2014-06-13

Лична протестна нота № 5 --- 12.06.2014 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
12 Юни 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06

Лична протестна нота № 5 --- 12.06.2014 г.

Проклет да си, Цацаров,
проклет да си до ПЕТО (5-о, V) поколение!

            Заедно с теб проклети да са до ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ и всички прокурори и съдии, които вече в продължение на няколко десетилетия абсолютно неаргументирано, неоснователно и противоправно са отказали и отказват да предприемат и да завършат легитимни процедури за Правосъдие
            по моите изключително многобройни официални искания за налагане на наказателна и репараторна отговорност
            върху престъпните дейци на комунистическия и на посткомунистическия ченгеджийско-мафиотски политически режим
            и така, чрез отказът си да осъществят Легитимно Правосъдие са участвували и участвуват в осъществяването на тоталния и селективния геноцид на българското население;

            в резултат на който геноцид днес от демографската карта на България:

            ***липсват като геноцидно умъртвени (отделно от нормалната смъртност!!!) повече от два милиона души;

            ***липсват повече от два милиона и половина български граждани, които, уж доброволно, но всъщност геноцидно принудително са интернирани (изселени) от своята обичайна естествена културна и семейно-битова среда и са „настанени“ или дислоцирани като емигранти в не по-малко жестоки от класическите концлагери съвременни европейски и световни икономически гета;

            ***като само 7-8% (седем-осем процента) от българските граждани имат финансово-икономически ресурси и възможности да участвуват в така наречения „свободен“, но всъщтост мафиотски финансово-икономически, социален и политически обмен,
            и това са изключително лица от най-висшите етажи на класическия комунистически партиен и ченгеджийски елит,
            при което тези лица притежават (или владеят) 97% (деветдесет и седем процента) от т. нар. „национално богатство“;

            ***а всички останали вегетират в полуживо ежедневно битово състояние, консумативните измерения на което са драстично далеч
            КАКТО под официалните изисквания на класическото Римско право относно робите,
            ТАКА И под официалните нормативни изисквания на Европа относно задълженията на стопаните да обезпечават така наречения „неприкосновен жизнен мимимум“ на отглежданите от тех домашни животни.

            Несъмнено винаги е имало и винаги ще има престъпници, както и винаги е имало и винаги ще има Земна, Човешка, Обществена Правна система за защита на пострадалите от престъпниците;
но когато системата на Човешкото Правосъдие
коварно е превзета от сатанинските изчадия
и обслужва
Злото и безПравието, а не Доброто и Правото,
и когато пострадалите
нямат на какво друго да разчитат,
освен на Божието Правосъдие,
не им остава нищо друго,
освен открито и официално да изрекат думите:
Проклети да са всички,
които пред Бога и пред хората
са отказали да изпълнят задължението си
да бъдат Справедливи!

            Тъй като в продължение на вече няколко десетилетия съм търсел и търся Земно Човешко Правосъдие за болките и страданията на ПЕТ ПОКОЛЕНИЯ ОТ МОЯТА ФАМИЛИЯ – (на баба ми и на дядо ми, на майка ми и на баща ми, на брат ми и на мен, на децата на брат ми и на моите деца, на внуците на брат ми и на моите внуци),
то и по принципа на реципрочността
клетвата ми се отнася
до петото поколение на всеки,
който умишлено и виновно е отказвал да изпълни
ПРОФЕСИОНАЛНОТО и ЧОВЕШКОТО си задължение
да бъде Справедлив!

Проклет да е до Пето поколение
всеки Магистрат,
който неоснователно, умишлено и виновно
е отказал да изпълни задължението си
да осъществи легитимно Правосъдие,
съответствуващо на Правото и на Съвестта!
12 Юни 2014 г.                                                     Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар