2018-02-10

До Джендър-политико-мафиотската престъпна проститутка Борислав Николаев Бончев, официално изпълняващ длъжността Старши комисар и Директор на Областната Дирекция на МВР Габрово, но фактически изпълняващ възложени му от Мафиотския (тип хунта) политически режим ежедневни систематични престъпления по служба и престъпни полицейски услуги (т.е. полицейска проституция),


ddress for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info

Web site: http://iankov.blogspot.com/


Web site: http://iankoiankov.blogspot.bg/=========================================================

09 Февруари 2018 г.

 

            До Джендър-политико-мафиотската престъпна проститутка Борислав Николаев Бончев, официално изпълняващ длъжността Старши комисар и Директор на Областната Дирекция на МВР Габрово, но фактически изпълняващ възложени му от Мафиотския (тип хунта) политически режим

            ежедневни систематични престъпления по служба и престъпни полицейски услуги (т.е. полицейска проституция), 5300, гр. Габрово, ул. Орловска № 50  

Към предявените от съпругата ми искания за разследване на престъпна дейност, извършена в гр. Габрово спрямо нея и дъщеря ни,

които искания са надлежно изпратени с препоръчана поща:  

(01)на 22.11.2017 г.;   (02) на 07.12.2017 г.;  (03) на 03.01.2018 г.  (04) на 08.01.2018 г.

(05)на 24.01.2018 г.

 

            Дълбоко уважаема Джендър-политико-мафиотска престъпна проститутко Борислав Николаев Бончев,

            ПРИПОМНЯМ ВИ, че във визираните по-горе официални писма до Вас многократно Ви е било „напомняно”, че Цивилизационните и Правните Принципи и Норми на България и на Европейския съюз важат и за самият Вас, и че Вие,

            В ЧАСТНОСТ, ПО КОНКРЕТНО ВИЗИРАНИЯТ КАЗУС, СТЕ ДЛЪЖЕН ДА ИЗВЪРШИТЕ ЛЕГИТИМНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, КОИТО ИМАТЕ КЪМ БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ И КЪМ ПРАВНАТА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ.

 

            ПРИПОМНЯМ ВИ, че във визираните, официално адресирани лично до самият Вас текстове изрично и пределно ясно е записано, че всичките Ваши официални действия по визирания казус, въсщност, недвусмислено ясно дават основание 

      НЕ САМО ЗА превръщането в ТЕЗА на казусната ХИПОТЕЗА ЗА НАЛИЧИЕ НА ПРЕДНАМЕРЕНО ПЛАНИРАН ОПИТ ЗА УБИЙСТВО,

      НО И ЗА ПРЕВРЪЩАНЕТО В ТЕЗА НА ХИПОТЕЗАТА ЗА ВИСОЧАЙШЕ ВЪЗЛОЖЕНА ВИ ВАША ЛИЧНА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНА АНГАЖИРАНОСТ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ.”  

09 Февруари 2018 г.                                                Янко Н. Янков:

& Край на документа

***

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар