2014-07-24

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 765 --- 23.07.2014 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
24 Юли 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06


Всички карти на масата и отговорност за престъпленията
на всички обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента,
и другите държавни институции! – 765 --- 23.07.2014 г.
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение
            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
            съгласно текста на които правни норми 
            без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,
            НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО ПРЯК ИЛИ КОСВЕН СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху обстоятелството, че вече повече от четвърт век не съм спирал да настоявам за разследване включително и на тук визирания казус, но както Вашите предшественици, така и Вие досега не сте предприели абсолютно нищо за легитимното разследване включително и на тук визирания казус.
            Все пак тук и сега за порeден път поставям искането за разследване на престъпната дейност на професионално-институционално и агентурно ангажираните лица по повод и във връзка с образуваните в отдел „Следствен“ при Държавна сигурност при МВР две следствени дела:
дело № 49/1984 г. и
дело №206/1984 г.

ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Тук приложено Ви предоставям 10 (десет) страници копия, от които 7 (седем) „Постановления“, издадени и подписани от подполковник Митю Йорданов - следовател по ДС при Главно Следствено управление на ДС при МВР ,
които са пряко свързани с
престъпната дейност,
извършена от
институционалните и агентурните лица
на престъпния комунистически режим
по  повод и във връзка с посочените
две следствени дела.
            Така, съгласно текста на Постановлението от 16 Март 1984 г. е образувано следствено дело №49 по описа за 1984 г., при което като повод или основание за това е посочено следното: „От 12.11.1983 година до 15.03.1984 година в гр. Михайловград на няколко пъти, на различни места са разпространени от неизвестен извършител 101 броя листовки, с които явно се подбужда към извършването на престъпления против Народната република и с тях са разпрoстранени клеветнически твърдения, засягащи държавния и обществен строй в НР България.

            В текста на Постановлението от 22 Май 1984 г. е е записано следното: „Събрани са данни, които уличават Янко Николов Янков от с. Клисурица, Михайловградски окръг в това, че през 1983-84 година в гр. Михайловград с цел да създаде затруднения на властта в НР България е разпространявал клеветнически твърдения, засягащи държавния и обществен строй в нашата страна. (... ... ... ... ... ...) Постановявам: (... ... ... ) Вземам на същия мярка за неотклонение „Задържане под стража“; В дома на Янко Янков в с. Клисурица, Михайловградски окръг да се извърши претърсване“. (... ... ...) Следовател: подполк. Митю Йорданов

            В текста на Постановлението от 13 Септември 1984 г. е е записано следното: „Събраните по делото доказателства разобличават Янко Николов Янков от с. Клисурица, окр. Михайловградски в това че:
            --- През 1983-1984 година в гр. Михайловград и гр. Девня с цел да създаде затруднения на властта в Народната ретублика ... е образувал и ръководил група, която си е поставила за цел да разпространява клеветнически твърдения, засягащи държавния и обществения стрoй на НР България – престъпление по чл. 109, ал. 1 във вразка с чл. 108 от НК;
            --- През 1983-1984 г. в гр. Михайловград и Девня с цел да създаде затруднения на властта в Народната република, при условията на продължавано престъпление е разпространявал клеветнически твърдеия, засягащи държавния и обществения строй в друга държава на трудещите си – престъпление по чл. 113 във връзка с чл. 108 и чл. 26, ал. 1 от НК“;

            В текста на Постановлението от 13 Септември 1984 г. е е записано следното: „Събраните по делото доказателства разобличават Янко Николов Янков от с. Клисурица, Михайловграски окръг в това че от месец ноември 1982 г. до 22 май 1984 година в гр. София е подбуждал чужди държави (САЩ, Великобритания, Италия и други) към враждебни действия против Народната република“.


ІІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            КАКТО от съдържанието на посочените две следствени дела,
            ТАКА и от съдържанието на последвалото наказателно съдебно дело, по което бе постановена абсолютно престъпно мотивирана и противоправна присъда и по която ПРИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЖЕСТОКИ УСЛОВИЯ съм престоял в затвора цели 6 (шест) години,
            ТАКА и от съдържанието на делото, по което едва след пълното изтърпяване на наложената ми присъда Общото събрание на наказателните колегии при Върховния съд постанови, че съм бил осъден при пълна липса на изискуемите от закона доказателства,
Е ВИДНО, ЧЕ КАКТО ОРГАНИТЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ЛИЦА НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ,
ТАКА И ОРГАНИТЕ И ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ЛИЦА
НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВНА МАШИНА
И В ЧАСТНОСТ
ПРОКУРОРСКИТЕ И СЪДЕБНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ТЕХНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ЛИЦА
СА ИЗВЪРШВАЛИ И СА ИЗВЪРШИЛИ
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ЖЕСТОКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
С КОИТО СА НАРУШИЛИ
НЕ САМО МОИТЕ ПРАВА И ИНТЕРЕСИ,
НО И ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ
НА ВСИЧКИ МОИ НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА,
А СЪЩО ТАКА И ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА ХОРА, КОИТО НИКОГА НЕ СЪМ ПОЗНАВАЛ.

            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
За пореден път настоявам да бъде извършено
пълно разследване на престъпната дейност
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ
служебно-институционално
и агентурно ангажирани лица,  
които са действували като престъпници по посочените дела.
Приложения: съгласно текста.
24 Юли 2014 г.                                                                    Янко Н. Янков
***
Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар