2014-06-21

До Негово Превъзходителство Посланика на Конфедерация ШвейцарияAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
23 Юни 2014 г.

До Негово Превъзходителство Посланика на
Конфедерация Швейцария
ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София


І.
            Ваше Превъзходителство,
            Преди всичко ще си позволя да Ви припомня, че още преди една година и половина, на 27 Януари 2013 г., лично съм предоставил (депозирал) в офиса на ръководената от Вас посланическа (дипломатическа) мисия едно мое адресирано до Вас и написано на български език т. нар. „Официално отворено писмо“,
            с което, отделно от това съм Ви предоставил и написания на немски и на български език текст на моето писмо от 27 Януари 2013 г., адресирано до Негово Превъзходителство господин Президента на Швейцарската конфедерация.
            При това, Ваше Превъзходителство, тъй като не получих абсолютно никакъв отговор от Вас, тук и сега ще си позволя да Ви припомня, че във визираното мое официално писмо до Вас изрично и ясно съм написал следния текст:
         „За пореден път си позволявам да обърна Вашето внимание върху факта, че съществуват голямо множество актове на ООН, на Европейския съюз, на Съвета на Европа и на Конфедерация Швейцария, по силата на които
         дипломатическите мисии, включително и тези в България, са акредитирани не само и дори не толкова при българската държава, а и,  дори най-вече, при българските граждани,
         и наред с всичко друго, имат и задължението да следят и енергично и ефективно да настояват за спазването на човешките права;
         и че всяка аргументация, акцентираща върху тоталния суверенитет на българските държавни институции, и особено в контекста на техната ноторно известна дълбока генетична връзка с трансформираната в Червена Мафия Червена Армия, по своята най-дълбока същност и в крайна сметка има характера на откровено и зле прикрито легитимиране не само на тоталната и селективната диктурура, но и на практиката на тоталния и на селективния геноцид срещу българските граждани, които, също така, са и европейски граждани.
         За пореден път обръщам Вашето внимание върху обстоятелството, че съгласно принципите и нормите на съвременното Право, включително и Правото на Европейския съюз и Правото на Конфедерация Швейцария,
          суверенитетът на държавните институции е производен от суверенитета на гражданите,
         и че едно от най-важните задължения на западновропейските дипломатически мисии, акредитирани в държавите-членки на Европейския съюз, включително и акредитираните в България,
         е да следят и енергично и ефективно да настояват за спазването на човешките права, включително и като се противопоставят на диктаторските, геноцидните и другите подобни практики на българските държавни институции.
         Така, позовавайки се на тези именно актове, адресирам до Вас настоящето мое официално отворено писмо и заявявам искането си да получа Вашия официален  отговор.
         Позволявам си да подчертая, че т.нар. „политическа коректност“ не бива да става претекст за неутралитет пред лицето на престъпността и нейните властови представители.
         Като Ви пожелавам плодотворен мандат, изразявам желанието си да нарушите досегашното си мълчание по повод и във връзка на голямото множествмо мои адресирани до Вас писма и да ми отговорите.
         Приложения: съгласно горния текст.
27 Януари 2013 г.                         Янко Н. Янков:  . . . . . . . . .


ІІ.
            Също така, Ваше Превъзходителство, ще си позволя да Ви припомня, че още преди половин година, на 23 Януари 2014 г., лично съм предоставил (депозирал) в офиса на ръководената от Вас посланическа (дипломатическа) мисия едно мое състоящо се от 33 (тридесет и три) страници „официално отворено писмо“, озаглавено „Cry for Justice // Cry for Law // Вик за Правосъдие // Първо отворено писмо“, адресирано до 36 (тридесет и шест) ръководители на базирани в София дипломатически мисии, включително и до Вас, написано на български език,
            по което също така въобще не съм получил абсолютно никакъв отговор.


ІІІ.
            Ваше Превъзходителство,
            Тук и сега няма да коментирам въпроса относно това как и с каква истинска или фалшифа информация сте информиран относно това „Кой съм аз и какъв съм аз – Янко Николов Янков?“.
            Ще посоча само това, че съвсем неотдавна, все пак в рамките на дейността на предишния Парламент, официални представители на българските специални служби бяха поканени на заседание в Парламентарната комисия за контрол върху специалните служби, при което официално бяха съобщили:
            ***че съществува отдавнашна и константна престъпна практика, при която българските специални служби са използувани от политически и икономически (т.е. мафиотски) кръгове, при което за да бъдат елиминирани от политическата или икономическата сцена определени лица, за тях се изработват фалшиви компрометиращи ги информационни масиви, които се предоставят на така наречените „партньорски специални служби на други държави“, които от своя страна осъществяват спрямо тези лица определена синхронна елиминиционна стратегия и мероприятия;
            ***дори нещо повече: че повечето от така наречените „партньорски специални служби на другите държави“ превъзходно знаят, че предоставената им информация има фалшив характер, но въпреки това я използуват за елиминирането на визираните лица, тъй като тези визирани лица по своята същност са непримирими привърженици на Правото и Справедливостта и с официалната си дейност по същество пречат не само на българските престъпни мафиотски кръгове, но и на конвергираните с тех чуждестранни такива.


ІV.
            Ваше Превъзходителство,
            През Август тази година ще навърша 70 (седемдесет) годишна възраст, 50 (петдесет) години, т. е. половин век от които съм бил посветил именно на легитимна съпротива срещу престъпната дейност на българския клан на съветските и руските комунистически и посткомунистически служби.
            При това благоволете да отбележите, Ваше Превъзходителство, че аз категорично считам, че нямам абсолютно никаква вина за това, че швейцарските специални служби по абсолютно престъпен начин се включиха в извършваната от българските специални служби престъпна дейност срещу мен и членовете на моето семейство.
            Така, в контекста на това изявление, тук и сега, в текста на това мое официално писмо до Вас, вграждам като доказателствен елемент, част от официалния, публикуван през 2012 г. текст на книгата на проф. Николай Михайлов, озаглавена „Янко Янков-Вельовски. Биографични фрагменти“. 
            Николай Михайлов, Янко Янков-Вельовски. Биографични фрагменти, С., „Янус”, 2012, 335 с. ISBN: 978-954-8550-94-9, формат 70 х 100 х 16;
            Впрочем, с пълния текст на тази книга Вие разполагате с официално предоставения Ви диск с електронен запис. Тук и сега, обаче, ще бъде цитиран само текстът, озаглавен „Вместо предговор“ (с.6-10) и текстът, отнасящ се за Швейцария (с.237-281).
--- --- ---

1 коментар:

  1. Щом и Швейцария - страната където все още има някаква истинска демокрация се държи по така описаният начин, значи наистина това човечество е загубило всякакви шансове за нормално съществуване! Защото е вече изцяло сграбчено от т.нар. световен елит - прослойката на световната човешка общност, която се състои в голям процент от генетично увредени индивиди и кланове чиито лич(ни и общностни ценности нямат нищо общо с тези на останалото човечество... Страшно наистина, г-н Янков! И все пак моля се да бъдете чути и да бъдете подкрепени!

    ОтговорИзтриване