2020-02-17

(17 Февруари 2020 г.), Четиринадесети (14-ти) Персонален Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното правотъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;/// Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права; /// Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

Национален регистър на издаваните книги в България

Янко Николов Янков , Общ брой резултати: 94,  стр. 1 2 3 4 5


=========================================================

17 Февруари 2020 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Четиринадесети (14-ти) Персонален Меморандум

            До Иван Гешев, официален, фактически, абсолютно нелегитимно назначен, действуващ от 18 Декември 2019 г. Главен Прокурор на България; екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер, марионетен Наложник и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта, ВИСОКОПОСТАВЕНО ОБЕЗПЕЧЕВАЩ БЕЗОТГОВОРНОТО РЕАЛИЗИРАНЕ на всички видове ПРЕСТЪПНИ екстрени и екстремни „прокурорски услуги”, ВКЛЮЧИТЕЛНО И остро елиминационни, камуфлажно прикрити убийства, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ОПЕРАТИВНИТЕ СТРУКТУРИ на Хунта;

            Оперативен Ръководител и Обезпечител на извършеното още на 21-25 Декември, ВЕДНАГА СЛЕД НЕГОВОТО НАЗНАЧЕНИЕ, насочено срещу мен ПРЕСТЪПНО Специално Строго Секретно Оперативно Мероприятие за камуфлажно прикрито убийство, бул. „Витоша” № 2, София Ц 1000, E-mail: press@prb.bg; E-mail: vkp@prb.bg. )

 

            До Военно-апелативната прокуратура, гр. София, ул. „Позитано“ № 24-А, E-mail: admsec_voap@mil.prb.bg ; E-mail: n.nachev@mil.prb.bg

 

 

І.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!  

    

 

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Преди всичко акуратно Ви уведомявам, че този адресиран лично до Вас текст ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАН ВЪВ ВАШИЯТ ОФИС е надлежно изпратен на електронните адреси на голямо множество адресати, КАКТО И ЧЕ книжно копие на текста е надлежно предоставено поне на наколко посолства и знакови български личности.

 

            Също така за пореден път акуратно Ви уведомявам, че както текстовете на всички други мои официални писмени изявления, така и текстовете от тук визираната адресирана до Вас серия „Персонални Меморандуми” предстои да бъдат публикувани в официални книжни и електронни документални издания, които надлежно ще бъдат регистрирани в т. нар. „Национален регистър на издаваните книги в България.

            КОИТО евентуално ще бъдат използувани като допълнителни официални доказателствени информационни масиви към основните доказателствени масиви към заведените дела пред българските, европейските и международните съдебни (трибунални) институции за налагане на наказателна и репараторна отговорност

            не само от (за) непосредствено визираните ПО ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ КАЗУС престъпни дейци,

            но и от (за) всички конкретни офциални служебни държавни лица, които поръчково и преднамерено са извършили „втора серия” широкоспектърна престъпна дейност като не са изпълнили офциалното си служебно-институционално задължение да осъществят необходимата ЛЕГИТИМНА ДЪРЖАВНО-ПРАВНО-ЗАЩИТНА дейност по съответните казуси,

            и на които ще им се наложи не само да бъдат третирани като наказателно и репараторно отговорни срямо жертвите по първоначалният казус, но и отговорни да репарират на държавата и обществото както предизвиканите от тех вредни последици, така и заплатата и статусните придобивки, които са получавали, при което, тази репараторна отговорност може да бъде търсена и понесена и от всичките техни семейно-фамилни лица, които са се възползвали от неправомерно получаваните заплата и статусни придобивки.

 

            Също така акуратно обръщам Вашето внимание върху факта или обстоятелството, че съгласно Принципите и Нормите на Справедливостта и Правото както всеки преди Вас, така и Вие като новоназначен Главен Прокурор, носите институционално и персонално ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО НА АБСОЛЮТНО ЛЕГИТИМНА ДЕЙНОСТ ПО АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОЦЕДУРИ, по които всички предишни прокурори не са обезпечили надлежната легитимна процедурност. При това специално обръщам Вашето внимание върху факта, че този, тук визиран Приоритетно актуален казус е предшествуван от повече от 5100 казуси, по които до този момент не е осъществена абсолютно никаква правосъобразна дейност, и че отделно от това вътре в „пространствените рамки” на всеки един от тези казуси са осъществени МНОЖЕСТВО ДРУГИ вътрешно-процесуални и същностни престъпни посегателсва.

 

            Също така акуратно Ви приканвам, КАКТО да да се Покаете пред Бога,

            ТАКА И да се опитате ДА ОСЪЗНАЕТЕ своята досегашна престъпна роля в механизма на функционирането на престъпната дейност на компрадорската Либерално Глобалистична Правителствено-Мафиотска Хунта, в дейността на която до сега сте бил изключително активно включен;

  И В РЕЗУЛТАТ НА ТОВА ОСЪЗНАВАНЕ да положите началото на своята готовност ЧРЕЗ НЕПОСРЕДСТВЕНИТЕ СИ ДЕЙСТВИЯ ДА ПОКАЖЕТЕ ПУБЛИЧНО, че сте готов КАКТО да се Разкаете пред ПРЕДСТОЯЩОТО ПРАВОСЪДИЕ, ТАКА И, И ДОРИ НАЙ-ВЕЧЕ,

  да обезпечите предприемането на легитимни процедури за надлежно обезпечаване на Справедливо Правосъдие спрямо (за) всички, включително и най-високопоставените функционери на формираният още през т70-те и 80-те години български клан на престъпният перверзно жесток ГЕНОЦИДЕН политико-мафиотски режим на Либералния Глобализъм.

 

 

ІІ.

