2020-02-18

(18 Февруари 2020 г.), Шестнадесети (16-ти) Персонален Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

18 Февруари 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Шестнадесети (16-ти) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта;

            Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

    

 

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Преди всичко акуратно Ви уведомявам, че този адресиран лично до Вас текст ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАН ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС е надлежно изпратен на електронните адреси на голямо множество адресати, КАКТО И ЧЕ книжно копие на текста е надлежно предоставено поне на наколко посолства и знакови български личности.

 

            Също така за пореден път акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания, които надлежно ще бъдат регистрирани в т. нар. „Национален регистър на издаваните книги в България.

            КОИТО евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци,

            но и от (за) всички конкретни офциални служебни държавни лица, които поръчково и преднамерено са извършили „втора серия” широкоспектърна престъпна дейност като не са изпълнили офциалното си служебно-институционално задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ДЪРЖАВНО-ПРАВНО-ЗАЩИТНА дейност по съответните казуси,

            и на които ще им се наложи не само да бъдат третирани като наказателно и репараторно отговорни срямо жертвите по първоначалният казус, но и отговорни да репарират на държавата и обществото както предизвиканите от тех вредни последици, така и заплатата и статусните придобивки, които са получавали, при което, тази репараторна отговорност може да бъде търсена и понесена и от всичките техни семейно-фамилни лица, които са се възползвали от неправомерно получаваните заплата и статусни придобивки.

 

            Също така акуратно обръщам Вашето внимание върху факта или обстоятелството, че съгласно Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото както всеки преди Вас, така и Вие като новоназначен Главен Прокурор, носите институционално и персонално ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНА ДЕЙНОСТ ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ, по които всички предишни прокурори не са обезпечили надлежната легитимна процедурност. При това специално обръщам Вашето внимание върху факта, че този, тук визиран Приоритетно актуален казус е предшествуван от повече от 5100 казуси, по които до този момент не е осъществена абсолютно никаква правосъобразна дейност, и че отделно от това вътре в „пространствените рамки” на всеки един от тези казуси са осъществени МНОЖЕСТВО ДРУГИ вътрешно-процесуални и същностни престъпни посегателсва.

 

            Също така акуратно Ви приканвам, КАКТО да да се Покаете пред Бога,

            ТАКА И да се опитате ДА ОСЪЗНАЕТЕ своята досегашна престъпна роля в механизма на функционирането на престъпната дейност на компрадорската Либерално Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, в дейността на която до сега сте бил изключително активно включен;

  И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ОСЪЗНАВАНЕ да положите началото на своята готовност ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО, че сте готов КАКТО да се Разкаете пред ПРЕДСТОЯЩОТО ПРАВОСЪДИЕ, ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,

  да обезпечите предприемането на легитимни процедури за надлежно обезпечаване на Справедливо Правосъдие спрямо (за) всички, включително и най-високопоставените функционери на формираният още през т70-те и 80-те години български клан на престъпният перверзно жесток ГЕНОЦИДЕН политико-мафиотски режим на Либералния Глобализъм.

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Височайше Престъпно Внимание следният

            5103-ти Приоритетно актуален казус: „Стратегическо оперативно дело (СОД) „Шестият етаж”. Престъпна дейност на Специалните служби на Правителствено-мафиотската хунта, стратегически прецизно предварително планирана, насочена срещу съпругата ми с цел актуално престъпно увреждане на нейното здраве с вариант за камуфлажно прикрито убийство;

            възложена на д-р Л. Х. Давидков от УМБАЛ „Света Екатерина” и планирано за изпълнение на 28 Септември 2016 г. по време на извършването на сложно-специфично под пълна упойка медицинско изследване.

 

            Тъй като обаче, след няколкократни ИНДИВИДУАЛНИ (ЛИЧНИ) предварителни срещи на съпругата ми с визираният доктор НА ПОСОЧЕНАТА ДАТА И ЧАС за първи път със съпругата ми НЕПОСРЕДСТВЕНО ПРЕД КАБИНЕТА НА ДОКТОРА се появихме като нейни придружители аз и нашата дъщеря,

            това обстоятелство ОЧЕВИДНО предизвика смут и промяна в поведението на доктора и в продължение на ДВА ЧАСА той няколко пъти се появяваше пред вратата на кабинета си, за да ни уведомява че изследването ще бъде осъществено „малко по-късно”.

 

            Така, след повече от два часа доктора излезе от кабинета си и ни каза да го чакаме „тук, пред вратата” и че той отива набързо да пие кафе и след няколко минути ще извърши изследването.

  Аз, обаче, дискретно го проследих и видях, че той подмина сектора с кафето в същата сграда, излезе от сградата и отиде в кафето на съседната сграда, КЪДЕТО СЕДНА НА МАСАТА ПРИ ДРУГ, НЕПОЗНАТ ЗА МЕНЕ МЪЖ, А НА МАСАТА ВЕЧЕ ИМАШЕ ПОРЪЧАНОТО ЗА НЕГО КАФЕ.

 

            На мен това ми бе напълно достатъчно и веднага се върнах пред неговият кабинет при съпругата ми и дъщерята ни.

 

  СЛЕД ПОЛОВИН ЧАС доктора се завърна и БЕЗ АБСОЛЮТНО НИКАКВО ОБЯСНЕНИЕ И БЕЗ НИКАКВА ПРИЧИННА МОТИВАЦИЯ НА РЕШЕНИЕТО СИ виднага ни каза, че отказва да извърши пранираното изследване и че ще разпореди да бъде върната солидната сума пари, които съпругата ми е внесла за заплащане на изследването.

 

  От тогава ДО ДНЕС, аз настоявам НЕ САМО да получа адекватен официален отговор, НО И ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ОФИЦИАЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА КАЗУСА.

            Уточнявам:

            (01)***29.09.2016 г., регистрация в офиса на Министерство на здравеопазването, 14 стр.;

            (02)***10.10.2016 г., регистрация в офиса на Министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, Вице-Премиер в Правителствено-Мафиотската хунта, 16 стр.;

            (03)***получено изпратено до мен писмо от Заместник-министър на здравеопазването, 1 стр.;

            (04)***получено изпратено до мен писмо от Столичната регионална здравна инспекция, към която не съм се обръщал и която, според мен, очевидно е изпълнила възложено й камуфлажно оперативно мероприятие 2 стр.;

            (05)***21.11.2016 г., регистрация в офиса на Министъра на здравеопазването, 2 стр.;

            (06)***получено изпратено до мен писмо от Заместник-министър по здравеопазването, 1 стр.;

            (07)*** 30.01.2017 г., регистрация в офиса на Министъра на здравеопазването, 2 стр.;

            (08)***изпратено до мен писмо от Заместник-министър на здравеопазването, датирано на 15.02.2017 г., 2 стр.;

            (09)***изпратего до мен писмо от Български лекарски съюз, Столична колегия, към когото не съм се обръщал и което писмо има характера на очевидно изпълнение на възложено камуфлажно оперативно мероприятие; 1 стр,. 4 четири реда;

            (10)***10.07.2017 г., регистрации в офисите на*Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *Президента на България; *Министър.Председателя (Премиера) и членовете на правотелството; *Главния прокурор; *Министъра на вътрешните работи; *Омбудсмана на България; *членовете на Висшия адвокатски съвет; 7 стр., ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО МОЕ ОБВИНЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНА ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ;

 

           (11)***Получено от Върховната касационна прокуратура изпратено до мен писмо, уведомяващо ме, че по компетентност искането ми за разследване е изпратено на Софийската градска прокуратура;

           ДО ДНЕС, ОБАЧЕ, НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР ОТ ТАЗИ ПРОКУРАТУРА,

           КОЕТО Е КАТЕГОРИЧНО ДОКАЗАТЕЛСТВО,

           ЧЕ СТАВА ВЪПРОС ЗА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, ВЪЗЛОЖЕНА ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, КОЯТО ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ Е ПРИКРИВАНА И ПРИКРИТА ОТ ПРОКУРАТУРАТА.

 

            (12.) получено от мен писмо от Омбудсмана, датирано на 18.08.2017 г.,

            (13.)***28.08.2017 г., регистрирано в офиса на Омбудстмана мое официално писмо до него, с което изрично и ясно го обвинявам в престъпна дейност, обслужваща престъпната дейност на специалните служби на правотелствено-мафиотската хунта.

 

ІІІ.

  Снимка на Янко Николов Янков.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски действия.

18 Февруари 2020 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар