2017-04-03

(03 Април 2017 г.) До Негово Превъзходителство г-н маг. Роланд Хаузер Посланик на Република Австрия в България


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info








Skype: Veliovski3

=========================================================

03 Април 2017 г.

 

До Негово Превъзходителство г-н маг. Роланд Хаузер

Посланик на Република Австрия в България

 

            Ваше Превъзходителство,

            Тук приложено Ви предоставям копие от 16 (шестнадесет) страници от моята официална кореспонденция с Главния Изпълнителен Директор на Мобилтел ЕАД, част от австрийската транснационална компания Telekom Austria Group.

            Моля за Вашата ангажираност относно казусите, посочени и описани във визирания текст. Приложение – съгласно текста.

03 Април 2017 г.                                                      Янко Н. Янков: . . . . . . . . . . . . .

& Край на документа

***

Няма коментари:

Публикуване на коментар