            В ЧАСТНОСТ, тук и сега поставям на Вашето Височайше Престъпно Внимание следният

            5101-ви Приоритетно актуален казус: НАСОЧЕНА СРЕЩУ МЕН И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ ИНТЕНЗИВНА, ОТ 90-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС, вече в продължение на ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ широкоспектърна престъпна ПОСТОЯННА СТРАТЕГИЧЕСКА оперативна дейност на специалните български Правителствено-мафиотски служби,

         осъществявана под кодовото наименование „Шестият етаж”

            и целево формулирана като НАСОЧЕНА КЪМ т. нар.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ОБЕКТА И ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МУ В ПЕРМАНЕНТНО БОЙНО ПОЛЕ”.

 

            Впрочем, тук и сега посочвам само една част (Част Първа) от множеството отделни казуси, по повод и във връзака на които акуратно съм поискал от съответните държавни институции да извършат възложената им от Българското Право и Българската Държава легитимна дейност,

              НО ЕДИНСТВЕНО НЕЩО, КОЕТО ДО СЕГА ТЕ СА ИЗВЪРШИЛИ

              Е НОВА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

              В ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА УСЛУГА НА КОМПРАДОРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ХУНТА,

              КОЯТО ИМЕННО Е ВЪЗЛОЖИЛА (ПОРЪЧАЛА) ИЗВЪРШВАНЕТО НА ВИЗИРАНАТА ЦЯЛОСТНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.

 

            (01)Регистрации: ***24.08.2015 г., офис МВР, Министър Р. Бъчварова; ***17.10.2016 г., офис МВР, Министър Р. Бъчварова;

 

            (02)Регистрации: ***31.08.2015 г., офис МВР, Министър Р. Бъчварова;

 

            (03)Регистрации:***15.05.2006 г., Столична община, район „Изгрев”; ***29.05.2006 г., Столична община, район „Изгрев”; ***12.06.2006 г., Столична община, район „Изгрев”;

 

            (04)Регистрации:***12.06.2006 г., Главен прокурор; ***30.10.2006 г., Главен прокурор;

 

            (05)Регистрации:***30.10.2006 г., ВКП; ***03.07.2009 г., ВКП;

 

            (06)Регистрации:***20.05.2009 г., Софийски районен прокурор; ***03.07.2009 г.;

 

            (07)Регистрации:***03.07.2009 г., Национална следствена служба;

 

            (08)Регистрации:***02.09.2009 г., Столична Дирекция на МВР, ул. „Антим” № 5;

 

            (09)Регистрации:***11.02.2016 г., офис МВР, Министър Р. Бъчварова;

 

            (10)Регистрации:***04.02.2016 г., Началник на 01 РУП -СДВР;

 

            (11)Регистрации:***25.05.2016 г.; Началник на 01. РУП-СДВР;

 

            (12)Регистрации:***11.10.2016 г.            офис МВР, Министър Р. Бъчварова;

 

            (13)Регистрации:***17.02.2017 г., Началник 01.РУП- СДВР;

 

            (14)Регистрации:***24.08.2015г., офис МВР Министър Р. Бъчварова; ***12.10.2016 г., офис МВР Министър Р. Бъчварова ;

 

            (15)Регистрации:***07.01.2016г., офис МВР Министър Р. Бъчварова; ***19.10.2016 г., офис МВР Министър Р. Бъчварова;

 

            (16)Регистрации:***16.10.2017 г., офис МВР, Министър В. Радев;

 

            (17)Регистрации:***27.06.2018 г., офис МВР, Министър В. Радев;

 

            (18)Регистрации:***26.06.2018 г., препоръчана поща, МВР Министър В. Радев;

 

            (19)Регистрации:***25.06.2018 г., офис МВР Министър В. Радев;

 

            (20)Регистрации:***21.06.2018 г., офис МВР Министър В. Радев;

 

            (21)Регистрации:***28.06.2018 г., офис МВР Министър В. Радев;

 

            (22)Регистрации:***18.10.2016 г., Столична община Район „Изгрев”;

 

            (23)Регистрации:***24.04.2017 г., Столична община Район „Изгрев”;

 

            (24)Регистрации:***26.04.2017г., Столична община Район „Изгрев” ; ***Столична община, ул. „Московска”;

 

            (25)Регистрации:***27.04.2017г.; Столична община Район „Изгрев”; ***Столична община, ул. „Московска”;

 

            (26)Регистрации:***05.05.2017г.; Столична община Район „Изгрев”; ***Столична община, ул. „Московска”;

 

            (27)Регистрации:***29.05.2017г.; Столична община Район „Изгрев”; ***Столична община, ул. „Московска”;

 

            (28)Регистрации:***12.06.2017г.; Столична община Район „Изгрев”; ***Столична община, ул. „Московска”;

 

            (29)Регистрации:***17.07.2017г.; Столична община Район „Изгрев”; ***Столична община, ул. „Московска”;

 

            (30)Регистрации:***18.09.2017г.; Столична община Район „Изгрев”; ***Столична община, ул. „Московска”;

 

            (31)Регистрации:***19.09.2017г.; Столична община Район „Изгрев”; ***Столична община, ул. „Московска”;

 

            (31)Регистрации:***06.10.2017г.; Столична община Район „Изгрев”; ***Столична община, ул. „Московска”;

 

            (32)Регистрации:***05.12.2017г.; Столична община Район „Изгрев”; ***Столична община, ул. „Московска”;

 

ІІІ.

  Снимка на Янко Николов Янков.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

            Господин абсолютно нелегитимен и престъпен Главен Прокурор на България и Главна Придворна Мадам на Прокурорския бардак на Правителствено-мафиотската хунта,

            Изрично, ясно и категорично НАСТОЯВАМ да бъдат извършени всички ЛЕГИТИМНИ следствено-прокурорски действия.

17 Февруари 2020 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар