2015-12-13

Седемдесет и второ (72-ро) Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ „Картаген трябва да бъде разрушен!“ България и ЕС – на гражданите, а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

Седемдесет и второ (72-ро)

Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172Skype: Veliovski3

=========================================================

10 Декември 2015 г. (четвъртък)

Седемдесет и второ (72-ро)

Отворено официално писмо – МЕМОРАНДУМ

до Главните Демони на Злото спрямо мен и свързаните с мен лица - правителствата и посланиците на СССР/Русия, САЩ, Европейската Комисия, Великобритания и Швейцария;

            до всичките (51) адресати на тук визираната серия на моята „дипломатическа“ кореспонденция, Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие;

            До г-жа Румяна Бъчварова - Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

Към: (01)Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г.; ///  Към: (02)Вх. рег № 489702-1511///05.06.2015 г.,

Към: (03)Вх. рег № 489702-2487///07.09.2015 г., ///  Към: (04) Вх. рег № 489702-2764///05.10.2015 г.,

Към: (05) Вх. рег № 489702-2781///06.10.2015 г., /// Към (6) Вх. рег. № 489702-2894 /// 16.10.2015 г.,

Към: (07) Вх. рег № 489702-2964///26.10.2015 г., Към: (08) Вх. рег № 489702-2996///28.10.2015 г.,

Към: (09) Вх. рег № 489702-3030///02.11.2015 г.,  Към: (10) Вх. рег № 489702-3028///03.11.2015 г.,  

Към: (11) Вх. рег № 489702-3052///04.11.2015 г., Към: (12) Вх. рег № 489702-3076///06.11.2015 г.;

Към: (13) Вх. рег № 489702-3257///26.11.2015 г.; Към: (14) Вх. рег № 489702-хххх///10.12.2015 г.;

            До Сотир С. Цацаров ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на България, перверзно престъпен високопоставен слуга на НЕОКОЛОНИАЛНИЯ банкстерско-ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим, Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София

Към: ВКП №13033/2013, 06

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции – №786 --- 10.12.2015 г.

 

***

Една дълга агония! ... Бедни, бедни Македонски! Защо не загина при Гредетин? ...

(Иван Вазов, „Немили-недраги“, XVII.)

***

 

І.

            Уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое официално Писмо-Меморандум,

            всичките Вие, несъмнено превъзходно знаете:  

            *че още от 70-те години до днес, не само пред българските, но и пред международните институции, включително и пред голямо множество от базираните в София дипломатически мисии, аз не съм спирал да настоявам за спазване и изпълнение на Принципите и Нормите на Истината, Справедливостта и Правото; и

            *че в „отговор” на това, заради тази именно моя „непростима престъпна вина”, не само самият аз, но и всичките мой най-близки хора винаги сме били и продължаваме да бъдем (да сме) „обекти” (или по-точно – мишени) на неимоверно интензивни, често пъти не само перверзно жестоки, но и селективно смъртоносни усмирително-елиминационни наказателни удари не само от страна на българските официални и неофициални комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически държавни и мафиотски служби, но и от страна на поне няколко най-високопоставени официални държавно-правителствени европейски институции (към които директно съм се обръщал с официални текстове!), както и от привидно официално неутралните, но фактически активно и често пъти подстрекателно съучастничествуващите чуждестранни дипломатически мисии в София, към които вече в продължение на много десетилетия, изключително интензивно съм се обръщал със стотици официални писма.

         Впрочем, съвсем неотдавна, в парламентарната Комисия за контрол над специалните служби надлежно е докладвано, че поне няколко чуждестранни специални (секретни) и дипломатически служби са имали и имат практиката да настояват пред българските както да създават фалшиви доказателствени масиви, така и да извършват секретни, включително и т. нар. „остри” оперативни мероприятия, целящи да елиминират от политическата, икономическата и прочее сцена конкретно определени от тех лица, представляващи „заплаха” за „патньорството” в сферата на съвместната престъпна неоколониална стратегическа дейност.

            Всичките Вие, несъмнено превъзходно знаете, че още през 90-те години аз съм започнал официално и публично, включително и в научните си публикации, да обосновавам тезата, че с (след) бутафорното „падане” на „Берлинската стена” на 9 Ноември 1989 г. и най-вече след подписаните на 2 и 3 Декември 1989 г. от президентите Буш и Горбачов т. нар. „Споразумителни протоколи” съгласно терминологичните изисквания на същите „ударният юмрук” на Съветската Империя (самата комунистическа партия и нейната „Червена армия”) бе „реформиран” така, че фактически бе трансформиран в транснационална Червена Мафия, и така именно тя, именно в това й качество, бе приета и утвърдена като напълно отговаряща на (удовлетворяваща) Протоколните изисквания да бъде „надежден джентълменски партньор” на Запада.

            Така, както по-рано, така и сега фактически и практически всички държави от Съветската колониална империя продължиха да са йерархически нискоструктурен компонент на транснационалната Червена Мафият, разположен дори по-ниско от структурите, контролиращи проституцията, поради което и статусите на Президента, Председателя на Парламента, Премиера, Главния прокурор, Министъра на дипломацията и пр. фактически са станали статуси на „Мадам”.

            При това следва да бъде отбелязано, че навсякъде по света, където и когато са се появявали и се появят и проявяват т. нар. икономически, финансови и пр. кризи съответната държава по същество е имала и има точно такъв или подобен вътрешно-национален или транснационален корпоративно подчинен статус.

 

            Впрочем, вече няколкократно съм Ви споменавал, че именно върху основата на констатацията, че възникналата през 1929 г. икономическа и финансова криза в САЩ се дължи на това, че банкстерите (банкерите-гангстери) фактически са били превърнали държавата в свое подчинено структурно звено, Президентът Рузвелт бе обосновал издаването на специалния закон („Glass-Steagall Act“), чрез който узорпираният от американските банкстери (банковите корпорации) Суверенитет на държавната власт бе възстановен и върнат на гражданите.

            Също така следва да бъде отбелязано, че именно по времето на традиционния (класическия) световен ДЪРЖАВНО-ИМПЕРИАЛЕН КОЛОНИАЛИЗЪМ бе възникнала и първата в света НЕДЪРЖАВНА, а именно КОРПОРАТИВНА КОЛОНИАЛНА ИМПЕРИЯ – тази на комунистическият транснационален корпоративен субект,

            т.е. Съветската Империя, която по своята същност бе не толкова империя на руската (съветската) държава, колкото именно империя на руската (съветската) комунистическа партия,

            по същество имаща статуса на транснационален корпоративен субект, поставил на свое тотално подчинение първоначално руската държава (и държавата СССР), а после и другите държави от състава на транснационалната корпоративна Комунистическа Империя.

 

         Също така следва да бъде отбелязано, че тотално шестващото днес неоколониално настъпление срещу (върху) съвременните европейски и други държавни суверенитети и респективно върху суверенитетите на отделните личности (гражданите) води своето начало именно (или най-вече) от 90-те години,

         именно от визираното „партньорско” Споразумение между визираните две световни сили,

         върху оснавата на което Споразумение американските банкови и други транснационални корпорации и съветско-руската Червена Мафия СЪВМЕСТНО (кондоминиумно) фактически превърнаха в свои йерархично нискоструктурни звена не само държавите от Съветската колониална Империя (за които този им статус вече отдавна бе станал традиционен), но и държавите от т. нар. Запад (за които този им статус, макар и в извества стапен вече да им е бил полупознат, именно след 90-те години изцяло бе станал техно доминиращо „качествено ново състояние”).  

 

            Така, несъмнено в този контекст, само десетина години по-късно, през 2000-2008 г.  кметът на Лондон Кен Ливингстън съвсем неслучайно бе започнал често и предизвикателно да провокира британската общественост като обосновавал тезата, че „за да се оправят нещата” във Великобритания всяка седмица трябва да бъде публично бесен в центъра на Лондон по един банкер, докато другите си вземат поука.

            Като оставим настрана факта, че днес или поне засега тази „екставагантна” и по същество практически добре позната европейска (и най-вече - британска) революционна идея е абсолютно неприложима както в Лондон, така и в София,

            все пак бихме могли предизвикателно-уточнително и като литературна фантастика да споменем,

            че макар и специално за (в) България (както поради дълбоко традиционни, така и поради съвременни васални причини) това да е напълно невъзможно и дори абсурдно, все пак, ако историческата рулетка предостави такава закономерност или случайност, реализацията на тази идея би могла да бъде ефективна само ако бъдат прибавени и по един прокурор, един съдия, един висш служител на специалните (секретните) държавни служби и един висш полицай от МВР; и отделно от това всички живи досегашни и сегашни президенти, премиери и главни прокурори.

            От друга страна, обаче, редица видни европейски и световни анализатори недвусмислено ясно обосновават тезата, че именно поради интензивната атака на транснационалните банково-финансови спекуланти в Европа фактически почти не съществуват отделни стабилни национални икономики, че този процес вече неимоверно жизнено-остро застрашава не само бедните работнически слоеве, но и средната класа, поради което редица европейски страни вече са на ръба на масовия бунт и въоръжената революция.

            Също така, несъмнено в този именно контекст следва да бъде разглеждано и неодтавна заявеното (юли 2015 г. в Санта Круз, Боливия) от Папа Франциск гледище, че новият колониализъм е многолик, че той е система, която вече не може да бъде търпяна, тъй като под официалното прикритие на благородни цели той фактически драстично нарушава не само справедливото разпределение на благата, но и дълбоко засяга същностните устои на човешкото достойнство и бъдещето на човека и отнема на народите и на отделните хора (гражданите) правото им да осъществяват своя Сверенитет.

            Разбира се, пак в същият контекст следва да бъде отбелязано, че съвсем неслучайно, именно за да предотвратят едно такова ЛЕГИТИМНО ЗАЩИТНО развитие на съвременния европейски исторически процес, глобалните сценаристи на неоколониализма умело и интензивно разиграват етюдите на тоталното дестабилизиране, на биогенетичното, етнонационалното, ментално-ценностното и цивилизационното „препрограмиране”, на фактическото унищожаване на традиционния европейски ментално-културен субстрат, на внедряването и налагането на т. нар. „ценности”, които фактически тотално изкореняват традиционните устои и същността на Европа и европеизма и превръщат европейските граждани в безропотно стадно животинско или биороботно състояние, а следователно и самите европейски държави биват превръщани в нискойерирхични структури на корпоративния банкстерско-мафиотски неколониален механизъм.

 

Така, в контекста на визираната ситуация,

днес, тук и сега за пореден път изрично и пределно ясно Ви заявявам, че

В ИМЕТО И В ПАМЕТ НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА МЪРТВИТЕ И

В ИМЕТО НА БОЛКИТЕ И СТРАДАНИЯТА

НА ВСЕ ОЩЕ ЖИВИТЕ

МОИ БЛИЗКИ ХОРА,

в съответствие с и в изпълнение на

принципите и нормите на Истината, Справедливостта и Правото,

няма да спра да се съпротивлявам на и срещу Злото

и ще продължа да настоявам

за налагане на пълна наказателна и репараторна отговорност

на съответните корпоративни и индивидуални лица.

 

ІІ.

            Така, в частност, тук и сега се позовавам на съдържанието и посочвам следните надлежно регистрирани в системата на българските държавни институции

3 (три) броя папки,

съдържащи общо

повече от 850 (осемстотин и петдесет) страници

документация и аргументация, обосноваващи наличието на

МНОЖЕСТВО ОТДЕЛНИ СЛОЖНО-СЪСТАВНИ СЪВКУПНИ КАЗУСИ,

обединени под наименованието

 

СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД НАД ВЕЧЕ

ОТДАВНА МЪРТВИТЕ МОИ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА –

БАБА, ДЯДО, БРАТ, БАЩА И МАЙКА”.

 

(01)Папка №1.

            ***множество надлежно регистрирани в прокурорските и другите държавни институции отделни официални искания за разследвания на извършени престъпни дейности; (стр.1-295);

            ***До Главния прокурор, 19.05.2011 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 3(три)”, (стр.296-340);

            ***До Главния прокурор, 11(12).08.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност --- 616”, (стр.341-346);

            ***До Главния прокурор, 01(01).11.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 699”, (стр.347-363);

            ***До Главния прокурор, 13(10).05.2014 г., „Отворено писмо „ЦацароМафия – 68/13.05.2014 г., (стр.364-372).

 

(02)Папка №2.

            ***До Главен прокурор, 23(26).09.2011 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 33-А”, (стр.1-26);

            ***До Главен прокурор, 02(04).10.2011 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 42-А”, (стр.27-49);

            ***До Главен прокурор, 07.10.2011 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 47-А”, (стр.50-72);

            ***До Главен прокурор, 23(24).10.2011 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 63-А”, (стр.73-105);

            ***До Главен прокурор, 24(25).10.2011 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 64-А”, (стр.106-136);

            ***До Главен прокурор, 26(25).10.2011 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 66-А”, (стр.137-174);

            ***До Главен прокурор, 23(25).11.2011 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 94-А”, (стр.175-213);

            ***До Главен прокурор, 20(24).04.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 554”, (стр.214-228);

            ***До Главен прокурор, 23(18).08.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 628”, (стр.229-236);

            ***До Главен прокурор, 08.11.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 705”, (стр.237-251);

            ***До Главен прокурор, 27(28).03.2014 г., „Отворено писмо „ЦацароМафия – 21/27.03.2014 г.”, (стр.252-261);

 

(03)Папка №3.

            ***До Главен прокурор, 06.06.2011 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 7-А”, (стр.1-158);

            ***До Главен прокурор, 16.11.2011 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 87-А”, (стр.159-200);

            ***До Главен прокурор, 30(31).07.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 607”, (стр.201-206);

            ***До Главен прокурор, 17(16).12.2013 г., „Всички карти на масата и отговорност ... – 737”, (стр.207-211);

            ***До Главен прокурор, 01.04(31.03).2014 г., „Отворено писмо „ЦацароМафия – 26/01.04.2014”, (стр.212-222).

 

ІІІ.

            За пореден път Ви припомням, уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум, че от 70-те години до днес отделните т. нар. „сложно-съставни”, „продължавани” или „удължени” ПРЕСТЪПЛЕНИЯ И ДЕЛИКТИ, които българската държава и нейните институционални лица са извършили само срещу (против) мен и свързаните с мен физически и юридически лица СА ПОВЕЧЕ ОТ 600 (шестстотин),

            като във всяко едно от тех като извършители на отделните престъпни деяния са участвували минимум по 10-15 души служители на МВР, на комунистическата ДС и на посткомунистическите специални служби, прокурори, съдии и прочее,

            като абсолютно всичките престъпления и деликти са останали напълно безнаказани, невъзмездени и необезщетени именно благодарение на покровителството на съветско-руските и американско-европейските институции и лидери.

 

ІV.

            За пореден път Ви припомням, уважаеми и „уважаеми“ адресати на настоящето мое Писмо-Меморандум, че

тъй като имам голямо множество

„стари сметки за уреждане“ (фр.)  и „стари кожи за дране“ (англ.),

настоявам за Правосъдие по абсолютно всички

надлежно и акуратно описани от мен казуси!

            За пореден път Ви Припомням, че статусът на гражданин на ЕС има предназначението да бъде основен статус на гражданите на държавите-членки, позволяващ им да са подчинени на една и съща правна уредба, независимо от националното гражданство, което имат“; и че

            този им статус им предоставя права и възможности да търсят по съдебен ред защита на правата и интересите си в които и да са национални съдилища на Общността.“

            (Вж.: СЕО, Martinez Sala, Дело С-85/96, 12 Май 1998, заключенията на съдия Ла Перигола; Вж.: СЕО, Grezelczyk, Дело С-184/99, 20 Септември 2001 г., Том 31; Вж.: СЕО, Baumbast, Дело С-413/99, 17 Септември 2002 г., Том 36).

 

За пореден път Ви припомням, че моето официално обвинение към Вас е, че

Вие, действувайки чрез институционалните и персоналните дейци на ПРЕСТЪПНИЯ БЪЛГАРСКИ КЛАН

на СЪВЕТСКО-РУСКИТЕ специални и мафиотски служби,

поставени вече „на съвместна тройна езда“

и от левите АМЕРИКАНСКИ, и от левите ЕВРОПЕЙСКИ, включително и от Вашите леви специални и мафиотски служби,

участвувахте и продължавате да участвувате

в неимоверно жестоки и перверзни престъпни деяния,

конкретното описание на които вече три десетилетия съм депозирал както в архивите на българските прокурорски, съдебни и правителствени институции, така и в архивите на голямо множество дипломатически представителства в София, а също така и в архивите на официалните държавно-правителствени институции на почти всички западноевропейски държави.

 

            За пореден път Ви припомням, че моите официални писмени и непосредствено-присъствени изяви пред тук визираните посланически мисии имат безсрочен характер,

            или по-точно – като краен техен срок на проявление ще бъде считано

            ИЛИ официално оповестеното постигане на взаимно споразумение („мирен договор“),

            ИЛИ извършеното по Ваша явна или секретна воля мое „отпращане в небитието“.

 

            За пореден път Ви припомням, че ЕДИНСТВЕНОТО МОЕ ОРЪЖИЕ при реализацията на моето лично (индивидуално)

            Право на Протестен израз на политико-юридическо мнение и позиция,

            Право на Бунт и Право на Юридическа Отбранително-Защитна война

е Словото и Правото;

            при което обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че

            Словото е действие, а думите са само едно от изразните средства на Словото;

            че съвсем неслучайно в Светото Писание е казано, че

            чрез Него (т.е. Словото) всичко СЕ СПОЯВА; и нищо не е станало без Него“;

            че съвсем неслучайно в цивилизационната юридическа практика е прието, че

            към Словото принадлежат и всичките онези легитимни протестни, бунтовни и отбранително-защитни действия, чрез които жертвите на престъпленията биха могли и могат категорично, ясно и непоколебимо да покажат на управляващите престъпници, че са длъжни да спазват Правото!

 

За пореден път изрично и пределно ясно заявявам:

Без РЕАЛНО Правосъдие Свободата в България

е абсолютна фикция,

държавната власт е безскрупулно ГЕНОЦИДНА.

45 години КОМУНИСТИЧЕСКИ и

25 години ПОСТ(НЕО)КОМУНИСТИЧЕСКИ ГЕНОЦИД стигат!

Крайно време е за ОТГОВОРНОСТ – наказателна и репараторна!!!

„Картаген трябва да бъде разрушен!“

България и ЕС – на гражданите,

а не на банкстерско-мафиотския неоколониализъм!

10 Декември 2015 г.                                                            Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар