретни престъпни дейности в ПОВЕЧЕ ОТ 6000 (шест хиляди) така наречени „Приоритетно актуални казуси”, по повод и във връзка с които фактически конкретно извършените и акуратно посочените и описаните престъпления са МИНИМУМ ДЕСЕТ (10) ПЪТИ ПОВЕЧЕ.

***И, разбира се, относно престъпната дейност, извършена спрямо ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО, ПОЧТИ 85% (осемдесет и пет процента!!!!) български граждани, ОБЩО-ГЕНОЦИДНО ПОСТРАДАЛИ поради единствената техна „вина”, че са ИМПЛИЦИТНИ (неизявено показани, но потенциално дълбоко същностно) носители на Високо Личностно, Етно-Национално, Специфично Европейско и ОбщоЧовешко Цивилизационно Достойнство.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

При това, в контекста на горното, изрично и пределно ясно уточнавям, че от ПРЕЦИЗНИЯТ АНАЛИЗ на всичките тук посочени акуратно описани НЯКОЛКО ХИЛЯДИ КОНКРЕТНИ СТРОГО ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ абсолютно категоричен е моят извод, че във всичките случай, независимо от конкретният казус,

водещият и най-дълбокият стратегически мотив на престъпните субекти Е ДА ПОСТИГНАТ РАЗРУШАВАНЕТО НАЙ-ВЕЧЕ НА СЕМЕЙНО-ФАМИЛНИЯТ САКРАЛИТЕТ И СУВЕРЕНИТЕТ, който именно е и основната опора на Обществено-Политическият Сакралитет и Суверенитет.

Впрочем, ноторно известно още от Светото Писание е, че единствената човешка институция, създадена от Господа Бога, не е царството (държавата), а е Семейството; и че именно поради това атаките на Рогатия са така ожесточени най-вече срещу Семейно-Фамилният Сакралитет и Суверенитет.ІІ. (4)

За пореден път акуратно и многократно припомням, че още през Февруари 1990 г., по време на срещата ми в София с държавния секретар на САЩ Джеймс Бейкър и неговия личен секретар по сигурността Боб Хътчингс, по повод моето настоятелно изразено искане САЩ да обезпечат

КАКТО провеждането на спокойна, легитимна и прецизна съдебна процедура за наказателна и репараторна отговорност на отделните конкретни легитимно-прецизно доказани престъпни дейци (а не на всички комунисти),

ТАКА И построяването на широка мрежа от затвори тип „Шератон”, в които те да бъдат настанени;

на мен изрично и пределно ясно ми бе дадено да „проумея”, че САЩ никога няма да позволят да бъде потърсена каквато и да е отговорност от който и да е от престъпните дейци на комунистическия режим.Нещо повече – по повод моите изрични думи, че „както в Румъния, така и в България никой не би могъл да направи нищо за бъдещото демократизиране на страната, ако преди това и там и тук не дебаркира Шести американски флот, който да прогони вече половинвековното окопаване на Трети Украински фронт”,

на мен фактически конклудентно, но пределно ясно ми бе дадено да проумея, че приказките за „крахът на комунизма” (за Крахът на „Империята на Злото”) са си чистопробни пропагандни лакардии, камуфлажно прикриващи онова, което предстои да стане.

{Виж напр.: Янко Янков, § 3. Маскарадът „Американска подкрепа на опозацията”, в книгата (48).Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8, ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат 70 х 100 х 16 (голям формат)}.

ІІІ.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

Пред всичките тук визирани адресати изрично и категорично ясно настоявам да бъдат извършени ВСИЧКИ ЛЕГИТИМНИ ДЕЙСТВИЯ относно всички факти и обстоятелства.

11 Септември 2021 г. Янко Н. Янков

& Край на документа

.Няма коментари:

Публикуване на коментар