2017-08-01

(01 Август 2017 г.), Петдесет и второ (53-то) официално отворено писмо До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО – ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ: *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *(02)Президента на България; *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *(04)Главния Прокурор; *(05)Министъра на вътрешните работи; *(06)Омбудсмана на България. *До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

01 Август 2017 г.

 

Петдесет и второ (53-то) официално отворено писмо

            До поредните РЕГИОНАЛНИ ДЕМОНИ НА ЗЛОТО –

ЕНИЧАРСКИТЕ ИЗВЕРГИ НА ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КОМУНИСТИЧЕСКИ И НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

ГЛОБАЛИСТИЧЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН

СЪВЕТСКО/РУСКО-АМЕРИКАНСКИ

КОНЦЛАГЕРЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството;

            *(04)Главния Прокурор;

            *(05)Министъра на вътрешните работи;

            *(06)Омбудсмана на България.

            *До Специален (за сега ОТДЕЛЕН) АДРЕСАТ – членовете на Висшия Адвокатски Съвет

 

І.

            Преди всичко, ваши ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПНИ регионални Демони на Злото,

макар и превъзходно да зная кои и защо са вашите господари и сутеньори, кои и какви сте вие и защо сте такива, КАКВО ПРАВИТЕ, ЗАЩО ГО ПРАВИТЕ И КАКВО И ЗАЩО ЩЕ НАПРАВИТЕ,

все пак, В ИМЕТО НА БЪДЕЩЕТО И БЪДЕЩОТО ПРАВОСЪДИЕ

            за пореден път предявавам пред вас ИСКАНЕТО ДА ОБЕЗПЕЧИТЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕЦИЗНО ПОЛИЦЕЙСКО, ПРОКУРОРСКО, СЪДЕБНО И ГРАЖДАНСКО РАЗСЛЕДВАНЕ ПО ВСИЧКИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ, които през последните няколко десетилетия акуратно и прецизно съм посочил и описал в моите надлежно официално регистрирани искания за реализиране на наказателно и репараторно Правосъдие.

Впрочем, уточнявам, че, всъщност, най-интензивна е моята

ПРЕЦИЗНА ЕДНОСТРАННА ЮРИДИЧЕСКА ЕПИСТОЛАРНОСТ

С ТРИТЕ ОСНОВНИ БОЙНИ ЕНИЧАРСКИ ОРДИ

НА НЕОКОЛОНИАЛНАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ПРЕСТЪПНОСТ:

*ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР,

*МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

и *съдебната институция

(пред която съм предявил няколо десетки съдебни искове за отговорност на държавата и на нейни властови функционери, на нито един от които до сега не е даден никакъв ход).

 

            Също така уточнявам, че в основата на цялата, ОТ 70-ТЕ ГОДИНИ ДО ДНЕС насочена срещу мен и моите най-близки хора

КОЛОСАЛНА ПРЕСТЪПНА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЕЙНОСТ

            КАТО ИЗХОДНА ДОКУМЕНТАЛНА БАЗА е залегнала

акуратно документираната от самите престъпни дейци

т. нар. „Строго секретна оперативна дейност”, описана в т. нар. „Дела за оперативна разработка (ДОР)”, кодовите наименования на които са: „Дело №13304, Терорист”,  Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Непокорник” и „Дракон”.

 

            При това уточнявам, че видно от така посочените „Дела” НА МЕН СА МИ ПРЕДОСТАВЕНИ КОПИЯ САМО ОТ ОКОЛО 10% (десет процента!), от които 10% е видно, че в насочената срещу мен и моите най-близки хора престъпната дейност на функционерите на българския клан на КГБ,

само за (през) периода от 70-те до 90-те години „героически” са участвували повече от 250 (двеста и петдесет) души,

и че САМО  от 90-те години ДО ДНЕС СА УЧАСТВУВАЛИ ПОНЕ ОЩЕ ДВА ПЪТИ ПОВЕЧЕ,

при това, извършената от НОВАТА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ престъпна дейност Е НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКА, НО Е МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНА.

 

            Всъщност, макар че вече многократно съм го споменавал, тук и сега пак ще го спомена: почти всички, които по някакъв начин, степен или форма КАКТО ПРЕДИ, ТАКА И СЛЕД ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОМЕНИ, са участвували в моето и на моите близки хора противоправно репресиране,

именно след бутафорните политически промени,

именно под покровителствената егида на

постСССР/Русия, на САЩ и на ЕС

са получили не само най-високото си издигане в професионалната йерархия, но и зашеметяващото си забогатяване,

            при което сред най-издигнатитете и най-облагодетелствуваните от тях днес фигурират: ***видни свръхбогати бизнесмени; ***демократични генерали; ***членове на Висшия съдебен съвет; ***върховни съдии; ***конституционни съдии; ***съдии в международните съдилища в Страсбург; ***съдия в Хагския трибунал за Югославия; ***съдия в Конституционния съд в Косово; ***вицепремиери; ***министри и заместник-министри (включително и на правосъдието и на вътрешните работи); ***видни висши прокурори, включително и Главен прокурор; ***видни адвокати; ***видни депутати; ***Председател на Парламента и други парламентарни функционери; ***видни дипломати; ***професори в Юридическите факултети и Института за правни науки при БАН; ***и всякакви други.

 

              Също така изрично и ясно подчертавам, че е категорична констатацията ми, че КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА КЛАСИЧЕСКИЯ КОМУНИЗЪМ, ТАКА И СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ, ТАКА И ПРИ СЕГАШНАТА КОНФИГУРАЦИЯ,

              именно с цел да бъде пресечена (прекратена) моята интензивна легитимна съпротивно-отбранителна строго юридическа дейност, насочена към търсенето на отговорност от всички дейци за извършените от тех престъпни деяния,

специалните държавни и мафиотски служби

не са спирали и продължават интензивната си престъпна оперативна дейност срещу мен и свързаните с мен лица

         превръщайки моето и на семейно и фамилно най-близките ми хора ежедневие

         В ПОСТОЯННО БОЙНО ПОЛЕ при изключително висока степен на застрашеност за здравето и живота.

 

            Като изрично и ясно ви припомням текстовете на всичките мои предишни официални писма, не само конкретно до вас, но и до всичките ваши предшественици,

            текстовете на които писма ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са надлежно публикувани не само в моите обемистни документални книжни издания, но и в моите ИНТЕРНЕТ-сайтове,  в които акуратно и прецизно съм посочил и описал

НЯКОЛКО ХИЛЯДИ ЮРИДИЧЕСКИ КАЗУСИ,

 

за пореден път заявявам, че

като преминал през най-зловещите килии (или подземия)

не само на половинвековния Интернационален, но и на четвъртвековния Транснационален  комунизъм

            тук и сега за многократен пореден път ПРЕДНАМЕРЕНО обосновавам искането за практическо реализиране на Принципите и Нормите на Международното, Европейското и Българското Право, при което се позовавам на задължителните за вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми

без надлежното разследване и репариране на нарушенията на човешките права, извършени от комунистическите режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна) КАТО ПРЕКИ И КОСВЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

            Така, за пореден път се позовавам на фактите и обстоятелствата, които ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЧЕТВЪРТ ВЕК са посочени и описани в многобройните мои официални писмени настоявания за спазване на Правото,

            които акуратно са регистрирани във вашите офиси и по които ДО ДНЕС НЯМАМ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР.

 

            Така, тук и сега за пореден път настоявам пред всичките вас,

            ДА ИЗПЪЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ И ДА МИ ДАДЕТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ПРЕЦИЗЕН ФАКТОСЪОБРАЗЕН КОНКРЕТЕН ОТДЕЛЕН ОТГОВОР

            НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИЯ ЧЕТВЪРТ ВЕК ВЪВ ВАШИТЕ ОФИСИ

            МОИ АКУРАТНИ ИСКАНИЯ ЗА СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО, ЕВРОПЕЙСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ПРАВО.

 

 

ІІ.

            В частност, тук и сега изрично и пределно ясно ЗАЯВЯВАМ, ЧЕ видно от цялостната надлежно официално регистрирана във вашите държавно-мафиотски институции документация

– от 70-те  години ДО ДНЕШНИЯ ДЕН  -

лично аз и всичките мои семейно, фамилно, организационно и съчувствено близки хора сме подложени на

АБСОЛЮТНО ПРЕСТЪПНИ СИСТЕМАТИЧНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА,

организирани и ръководени от специалните правителствено-мафиотски служби,

поради единствената моя и наша „вина”,

изразяваща се в категорично настояване

ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ ДА СПАЗВА ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.

 

            Всъщност, от така визираната документация Е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че

АБСОЛЮТНО НИКОГА не е имало, не са съществували и не съществуват

абсолютно никакви легитимни доказателства

за каквато и да е обвинителна теза СРЕЩУ МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН ЛИЦА;

и че АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, АБСОЛЮТНО ВСИЧКО Е БИЛО ОСЪЩЕСТВЯВАНО

ПО ПРЕСТЪП НАТА СИЛА НА

ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ

И Е ОБСЛУЖВАЛО И ОБСЛУЖВА ЗЛОВЕЩИТЕ ПРЕСТЪПНИ ЦЕЛИ

НА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИТЕ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ ГОСПОДАРИ

НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ.

 

 

ІІІ.

            В частност, тук и сега надлежно ви предоставям копия от

            3 (три) страници от официалната документация на моята дъщеря

            относно нейната

            АКТУАЛНА ОТБРАНИТЕЛНО-ЗАЩИТНА СЪПРОТИВИТЕЛНА ДЕЙНОСТ

             срещу организираната и обезпечената

            от Правителството и от всичките вас

            престъпна терористично-репресивна дейност,

            непосредствено извършвана от  на функционерите на т. нар. Министерство на вътрешните работи (МВР).

 

            (Първо) Уточнявам, че това са 2 (две) стр. т. нар. „Сигнал”, адресиран до Министъра на вътрешните работи Валентин Радев и 1 (една) стр. т. нар. „Призовка”, изпратена до дъщеря ми за явяването й в СД на МВР в качеството и на т. нар. „свидетел”;

 

            (Второ) Уточнявам, че т. нар. „призоваващ орган” (полицейски инспектор), макар и да е посочил т. нар. „в №” на т. нар. „производство” съвсем неслучайно (т.е ПРЕДНАМЕРЕНО, УМИШЛЕНО) е „пропуснал” да уточни неговият (на т. нар. „производство”) квалификационен юридически „характер” или „статус” –

            т.е. не е уточнено дали е „полицейско производство”, дали е „административно производство” или е т. нар. „преписка”;

            при това уточнявам, че липсата на посочено уточнение е сериозен аргумент срещу юридическата валидност на т. нар. „призовка”, т.е поради този дефект тази „призовка” Е НЕВАЛИДНА;

 

            (Трето) Уточнявам, че т. нар. „призоваващ орган” (полицейски инспектор) съвсем неслучайно (т.е ПРЕДНАМЕРЕНО, УМИШЛЕНО) не е пропуснал да „отбележи”, че „при неявяване призованият носи административно-наказателна отговорност по чл. 258 от Закона за Министерството на вътрешните работи”;

            при това уточнявам, че ВЪПРЕКИ ИЗРИЧНО ЯСНАТА РАЗПОРЕДБА на неразривно свързаният с този текст чл. 69 т. нар. „призоваващ орган” (полицейски инспектор) съвсем неслучайно (т.е ПРЕДНАМЕРЕНО, УМИШЛЕНО) е пропуснал да изпълни задължението си да посочи т.нар. „цел на призоваването”, а този дефект автоматично превръща т. нар. „призовка” в НЕВАЛИДЕН АКТ.

 

            (Четвърто) Уточнявам, че т. нар. „призоваващ орган” (полицейски инспектор) съвсем неслучайно (т.е ПРЕДНАМЕРЕНО, УМИШЛЕНО) е извършил нейното (на дъщеря ми) т. нар. „квалифициране” като т. нар. „свидетел”

ПРИ АБСОЛЮТНО ПЪЛНА ЛИПСА НА КАКВИТО И ДА СА ФАКТИ И ОСНОВАНИЯ за такова „квалифициране”;

            при което, наред с посочените по-горе такива дефекти на „производствената дейност” ИЗРИЧНО И КАТЕГОРИЧНО ЯСНО

            НЕ САМО ДАВА НОВА АРГУМЕНТАЦИЯ ЗА ТРЕТИРАНЕТО НА САМОТО ПРИЗОВАВАНЕ КАТО АБСОЛЮТНО НЕЛЕГИТИМНО,

            НО И НАЛАГА НЕОБХОДИМОСТТА

за формиране на КОНСТАТИВНА ПРОЦЕДУРА за установяване  

         ДАЛИ ТАКА ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЯНИЯ на визирания високопоставен служител на МВР СА РЕЗУЛТАТ НА МЕНТАЛНА НЕПРИГОДНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

            ИЛИ СА РАЗУЛТАТ НА ПРЕЦИЗНО ИЗПЪЛЕНО ПРЕСТЪПНО ДЕЯНИЕ,

            ВЪЗЛОЖЕНО МУ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ И/ИЛИ МАФИОТСКИ СЛУЖБИ

            ИЛИ ОТ ИНДИВИДУАЛНИ ПРЕСТЪПНИ ИЗВЪНДЪРЖАВНИ (МАФИОТСКИ) СУБЕКТИ;

 

            (Пето) Уточнявам, че от текста на адресираният до Министъра на вътрешните работи т. нар. „Сигнал” е ОЧЕВАДНО ВИДНО, че

         дъщеря ми е поискала извършването на всичко, което е необходимо за защита на нейните права и интереси,

         нарушението на които е извършено от лице представящо се за служител на Шесто Районно столично полицейско управление.

 

            (Шесто) Уточнявам, че от така визираната в предоставените ви три страници документация е ОЧЕВЕДНО ВИДНО, че:

            т. нар. Министър НЕ Е изпратил на дъщеря ми какъвто и да е официален писмен текст-съобщение, от който да е видно, че нейният „Сигнал” е надлежно изпратен на съответната полицейска институция за извършване на съответните легитимни действия и какви са предписаните за извършване легитимни действия;

            За съпоставка посочвам, че при аналогични ситуации АБСОБЮТНО ВСИЧКИТЕ ГЛАВНИ ПРОКУРОРИ, които получават такива искания

            ВИНАГИ СА ИЗПЪЛНЯВАЛИ И ИЗПЪЛНЯВАТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО СИ ДА ИЗПРАТЯТ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНОТО ЛИЦЕ КОПИЕ ОТ СЛУЖЕБНОТО КОРЕСПОНДЕНТНО ПРЕПРАЩАЩО ПИСМО;

            А ТОЗИ ФАКТ НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСНО „ГОВОРИ” („РАЗКРИВА”)

            НЕ САМО ФАКТА, ЧЕ МИНИСТЪРЪТ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Е НАРУШИЛ И НАРУШАВА ОБЩОВАЛИДНИТЕ ПРАВИЛА НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, КОИТО ДОРИ ГЛАВНИЯТ ПРОКУРОР НЕ СИ ПОЗВОЛЯВА ДА НАРУШАВА,

            НО И ДАВА ОСНОВАНИЯ ЗА МНОГО ПО-СЕРИОЗНИ ГЕНЕРАЛНИ ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ФАКТИЧЕСКА

            ЙЕРАРХИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ НА ДЪРЖАВНАТА ВЛАСТ.

 

            (Седмо) Уточнявам, че съвсем не много отдавна

            КАКТО бившият Министър на вътрешните работи и бивш Председател на Парламента ЙорданСоколов

            ТАКА И няколко служители от

            СПЕЦИАЛНИЯТ СЕКРЕТЕН ЕКИП ПРИ МВР

            (напр. психиатърът д-р Руслан Терзийски, психологът от Института по психология при МВР Стойчо Неделчев и др.)

            официално беха дали няколко получили широка известност медийни изказвания,

    с които беше леко или крехко повдигната завесата относно извършваната от специалните екипи при МВР

    специална престъпна елиминационна дейност на определени лица.

 

            Така напр., В ЧАСТНОСТ, Йордан Соколов изрично и пределно ясно бе споменал, че по времето на неговата дейност като Министър на МВР е бил констатирал шокиралият го факт, че

            В СТРУКТУРАТА НА МВР Е ИМАЛО И ИМА СПЕЦИАЛЕН СТРОГО СЕКРЕТЕН ЕКИП, СЪСТАВЕН ОТ ДИПЛОМИРАНИ ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ ПО Т. НАР.

НАКАЗАТЕЛНО-РЕПРЕСИВНА МЕДИЦИНА

(карательная медицина),

които специалисти

            ЗАД ШИРОКОСПИКТЪРНОТО ПРИКРИТИЕ НА ТАКИВА ИМЕННО

            ТРИКОВЕ С НЕЛЕГИТИМНИ ТЕЛЕФОННИ ПРИЗОВАВАНИЯ

            И С НЕЛЕГИТИМНИ ПИСМЕНИ ПРИЗОВКИ

 

            СА БИЛИ ИЗВЪРШВАЛИ ПРЕСТЪПНА СЕКРЕТНА ДЕЙНОСТ СРЕЩУ (ПРОТИВ) ОПРЕДЕЛЕНИ ЗНАКОВИ ИЛИ „ОПЕРАТИВНО ИНТЕРЕСНИ ОБЕКТИ”,

 

            В РЕЗУЛТАТ НА КОЯТО ПРЕСТЪПНА СЕКРЕТНА ДЕЙНОСТ

ЖЕРТВИТЕ НА ПОСЕГАТЕЛСТВОТО, КОИТО СА ИМАЛИ ДОВЕРИЕТО ИЛИ НЕБЛАГОРАЗУМИЕТО ДА СЕ ОТЗОВАТ И ДА ОТИДАТ НА ПОСОЧЕНИЯТ СЛУЖЕБЕН АДРЕС,

            СА БИЛИ ПОСТАВЯНИ В КОШМАРНА СИТУАЦИЯ,

            ПРИ КОЯТО ВЪРХУ ТЕХ СА БИЛИ ИЗВЪРШВАНИ НАРКОТИЧНИ, ФАРМАЦЕВТИЧНИ, МЕДИКАМЕНТОЗНИ И ДРУГИ, ПОНЯКОГА ДОРИ И ХИРУРГИЧНИ ТЕРОРИСТИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ.

 

 

ІV.

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

ПОЛОВИН ВЕК ИНТЕРнационален и

ЧЕТВЪРТ ВЕК ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на

Световния задкулисен банкстерско-мафиотски неоколониализъм!

Приложение – съгласно текста.

01 Август 2017 г.                                                     Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар