2019-10-25

(25 Октомври 2019 г, Седемдесет и девети (79-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум - Граждански Обвинителен Акт за Трибунално Правосъдие на всички извършили престъпна дейност държавни глави, премиери, правителствени функционери, съдии, прокурори и полицейски лица


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимния статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ)“;

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателска работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност;

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимния статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – Юни 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/06/2019.html

=========================================================

25 Октомври 2019 г.

Fiat iustitia, et pereat mundus!

Седемдесет и девети (79-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

Граждански Обвинителен Акт за Трибунално Правосъдие

на всички извършили престъпна дейност държавни глави, премиери, правителствени функционери, съдии, прокурори и полицейски лица

            До (01) Нейно Превъзходителство госпожа Херо Мустафа, Посланик на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (02) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (03) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на официалната българска държавна власт. (Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи; впрочем, това е само един дребен щрих към образа на Европейския Съюз като Втори Съветски Съюз, не по-малко жесток от Първия, но по-перверзен!) (E-mail :COMM-REP-SOF@ec.europa.eu );

         До (04) Нейно Превъзходителство госпожа Андреа Вике, Посланик на Република Австрия, ул. „Шипка” № 4, 1000 София;

            До (05) Всичките, вече традиционно информирани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии - на техните E-mail- адреси;

            До (06) Председателя на Народното събрание, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: tsveta.karayancheva@parliament.bg, E-mail: cveta @ abv.bg ) ;

            До (07) Президента на България, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@president.bg; E-mail: press@president.bg.); 

            До (08) Министър-Председателя (Премиера) на Българи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail gis@government.bg: E-mail: primeminister@government.bg );

            До (09) Министъра на вътрешните работи, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: priemna@mvr.bg; E-mail: zhalbi@mvr.bg);

            До (10) Главния прокурор, екзекутивен и екзекуционен концлагерен функционер (E-mail: vkp@prb.bg. );

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

І.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

- - - - - - -                                - - - - - - -                                - - - - - - -

            Акуратно ви уведомявам, че вече предоставеният на вашето внимание

Списък на приоритетно-актуални казуси относно една малка част

от престъпленията на регионалният и глобалистичният български

концлагерен политически режим Е ДОПЪЛНЕН и на този етап наброява

5 021 казуси.

            При това, естествено, акуратно се позовавам

            КАКТО НА моята вече половинвековна интензивна строго научна дейност именно в сферата на историята и теорията на политическите и правните възгледи и учения,

            ТАКА И НА моите почти половинвековни интензивни официални взаимоотношения с няколко десетки дипломатически мисии, международно-правни институции, европейски и други чуждестранни институции и лидери, които,

ОЧЕВИДНО НАПЪЛНО БЕЗРЕЗУЛТАТНО съм „подстрекавал” и продължавам да „подстрекавам” да проявяват загриженост относно

тотално геноцидната престъпна дейност на

компрадорската официална българска държавна власт

и състоянието на Човешките Права и Правосъдието в България.

            И ТАКА, В КОНТЕКСТА НА ТОВА ПОЗОВАВАНЕ изрично и пределно ясно ВИ ЗАЯВЯВАМ ИЛИ ОБЯСНЯВАМ, че

            всичкото това, което пиша и официално публикувам го правя СЪВСЕМ НЕ ЗАЩОТО СЪМ ИМАЛ И ИМАМ ВЪВ ВИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ЛИЧНОСТНИ АДРЕСАТИ НЯКАКВО, МАКАР И МИНИМАЛНО ДОВЕРИЕ И НАДЕЖДА ЗА СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ;

            а защото ИМАМ ВДЪХНОВЕНАТА ОТ ИСТОРИЯТА, ПОЛИТИЧЕСКАТА НАУКА И ПРАВОТО КРЕХКА НАДЕЖДА,

            че рано или късно все пак ще има това, което се нарича СПРАВЕДЛИВОСТ И ПРАВОСЪДИЕ; и че документално фиксираните от мен факти и обстоятелства биха могли да имат определена АКТУАЛНА ЮРИДИЧЕСКА И ИСТОРИЧЕСКА стойност и значение.

            Или, както вече многократно официално съм го писал, правя това, защото поради липса на конституционна гаранция, аналогична на ноторно известната т. нар. „Втора поправка”, единственото мое легитимно оръжие е Словото и Правото, и защото се надявам, че дори когато мен вече ме няма,

            това мое „оръжие” би могло да има роля и значение, аналогична на ядреното оръжие „Периметър” -„Ръката на Мъртвеца” – „Тhe Dead Man's Hand“.

 

            Така, в центъра на визираните вече половинвековни мои интензивни изследвания е фиксирано вниманието ми върху специалните методи и средства за РЕПРЕСИРАНЕ И ЗА ГЕНОЦИДНО ПРОЧИСТВАНЕ на носителите на висшата ценностна система НА ЗНАКОВИТЕ ЛИЧНОСТИ, при което категорично ясно съм констатирал, че МАКАР И ОЧЕВИДНО като главни обекти на репресиране и геноцидно прочистване на преден план да изпъкват ЗНАКОВИТЕ затворници и концлагеристи,

    всъщност, ИСТИНСКИТЕ, СЪЩИНСКИТЕ ГЛАВНИ ОБЕКТИ СА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВАТА, НА ФАМИЛИИТЕ И НА ЕТНО-НАЦИОНАЛНИТЕ ОБЩНОСТИ;

            които именно поради техното изключително високо индивидуално, семейно-фамилно и етно-национално Достойнство са били характеризирани и стигматизирани, „маркирани” от специалните служби като т. нар. потенциално и актуално опасни за държавната власт „знакови личности и общности”; и именно поради тези им Високи Човешки Качества .са подложени на репресиране и геноцидно прочистване.

            Това, всъщност, съвсем не е случайно, и изводите ми и констатацията съвсем не са изненада, тъй като е ноторно известно, че още от първите дни на своето властвуване КПСС и БКП, КГБ и ДС съвсем не криеха, че една от техните главни цели и задачи е създаването на НОВ ТИП СЕМЕЙСТВО – СОЦИАЛИСТИЧЕСКОТО (КОМУНИСТИЧЕСКОТО) СЕМЕЙСТВО,

  при което главната цел на комунистическата държавна власт е тоталното смачкване и унищожение на индивидуалното, семейно-фамилното и етно-националното Достоинство и формиране в цялото общество на абсолютен рефлекс на тотална преданност и подчинение на държавната власт.

            Това, разбира се, също съвсем не е случайно и не е изненада, тъй като още от Светото Писание е известно, че ЕДИНСТВЕНАТА ЧОВЕШКА ИНСТИТУЦИЯ, СЪЗДАДЕНА ОТ ГОСПОДА БОГА, Е ИМЕННО СЕМЕЙСТВОТО, А НЕ ДЪРЖАВАТА (Първа книга на царете или Първа книга на Самуил 8:7-8, 19); и че именно поради това АТАКИТЕ НА РОГАТИЯ СА ОЖЕСТОЧЕНИ ИМЕННО СРЕЩУ СЕМЕЙСТВОТО,

тъй като именно в Семейството се ражда и формира Човешкото Достойнство като най-мощната Сила, отстояваща Справедливостта.

 

            Впрочем, тук, макар и бегло, следва да спомена, че поне според моята констатация предприетият още през 60-те години ПЛАВЕН ПРЕХОД от регионалния интернационален съветски комунизъм към световния комунизъм (евфемистично наречен „либерален глобализъм”) е бил „елегантно” строго секретно обезпечаван

            от три вербални т. нар. джентълменски споразумения между елитите и специалните служби на САЩ и СССР относно взаимно елегантно-прецизно контролирано-стимулираното проявление на левичарските и еврокомунистическите възжеления и изяви в Европа и създаването на Европейския Съюз като Втори Съветски Съюз,

            и най-вече от сключеното между тях през началото на 70-те години единствено писмено джентълменско споразумение, обезпечаващо именно интегративната дейност на кадрите на КГБ и ЦРУ относно предприемането и реализирането на стратегията за либералния глобализъм; така, в частност

  още през началото на 70-те години в българската ДС е било предприето строго секретното формиране на интегративен български клан на КГБ и ЦРУ, който клан властва в България включително и ДНЕС, В ТОЗИ МОМЕНТ (най-висшата еманация на който клан е управляващата компрадорско-правителствено-мафиотска хунта), и

  с който именно престъпен клан лично аз имам лични стари и нови сметки за уреждане, а според колоритният израз на американските трапери – стари и нови кожи за дране.

 

            Впрочем, тъй като такива или аналогични кланове на КГБ и ЦРУ са били създадени и в други (другите!) европейски държави,

            днес в Европа се премахват границите между нациите, държавите, половете, животните и човека и задачата и целта на така нареченото „Европейско строителство” всъщност е разрушаване не само и дори не толкова на Европа, колкото най-вече на Европейската Цивилизация и на Съвременната Световна Цивилизация, чийто Дух е именно европейски.

            Разбира се, доколкото все пак ми позволява моята професионална научна специализация „ми се струва” (или най-вероятно „фантасмагорично ми се иска”) че сегашните президенти на САЩ и Русия, които, според мен са наследствени Главни Директори на Съветско-Руско-Американския Концлагер България,

            макар че все пак до известна степен и само в някои отношения вече имплицитно се отграничават от престъпната дейност на техните политически и държавно-властнически предшественици, все пак разполагат с възможността изрично и категорично да издигнат тезата за

Безкомпромисното Господство на Справедливостта и Правосъдието

            и да продължат да бъдат факторите на вече формираната от самите тех (все още крехка) стратегия, благодарение на която днес Светът е в интензивен преход към ново качествено състояние, с нови геополитически цивилизационно-ценностно-културни рамки и характеристики.

   Така, в контекста на тази моя (вероятно прекалено мечтателно-фантасмагорична) „визия” бих искал да считам, че сегашните президенти на САЩ и Русия биха могли да възстановят нарушеното Величие на своите държави включително и чрез изрично и категорично ясното закриване на Концлагер България и Справедливо Правосъдно възстановяване на Достойнството на Българската Държава и на българските граждани.

 

ІІ.

Продължение на: „Списък на приоритетно-актуалните казуси

относно една малка част от престъпленията

на регионалният и глобалистичният

български концлагерен политически режим”

4 817казус – 5 021 казус

 

Nota bene

            Акуратно уведомявам, че тук, визараните от 4817 до 4860казуси-Меморандуми са пубикувани в следното електронно и книжно издание:

            Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 15. Дипломатически меморандуми до Ерик Сет Рубин, Посланик на САЩ. 02 Юни- 28 Ноември 2016 г., С., Издателство „Янус”, С., 2018, 261 с., ISBN: 978-619-7008-10-4 , формат 70 х 100 х 16 (голям формат);

            4817казус, (02 Юни 2016 г.) МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София;

            4818казус, (14 Юни 2016 г.) ВТОРИ ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София

            4819казус, (24 Юни 2016 г.) ТРЕТИ ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София

            4820казус, (29 Юни 2016 г.) ЧЕТВЪРТИ ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София

            4821казус, (05 Юли 2016 г.) ПЕТИ ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София

            4822казус, (12 Юли 2016 г.) ШЕСТИ ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София

            4823казус, (18 Юли 2016 г.) СЕДМИ ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София

            4824казус, (20 Юли 2016 г.) ОСМИ ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София

            4825казус, (22 Юли 2016 г.) ДЕВЕТИ ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София

            4826казус, (25 Юли 2016 г.) ДЕСЕТИ ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София

            4827казус, (28 Юли 2016 г.) ЕДИНАДЕСЕТИ ПЕРСОНАЛЕН МЕМОРАНДУМ Защо САЩ убиха Планетарната Американска Мечта и Защо Посолството на САЩ в България обезпечава безотговорност за престъпленията на българския клан на КГБ и Червената Мафия, А НЕ ЗАЩИТАВА ЧОВЕШКИТЕ ПРАВА НА ЖЕРТВИТЕ? ####### До Негово Превъзходителство г-н Ерик Сет Рубин Посланик на Федералната Конституционна Република Съединени Американски Щати (САЩ), ул. „Козяк“ 16, 1407 София
            4828казус,
***********************************************
**********************************************
*********************************************


 

            5017казус, (10.10.2019 г.). До Нейно Превъзходителство госпожа Венцеслава Янчовска-Иванова, Генерален Консул на Кралство Норвегия, София -1000, ул. „Бачо Киро” № 26-30, #######  Преди всичко акуратно Ви предоставям копия от 14 (четиринадесет) страници документация, удостоверяваща факта и обстоятелството, че: (... ... ... )

 

            5018казус,(14.10.2019 г.). Възложената от специалните служби на визираният интегративен български клан на КГБ и ЦРУ (... ... )

престъпна дейност на Екатерина Захариева,

Заместник Министър-Председател по правосъдната реформа и Министър на външните работи,

която НЕЙНА престъпна дейност е извършена по повод и във връзка с подадените от мен до нея и надлежно регистрирани в офиса на Министерството ПЕТ мои официални напълно фактосъобразни, правосъобразни и легитимни искания относно престъпна дейност, извършена в Кралство Норвегия и в България.

            Изрично и пределно ясно ОБВИНЯВАМ Министър Захариева в престъпна дейност, извършена по нареждане и в полза на нейните директни и косвени господари от компрадорската правителствено-мафиотска хунта.

 

            5019казус,(15.10.2019 г.). Възложената от специалните служби на визираният интегративен български клан на КГБ и ЦРУ (.. ... )

престъпна дейност на Екатерина Захариева,

Заместник Министър-Председател по правосъдната реформа и Министър на външните работи,

която НЕЙНА престъпна дейност е извършена по повод и във връзка с подаденото и надлежно регистрирано в офиса на Министерството на 28 Ноември 2018 г. от мен чрез нея мое официално писмо до Нейно Превъзходителство госпожа Румяна Митрева, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Норвегия.

            Става въпрос за мое официално конкретно фактосъобразно и правосъобразно легитимно искане за надлежна дипломатическа защита на правата и интересите на конкретно визиран български гражданин, живеещ в Норвегия, чиито права и законни интереси са били брутално нарушени.

            Уточнявам, че това мое официално писмо относно необходимостта от дипломатическа защита на брутално нарушените права на живеещ в Норвегия български гражданин не само ВЪОБЩЕ НЕ Е ИЗПРАТЕНО на българският посланик но и на мен като подател на писмото не ми е отговорено абсолютно нищо.

            Нещо повече: на 23 Април 2019 г. надлежно регистрирах в офиса на Министерството официално искане да ми бъде отговорено защо до сега от абсолютно никого не съм получил абсолютно никакъв отговор относно препращането на писмото ми и относно предприемането на легитимна защита на визираното лице?, НО ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР.

            Уточнявам, че през миналата седмица два пъти съм посетил офиса на Министерството за да искам справка от административното лице, при което на мен ми е казвано, че в официалната компютърна регистрация са налице единствено двете мои регистрирани писма и няма нищо друго отбелязано.

            Изрично и пределно ясно ОБВИНЯВАМ Министър Захариева в престъпна дейност, извършена по нареждане и в полза на нейните директни и косвени господари от компрадорската правителствено-мафиотска хунта.

 

            5020казус,(16.10.2019 г.). Възложената от специалните служби на визираният интегративен български клан на КГБ и ЦРУ (... ... )

престъпна дейност на Екатерина Захариева,

Заместник Министър-Председател по правосъдната реформа и Министър на външните работи,

която НЕЙНА престъпна дейност е извършена по повод и във връзка с подаденото и надлежно регистрирано в офиса на Министерството на 27 Ноември 2018 г. от мен чрез нея мое официално писмо до Нейно Превъзходителство госпожа Венцеслава Янчовска-Иванова, Генерален Консул на Кралство Норвегия.

            Става въпрос за мое официално конкретно фактосъобразно и правосъобразно легитимно искане за надлежна дипломатическа защита на брутално нарушените права и интереси на конкретно визирано лице, български гражданин, по време на неговото легитимно пребиваване в Норвегия, чиито права и законни интереси са били брутално нарушени;

            като моето официално легитимно искане е било и е Нейно Превъзходителство госпожа Венцеслава Янчовска-Иванова, която е български гражданин, но е назначена на дипломатическата длъжност Генерален Консул на Кралство Норвегия,

            да извърши прецизно проучване на фактите и обстоятелствата и да извърши (осъществи) адекватно правосъобразно ангажиране на надлежните за това институции на Кралство Норвегия.

            Уточнявам, че това мое официално писмо относно необходимостта от дипломатическа защита на брутално нарушените права на живеещ в Норвегия български гражданин не само ВЪОБЩЕ НЕ Е ИЗПРАТЕНО на визираният официален легитимен Генерален Консул на Кралство Норвегия, но и на мен като подател на писмото не ми е отговорено абсолютно нищо.

            Нещо повече: на 23 Април 2019 г. надлежно регистрирах в офиса на Министерството официално искане да ми бъде отговорено на въпроса: защо до сега от абсолютно никого не съм получил абсолютно никакъв отговор относно препращането на писмото ми и относно предприемането на легитимна защита на визираното лице?.

            Уточнявам, че преди няколко дни, на 08 Октомври 2019 г., посетих офиса на Министерството и от регистрационната служителка получих две копия от адресирани до мен писма, от които е видно, че от Министерството НЕ САМО ВЪОБЩЕ НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ ЮРИДИЧЕСКОТО И МОРАЛНО-НРАВСТВЕНОТО СИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ИЗПРАТЯТ МОИТЕ ПИСМА, НО И КАТО ПРОФЕСИОНАЛНИ АБСОЛЮТНО ДОЛНОПРОБНИ СЛУГИ НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКАТА ХУНТА СА СЪЗДАЛИ КАМУФЛАЖНО ПРИКРИТИЕ НА ПРЕСТЪПНАТА СИ ДЕЙНОСТ

            изразяващо се в ИЗГОТВЯНЕТО И ДОКУМЕНТИРАНОТО НА ДВЕ ОТДЕЛНИ АБСОЛЮТНО ФАЛШИВИ ПИСМА, УЖ ИЗПРАТЕНИ ДО МЕН, КОИТО, ОБАЧЕ, ВСЪЩНОСТ ВЪОБЩЕ НЕ СА МИ БИЛИ ИЗПРАЩАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ.

  Изрично и пределно ясно ОБВИНЯВАМ Министър Захариева в престъпна дейност, извършена по нареждане и в полза на нейните директни и косвени господари от компрадорската правителствено-мафиотска хунта.

  СЪЩО ТАКА изрично и категорично ясно настоявам за пълно разсекретяване на документацията на специалните служби относно визираната Екатерина Захариева, относно нейната ангажираност със специалните оперативни мероприятия на тези служби, включително и като функционер в екипа и в правителството на престъпната правителствено-мафиотска хунта.

 

            5021казус,(17.10.2019 г.). Възложената от специалните служби на визираният интегративен български клан на КГБ и ЦРУ (... ...)

престъпна дейност на Екатерина Захариева,

Заместник Министър-Председател по правосъдната реформа и Министър на външните работи,

която НЕЙНА престъпна дейност е извършена по повод и във връзка с подаденото и надлежно регистрирано в офиса на Министерството на 23 Май 2018 г. от мен чрез нея мое СЪДЪРЖАЩО 54 (петдесет и четири) СТРАНИЦИ официално писмо до Нейно Превъзходителство госпожа Венцеслава Янчовска-Иванова, Генерален Консул на Кралство Норвегия.

            Става въпрос за мое официално конкретно фактосъобразно и правосъобразно легитимно искане за надлежно дипломатическо ангажиране на акредитираният в България Генерален Консул на Кралство Норвегия ПРЕД НАДЛЕЖНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ

                        ОТНОСНО моето легитимно искане да ми бъде дадена възможност ДА РЕГИСТРИРАМ В КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ И ДА ОСЪЩЕСТВЯ ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ на

„Правозащитно фондационно Бюро

„Истина, Справедливост и Правосъдие”,

            чрез което да мога да предоставям пред надлежните институции на Кралство Норвегия за правосъдно разглеждане и произнасяне моите в продължение на няколко десетилетия прецизно документирани факти, относно голямо множество престъпни дейности, извършени от българските специални държавни и мафиотски служби, българските държавни и мафиотски институции и свързаните с тех индивидуални и корпоративни български и чуждестранни наказателно и гражданско-репараторно отговорни лица (субекти).

            Акуратно уточнявам, че във визираното мое обемисто официално писмо до Генералния Консул на Кралство Норвегия надлежно съм посочил, че като професионален висококвалифициран юрист, академичен научен изследовател и университетски преподавател

            още от 70-те и 80-те години до днес, както по времето на класическият регионален съветско-български комунизъм, така и след бутафорните политически промени от 90-те години, по времето на съветско-руско-американско-българският инвариант на тезата за световният комунизъм, евфеминистично наречен „либерален глобализъм”

            не съм спирал да извършвам систематично прецизно конкретно предяваване през българските институции на голямо множество легитимни искания за правосъдно произнасяне.

            Акуратно уточнявам, че в престъпен „отговор” на което институциите на официалната българска държавна власт не са спирали да подлагат на неимоверно жестоки посегателства не само мен, и дори не толкова самият мен, а дори най-вече абсолютно всички семейно-фамилно свързани с мен лица.

            Уточнявам, че това мое официално писмо не само ВЪОБЩЕ НЕ Е ИЗПРАТЕНО на визираният официален легитимен Генерален Консул на Кралство Норвегия, но и на мен като подател на писмото не ми е отговорено абсолютно нищо.

  Изрично и пределно ясно ОБВИНЯВАМ Министър Захариева в престъпна дейност, извършена по нареждане и в полза на нейните директни и косвени господари от компрадорската правителствено-мафиотска хунта.

  СЪЩО ТАКА изрично и категорично ясно настоявам за пълно разсекретяване на документацията на специалните служби относно визираната Екатерина Захариева, относно нейната ангажираност със специалните оперативни мероприятия на тези служби, включително и като функционер в екипа и в правителството на престъпната правителствено-мафиотска хунта.

 

* * *

Nota bene: Следва продължение

            5022казус, (ххххххххх 2019 г.) Четвърти (4-ти) Меморандум До Техни Превъзходителства г-н Владимир Путин, Президент на Руската Федерация и г-н Доналд Тръмп, Президент на Съединените Американски ЩатиСъдружни Главни Директори на Съветско-Руско-Американския Концлагер България,

            ЧРЕЗ: Техни Превъзходителства посланиците на РФ и на САЩ, Съдружни Главни Надзиратели на Концлагер България

 

ІV.

 

Fiat iustitia, et pereat mundus!

PEREAT MUNDUS ET FIAT IUSTITIA!

Свят, изтъкан от несправедливост, няма право на съществуване!

Пред всичките тук визирани адресати на настоящия мой Меморандум

  настоявам за прецизно Правосъобразно разследване на всички факти и обстоятелства.

25 Октомври 2019 г.                                                                     Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар