2017-08-07

(08 Август 2017 г.), Петдесет и четвърто (54-то) официално отворено писмо Към: 53-то !!! До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор; *(05)Министъра на вътрешните работи; *(06)Омбудсмана на България. *До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

08 Август 2017 г.

 

Петдесет и четвърто (54-то) официално отворено писмо

Към: 53-то !!!

            До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО –

ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН

СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ

КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор;

            *(05)Министъра на вътрешните работи;

            *(06)Омбудсмана на България.

            *До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет

 

І.

            Преди всичко, ваши ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ регионални Демони на Злото,

макар и превъзходно да зная кои и защо са вашите господари и сутеньори, кои и какви сте вие и защо сте такива, КАКВО ПРАВИТЕ, ЗАЩО ГО ПРАВИТЕ И КАКВО И ЗАЩО ЩЕ НАПРАВИТЕ, все пак,

В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩОТО ПРАВОСЪДИЕ

            за пореден път предявавам пред вас ИСКАНЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЦИЗНО ПОЛИЦЕЙСКО, ПРОКУРОРСКО, СЪДЕБНО И ГРАЖДАНСКО РАЗСЛЕДВАНЕ ПО ВСИЧКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ, които през последните няколко десетилетия акуратно и прецизно съм посочил и описал в моите надлежно официално регистрирани искания за реализиране на наказателно и репараторно Правосъдие.

Впрочем, уточнявам, че, всъщност, най-интензивна е моята

ПРЕЦИЗНА ЕДНОСТРАННА ЮРИДИЧЕСКА ЕПИСТОЛАРНОСТ

С ТРИТЕ ОСНОВНИ БОЙНИ ЕНИЧАРСКИ ОРДИ

НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРЕСТЪПНОСТ:

*ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР,

*МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

и *съдебната институция

(пред която съм предявил няколо десетки съдебни искове за отговорност на държавата и на нейни властови функционери, на нито един от които до сега не е даден никакъв ход).

 

            Също така уточнявам, че в основата на цялата, ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС насочена срещу мен и моите най-близки хора

КОЛОСАЛНА ПРЕСТЪПНА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ

            КАТО ИЗХОДНА ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА е залегнала

акуратно документираната от самите престъпни дейци

т. нар. „Строго секретна оперативна дейност”, описана в т. нар. „Дела за оперативна разработка (ДОР)”, кодовите наименования на които са: „Дело №13304, Терорист”,  Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”.

 

            При това уточнявам, че видно от така посочените „Дела” НА МЕН СА МИ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ САМО ОТ ОКОЛО 10% (десет процента!), от които 10% е видно, че в насочената срещу мен и моите най-близки хора престъпната дейност на функционерите на българския клан на КГБ,

само за (през) периода от 70-те до 90-те години „героически” са участвували повече от 250 (двеста и петдесет) души,

и че САМО  от 90-те години ДО ДНЕС СА УЧАСТВУВАЛИ ПОНЕ ОЩЕ ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ,

при това, извършената от НОВАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ престъпна дейност Е НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКА, НО Е МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНА.

 

            Всъщност, макар че вече многократно съм го споменавал, тук и сега пак ще го спомена: почти всички, които по някакъв начин, степен или форма КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, са участвували в моето и на моите близки хора противоправно репресиране,

именно след бутафорните политически промени,

именно под покровителствената егида на

постСССР/Русия, на САЩ и на ЕС

са получили не само най-високото си издигане в професионалната йерархия, но и зашеметяващото си забогатяване,

            при което сред най-издигнатитете и най-облагодетелствуваните от тях днес фигурират: ***видни свръхбогати бизнесмени; ***демократични генерали; ***членове на Висшия съдебен съвет; ***върховни съдии; ***конституционни съдии; ***съдии в международните съдилища в Страсбург; ***съдия в Хагския трибунал за Югославия; ***съдия в Конституционния съд в Косово; ***вицепремиери; ***министри и заместник-министри (включително и на правосъдието и на вътрешните работи); ***видни висши прокурори, включително и Главен прокурор; ***видни адвокати; ***видни депутати; ***Председател на Парламента и други парламентарни функционери; ***видни дипломати; ***професори в Юридическите факултети и Института за правни науки при БАН; ***и всякакви други.

 

              Също така изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ, ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, ТАКА И ПРИ СЕГАШНАТА КОНФИГУРАЦИЯ,

              именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна съпротивно-отбранителна строго юридическа дейност, насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършените от тех престъпни деяния,

специалните държавни и мафиотски служби

не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

         превръщайки моето и на семейно и фамилно най-близките ми хора ежедневие

         В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота.

 

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма, не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици,

            текстовете на които писма ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са надлежно публикувани не само в моите обемистни документални книжни издания, но и в моите ИНТЕРНЕТ-сайтове,  в които акуратно и прецизно съм посочил и описал

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

 

за пореден път заявявам, че

като преминал през най-зловещите килии (или подземия)

не само на половинвековния Интернационален, но и на четвъртвековния Транснационален  комунизъм

            тук и сега за многократен пореден път ПРЕДНАМЕРЕНО обосновавам искането за практическо реализиране на Принципите и Нормите на Международното, Европейското и Българското Право, при което се позовавам на задължителните за вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми

без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права, извършени от комунистическите режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна) КАТО ПРЕКИ И КОСВЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

            Така, за пореден път се позовавам на фактите и обстоятелствата, които ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са посочени и описани в многобройните мои официални писмени настоявания за спазване на Правото,

            които акуратно са регистрирани във вашите офиси и по които ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

            Така, тук и сега за пореден път настоявам пред всичките вас,

            ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ И ДА МИ ДАДЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕЦИЗЕН ФАКТОСЪОБРАЗЕН КОНКРЕТЕН ОТДЕЛЕН ОТГОВОР

            НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ЧЕТВЪРТ ВЕК ВЪВ ВАШИТЕ ОФИСИ

            МОИ АКУРАТНИ ИСКАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.

 

 

ІІ.

            В частност, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ видно от цялостната надлежно официално регистрирана във вашите държавно-мафиотски институции документация

– от 70-те  години ДО ДНЕШНИЯ ДЕН  -

лично аз и всичките мои семейно, фамилно, организационно и съчувствено близки хора сме подложени на

АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНИ СИСТЕМАТИЧНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА,

организирани и ръководени от специалните правителствено-мафиотски служби,

поради единствената моя и наша „вина”,

изразяваща се в категорично настояване

ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

 

            Всъщност, от така визираната документация Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че

АБСОЛЮТНО НИКОГА не е имало, не са съществували и не съществуват

абсолютно никакви легитимни доказателства

за каквато и да е обвинителна теза СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА;

и че АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е БИЛО ОСЪЩЕСТВЯВАНО

ПО ПРЕСТЪП НАТА СИЛА НА

ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

И Е ОБСЛУЖВАЛО И ОБСЛУЖВА ЗЛОВЕЩИТЕ ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ

НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ГОСПОДАРИ

НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

 

 

ІІІ.

            В частност, тук и сега надлежно СЕ ПОЗОВАВАМ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА, намираща се във ВЛАСТОВИТЕ СЕЛЕНИЯ на Териториалната дирекция на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) София-град,

            от която ДОКУМЕНТАЦИЯ е видно, че когато през лятото на 2013 г. дъщеря ми е завършила средното си образование и с този факт е било прекратено нейното държавно здравно осигуряване като ученичка,

            ТЯ Е ОСЪЩЕСТВИЛА СВОЕТО т. нар. САМООСИГУРЯВАНЕ ЧРЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНИ ВНИСКИ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ МЕСЕЦИ, ДО МОМЕНТА НА НАЧАЛОТО НА НЕЙНОТО ДЪРЖАВНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ КАТО СТУДЕНТКА в Софийския университет.

 

        От същата документация е видно, че на 05 Септември 2013 г. на найното име е издаден

        АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВО АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ,

         изразяващо се в това, че Е ИЗВЪРШИЛА НЕДОПУСТИМО НАРУШЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ЗАКОНИ

        КАТО Е ОСЪЩЕСТВИЛА СВОЕТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО САМООСИГУРЯВАНЕ С НЕДОПУСТИМО ЗАКЪСНЕНИЕ -

-       С ЦЕЛИ 10 (ДЕСЕТ) ДНИ.

 

            Уточнявам, че:

             по силата не само на моята вече половинвековна високоекспертна научно-изследователска специализация в сферата на правните и политическите науки,

            но и по силата на непосредствените практически знания, придобити по времето на моята половинвековна драматична практическа съпротива срещу престъпната секретна дейност на българските специални служби,

            аз веднага НЕ ТОЛКОВА ЗАПОДОЗРЯХ, КОЛКОТО ЕКСПЕРТНО КАТЕГОРИЧНО ЯСНО КОНСТАТИРАХ,

         че ИЗДАВАНЕТО (ПОСТАНОВЯВАНЕТО) НА ТАКА ВИЗИРАНИЯ АКТ съвсем не е било продиктувано от съображенията за тотално прецизното спазване на финансовите закони,

а е било продиктувано от ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИТЕ СЪОБРАЖЕНИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ;

          които служби са изпълнявали високопоставено им ДЪРЖАВНО-МАФИОТСКО ВЛАСТОВО РАЗПОРЕЖДАНЕ  

          на всяка цена и при каквито и да са обстоятелства

          СИСТЕМАТИЧНО ДА СЪЗДАВАТ ФАЛШИВИ ДОКУМЕНТАЛНИ МАСАВИ,

          МАНИПУЛАТИВНО „доказващи” или обосноваващи „тезата” за „наличието” на „надлежно установена неправомерна дейност”, извършена от „обекта” на специалното секретно наблюдение,

          за  компрометирането на който обект и за елеминирането му от естествената професионална, социална, политическа и прочее сцена, е в ход специално оперативно строго секретно мероприятие.

 

         Уточнявам, че така визираният ПРЕСТЪПЕН АКТ

            Е ПОСТАНОВЕН ОТ ЛИЦЕ С ДЛЪЖНОСТ ИНСПЕКТОР В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, И Е ИНДИВИДУАЛИЗИРАН КАТО Акт № F079560 датиран на 05.09.2103 г.

 

            Уточнявам, че по повод и във връзка с така възникналият казус аз проучих и установих, че КАКТО ПРЕЗ СЪЩИЯТ ТОЗИ ТАКА ВИЗИРАН ПЕРИОД ТАКА И ВСЯКА ГОДИНА ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ

            НЯКОЛКО СТОТИЦИ ХИЛЯДИ УЧЕНИЦИ ЗАВЪРШВАТ ГИМНАЗИАЛНОТО СИ ОБРАЗОВЕНИЕ и с този факт техното т. нар. обезпечено от държавата здравно осигуряване се прекъсва поради факта на преустановяването им да са „ученици”;  

         И ЧЕ ПОЧТИ ВСИЧКИ просто ТОТАЛНО ПОРАДИ ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПРОЧЕЕ СЪОБРАЖЕНИЯ

НЕ ИЗПЪЛНЯВАТ задължението да извършат лично платено здравно осигуряване;

 

         И СЪЩО ТАКА СЪМ КОНСТАТИРАЛ, ЧЕ

         НА НИТО ЕДИН ОТ ТЕХ НЕ СЪСТАВЯН АКТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТОВА ФИНАНСОВО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

         И ЧЕ НИТО ЕДИН ОТ ТЕХ НЕ Е БИЛ НАКАЗВАН ЗА ТОВА ИЗВЪРШЕНО ОТ НЕГО ФИНАНСОВО НАРУШЕНИЕ;

 

        ДОКАТО МОЯТА ДЪЩЕРЯ, КОЯТО НАЙ-ДОБРОСЪВЕСТНО Е БИЛА ИЗПЪЛНИЛА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ЗА САМООСИГУРЯВАНЕ,

        Е БИЛА НАКАЗАНА ЗА НАРУШЕНИЕ НА ФИНАНСОВИТЕ ЗАКОНИ

        ТЪЙ КАТО, МАКАР И ВСЕ ПАК ДА Е БИЛА ИЗПЪЛНИЛА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ, Е БИЛА ЗАКЪСНЯЛА ДА ИЗВЪРШИ ТОВА С ЦЕЛИ 10 (ДЕСЕТ) ДНИ!!! !!! !!!

 

 

ІV.

            Изрично и пределно ясно уточнявам, че разполагам с пределно ясна ФАКТИЧЕСКА ОБСТОЯТЕЛСТВЕНОСТ, ОПИСАНИЕТО НА КОЯТО тук и сега няма да съобщавам,

         но ще спомена, че мой приятел, чуждестранен професор от един университет в една европейска държава

         АКУРАТНО МЕ Е УВЕДОМИЛ, че в офиса на университета, в който той работи е бил НЕЯСНО КАК „ПОПАДНАЛ” кратък текст на ненаименован „подател”,

         който текст, ОБАЧЕ, е бил „НАДЛЕЖНО” придружен от копие от официален т. нар. „Служебен Бюлетин”; 

         и че в този „Служебен Бюлетин” е било изписано името на моята дъщеря, при което е било споменато, че е студентка в така визирания чуждестранен университет;

         и че в текста на т. нар. „Бюлетин” е било посочено,

         че е надлежно официално констатирано, че визираното лице (моята дъщеря) е било извършило финансово нарушение и е било надлежно санкционирано;

      при което, разбира се, не е било уточнено нито самото извършено от нея „нарушително деяние”, нито наложената санкция. 

 

При това изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ,

         ЧЕ МОЯТА ДЪЩЕРЯ, ОБАЧЕ,

         НЕ САМО НИКОГА НЕ Е БИЛА И НЕ Е СТУДЕНТКА В ТОЗИ УНИВЕРСИТЕТ,

         НО И НИКОГА НЕ Е СТЪПВАЛА НЕ САМО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАДЪТ, В КОЙТО СЕ НАМИРА ТОЗИ УНИВЕРСИТЕТ,

         НО И НИКОГА НЕ Е СТЪПВАЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВАТА,

         В КОЯТО СЕ НАМИРАТ ТОЗИ ГРАД И ТОЗИ УНИВЕРСИТЕТ.

 

 

V.

            Настоявам за най-прецизно разследване на визираните факти и обстоятелства,

            за ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ТОТАЛНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ

            И ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ ОТ (ЗА) ВИНОВНИТЕ ЛИЦА.

         Като за начало на разследването изрично и ясно настоявам да бъде надлежно установено:

         ***колко са били (какъв е бил броят) на току-що завършилите гимнания ученици, за които е съществувало СЪЩОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ, което е било и задължение и на моята дъщеря?

         ***колко души от тези задължени лица са били изпълнили задължението си и колко души не са изпълнили задължението си?

         ***колко души от неизпълнилите задължението си са били ревизионно проконтролирани  именно от същият този инспертор от Министерството на финансите или друг такъв инспектор

         и СПРЯМО КОЛКО ДУШИ СЪЩАТА ТАЗИ контролно-ревизионна процедура, КОЯТО Е БИЛА ПРИЛОЖЕНА СПРЯМО МОЯТА ДЪЩЕРЯ Е БИЛА ПРИЛОЖЕНА ПО СЪЩИЯТ ИЛИ АНАЛОГИЧЕН НАЧИН чрез съставянето на Акт за установяване на финансово нарушение?

         ***Колко души, подобно на моята дъщеря макар, че ВСЕ ПАК са били изпълнили задължението си, но все пак са нарушили Закона поради т. нар. „закъснение от 10 дни”

         и поради това обстоятелство също така, както и моята дъщеря, са били санкционирани.

         ***Категорично и ясно нястоявам да бъде извършено специално разследване относно това кои са били лицата от системата на специалните служби, които са били възложили на визирания Инсперктор от Министерството на финансите да извърши визираната т. нар. „ревизия”

         и да извърши престъпните манипулации;

 

       ***Категорично и ясно настоявам да бъде извършено специално разследване относно СЪСТАВЯНЕТО И ИЗПОЛЗУВАНЕТО на визирания АВТЕНТИЧЕН ИЛИ КАМУФЛАЖЕН т. нар. „Служебен Бюлетин”,

       И ДАЛИ ВИЗИРАНОТО СЪСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗУВАНЕ е било имало и има характера на ТАКТИЧЕСКИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ прийом, изрязяващ се в

       ПРЕДНАМЕРЕНОТО ПРЕСТЪПНО ИЗГОТВЯНЕ НА ТАКЪВ ТИП АБСОЛЮТНО ФАЛШИВИ И ПРЕСТЪПНИ „документални масиви”,

       предназначени за БЪДЕЩО стратегически ПОМИТАЩО И УНИЩОЖИТЕЛНО използуване срещу съответния обект.

 

 

VІ.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на

Световния задкулисен банкстерско-мафиотски неоколониализъм!

08 Август 2017 г.                                                     Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар