2016-09-14

14 Септември 2016 г., Тридесет и трето (33-то) официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на българския политически режим . . . . . . . . . . . .. . .Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info


Skype: Veliovski3

=========================================================

14 Септември 2016 г. (Сряда)


Тридесет и трето (33-то) официално отворено писмо

            До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим:

            *(01)Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”;

            *(02)Президента на България;

            *(03)Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството (Към вх.рег. № 4379/2003 г.);

            *(04)Главния Прокурор (Към: ВКП №13033/2013;

            *(05)Министъра на вътрешните работи (Към: рег № 489702-хххх/// );


І.

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги на престъпния български неоколониален политически режим, и на всичките ваши ИНТЕР- и ТРАНС-национални партньори и сутенори официално и изрично ви припомням,

            че от 70-те години до днес, както преди, така и след бутафорните политически промени у нас,

            не съм спирал официално и интензивно да настоявам пред ВСИЧКИ надлежни институции за правосъобразно разследване и налагане на наказателна и репараторна отговорност на всеки конкретно посочен деликтно и наказателно отговорен корпоративен и индивидуален субект за всяка извършена от него отделно надлежно даказана противоправна дейност.

            В частност, както за тук (по-долу) визираният казус, така и относно всичките други досега описани казуси, вече многократно интензивно съм настоявал пред надлежните институции за разследване и налагане на отговорност за престъпленията,

            извършени спрямо (срещу) мен и срещу свързаните с мен мои семейно, фамилно, приятелски и организационно най-близки хора,

            а също така и за престъпленията, извършени срещу (против), макар и лично непознати, но все пак остро съчувствено близки за мен хора;

         И РАЗБИРА СЕ, ИМЕННО ПОРАДИ СЪУЧАСТНИЧЕСКАТА ПРЕСТЪПНА АНГАЖИРАНОСТ НА ГОСПОДАРСТВУВАЩИЯ В БЪЛГАРИЯ НЕОКОМУНОИДЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ КОРПОРАТИВИЗЪМ,

абсолютно всичките престъпни изверги до сега винаги са оставали и остават АБСОЛЮТНО БЕЗОТГОВОРНИ.


            Впрочем, всичките вие несъмнено превъзходно знаете и разбирате, че винаги, когато Системата на Земното Човешко Правосъдие коварно и устойчиво е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието,

            пострадалите традиционно, официално и ритуално се обръщат към Бога, пред Когото предявяват искането си за откриване на наказателна процедура срещу виновните лица. Така, за пореден път тук и сега

         заради престъпната дейност,

         систематично извършена и извършвана заедно и поотделно от всичките ваши предшественици, от всичките вас и от всичките ваши партньори и сутеньори

         аз ви проклиням и заявявам ПРОКЛЕТИ ДА СТЕ ДО ПЕТО (5-то, V) ПОКОЛЕНИЕ!


            Но тъй като, все пак, разбира се, Бог е дал на всички хора ЧАСТИЦА ОТ СЕБЕ СИ и им е заръчал да я използуват в защитната си борба срещу (против) Злото,

            тук и сега за пореден път аз се позовавам не само на Божието Правосъдие, но и на Принципите и Нормите на Земното Човешко Правосъдие

            и ви заявявам, че би било разумно да проумеете, че рано или късно, по Божия и по Земна Човешка Воля Справедливото Правосъдие все пак ще застигне в определена степен и форма

            както самите непосредствени конкретни престъпни дейци,

            така и всичките онези техни и ваши най-близки хора, които са били ментално солидарни с извършената зловеща престъпна дейност и са се възползували от земните облаги на тази дейност;

            и които, макар и да не са непосредствено участвували и да не са непосредствено наказателно отговорни за злодеянията, все пак са репараторно отговорни като възползували се от облагите от злодеянията и са длъжни да понесат своя дял от репараторната възмездна отговорност.


