2016-04-11

08.04.2016, До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова, ТРИНАДЕСЕТО официално писмо относно казус „Шестият етаж”


Address for letters:

Янко Николов Янков –

гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз

(имащ легитимният статус на самостоятелен индивидуален субект на Международното право

– тъй като съгласно Решение от 05 Февруари 1963 г. на Съда на Европейските общности по дело 26/62, Rec., 1963, p.3, concl. K. Roemer,

Общността представлява НОВ ПРАВЕН РЕД В МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО, в полза на който държавите са ограничили суверенните си права и като СУБЕКТИ НА ТОЗИ НОВ РЕД НА МЕЖДУНАРОДНОТО ПРАВО ВЕЧЕ СА ВСТЪПИЛИ НЕ САМО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ, НО И ТЕХНИТЕ ГРАЖДАНИ);

Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;

Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),

Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;

-------

Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,

Председател на Съюза на юристите-демократи

-------------

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172

Web site: http://iankov.info
Skype: Veliovski3

=========================================================

08 Април 2016 г. (Петък)

 

            До Престъпната Мадам Румяна Бъчварова – официален ВицеПремиер и Министър на вътрешните работи на Република България, ул. „6-ти Септември” №29, София 1000,

            пореден високопоставен, но ДОЛНОПРОБЕН ПЕРВЕРЗНО ПРЕСТЪПЕН ИЗВЕРГ, ГЛАВНОКОМАНДВАЩ БЪЛГАРСКИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН ЕНИЧАРСКИ КОРПУС и в частност – върховна хетера и наложница,

            организираща и обезпечаваща извършването на специализирани ПОЛИЦЕЙСКИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЖБА, имащи НЕ САМО характера на специализирани НАСИЛНИЧЕСКИ (силови) ГЕНОЦИДНИ оперативни мероприятия,

            НО И характера на специализирани „полицейски услуги”

            (т.е. полицейска проституция),

            обслужващи престъпните ТОТАЛНО АНТИЧОВЕШКИ интереси на българския

            ПАРАВОЕНЕН НЕОКОЛОНИАЛЕН БАНКСТЕРСКО-МАФИОТСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ,

            установен и наложен от ИнтерНационалния и ТрансНационалния глобален банков и мафиотски КОРПОРАТИВИЗЪМ.

 

ТРИНАДЕСЕТО официално писмо относно казус „Шестият етаж”

(01) вх. рег. № 489702-2337///24.08.2015 г.;  &  (02) вх. рег. № 489702-2413///31.08.2015 г.;

(03) вх. рег. № 489702-41///07.01.2016 г.;  &  (04) вх. рег. № 489702-81///12.01.2016 г.;

(05) вх. рег. № 489702-249///02.02.2016 г.;  &  (06) вх. рег. № 489702-325///11.02.2016 г.;

(07) вх. рег. № 489702-429///24.02.2016 г.;  &  (08) вх. рег. № 489702-480///01.03.2016 г.;

(09) вх. рег. № 489702-507///07.03.2016 г.;  &  (10) вх. рег. № 489702-678///23.03.2016 г.;

(11) вх. рег. № 489702-755///31.03.2016 г.;  & (12) вх. рег. № 489702-ххх///05.04.2016 г.;  

НАСТОЯЩЕТО – (13) вх. рег. № 489702-ххх///08.04.2016 г.;

 

******* ******** ********

Виж също относно казус

„05 ПУ (ПРОСТИТУСКО управление) на МВР София”

(01) вх. рег № 489702-3494///30.12..2015 г.;   &   (01) вх. рег № 489702-10///04.01..2016 г.;

(03) вх. рег № 489702-199///27.01..2016 г.;    &  (04) вх. рег № 489702-259///01.02..2016 г.;

(05) вх. рег № 489702-287///05.02..2016 г.; &  (06) вх. рег № 489702-459///26.02..2016 г.;

(07) вх. рег № 489702-530///09.03..2016 г.; &  (08) вх. рег № 489702-584///14.03..2016 г.;

 

Виж също относно казус

„Отговорност за престъпленията на Държавна сигурност (ДС)”

(01) Вх. рег № 489702-625///17.03.2016 г.; &   (02) Вх. рег № 489702-695///24.03.2016 г.;

(03) Вх. рег № 489702-709///25.03.2016 г.; & 

 

Виж също:

(01) Вх. рег № 489702-1264///12.05.2015 г.; & (02) Вх. рег № 489702-1511///05.06.2015 г.;

(03) Вх. рег № 489702-2487///07.09.2015 г.; & (04) Вх. рег № 489702-2764///05.10.2015 г.;

(05) Вх. рег № 489702-2781///06.10.2015 г.; & (6) Вх. рег. № 489702-2894 /// 16.10.2015 г.;

(07) Вх. рег № 489702-2964///26.10.2015 г.; & (08) Вх. рег № 489702-2996///28.10.2015 г.;

(09) Вх. рег № 489702-3030///02.11.2015 г.; & (10) Вх. рег № 489702-3028///03.11.2015 г.;  

(11) Вх. рег № 489702-3052///04.11.2015 г.; & (12) Вх. рег № 489702-3076///06.11.2015 г.;

(13) Вх. рег № 489702-3257///26.11.2015 г.; & (14) Вх. рег № 489702-3368///10.12.2015 г.;

(15) Вх. рег № 489702-хххх///18.12.2015 г.; & 

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            Тук приложено предоставям копия от 14 (четиринадесет) страници документация по тук визирания казус „Шестият етаж”. Изрично и пределно ясно уточнявам, че това са текстове, взети от официалното публично информационно пространство, отнасящи се за и изходящи от

            Йордан Соколов,

            ЕксМинистър на Вътрешните работи и ЕксПредседател на българския Парламент,

         по повод и във връзка с многократно публично оповестяваната от него информация за

         наличието в системата на МВР на

         СПЕЦИАЛЕН СЕКРЕТЕН ЕКИП ОТ МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ,

         извършващи СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗЛОВЕЩИ ПРЕСТЪПНИ ДЕЙНОСТИ,

         ДИРЕКТНО ОБСЛУЖВАЩИ ПРЕСТЪПНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА МАФИЯТА

         и насочени към обезпечаване на

         престъпно елиминиране от политическото, икономическото, социалното и битовото пространство,

         а също така и от биологичното пространство на живота

 

         на лица, позицията и дейността на които по някакъв начин, степен и форма на проявление е неудобна, несъвместима и  застрашителна за интересите на българския клан на ИнтерНационалните и ТрансНационалните структури на Мафията.

 

            Престъпна Мафиотско-Полицейска проституска Мадам Бъчварова,

            ***Настоявам да ми бъдат предоставени официално заверени копия от цялостните документални масиви относно така визираните лица, които са участвували и участвуват в тук визираната престъпна дейност.

            ***Настоявам да извършите всичко, което е необходимо за документалното обезпечаване на Правосъдието относно така визираната престъпна дейност на специалните мафионски и държавни служби и свързаните с тех лица.

            Приложение: съгласно текста.

08 Април 2016 г.                                                                 Янко Н. Янков

& Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар