2019-02-06

(06 Февруари 2019 г.), Петнадесети (15-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум


Address for letters:

Янко Николов Янков –

            Гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз (имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer, „Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

            По времето на комунистическия режим политически уволнен от научната и преподавателската работа в БАН и СУ; интерниран (въдворен) в родното село; осъден на заточение и принудителен концлагерен труд в химическите заводи в Девня; осъден на строг затворнически режим за подстрекаване на 24 посолства и 2 информационни агенции за враждебни действия срещу СССР, Варшавския договор, социалистическите страни и България;

       на 30 Март 1990 г. Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд е издало решение, съгласно което официалната комунистическа държавна власт е извършила политически мотивирана престъпна репресивна дейност

            Участник в Националната политическа „Кръгла маса” Януари-Май 1990 г.;  отстранен поради радикалното противопоставяне срещу подготвеното „Споразумение” между БКП и СДС;

            Депутат (сенатор) в Седмото Велико Народно Събрание, имащо легитимният статус на Горна (Сенатска) Камара на Парламента;

            Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

            Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

            Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права;

            Председател на Съюза на юристите-демократи

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info                   Web site: http://iankov.comБиблиография – 2012 г.: http://iankov.blogspot.com/2012/10/blog-post_4.html

Библиография – 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html

=========================================================

06 Февруари 2019 г.

 

Петнадесети (15-ти) СПЕЦИАЛЕН Меморандум

            До (01) Председателя на Народното събрание;  

            До (02) Президента на България; 

            До (03) Министър-Председателя (Премиера) на България;

            До (04) Министъра на вътрешните работи;

            До (05) Главния прокурор;

            До (06) Негово Превъзходителство посланика на Руската федерация, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (07) Негово Превъзходителство посланика на САЩ, Съдружен Главен Надзирател на Съветско-Руско-Американския Концлагер „България”;

            До (08) Негово Превъзходителство Ръководителя на Представителството на Европейската Комисия в България, екзекутивен и екзекуционен гарант на престъпната компрадорска камарила на българската държавна власт;

Същият В ТИПИЧНО МАФИОТСКИ СТИЛ ми е изпратил две електронни писма, с които ме уведомява, че ЕДНОСТРАННО ПРЕКРАТЯВА МОЯТА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ ДО НЕГО, без да дава каквито и да са легитимни аргументи;

            До (09) Негово Превъзходителство посланика на Австрия;

            До (10) Всичките, вече традиционно информирвани от мен 51 (петдесет и една) дипломатически мисии;

            До (11) Всичките български и други медии – на техните E-mail- адреси.

 

 

І.

Кратко встъпително (преамбюлно) АКТУАЛНО изложение ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА с моят СУВЕРЕНЕН ГРАЖДАНСКО-ПРАВЕН български, европейски и международен статус

Първо.

            Както несъмнено ПРЕВЪЗХОДНО ЗНАЕТЕ когато само преди около един месец компрадорският неоколониален български парламент, изцяло в духа на Сталинско-Вишинската концепция за Правото като въздигната в Закон Воля на управляващата Класа, Мафия или Хунта постанови новият статус на т. нар. Национално Бюро за контрол на разузнавателните средства един изключително авторитетен журналист публично написа във Фейсбук „ЧЕСТИТА ВИ ОРУЕЛОВАТА 1984 ГОДАНА!”.

            Както несъмнено ПРЕВЪЗХОДНО ЗНАЕТЕ в моят датиран на 31 Декември 2018 г. и надлежно регистриран във вашите офиси официален Меморандум аз уточнително заявих, че

поне за мен и свързаните с мен мой най-близки хора

„Годината на Оруел” бе започнала съвсем не през 1984 г.,

а поне 10 (десет) години по-рано, когато през Април 1974 г.

постипъх като асистент в единственият по онова време в България Юридически факултет и двамата професори, които ползуваха кабинет №303 в който бях настанен и аз акуратно ми казаха, че служебният телефон в кабинета се подслушва от Държавна сигулност.

 

Второ.

            От разсекретените архиви на Шесто управление на ДС, Строго секретно дело за оперативна разработка (ДОР) №13304, заведено на 02 Октомври 1976 г. е видно:

            ***че още през 1974 и 1975 г. е имало друго секретно дело, до което до днес (през вече 2019 г.) все още не съм получил достъп;

            ***че е било установено, че „обектът” провежда противодържавна агитация пред студентите като използува анекдоти, афоризми и легенди;

            ***че в аудитория № 125, която бе определена за моите семинарни занятия със студентите е било предприето прилагането на подслушване с радиостанции, т. нар. „М-Родопи/Р”;

            ***че всички съседи (независимо от възрастта им) в шестетажният жилищен блок, в който аз, съпругата ми и 4(четири)годишният ни син живеехме под свободен наем, са били вербувани и изрично и ясно им е била поставена задачата да превръщат нашето битово съседско ежеднение във всекидневно „бойно поле”;

            ***съгласно агентурните донесения и подслужванията в контактите си с младите научни работници „обектът” провежда разговори, насочени към обединението на недоволните от социалистическият начин на живот, като целта му е да се противопоставят срещу политиката на комунистическата партия и да бъдат организирани в противодържавни групи;

            ***че цялата пощенска кореспондация на „обекта” е подложена на систематичен контрол, при което изрично е разпоредено да бъде обърнато особено високо внимание на кореспонденцията по направление Австрия, ГФР, Англия, Франция, Швейцария, САЩ и вътрешна линия;

            ***че началника на Четвърто (научно-техническо) управление на ДС е поискал да бъдат събрани оригинални ръкописни текстове на „обекта” на български и чужди езици, които да бъдат използувани за изготвяне от експертите на отдела на „документация”, чрез която „обектът” да бъде подложен на шантажен контрол;

            ***че за документирането на престъпната дейност на „обекта” само през 1974-1975-1976 г. вече са били ангажирани повече от 50 (петдесет) души доносители, агенти, офицери и други служебни лица;

            ***че апартамента, в който живеехме аз, съпругата ми и 4-годишният ни син е подложен на специален режим на интензивно подслушване в продължение на 180 дни (т. нар. операция „М-Родопи/ЖС”); 

            Впрочем, за да не обременявам изложението ще посоча, че от вече предоставената ми ОСКЪДНА разсекретена документация е видно, че строго секретните оперативни мероприятия на които съм бил подложен носят кодовите наименования „Смешник”, „Скитник”, „Гадния”, „Дивия”, „Злобара”, „Твърдоглавия”, „Терорист”, „Непокорник” и „Дракон”. Нека не посочвам точният брой на лицата, които от 1974 г. до 1990 г. са били „ангажирани” по тези строго секретни дела, но все пак ще посоча, че са НЯКОЛКО СТОТИЦИ.

 

            Все пак редно е да посоча, че официалните обвинения по което съм интерниран и осъден са за:

            *неупражняване на обществено-полезен труд (паразитиращ лентяй!);

            *създаване и ръководене на противодържавна организация;

            *извършване на пропаганда против България, Съветския съюз и социалистическите страни-членки на военния блок „Варшавски договор”;

            *подстрекаване на чужди държави (24 посолства и 2 информационни агенции) към враждебни действия против България.

 

            Ще посоча и че заради визираната моя престъпна дейност съм бил: *заточен (интерниран) в родното ми село и в химическите заводи в град Девня край Варна общо 3 (три) години; *и 6 (шест) години политически затворник при неимоверно строг затворнически режим.

 

         Ще посоча и че съгласно Решение от 30 Март 1990 г. на Общото събрание на Наказателните колегии на Върховния съд е прието за установено, че съм бил признат за абсолютно невинно репресиран при ПЪЛНА ЛИПСА НА ИЗИСКУЕМИНЕ ОТ ЗАКОНА ДОКАЗАТЕЛСТВА.

 

  Ще посоча че за пречупване на волята й и за поставянето й в пълна зависимост и директно участие в СЪДБОНОСНИТЕ оперативни мероприятия срещу мен първата ми съпруга, която безумно обичах, е била подложена на неимоверно перверзни посегателства, а синът ми, когато боготворях, не бях виждал цели 15 (петнадесет) години.

 

            Ще посоча че в резултат на директно и косвено насочените срещу тех оперативни мероприятия фактически беха убити баба ми Петкана, дядо ми Янко, брат ми Камен, баща ми Никола и майка ми Евтима.

 

            Ще посоча, че годеницата на брат ми, учителка по професия, бе уволнена с категоричното „уведомление”, че ако не „скъса” отношенията си с него тя никога повече няма да може да работи по професията си, а родителите й беха „предупредени”, че ако тя се омъжи за брат ми, тя и родителите й ще бъдат интернирани и изселени в друг район на България.

 

            Ще посоча, че за шестте години, докато съм бил в затвора, с цел за пречупване на човешкото им достойнство и на волята им баща ми е бил „временно задържан” в ареста за по три, пет или седем денонощия точо 14 (четиринадесет пъти), а брат ми – „само” 10 (десет) пъти. Като от тех е било искано само едно-единствено нещо, а именно - писмено да декларират че официално и публично пред българските и пред чуждестранните медии и институции порицават моята антидържавна и антикомунистическа дейност, че са възмутени и се отказват от мен, и че изцяло ме предоставят за превъзпитание от органите на държавната власт.

  Тъй като, естествено, и двамата винаги категорично са отказвали да направят това, те заплатиха със живота си, тъй като по време на арестуването им те са били подлагани на специални химико-фармацевтични третирания са сломяване на волята им и за смъртоносно увреждане на здравето им.

 

Трето

            И все пак, ВЕЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ официално съм заявявал и заявявам, че класическите РЕГИОНАЛНИ КОМУНИСТИЧЕСКИ престъпници от българския клан на КГБ (ДС) са били и бяха „пионерска организация” в сравнение с престъпниците от сегашните НЕОКОМУНИСТИЧЕСКИ ГЛОБАЛНИ КОМПРАДОРСКИ специални служби на Съветско-Руско-Американско-Европейския концлагер „България”;

и че, всъщност, както първите, така и вторите престъпници са персонално абсолютно същите, абсолютно едни и същи или от едни и същи семейно-фамилни кланове – тези на ДС!!!

 

            Ще посоча, че ДОКАТО ПО-РАНО ДИРЕКТНИЯТ ГЕНОЦИД БЕ СЕЛЕКТИВЕН – само върху няколко стотици хиляди души, ТО ДНЕС ДИРЕКТНИЯТ ГЕНОЦИД Е ТОТАЛЕН - върху почти цялото население, върху минимум 70-80% от населението.

 

Четвърто

            Ще посоча, че ДОКАТО ПО-РАНО поради моята „престъпна вина”, изразяваща се в ПОДСТРЕКАВАНЕТО НА 24 ПОСОЛСТВА българският клан на съветските специални служби подложи мен и най-близките ми хора на неимоверно жестоки посегателства,

            ТО СЕГА, поради ПОДСТРЕКАВАНЕТО НА 51 ПОСОЛСТВА (Виж: Библиография – 2019г.:http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html) българският клан на Съветско-Руско-Американско-Европейските специални служби ДЕЙСТВУВА НЕ ПО-МАЛКО ЖЕСТОКО, НО МНОГО ПО-ПЕРВЕРЗНО.

 

Пето

            Както несъмнено ПРЕВЪЗХОДНО ЗНАЕТЕ по повод и във връзка с акуратно, прецизно, фактосъобразно и правосъобразно предявените от мен пред надлежните институции НЯКОЛКО ХИЛЯДИ казуси относно брутална и первезно жестока СЕЛЕКТИВНА И ТОТАЛНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, извършвана от ВИСОКОПОСТАВЕНИ ФУНКЦИОНЕРИ НА ПРЕСТЪПНАТА КОМПРАДОРСКА ДЪРЖАВНА ВЛАСТ,

            ДО СЕГА НЕ САМО НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИТО ЕДИН ОФИЦИАЛЕН ЛЕГИТИМЕН ОТГОВОР,

            НО И СИСТЕМАТИЧНО СЪМ ПОЛУЧИЛ И ПОЛУЧАВАМ КОНКЛУДЕНТНИ ФАКТИЧЕСКИ „ОТГОВОРИ”, ИЗРАЗЯВАЩИ СЕ В ПЕРВЕРЗНО ЖЕСТОКИ СМЪРТОНОСНИ И ОСАКАТЯВАЩИ ПОКУШЕНИЯ ВЪРХУ МОИТЕ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО НАЙ-БЛИЗКИ ХОРА И ВЪРХУ САМИЯТ МЕН.

 

            Както несъмнено ПРЕВЪЗХОДНО ЗНАЕТЕ НАСТОЯВАМ ЗА прецизно разследване на абсолютно всички факти и обстоятелства свързани с и отнасящи се за (към) изрично и пределно ясно формулираните и надлежно предявените от мен абсолютно легитимни искания, съдържащи се в надлежно регистрираните и многократно посочваните НЯКОЛКО ХИЛЯДИ КАЗУСИ, които са надлежно и прецизно описани и посочени в исканията ми за разследване, предявени пред всичките вас и най-вече пред Главния прокурор.

 

ІІ.

            За пореден многократен път тук и сега изрично и ясно уточнявам, че

(виж: Библиография – 2019 г.: http://iankov.blogspot.com/2019/01/2019.html)

видно от текстовете на цялостната моя КАКТО специфично строго научна, ТАКА И специфично строго правозащитна дейност от 70-те години до днес

            аз не съм спирал интензивно да разкривам конкретните и общите характеристики на факта на неимоверно перверзно жестоката престъпна дейност на СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ на българският комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически политически режим, изразяваща се най-вече в

  селективни и тотални геноцидни мероприятия, поръчкови убийства, отвличания, компрометиране, био-химико-фармацевтични, медикаментозни и прочее престъпни посегателства

  върху всички български граждани, които са носители на Висшата Ценностна Система на членовете на семействата, на фамилиите и на етно-националните общности;

  които секретни оперативни мероприятия НА ПРАВИТЕЛСТВЕНО-МАФИОТСКИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ са имали и имат характера на

ГЕНОЦИДНО ГЕНЕТИЧНО-ПРОЧИСТВАЩО РЕПРЕСИРАНЕ

и на ПЕРМАНЕНТНА ГРАЖДАНСКА ВОЙНА

СРЕЩУ ВСИЧКИ ПРОЯВНИ ФОРМИ НА ИНДИВИДУАЛНОТО, СЕМЕЙНО-ФАМИЛНОТО И ЕТНО-НАЦИОНАЛНОТО ДОСТОЙНСТВО.

 

ІІІ.

            В частност, ТУК И СЕГА категорично ясно настоявам за ЕКСТРЕМНО СПЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ

            на Правителствено-мафиотската хунта Борисов-Цацаров-Пеевски

            и на подчинените на тази хунта специализирани специални служби за извършване на така наречените „мокри поръчки”, включително и камуфлажно прикрити убийства.

 

  В частност, ТУК И СЕГА СЕ ПОЗОВАВАМ на текста на моето адресирано и надлежно регистрирано на 13 Юни 2016 г. т. нар. „Четвърто официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим: *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *Президента на България; *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *Главния Прокурор; *Министъра на вътрешните работи”.

 

            Уточнявам, че В ЦЕНТРАЛНАТА (ОСНОВНАТА) ЧАСТ НА ВИЗИРАНИЯТ ТЕКСТ става въпрос за

           извършеното на 21 Юни 2010 г. ВЪРХУ МЕН ОСАКАТЯВАЩО (СЪС СРЕДНА ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА) ПОЛИТИЧЕСКО ПОКУШЕНИЕ,

           при това съвсем неслучайно ДЕМОНСТРАТИВНО извършено не само публично на официално обществено место в самият център на София,

           но и точно ПРЕД СЪДЕБНАТА ПАЛАТА,

           ПРИ ТОВА ТОЧНО ПРЕД ОХРАНИЧЕЛНИТЕ ВИДЕОКАМЕРИ;

                и за извършената от МВР, от Прокуратурата и фактически от цялостната държавна власт престъпна дейност, изразяваща се в престъпен отказ да бъде извършено легитимно разследване на визираните факти и обстоятелства и да ми бъде даден легитимен отговор.

 

            Уточнявам, че моята лична папка по така визирания казус се състои от 337 (с настоящето 350) страници, съдържащи голямо множество мои официални, надлежно и акуратно регистрирани искания за разследване на виризаното демонстративно публично извършеното върху мен на 21 Юни 2010 г. осакатяващо покушение.

 

От така посочената документация е видно:

  ***че на 20 Май 2010 г. надлежно съм регистрирал в офиса на Министерския съвет (№4379) текст,

              адресиран до Премиера Бойко Борисов,

в който пределно ясно и изрично съм посочил името и длъжността на лицето, което ми бе казало, че официално е упълномощено да ме предупреди, че ако не спра да пиша това, което пиша, ще пострадам;

 

  ***че тъй като отказах да се подчиня, на 10-11 Юни ми бе „изпратено” семантично послание чрез безпардонен взлом върху къщата на родителите ми, при който абсолютно нищо не бе откраднато, а просто бе отбелязано нагло демонстративно силово присъствие и послание за готовност и решимост за следващи нападения с по-друг, вече не само предметно-веществен, но и личностен телесен увреждащ характер;

 

  ***че на 21 Юни 2010 г., посред бял ден, около 15 часа, точно пред централната съдебна палата в София,

  в присъствието на десетки очевидци на събитието,

  при това точно пред мониторите на видеокамерите,

  бях нападнат и с един-единствен удар със железен предмет,

  очевидно целейки да ме ударят по главата

  ме удариха по рамото, което бе счупено на пет парчета;

 

  ***че оттогава до днес ченгеджийско-мафиотските престъпниците от Прокуратурата отказват да извършат легитимно разследване;

 

  ***както и че високопоставени магистрати (които познавам доста отдавна по силата на моя ВЕЧЕ ПОЧТИ ПОЛОВИНВЕКОВЕН професионален статус като учен-изследовател и като университетски преподавател)

  открито са ми доверявали, че по силата на техния професионален статус са получавали дискретна информация, съгласно която

     НЕ САМО българските мафиотски и правителствени специални служби, НО И дипломатическите и специалните служби на поне няколко държави

     изрично са определяли или характеризирвали

     КАТО АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМА И ОПАСНА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ В БЪЛГАРИЯ И ЗА НЕГОВИТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ И ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ (или по-точно – СУТЕНЬОРИ!)

     моята непримирима юридическа позиция, насочена към търсенето на наказателна и репараторна отговорност от всички престъпни и деликтни лица;

 

              И ЧЕ ИЗРИЧНО И КАТЕГОРИЧНО СА НАСТОЯВАЛИ И НАСТОЯВАТ ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ МАФИОТСКИ И ПРАВИТЕЛСТВЕНИ СЛУЖБИ

              ДА БЪДАТ НАМЕРЕНИ И ПРИЛОЖЕНИ СПРЯМО МЕН И СВЪРЗАНИТЕ С МЕН МОЙ СЕМЕЙНИ, ФАМИЛНИ, ПРИЯТЕЛСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННИ НАЙ-БЛИЗКИ ЛИЦА

    т. нар. максимално остри камуфлажно прикрити или дори въобще неприкрити елиминационни оперативни мероприятия”.

 

            От така посочената документация е видно, че по повод и във връзка

            КАКТО С предварителните заплахи или предупреждения,

            ТАКА И СЪС самото покушение,

            ТАКА И С неимоверно демонстартивно наглите откази за извършване на разследвания надлежно и акуратно съм регистрирал официални текстове със следните дати по години:  

            01. На 24 Януари 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, препоръчано писмо с обратна разписка;

            02. На 10 Февруари 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, препоръчано писмо с обратна разписка;

            03. На 16 Февруари 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите;

            04. На 27 Февруари 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, препоръчано писмо с обратна разписка;

            05. На 19 Май 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, регистрация в офиса – вх. рег.№4379/20.05.2010 г.;

            06. На 20 Май 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, вх. рег. №4379/20.05.2010 г.;

            07. На 18 Юни 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, вх. рег. №4379/21.06.2010 г., офис на Вицепремиера и Министър на вътрешните работи -  препоръчано писмо, пощенска разписка №613-RPS1202001:EF2, пощенски клон 1202, дата 20.06.2010 г.; офис на Главния прокурор (вх№9559); офис на Министъра на образованието, младежта и наукат (вх.№9499);

            08. На 19 Юни 2010 г. - описание на ситуацията и заплахите - офис на Премиера, вх. рег.№4379/21.06.2010 г.;

            09. На 07 Юли 2010 г. – искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби (ГДБОП, ДАНС и други) и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера, ВицеПремиера и Министър на вътрешните работи, офис на Председателя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание, препоръчани писма с пощенски разписки;

            10. На 08 Юли 2010 г. – искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби (ГДБОП, ДАНС и други) и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера и Главния Прокурор (и двама други адресати), препоръчани писма с копия от пощенските разписки - приложение на епикризата с диагноза – „фрактура коли хирургици хумери декстри“;   

            11. На 24 Юли 2010 г.  - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера и Главния Прокурор (и двама други адресати), препоръчани писма с копия от пощенските разписки;

            12. На 03 Август 2010 г.  - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера и Главния Прокурор (и двама други адресати), препоръчани писма с копия от пощенските разписки;

            13. На 15 Август 2010 г.  - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера, Вицепремиера и Министър на вътрешните работи, Главния Прокурор и Председателя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание,  препоръчани писма с копия от пощенските разписки;

            14. На 15 Октомври 2010 г. - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера, Вицепремиера и Министър на вътрешните работи, Главния Прокурор и Председателя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание, лична регистрация в офисите;

            15. На 18 Октомври 2010 г. - искане за разследване на вече извършеното покушение и на опитите на агентурата на специалните държавни служби и институции да подменят и скрият доказателствата - офис на Премиера, Вицепремиера и Министър на вътрешните работи, Главния Прокурор и Председателя на Комисията за контрол на ДАНС при Народното събрание, лична регистрация в офисите;

            16. На 09 Февруари 2011 г. – До Софийска градска прокуратура чрез Районна прокуратура; Жалба срещу Постановление за отказ от образуване на наказателно производство - регистрация в офиса на Софийската районна прокуратура;

            17. На 28 Март 2011 г. – До Апелативна прокуратура чрез Софийска градска прокуратура - Жалба с искане за отмяна на РЕЗОЛЮЦИЯТА за отказ от образуване на наказателно производство - регистрация в офиса на Софийската градска прокуратура;

            18. На 15 Юни 2011 г.  – До Върховна касационна прокуратура чрез Апелативна прокуратура - Жалба с искане за отмяна на РЕЗОЛЮЦИЯТА за отказ от образуване на наказателно производство; регистрация в офиса на Софийската апелативна прокуратура. ЛИПСВА КАКЪВТО И ДА Е ОТГОВОР ОТ ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА, КОЯТО Е ДЛЪЖНА ДА ДАДЕ  ОТГОВОР!!!

 

Серия:Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни  институции!

            19. До Главния прокурор Борис Велчев, „Всички карти на масата ... – 1“, датирано на 26 Април 2011 г., регистрирано на 26.04.2011 г., вх. рег. №4866/2011, VІ,   ---   26.04.2011 г.;

            20. До Главния прокурор Борис Велчев, „Всички карти на масата ... – 127“, датирано на 20 Януари 2012 г., регистрирано на 19.01.2012 г., вх. рег. №15132 / 06 VІ,   ---   19.01.1012 г.;

            21. До Главния прокурор Борис Велчев, „Всички карти на масата ... – 128“, датирано на 21 Януари 2012 г., регистрирано на 23.01.2012 г., вх. рег. №15132/2006, VІ,    ---   23.01.1012 г.;

            22. До Главния прокурор Сотир Цацаров, „Всички карти на масата ... – 569“, датирано на 04 Юни 2013 г., регистрирано на 05.06.2013 г., вх. рег. №4866/20111 VІ,   ---   05.06.1013 г.; ТЕКСТЪТ СЪДЪРЖА 37 (тридесет и седем) страници ОПИСАНИЕ НА АГЕНТУРНАТА ПРИНАДЛЕЖНОСТ на едно от главните действуващи лица;

            23. До Главния прокурор Сотир Цацаров, „Всички карти на масата ... – 599“, датирано на 16 Юли 2013 г., регистрирано на 17.07.2013 г.       , вх. рег.№3307/2013,   ---   17.07.1013 г.;

            24. До Главния прокурор Сотир Цацаров, „Всички карти на масата ... – 600“, датирано на 23 Юли 2013 г., регистрирано на 24.07.2013 г., вх. рег. №3307/2013,   ---   24.07.1013 г.;

            25. До Главния прокурор Сотир Цацаров, „Всички карти на масата ... – 692“, датирано на 26 Октомври 2013 г., регистрирано на 25.07.2013 г., вх. рег. №13033/2013, V   ---   25.10.1013 г.;

            26. До Главния прокурор Сотир Цацаров, „Цацаро-Мафия – 57/02.05.2014 г.“, датирано на 02 Май 2014 г., регистрирано на 07.05.2014 г., вх. рег. №13033/2013, V   ---   07.05.1014 г.. - - - стр.314-327;

            27. Адресирано и надлежно регистрирано на 13 Юни 2016 г. т. нар. „Четвърто официално отворено писмо До поредните престъпни еничарски изверги на престъпния български комунистически и НЕО(ПОСТ)комунистически ИНТЕРнационален и ТРАНСнационален НЕОКОЛОНИАЛЕН ПАРАВОЕНЕН политически режим: *Председателя на Народното събрание и т. нар. „народни представители”; *Президента на България; *Министър-Председателя (Премиера) и членовете на Правителството; *Главния Прокурор; *Министъра на вътрешните работи”; - - - стр.328-337;

            28. НАСТОЯЩЕТО: - - - стр.338-350;

 

            В ЧАСТНОСТ, от посочените и приложените доказателства и аргументации е видно, че ОСВЕН ОСНОВНАТА МОЯ ФАКТОЛОГИЧНА АРГУМЕНТАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕСТЪП НАТА ФУНКЦИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ изрично и пределно ясно съм посочвал и съм призовавал като свидетели:

            ***бившия министър на вътрешните работи Румен Петков, който изрично и ясно е заявил в медиите, че МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж“. Виж:


Румен Петков: МВР и ДАНС се използват за рекет и политически шантаж, Последна редакция на 17/04/14 18:27


МВР и ДАНС се използват за политически шантаж и рекет, 18 април 2014, 18:27 | Мира БоеваРУМЕН ПЕТКОВ: РЕСУРСЪТ НА СЛУЖБИТЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ЦЕЛИ!Публикувано на от afera


 

            *** бившия директор на ОДМВР-Стара Загора генерал Тончо Михайлов, който изрично и пределно ясно е заявил в публичното информационно пространство, че така наречената „продукция“ от подслушванията на телефони, помещения и прочее обекти, не е обслужвала съдебните дела срещу престъпността, а е имала престъпното предназначение да открива, да шантажира и да набира хора, които да бъдат използувани като оръжие срещу някого, когото службите са набелязали за дискредитиране, елиминиране и унищожаване в общественото и политическото пространство - виж: http://news.bgnes.com/view/1077441.

 

            ***естествено, посочил съм както текстовете на разсекретение архиви на ДС, така и текстовете на неразсекретените архиви както на ДС,

            така и текстовете на архивите на сегашните специални служби,

            които прокуратурата е длъжна да разсекрети, тъй като в тех не се съдържа нищо същински секретно, а се съдържат единствено описания на жестока и перверзна престъпна дейност,

            извършвана от специалните служби и техната агентура (включително и от системата на Прокуратурата и Съда),

            която дейност е обслужвала и продължава да обслужва

            престъпните интереси на българския клан на Руската Червена мафия и

            на европейските и другите кланови разклонения на Мафията.

 

            ***посочил съм, че така визираната ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ, но че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор, че налице мълчалив конклудентен (т.е. иманентно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя, И ЧЕ несъмнено следва да бъде прието, че чрез този именно конклудентен поведенчески акт

на моята коректност Прокуратурата е отвърнала и отвръща с

перверзна мафиотска курвектност.

 

            ***посочил съм, че съгласно европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и   т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,

       без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,  

       НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,

       ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И официалните български институции и институционални лица.

 

 

V.

            Обръщам специално внимание върху следните ОЧЕВАДНО ОЧЕВИДНИ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА:

            От обстойната документация относно покушението, извършено срещу мен на 29 Декември 1995 г. Е ВИДНО, ЧЕ

ДОКАТО по онова време лицето Бойко Методиев Борисов е участвувал в механизма на покушението във функционалният му статус на нископоставена мафиотска фигура сред заинтересованите високопоставени мафиотски и държавновластнически лица,

  ТО ПО ВРЕМЕ НА ПОКУШЕНИЕТО на 21 Юни 2010 г..

  той вече е УЧАСТВУВАЛ във функционалният му статус на високопоставен Министър-Председател (Премиер) на правитествено-мафиотската хунта

  и фактически е функционирал

  ИЛИ като възложител и обезпечител,

  ИЛИ като изпълнител на ПО-високопоставено му възложение.

 

            Обръщам внимание и върху факта, че „събитието” бе надлежно отразено и в медиите.

 

 

            Нещо повече: след като попаднах в болницата „Пирогов” СЪВСЕМ НЕСЛУЧАЙНО ЛЕКАРИТЕ ОТКАЗАХА ДА МЕ ОПЕРИРАТ И ЕДВА НА ДРУГИЯТ ДЕН СЕ СЪГЛАСИХА ДА МЕ ОПЕРИРАТ, И ТО ЕДВА СЛЕД КАТО:

            *екип на ТВ СКАТ ме посети в болницата и излъчи специален репортаж:

Нападение и побой над проф.янко Янков 

            *журналистически екип на една германска тевелизия ми се обади по телефона и заяви желавието си да ме посети в болницата и да отрази събитието;

 

            *двама заместник-председатели на Парламента (единият юрист, мой бивш студент, а другият негов политически колега-лекар, Председател на Комисията по здравеопазването) лично са се обадили по телефона на Директора на болницата Димитър Радовенски, за да” ходатайстват” да бъда опериран.

 

            Нещо повече – за бъде придаден „незначителен характер” на самата операция и така за да бъде обезсмислено идването на германския телевизионен екит аз бех изписан от болницата ВЕДНАГА, още на другият ден след оперирането.

 

Всичкото това, поне според мен, е могло да бъде реализирано като т. нар. оперативно мероприятие НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ

САМО ПРИ НЕСЪМНЕНОТО ВИСОКОПОСТАВЕНО АНГАЖИРАНЕ ЛИЧНО НА

ПРЕМИЕРА БОЙКО БОРИСОВ.

 

 

VІ.

            Така, тъй като ДО ДНЕС НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОФИЦИАЛЕН ОТГОВОР

  И ТЪЙ КАТО ЗА МЕН Е ПОВЕЧЕ ОТ ОЧЕВИДНО, ЧЕ В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ВЕЧЕ ТРИ ДЕСЕТИЛЕТИЯ СЛЕД БУТАФОРНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ

  КАКТО АЗ, ТАКА И ВСИЧКИТЕ МОИ СЕМЕЙНО И ФАМИЛНО БЛИЗКИ ХОРА СМЕ ПОСТОЯННИ ОБЕКТИ НА ЗЛОВЕЩИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ;

            Тук и сега изрично и пределно ясно обвинявам

            КАКТО специалните служби,

            ТАКА И визираните официални държавно-властнически адресати на моите официални искания, които, всъщност, са встъпили като обезпечителни съучастници в престъпната дейност.

            В частност, ТУК И СЕГА категорично ясно настоявам за ЕКСТРЕМНО СПЕШНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ

            на Правителствено-мафиотската хунта Борисов-Цацаров-Пеевски

            и на подчинените на тази хунта специализирани специални служби за извършване на така наречените „мокри поръчки”, включително и камуфлажно прикрити убийства.

06 Февруари 2019 г.                                                                      Янко Н. Янков

& Край на документа

 

Няма коментари:

Публикуване на коментар