            Впрочем, специално обръщам вашето внимание върху обстоятелството, че още в първото мое писмо от 04 Май т.г., с което положих началото на тук визираната серия, изрично и пределно ясно съм посочил, че специално тази серия е мотивирана най-вече от това, че върху основата на моите лични информационни и аналитични възможности съм констатирал, че именно и специално

            в контекста на особеностите на актуалните „деликатни” геоикономически и военностратегически взаимоотношения между

американските и руските

ЧАСТНИ ТРАНСНАЦИОНАЛНИ И ДЪРЖАВНИ субекти

ПО ИСКАНЕ ИМЕННО НА същите

(поне такава е НЕДИСКРЕТНО-„дискретната” версия)

С ОГЛЕД НУЖДИТЕ НА СЪЩИТЕ ТЕЗИ СУБЕКТИ

ЗА ПРОВОКАТИВНО ПРЕДИЗВИКВАНЕ СЪЗДАВАНЕ)

НА ТАКА НАРЕЧЕНАТА „УПРАВЛЯЕМА КРИЗА” ИЛИ „УПРАВЛЯЕМ ХАОС”

българските мафиотски и държавни специални служби са изготвили специални т. нар. „типови ШИРОКОСПЕКТЪРНИ оперативни пакети

         за провеждането на т. нар. „остри елиминационни мероприятия” срещу (против) всички т. нар. „знакови личности”, които са характеризирани като неподдаващи се на кретеноидната масова пропаганда

         и са характеризирани като СТРАТЕГИЧЕСКА И ОПЕРАТИВНА „ПРЕЧКА” за функционирането на вече традиционно (повече от четвърт век) съществуващия в България

ШИЗОФРЕНЕН СЪВМЕСТЕН

съветско-руско-американски

НЕОКОЛОНИАЛЕН НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ

политически режим,

абсолютно тотално функционално обезпечаван именно от престъпните „бойни кадри”

на класическия комунистически режим.


            При това, тъй като „още от 70-те години до днес“, ИМЕННО В КОНТЕКСТА НА „ДЕЛИКАТНИТЕ” ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АБСОЛЮТНО СЪЩИТЕ ТЕЗИ АМЕРИКАНСКИ И РУСКИ ЧАСТНИ И ДЪРЖАВНИ СУБЕКТИ

            специално моят личен и този на моите най-близки хора „статус”

            винаги е бил характеризирван и характеризиран именно като „пречка” от такъв или подобен тип;

            и тъй като поне за мен сегашните „нови елиминационни мероприятия” на уж новите, но абсолютно тотално изградени от кадрите на старите комунистически специални служби, по нищо не се различават от „старите” мероприятия на „старите” служби, освен, все пак, по своята перверзност;

тук и сега за пореден път ви припомням, че

тъй като имам „НЕИМОВЕРНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО „стари сметки за уреждане“ (фр.) и „стари кожи за дране“ (англ.), продължавам и ще продължа да настоявам за Правосъдие по абсолютно всички, вече в продължение на няколко десетилетия, надлежно и акуратно описани и депозирани от мен казуси;

          в най-дълбоката основа на които казуси е заложена (проявена) предумишлената целенасочена

геноцидна (тотална и селективна, стратегическа и тактическа) престъпна дейност на

комунистическите и НЕО(ПОСТ)комунистическите

български мафиотски и правителствени (държавни) специални (секретни) служби и техните ИНТЕР- и ТРАНС-национални господарствуващи партньори и сутеньри!


ІІ

В частност, тук визираната ПАПКА, озаглавена

„Концесионният договор,

сключен от кабинета Костов през 1999 г.

с канадската фирма „Дънди Прешъс“ с 30-годишен срок на действие

за добив на злато, сребро и мед

НЕ Е КОНСЕЦИЯ (НЕ Е КОНЦЕСИОНЕН),

А Е ПРЕСТЪПНО МАФИОТСКО СПОРАЗУМЕНИЕ”.

            Папката съдържа мои лични информационно-доказателствени масиви. Опитите ми да получа копия от надлежните институции са абсолютно безуспешни.

            Тук и сега официално настоявам пред тук визираните институции да направят каквото е нужно, за да ми бъдат предоставени АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ документални масиви по казуса!


ІІІ

            Всичките вие, поредни престъпни еничарски изверги знаете или би трябвало да знаете, че още през 1990-1991 г., както в публичните ми изяви, така и в строго научните ми статии и книги официално започнах да обосновавам тезата, че

         „завихреният” от КГБ и ЦРУ т. нар. „Вихър на демокрацията” няма абсолютно нищо общо с демокрацията,

         а има характера на мащабно камуфлажно прикритие на зловещо съвместно оперативно мероприятие на „обсебените” от ИНТЕР- и ТРАНС-националното СВЕТОВНО ЗАДКУЛИСНО ЗЛО СЪВЕТСКИ И АМЕРИКАНСКИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ И ЕЛИТИ;

         което мероприятие е насочено към (за) трансформиране на конфронтацията между системите към конвергенция на ФИНАНСОВИТЕ, ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ЕЛИТИ срещу собствените им народи

         чрез формиране и налагане на мащабно камуфлажно прикрит като „демократиечн” НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ НЕОКОЛОНИАЛЕН ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ.


            Всичките вие, би трябвало да знаете, че от началото на 1990 г. до днес аз съм единственият български автор, който обстойто и прецизно юридически аргументирано е коментирал МЕЖДУДЪРЖАВНО-ДОГОВОРНИТЕ ОСНОВИ на визираното мероприятие –

            подписаните през Декември 1989 г. от Горбачов и Буш т. нар. „Малтенски Споразумителни протоколи”;


            При което изрично и ясно съм посочил:

            ***че тези текстове и икономическата и обществено-политическата ситуация за възможността за техното реализиране, са били прецизно подготвени от КГБ и ЦРУ в продължение на поне ДВЕ ИЛИ ТРИ ПЕТИЛЕТКИ ПРЕДИ ТОВА;

            ***че в тези текстове по същество е предвидено, обосновано и обезпечено съвсем не преход към демокрация за страните от съветската Империя на Злото, а преход от Регионален Интер-национален и по същество селективно-геноциден класически комунизъм към Латиноамериканския модел на Световния Транс-национален и по същество тотално геноциден неокомунизъм;

            ***че сценарият на Споразумението въобще не е предвидил и не предвижда преходът да бъде съпроводен: *от Нюренбергски тип отговорност; *от смяна на управляващите елити; и *от отнемане и преразпределение на награбения и съсредоточен в управляващия комунистически елит (комунистическата номенклатура) социален продукт;

            ***че е било обезпечено „смяна на властта, но не и смяна на собствеността”, което означава, че е очевидно, че САЩ са показали, че техното желание и цел е да „партнират” в бъдеще с една реформирана комунистическа система; и че не са имали и нямат никакво намерение да унищожават самата комунистическа система и да я заменят с някаква друга;

            ***че е повече от очевидно, че САЩ и СССР са показали достатъчно ясно, че съгласно техните стратегически интереси т. нар. „посткомунизъм” не е и няма да бъде „нещо, стоящо вън от сферата на комунизма”, а че ще е (ще бъде) висша форма на проявление на трансмутацията на самият комунизъм, т.е. ще се изразява в смяна на класическия интернационален комунизъм с модерен неокомунистически неоколониален комунизъм;

            ***при което „бъдещите нео(пост)комунистически страни” ще имат задължението да не излизат вън от рамките на т. нар. „Латиноамерикански модел” на развитие и функциониране, възникнал след разпадането на испанската колониална империя, при който модел местната колониална администрация е била утвърдена като компрадорска едра буржоазия, а индианците само са били сменили своето политическо национално иго или робство с модерно социално потисничество, осъществявано от предишния (дотогавашния) елит.

            {виж напр.: „§3.Маскарадът „Американска подкрепа за опозоцията”” в кн. Янко Янков, Легитимните основи на политическата власт в България, С., „Янус”, 2007, 491 с. ISBN-10: 954-85-50-14-8,  ISBN-13: 978-954-8550-14-7, формат формат 70 х 100 х 16 (голям формат)}.


            В тази връзка специално внимание заслужават и следните два факти:

            ***само няколко години преди официалното подписване от Буш и Горбачов на прословутите „Споразумителни Протоколи”, в една от речите си пред Римския клуб (където напълно естествено, закономерно и планомерно и двамата лидери са били „редови членове”) съветския лидер съвсем не случайно бе заявил, че той и неговите съмишленици са поели този именно нов „партиен курс”, тъй като това е единствената съвременна реална стратегия за установяването на „Новия Световен Ред” - този на „Световния Комунизъм”.

            ***по време на първата си европейска обиколка през Януари 1994 г. президента на САЩ Бил Клинтън бе посетил Москва, за да демонстрира подкрепа за Борис Елцин и неговите реформи; така по време на официалната пресконференция Борис Елцин бе казал: Ние се намираме във вихъра на руско-американската съвместна революция. Разбира се и двамата височайши персони „дипломатично“ „деликатно“ бяха пропуснали да уточнят характера на тази „съвместна революция“, но като се има предвид пределно ясното семантично съдържание на по-горе посочените МалтенскиСпоразумителни протоколи това не е било нужно, тъй като е очевидно, че визираната „революция“ е именно комунистическа – Втора комунистическа революция.


            Също така, тук и сега съм длъжен изрично и ясно да подчертая:

            ***че визираните „Споразумения“ имат чисто двустранен характер и техната задължителна сила (в частност и относно отказа от специалната процедура на т. нар. „Нюренбергска отговорност“) е ограничена в пределите на държавноправните волеизявления и ангажименти единствено между двете споразумяващи се държави;


            ***че ОТКАЗЪТ ОТ ТАЗИ СПЕЦИАЛНА т. нар. „Нюренбергска отговорност“ СЪВСЕМ НЕ ОЗНАЧАВА, ЧЕ Е НАЛИЦЕ И ОТКАЗ ОТ ОБЩИТЕ МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ И ВЪТРЕШНОПРАВНИ ПРИНЦИПИ И НОРМИ ЗА ОТГОВОРНОСТ;


            ***че по абсолютно никакъв начин не би могло да се твърди,

            КАКТО че и гражданите на същите тези две държави имат задължението да се откажат от възможността да се позовават на общите правни принципи и норми за търсене на наказателна и репараторна отговорност от съотвентите дейци,

            ТАКА И че третите държави, които не са страни по Споразумунието (каквато например е България), са длъжни да се откажат от търсенето на такава отговорност;

         А СЪЩО ТАКА И че по абсолютно никакъв начин не би могло да се твърди, че гражданите на третите държави имат задължението да се откажат от търсенето на НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ за злодеянията, които са извършени срещу тях по времето на властовата егида на СССР и неговите специални служби.


         ***Също така длъжен съм ИЗРИЧНО И ПРЕДЕЛНО ЯСНО ДА КАЖА ЧЕ СЪГЛАСНО ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ПРАВОТО

         КАКТО РУСКАТА ДЪРЖАВА (като официален държавноправен наследник на СССР) И НЕЙНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ГРАЖДАНСКИ ЛИЦА,

         ТАКА И САЩ НЯМАТ АБСОЛЮТНО НИКАКВО ПРАВО ДА СЪЗДАВАТ ПРЕЧКИ ПРЕД ЖЕРТВИТЕ НА ЗЛОВЕЩАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ДА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ДА БЪДЕ ТЪРСЕНА СЪОТВЕТНАТА ПЪЛНА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА;


         ***ТАКА И ЧЕ ВСИЧКИ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ и техните институционални и граждански лица нямат и не могат да имат каквото и да е право да упражняват какъвто и да е     мотивационен натиск върху пострадалите лица

         или да създават задкулисни фактически пречки на пострадалите лица да търсят съответната пълна отговорност за злодеянията.


            Днес, струва ми се, вече е ноторно известно, че самият комунизъм като феномен е възникнал като антихристиянски проект на Световните Задкулисни сили и е такъв винаги и навсякъде по света; и че това е ОЧЕВАДНО ВИДНО особено днес, по време на „ВИХЪРА” на бруталната стратегическа дехристиянизация на Европа;


            При това, би трябвало да е ноторно известно:

            ***че интернационалния комунизъм е „пионерска организация” в сравнение с транснационалния;

         ***че поне в България вече е очевадно видно, че ФУНКЦИОНИРАНЕТО на обезпечения от съветско-руските и американско-европейските елити и специални служби неокомунистически неоколониализъм

СЕ УПРАЖНЯВА от бойните кадри на българския клан на КГБ и е не по-малко зловещ от съветския, но е по-перверзен;


            Нещо повече – многократно официално съм писал, че при един от предишните парламенти Комисията за парламентарен контрол над специалните служби е била провела „дискретно“ заседение, на което е било съобщено:

         *че базираните в посланическите мисии т. нар. „партньорски“ специални служби често пъти са настоявали и продължават практиката си да настояват пред българските специални служби за това

         да бъдат провеждани интензивни широкоспектърни елиминационни мероприятия

         КАКТО срещу всички все още живи непосредствени и косвени жертви на класическите комунистически репресии,

         ТАКА И срещу всички други, които имат лични религиозни, идеологически, юридически или каквито и да са други причини и основания да пропагандират пред обществеността или да предявават официални искания пред институциите за търсене на отговорност за престъпленията, извършени лично спрямо тех или спрямо които и да са други лица;


            *че именно така следва да бъде обезпечена ситуацията, при която да не съществува нито един реално лично високо причинно мотивиран човек, който да е в състояние да настоява за Справедлиност и Правосъдие;


            *и че смисълът и целта на тези мероприятия се състоят в това, че почти всички високопоставени злодеи от българската ДС вече отдавна са „пренасочени” или превербувани и преданно работят не само за съветско-руските специални и мафиотски служби, но и за тези на САЩ, ЕС, Великобритания, Швейцария и други;

            и че това трябва да бъде стриктно и интензивно правено, тъй като всяко евентуално реално осъдително съдебно дело срещу извършителите на престъпленията фактически ще навреди на ефективната преданност на „кадрите на Новия Неоколониален Ред”, т.е. на самото функциониране на неокомунистическия съветско-руски-американско-европейски неоколониализъм.


            Като преминал през най-зловещите килии (или подземия) не само на Интарнационалния, но и на Транснационалния комунизъм

и като акуратно документирал няколко хиляди юридически казуси,

         тук и сега за многократен пореден път ПРЕДНАМЕРЕНО обосновавам пред вас един от хилядите  драстични казуси

         СЪВСЕМ НЕ ОТ РЕСПЕКТ И УВАЖЕНИЕ КЪМ ВАС И ВАШИТЕ ЗЛОВЕЩИ ИНСТИТУЦИИ,

         СЪВСЕМ НЕ И ПОРАДИ САМОЗАБЛУДНА ВЯРА ИЛИ НАДЕЖДА, ЧЕ ВИЕ СТЕ СПОСОБНИ ДА ПОСТЪПИТЕ И ЧЕ ЩЕ ПОСТЪПИТЕ СПРАВЕДЛИВО И ПРАВОСЪОБРАЗНО,

         А ПОРАДИ ОБЪРНАТАТА КЪМ БЪДЕЩЕТО МОЯ НАДЕЖДА, ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО НА ВСИЧКИТЕ ВАС,

         НА ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ СЪУЧАСТНИЦИ, ПАРТНЬОРИ И СУТЕНЬОРИ

          И НА ВСИЧКИТЕ (организационно, семейно и прочее) ВЪЗПОЛЗУВАЛИ СЕ ОТ ВАШАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ

         ЩЕ ВИ СЕ НАЛОЖИ ДА ПОНЕСЕТЕ СВОЯТА СПРАВЕДЛИВА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ,

         МАКАР И НЕ НЕПРЕМЕННО ПРЕД ГИЛОТИНАТА И БЕСИЛОТО,

         МАКАР И ПРИ НАЙ-ХУМАННИ МОДЕРНИ УСЛОВИЯ (за съществуването и за характера на които и каквито хуманни условия вашите абсолютно невинни жертви не са имали и нямат абсолютно никаква представа!),

         НО ВСЕ ПАК ЩЕ ВИ СЕ НАЛОЖИ ДА ОТГОВАРЯТЕ ЗА ЗЛОДЕЯДНИЯТА СИ,

         И ЧЕ ПРЕЦИЗНО И АКУРАТНО ОПИСАНИТЕ ОТ МЕН ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА НА ТУК ВИЗИРАНИТЕ КУЗУСИ БИХА МОГЛИ ДА СПОМОГНАТ ЗА ТЪРЖЕСТВОТО НА СПРАВЕДЛИВОСТТА И ПРАВОТО.


ІV

            На всичките вас, поредни престъпни еничарски изверги официално и изрично ви припомням, че съществуват задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение

            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми 

            без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими

НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ

МЕЖДУ ЖЕРТВИТЕ И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН (от една страна)

            И ВСИЧКИТЕ ВАС БЪЛГАРСКИ ЕНИЧАРСКИ ИЗВЕРГИ И ВСИЧКИТЕ ВАШИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ГОСПОДАРИ И СУТЕНЬОРИ (oт друга страна)

            КАТО ПРЕКИ И КОВСЕНИ УЧАСТНИЦИ И СЪУЧАСТНИЦИ ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ И ВЪВ ВИЗИРАНОТО ПРЕСТЪПНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.


V

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години ИНТЕРнационален и

25 години ТРАНСнационален ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

14 Септември 2016 г.                                  Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .. . . 

Няма коментари:

Публикуване на коментар