2014-07-06

Покана № 3 до Главния прокурор Сотир ЦацаровAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
---
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
07 Юли 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06

Покана № 3
            Престъпнико Цацаров,
            Несъмнено превъзходно знаеш,
            че винаги е имало и вероятно винаги ще има престъпници,
            че винаги е имало и вероятно винаги ще има Земна, Човешка, Обществена Правна система за защита на пострадалите от престъпниците,
            и че когато системата на Човешкото Правосъдие коварно е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието, а не Доброто и Правото и поради това пострадалите нямат на какво друго да разчитат, освен на Божието Правосъдие,
            не им остава нищо друго, освен открито, публично, официално и традиционно ритуално да се обърнат към Бога,
            пред Коготода депозират“ искането си да бъде открита наказателна процедура
            както срещу самите преки (непосредствени) извършители на всяко отделно конкретно престъпление,
            така и срещу онези институционални магистратски дейци на Земното Човешко Правосъдие, които са отказали да изпълнят КЛЕТВАТА и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО си да бъдат Справедливи и са се поставили в служба на Безправието, Злото, безЧовечието и безБожието.

            Както превъзходно знаеш, Престъпнико Цацаров, вече няколко пъти официално и публично съм те проклел до Пето поколение заради отказа ти като един от най-високопоставените магистрати да изпълниш и да изпълняваш задължението си да бъдеш Правосъобразен и Справедлив както пред Земното, така и пред Божието Правосъдие.

            Както превъзходно знаеш, Престъпнико Цацаров, аз вече най-любезно съм те уведомил, че засега временно съм спрял да те проклиням,
            за да мога да ти отправям моите най-добронамерени покани да спреш да вършиш престъпления, включително и престъпления против Правосъдието,
            да се покаеш пред Бога и пред човеците, и
            да направиш максимално всичко, което е по силите и възможностите ти да бъдат възстановени поне една максимално възможна част от нанесените на жертвите на престъпленията болки, страдания, морални и материални вреди, пропуснати ползи и всички други видове репарации.

            Междувременно, Престъпнико Цацаров, аз смирено се моля и ще продължа да се моля пред Бога да бъде милостив към теб, да ти прати Разум и Просветление и да ти даде възможност да се покаеш и да заслужиш Божията Любов!
            И не забравяй, Престъпнико Цацаров, че  аз съм и ще бъда смирен само и единствено пред Бога.

--- --- --- --- --- --- ---

            Всъщност, Престъпнико Цацаров, ти превъзходно знаеш, че поради ПРЕСТЪПНАТА дейност
            *НА МЕТАСТАЗНО ОРГАНИЗИРАНИТЕ ДЕЙЦИ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ И ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,
            *на твоите магистратски предшественици (съдии и прокурори) и
            *в определена (съвсем немалка) степен поради твоята лична престъпна магистратска дейност,
            от 1990 г. до днес от демографската карта на България:

            ***липсват като геноцидно умъртвени (отделно от нормалната смъртност!) повече от два милиона души;

            ***липсват повече от два милиона и половина български граждани, които, УЖ ДОБРОВОЛНО (без въоръжени придружители и за собствена финансова сметка), но всъщност ГЕНОЦИДНО-ПРИНУДИТЕЛНО СА ДЕПОРТИРАНИ (интернирани, изселени) от своята обичайна естествена национално-културна и семейно-битова среда и са „настанени“ или „дислоцирани“ като емигранти в не по-малко жестоки от класическите концлагери съвременни европейски и световни икономически гета, а онези, които останаха по родните си места,  просто получиха неимоверно щастливия шанс сами да организират в домовете си собствения си затворнически и концлагерен статус;

            ***като само 7-8% (седем-осем процента) от българските граждани имат финансово-икономически ресурси и възможности да участвуват в т. нар.  „свободен“, но всъщност мафиотски финансово-икономически, социален и политически обмен -  
            и това са изключително лица от най-висшите етажи на класическия комунистически партиен и ченгеджийски елит,
            при което тези лица притежават (или владеят) 97% (деветдесет и седем процента) от т. нар. „национално богатство“;

            ***а всички останали (в „домашния си“ български тотален затвор и концлагер) вегетират в полуживо ежедневно битово състояние, консумативните измерения на което са драстично далеч
            КАКТО под официалните изисквания на класическото Римско право относно робите,
            ТАКА И под официалните нормативни изисквания на Европа относно задълженията на стопаните да обезпечават т. нар. „неприкосновен жизнен мимимум“ на отглежданите от тях домашни животни.

            Също така, Престъпнико Цацаров, ти превъзходно знаеш, че както пред твоите магистратски предшественици, така и пред самия теб многократно съм искал и продължавам да искам
            да бъдат проведени голямо множество отделни правосъдни процедури
            срещу абсолютно всички отделни конкретно посочени и доказани престъпни дейци на комунистическия и на посткомунистическия обществен и държавен политически режим,

       и в частност срещу абсолютно всички отделни конкретно посочени и доказани престъпни дейци на комунистическата Държавна сигурност и посткомунистическите специални служби,

            КОИТО СА ОРГАНИЗИРАЛИ, ПРОВЕЛИ И УЧАСТВУВАЛИ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТОТИЦИТЕ ОТДЕЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СЕЛЕКТИВНО НАСОЧЕНИ
            ЛИЧНО СРЕЩУ МЕН и  
         АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ МОИ СЕМЕЙНИ, ФАМИЛНИ, ПРИЯТЕЛСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННО АНГАЖИРАНИ БЛИЗКИ ХОРА.

--- --- --- --- --- --- ---

            Престъпнико Цацаров, ти несъмнено превъзходно знаеш и помниш, че един от твоите магистратски предшественици откровено нагло и публично бе заявил, че над него е само Бог и само Той може да го съди.
            Така, именно пред Бога аз се обръщам с молба да ти даде Разум и Просветление, благодарение на които да се покаеш и да предприемеш енергични процедури за Правосъдие над престъпниците и за защита на жертвите на престъпленията!
            И така, Престъпнико Цацаров, покай се и направи всичко, което е нужно, за да получиш Божията Милост и изкупление за греховете ти и за престъпната ти дейност!
07 Юли 2014 г.                                                                     Янко Н. Янков
***

Няма коментари:

Публикуване на коментар