2009-04-30

БЪЛГАРСКИЯТ СЪДИЯ - ПОД ЧЕРВЕН ФЕНЕР (8)

Address for letters:

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38

1172 Sofia

Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

================================================================

30 Април 2009 г.

ЧРЕЗ

Административен съд - София-град

ул. „Георг Вашингтон” № 17

1000 София

І-во отделение, 15 състав, Адм. д. № 2745 /2008 г. -

Съдия-докладчик Полина Якимова

(срещу Комисията за разкриване на документите ...)

До

Върховния Административен съд

бул. „Александър Стамболийски” № 18 1000 София

Касационна жалба

срещу Решение № 31 от 10.04.2009 г.

Първо:

Макар и да е имплицитно ясно, нека все пак преди всичко изрично да декларирам, че обръщайки се към Върховния административен съд, правя това съвсем не защото имам някакво доверие в него, а поради това, че все пак имам поне минимално доверие в онова, което се нарича Право, и с което българските комунистически и посткомунистически ченгеджийско-мафиотски съдии са свързани точно толкова, колкото и проститутките - с Морала и Нравствеността.

Така или иначе, с настоящата Касационна жалба официално предявявам претенцията да отмените посоченото атакувано от мен Решение на посочения ченгеджийско-мафиотски съд.

Разбира се, намирам за напълно безсмислено да изтъквам фактическите и правни основания на моята претенция, тъй като поне главните от тях са пределно ясно изтъкнати в изходящите от мен писмени текстове, намиращи се в материалите по делото; освен това, тъй като за всичките вас те имат точно същата стойност, каквато е и стойността на фактическите и правни аргументи в една фолклорна правна история, в която едно животинче било обвинено от Вълка, че ще го изяде не заради друго, а именно защото то било виновно в това, че му „мътело водата”; пък и, поне съгласно изискванията на Правото, съдът е служебно длъжен да знае както Правото, така и фактите по делото, и да се произнесе съобразно тях.

Второ:

Като доказателство относно това, че ченгеджийско-мафиотската проституция сред съдиите във Върховния административен съд е на такова ниво, че ТОЧНО ПО ТОВА ДЕЛО в името на „волята и честта” на техните сутеньори те са си позволили да извършат престъпление, прилагам копия от съответната документация, оригиналите на която се намират при мен.

Става въпрос за следното:

Както е видно от тук приложените материали:

Þна 11.07.2008 г. аз съм предявил и регистрирал под вх. № 9586 Частна Жалба, адресирана до Върховния административен съд;

Þпосле, на 09.11.2008 г., съм получил „Съобщение” и препис от „Определение № 11200” от 27.10.2008 г., постановено от ченгеджийско-мафиотските съдии Ваня Пунева, Йовка Дражева и Таня Куцарова;

Þпосле, на 14.11.2008 г. съм регистрирал под вх. № 16607 Жалба, адресирана до Петчленен състав на Върховния административе съд, която Жалба от процесуална гледна точка е абсолютно перфектна;

Þпосле, съм получил официално писмо, имащо дата 26.11.2008 г., с което съм уведомен, че съгласно разпореждане от 25 ноември 2008 г. на Заместник-председателя на ВАС и Ръководител на Първа колегия Венета Марковска Жалбата ми е върната обратно, тъй като в нея се съдържат „цинични изрази”, които сочат за наличието на мое престъпно поведение, засягащо съдийската чест на посочените по-горе съдии, и тъй като препис от всичкото това е било изпратено на Главния прокурор на България, за да ми бъде потърсена съдебна отговорност.

Трето:

Във връзка с това, обаче, моето правно гледище е, че дори и въпросното гледище на въпросния върховен съдия относно правната квалификация на моите изрази да е било основателно, то едно такова обстоятелство не е и не може да бъде основание за изваждането от материалите по делото на въпросната оригинална документация и за лишавеното ми (по този начин) от пръвосъдие, основано върху тези именно съдебни документи.

Защото фактът, че съм наричал въпросните съдии „политико-ченгедгийско-мафиотски проститутки може и да е основание да ми бъде търсена наказателна отговорност (каквато, впрочем, досега никой не ми е потърсил!), но в никакъв случай не е основание за това Заместник-председателят на ВАС и Ръководител на Първа колегия Венета Марковска да лишава НАСТОЯЩЕТО ДЕЛО от документация, която има изключително съществено значение за решаването на делото.

Впрочем, тук е мястото да спомена, че с въпросната Венета Марковска се познаваме много добре още от времето на студентските ни години, и че лично аз много добре зная достатъчно много факти от нейния личен и дори интимен живот от онзи именно период, които факти, щяха да си имат своето чисто лично значение, ако не бяха послужили като основание да влезе в полезрението на Държавна сигурност и да бъде притисната да работи за тях. Освен това, тъй като политико-ченгедгийско-мафиотската курва и проститутка Венета Марковска вече веднъж се изсили, че ще ми търси съдебна отговорност, пък после се оказа, че не е била посмяла да го направи, сега й предлагам да не се колебае, а да го направи; още повече, че ще може да се позове и на публикуването на този текст в един от посочените в логото по-горе мои Интернет-сайтове – вж.: „Българският съдия – под Червен фенер (8).

Четвърто:

На основание горепосоченото мое касационно-обжалвателно волеизявление настоявам да образувате съответното съдебно производство, да отмените посоченото решение и да решите делото по същество, като се съобразявате с Фактите и нормите на Правото.

Приложения от 6 (шест) страници:

ÞКопие от изходящ от мен писмен текст в размер от две страници, дататиран на 14 Ноември 2008 г., съдържащ печат за официална надлежна регистрация на същата дата под вх. № 16607 в регистратурата на ВАС, противоправно върнат ми от съда – две страници;

ÞКопие от изходящ от мен писмен текст в размер от две страници, датиран на 14 Ноември 2008 г., съдържащ оригинално лично и ръкописно нанесена Резолюция, датирана на 25 Ноември – две страници;

ÞКопие от пощенския плик на Препоръчаното писмо, изпратено ми от ВАС – една страница;

ÞКопие от полученото от мен Писмо, имащо дата 26.11.2008 г., вх. № 16607/2008, подписано от Секретар и носещо оригинален печат на ВАС – една страница.

30 Април 2009 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар