2015-12-30

До г-жа Румяна Бъчварова – Министър на вътрешните работи на Република България, Вх. Рег. № 489702-3494///30.12.2015 г.


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172Skype: Veliovski3

=========================================================

30 Декември 2015 г. (Сряда)

 

            До г-жа Румяна Бъчварова

            Министър на вътрешните работи на Република България,

            ул. „6-ти Септември” №29, София 1000

Към: (01)Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г.; ///  (... ... ... ... ... ... ... )

 (16) Вх. рег № 489702-хххх///30.12.2015 г.;

 

            Госпожо Министър,

            Вчера, Вторник, 29 Декември, посетих офиса на т. нар. Пето Районно управление на МВР в София и регистрирах моето официално писмо, адресирано до Началника Комисар Николай Василев.

            В интерес на истината бех посрещнат максимално коректно; поне от неособено високопоставените служители, с които ми се наложи да контактувам.

          Разбира се, не им спестих разочарованието си от полицейския протест срещу правителството от преди около два месеци, когато полицаите, вместо да извършат хуманитарно мотивиран въоръжен военен преврат, от който България има неимоверно остра нужда, се задоволиха с раболепни слугинско-бандитски искания за (на) пари и привилегии, и демонстративно показаха, че въобще не се интересуват от катастрофално бедственото положение на българските граждани и на България; и с това фактически показаха и демонстрираха готовността си да продължат да бъдат престъпни преданни слуги на организаторите на българския концлагер на Транснационалното неоколониално Зло, да бъдат рутинни обезпечители и извършители на безправието, на несправедливостта, на обезпечаването на който и да е пореден перверзно-престъпен античовешки режим.

***

            Тук, приложено, като вграден текст Ви предоставям текста на писмото, което акуратно бе регистрирано под вх. № 229000-13581/29.12.2015 г.

29 Декември 2015 г. (Вторник)

До Комисар Николай Василев – Началник на 05 РУП-СДВР

ул. „Марин Дринов” № 4 , 1504 - София

              Неуважаеми Комисар Николай Василев,

              Преди всичко Ви уведомявам, че няма да Ви „господиносвам”, т.е. няма да Ви наричам „господине”, тъй като съм категоричен, че Вие не заслужавате такова „титуловано” („титулосвано”) обръщение.

              Ще се опитам да Ви припомня, че по времето на т. нар. „Национална политическа „Кръгла маса””, когато Вие вече съвсем не сте бил малък, би трябвало да сте запомнил, че именно аз въведох или положих началото на титулованото обръщение „господине”, когато публично и официално репликирах комунистическия мастодонт Андрей Луканов, който ме нарече „другаря Янков” и му казах, че с него не сме били „другари” нито в комунистическото правителство, нито в комунистическите затвори.

              Впрочем, точно през 1984 г., когато Вие сте получил военното си образование, аз бех арестуван и като абсолютно невинно осъден в продължение на цели 6 (шест) години бех политически затворник при неимоверно кошмарни условия; а през същото това време тези, на които Вие сте служел, беха подложили на неимоверно жестоки репресивни третирания абсолютно всички мои близки хора, в хода на което скоропостижно и директно намериха смъртта си баба ми, дядо ми, брат ми, баща ми и майка ми.

              Наистина не ми е известно и поне засега нямам представа какво точно сте работел от 1984 г. до постъпването Ви на работа в системата на МВР през 1992 г. и дали през това време сте бил или не сте бил ангажиран с комунистическите специални служби.

              Не Ви знам и съвсем до скоро въобще не знаех за Вашето съществуване, но тъй като самият Вие акуратно сте се погрижил да ми бъде връчено издаденото от Вас

              т. нар. „Наказателно постановление № 1448/14.09.2015 г.”,

              въз основа на този подписан от самият Вас документ,

              аз имам категоричното фактическо и правно основание да Ви характеризирам като лице, което

              В ПЪЛНО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ОФИЦИАЛНИТЕ СИ ПОЛИЦЕЙСКИ ФУНКЦИИ Е ДИРЕКТНО И НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАНО С ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ И МАФИОТСКИ СЛУЖБИ.

              Аргументът ми е абсолютно категоричен – по така визираната полицейска или административна преписка, по която е издадено визираното постановление, аз в абсолютно никакъв случай не съм имал и нямам качеството на „свидетел” на (за) извършено престъпление, по повод и във връзка с което да съм бил отказал да свидетелствувам.

              Нека все пак уточня, че въпросната „преписка” е била образувана по искане на българските шпионско-ченгесарски служители в посолството на Швейцария и е давала правото и основанието да бъда призован или дори арестуван като заподозрян или обвиняем в извършването на престъпление,

  НО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ Е ДАВАЛА ПРАВОТО И ОСНОВАНИЕТО ДА БЪДА ТРЕТИРАН КАТО „СВИДЕТЕЛ”.

              Така, че моето тогавашно призоваване в качеството ми на „свидетел” не е било нищо друго, освен оперативно мероприятие на престъпните специални служби; само че аз, позовавайки се на фактите и на Правото, просто съм отказал да вляза в капана на Вашите престъпни сутеньори.

29 Декември 2015 г.                                                 Янко Н. Янков: . . . . . . . .

***

            Госпожо Министър,

            На мен, разбира се, още от преди повече от половин век ми е пределно ясно, че както онези, които тогава управляваха, така и тези, които управляват сега, през последния четвърт век, са престъпници, които за съжаление няма кой да ги озапти.

            Вие, разбира се, много добре знаете, че преди малко повече от четвърт век, по време на т. нар. наречените „политически промени, официално предлагах за свалените от власт престъпници да им бъдат осигурени затворнитески условия от хотелски тип „Шератон”; и че днес вече, поне като литературна фантастика, имам нова концепция по въпроса за отговорността - предлагам, всяка седмица в центъра на София официално и публично да бъдат бесени по трима или петима души.

            Е, от Вас не искам това.

            От Вас искам да извършите пълна проверка относто правосъобразната дейност на Комисар Николай Василев и полицаи Костадин Борисов Граматиков, които са се занимавали с тук визираната преписка; по която са извършили престъпна дейност в интерес на престъпните български и швейцарски НЕОКОЛОНИАЛНИ БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ И ДЪРЖАВНИ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ.

            Също така от Вас искам да обезпечите да ми бъде дадено пълно копие на цялата преписка, тъй като в нея несъмнено се намират достатъчно доказателства за обезпечаването на моята теза относно престъпната дейност на двамата полицейски служители, извършена по престъпното нареждане на визираните техни български и транснационални сутеньори.

30 Декември 2015 г.                                                Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . 

Няма коментари:

Публикуване на коментар