2016-11-07

07 Ноември 2016 г., До престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

07 Ноември 2016 г. (Понеделник)

 

Казус „Спомен за снимка на магаре

или чии професионален инструментариум

е по-размартикосан –

на Мадам Бъчварова или на Мадам Цацаров”

 

            До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС и в частност – върховна хетера и наложница,

            организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия, НО И характера на специализирани „полицейски услуги” (т.е. полицейска проституция),

            обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския ПАРАВОЕНЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния корпоративен глобален банков и мафиотски НЕОКОЛОНИАЛИЗЪМ

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            както превъзходно знаеш лично пред теб съм предявил голямо множество искания за разкриване на документалните масиви за извършените и извършваните

            НЕ САМО срещу мен и членовете на семейството ми,

            НО И СРЕЩУ РЕДИЦА ДРУГИ ХОРА,

 голямо множество престъпни тероризиращи и елиминационни оперативни мероприятия на специалните държавни и мафиотски служби.

 

            Припомням ти, престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова, че макар и предварително превъзходно да знаех коя си и каква си,

            първоначално сравнително доста дълго време аз те титулувах „госпожо”,

            съвсем не поради куртоазия,

            а за да се опитам да ти „дам шанс” поне да се опиташ да докажеш че наистина си „госпожа”,

            но тъй като си родена и израсла в престъпна класическа комунистическа семейна среда,

         ти, всъщност, ЧРЕЗ ОФИЦИАЛНОТО СИ ПОВЕДЕНИЕ НА БРУТАЛНО ПЪЛНО НЕЗАЧИТАНЕ

         НА ЦИВИЛИЗАЦИОННИТЕ ХРИСТИЯНСКИ ПРИНЦИПИ НА СПРАВЕДЛИВОСТТА

         И НА ТРАДИЦИОННИТЕ КЛАСИЧЕСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ПРИНЦИПИ НА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТТА,

         доказа, че си именно такава,

         каквато започнах официално да те титулувам.

 

            Припомням ти, че от 70-те години до днес, ВЕЧЕ ПОЛОВИН ВЕК,

            само срещу (против) мен и свързаните с мен мой близки хора са извършени ПОВЕЧЕ ОТ 600 (шестстотин) сложно-съставни (комплексни, многоактни, продължавани, системно извършвани) престъпления и деликти;

            и че тъй като като във всяко едно от тех като непосредствени преки извършители на отделните съставни деяния са участвували минимум по 10-15 души служители на МВР, на комунистическата ДС и на НЕО(пост)комунистическите специални служби, прокурори, съдии, административни функционери на различните държавни институции и служби, и прочее, и прочее,

            като така, по този начин, в крайна сметка са извършени НЯКОЛКО ХИЛЯДИ отделни конкретни АКТИВНИ престъпни актове (престъпления).

 

            Припомням ти, че по повод и във връзка с депозираните СПЕЦИАЛНО ПРЕД ТЕБ мои, вече повече от сто (100), надлежно и прецизно обосновани казуси,

            ти, престъпна мафиотска пачавро, фактически си вспъпила

            като високопоставен обезпечителен съучастник

            на директните неимоверно голямо множество отделни престъпни дейци,

            като си обезпечавала и обезпечаваш безотговорност за техните престъпни деяния;

         които престъпни дейци от 70-те години до днес, именно по повод и във връзка специално лично с (заради) мен, са подложили и продължават да подлагат на неимоверно жестоки, включително и смъртоносни, репресивни третирания на

         точно пет поколения от моята фамилия.

 

            Така, в контекста на това, престъпна Мадам Бъчварова, в името на Истината, Справедливостта и Правосъдието,

            аз призовавам Висшето Правосъдие

            да прати и на теб и на твоите близки хора от същия пет-поколенчески ред същите болки, мъки и страдания, които моите най-близки, вече отдавна мъртви и все още живи хора, са изпитали и изпитват както по вина на непосредствените (преките) дейци, така и по твоя лична вина като съучастник-обезпечител на безотговорността за тази престъпна дейност.

 

            Така, тук и сега, престъпна Мадам Бъчварова, в името на Истината, Справедливостта и Правосъдието,

            ши предоставям текст, имащ вече четвървековна публичност,  

Относно:

            Първо - престъпна дейност, насочена лично срещу мен, срещу членовете на семейството и фамилията ми и ръководените от мен обществени и политически организации, извършена от лица, които са очевидно покровителствувани от държавната власт (специалните служби;

 

            Второ - престъпна дейност, извършвана от прокурорски, полицейски, административни и други институционално-служебни лица, изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено облекчаване на провеждането и прикриването на мероприятията на спецслужбите, както и на процедурно замотаване и прекратяване на всички мои искания за провеждане на легитимно разследване

 

            Уточнявам, че така или иначе, от 1990 г. до днес, тук визираният казус вече неколкократно е бил поставян на вниманието на Прокуратурата, но досега никога не съм получавал абсолютно никакъв отговор, не само от престъпната Мадам Цацаров, но и от нейните (подчинени на същите сутеньори) предшественички.

    Текстът е написан през Септември, 1990 г. и е публикуван:

            ***във в-к „Пряпорец“, бр. 5 от 9 ноември 1990 г., бр. 6 от 15 ноември 1990 г.;

            ***във в-к „Либерален конгрес“, бр. 10 от 30.09–07.10.1991 г., бр. 11 от 7–14.10.1991 г., бр. 12 от 14–21.10.1991 г.;

            ***на с.193-205 в книгата: Янко Янков, Документ за самоличност. Политическа документалистика. Том 1, С., 1994;

            *** http://www.eurochicago.com/2013/11/spomen-za-snimka-na-magare/, 2013.11.05;


            ***http://iankov.blogspot.com/2013/11/blog-post_5765.html , 2013-11-05;

 

            В частност, преди няколко години този текст е бил надлежно адресиран до така наречения Главен Прокурор на България (встъпил в официална ФАКТИЧЕСКА, но НЕЛЕГИТИМНА длъжност на 21 Декември 2012, към: ВКП №13033 / 2013, V, 19 Ноември 2013 г. и е азаглавенВсички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции! – 716,

            ***http://iankov.blogspot.bg/2013/11/716.html

 

            Автор на текста е Цветанка Гълъбова от град Михайловград, днес Монтана,

            КОЯТО ВЕЧЕ ОТДАВНА НЕ Е СРЕД ЖИВИТЕ

 

            ИМЕННО ПО ВИНА НА ПРЕСТЪПНИТЕ СПЕЦИАЛНИ СЛУЖБИ,

 

            които именно, чрез своите многобройни секретни оперативни мероприятия

            срещу нея

            ФАКТИЧЕСКИ Я УБИХА

            И СА ДИРЕКТНО ВИНОВНИ ЗА НЕЙНАТА СМЪРТ В ДОСТА РАННА ВЪЗРАСТ.

 

            Впрочем, от приложения текст е видно, че

            един от нейните екзекуторски следователи е Петър Бъчваров,

            а моите неофициални проучвания сочат, че той е твой близък роднина, престъпна Мадам Бъчварова.

 

 

            В този текст става дума за нейните преживявания по повод и във връзка с

            моето абсолютно противозаконно и по същество престъпно преследване от комунистическата Държавна сигурност,

 

            и най-вече по повод и връзка на нейното абсолютно противозаконно и по същество престъпно преследване, арестуване и продължетилен престой в килиите на Държавна сигурност.

 

            Тук, впрочем, става дума и за едно магаре, снимано как чете вестник, водещият текст в който са програмните политически документи на престъпната комунистическа партия,

            по повод и във връзка с която снимка комунистическите специални служби са били провели специално строго секретно оперативно мероприяте,

            целта на което е била магарето да изчезне безследно.

 

            Като предварително заявявам, че настоявам официалната днешна българска прокуратура да образува наказателно преследване и обезпечаване на репараторна отговорност от виновниците за болките и страданията на визираните в спомена  лица,

            тук и сега предоставям текста.

 

*** *** ***

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            ***Настоявам да ми бъдат предоставени официално заверени копия от цялостните документални масиви относно лицата, които са участвували и участвуват във визираната престъпна дейност.

            ***Настоявам да извършите всичко, което е необходимо за документалното обезпечаване на Правосъдието относно така визираната престъпна дейност на специалните мафионски и държавни служби и свързаните с тех лица.

            Приложение – съгласно текста.

07 Ноември 2016 г.                                                                         Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар