2015-04-05

Лична протестна нота № 8 --- 05.04.2015 г. (към: Лична протестна нота № 7 --- 02.04.2015 г.) До Сотир С. Цацаров – ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН Главен Прокурор на БългарияAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия
на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център за правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
05 Април 2015 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим,
вербуван от специалните държавни и мафиотски служби
на компрометационна
травеститно-хомосексуална (педерунгелска) основа
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06

Лична протестна нота № 8 --- 05.04.2015 г.
(към: Лична протестна нота № 7 --- 02.04.2015 г.)

Проклет да си, престъпнико Цацаров,
проклет да си до ПЕТО (5-о, V) поколение!
            Заедно с теб проклети да са до ПЕТО ПОКОЛЕНИЕ и всички прокурори и съдии, които вече в продължение на няколко десетилетия абсолютно неаргументирано, неоснователно и противоправно са отказали и отказват да предприемат и да завършат легитимни процедури за Правосъдие по моите изключително многобройни официални искания за налагане на наказателна и репараторна отговорност върху престъпните дейци на комунистическия и на посткомунистическия ченгеджийско-мафиотски политически режим
            и така, чрез отказа си да осъществят Легитимно Правосъдие, са участвували и участвуват в осъществяването на тоталния и селективния геноцид над българското население.

І.
            Престъпнико Цацаров, вече съм ти писал, че изрично и пределно ясно НАСТОЯВАМ за твоето разпореждане:
            ***да ми бъде предоставено официално електронно копие на оригиналния запис на видеокамерата, разположена вътре, непосредствено след вратата на официалния вход на Съдебната палата, който запис е направен сутринта на визираната дата и отразява СЪБИТИЯТА, свързани с моето влизане в Палатата и възникналите по този повод взаимоотношения между мен и „охранителните“ „полицейски“ служители;  
            ***при това изрично и ясно съм те уведомил, че искам точна техническа експертиза на записа относно неговата пълна автентичност и обезпеченост от манипулации, като изрично и ясно съм настоял записът да бъде придружен от официална писмена декларация, удостоверяваща неговата автентичност и техническа коректност;  
            ***също така изрично и ясно съм настоял да бъде извършено прецизно разследване КАКТО НА ВСИЧКИ ТОЧНО ФИКСИРАНИ ЕЛЕМЕНТИ ОТ ВИЗИРАНИЯ ВИДЕОЗАПИС, така и на тяхната оперативна взаимовръзка с:
                        регулярно извършваните от българските мафиотско-държавни специални служби секретни оперативни широкоспектърни мероприятия, насочени лично срещу мен; 
                        в частност съм настоял визираното „събитие“ в Съдебната палата да бъде разгледано през призмата на моята теза, че то има характера на провокационно оперативно мероприятие на мафиотско-държавните специални служби, и по-точно има характера на ПРОВОКАТИВЕН „ОТГОВОР“ на съдържанието на моето участие вечерта на предишния ден в телевизионното предаване „Диагноза“ на Георги Ифандиев по телевизия „Евроком“. (Виж: 01.04.2015., „Диагноза“, TVЕвроком“, Водещ Георги Ифандиев, Събеседник академик Янко Янков - http://eurocom.bg/shows/video/diagnoza/859);
                        както и че има непосредствена взаимовръзка с изрично посочените мои 14 (четиринадесет) публични изяви, които са надлежно отразени в моя Интернет-сайт.

ІІ.
            Престъпнико Цацаров,
            ТЪЙ КАТО от съдържанието на видеозаписа недвусмислено ясно личи, че в изходната основа на визираното събитие е залегнал или предпоставен
            както СПЕЦИАЛНИЯТ ПРЕСТЪПНЕН ИНТЕРЕС НА СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ КЪМ МОЯ ТЕЛЕФОНЕН GSM-АПАРАТ,
            така и специалното намерение или цел на същите престъпни служби да извършат драстично нарушение
                        НЕ САМО НА моите гарантирани от Правото права относно собствеността, неприкосновеността и гарантираността на функционирането на моя телефонен апарат,
                        НО И ДА извършат публична гавра и унижения на моето лично човешко и професионално достойнство,
            КОИТО НАМЕРЕНИЯ И ЦЕЛИ БЕХА НЕДВУСМИСЛЕНО ЯСНО РЕАЛИЗИРАНИ;

            И НАЙ-ВЕЧЕ ТЪЙ КАТО от съдържанието на видеозаписа недвусмислено ясно личи:
            ***ЧЕ В КРАЙНА СМЕТКА МОЯТ ТЕЛЕФОНЕН GSM-АПАРАТ БЕ ПРЕДНАМЕРЕНО СЧУПЕН;
            ***И ВЕДНАГА, НЕПОСРЕДСТВЕНО СЛЕД ТОВА, ОЩЕ ДОКАТО ПРИБИРАХ ОСТАНКИТЕ ОТ ТЕЛЕФОННИЯ АПАРАТ, УЧАСТВУВАЩИТЕ В ОТВЛИЧАЩОТО ВНИМАНИЕТО МИ ШОУ ПОНЕ ДЕСЕТИНА ДУШИ УНИФОРМЕНИ ПОЛИЦАИ ПОБЪРЗАХА „ВЕЛИКОДУШНО“ ДА МЕ ОСВОБОДЯТ,
            за да бъде обезпечено това, че извън обсега на видеозаписната камера да бъде направена моята констатация,
            ЧЕ МОЯТ ТЕЛЕФОНЕН GSM-АПАРАТ НЕ ПРОСТО Е СЧУПЕН,
            А ЧЕ ОТ НЕГО ЛИПСВАТ И ДВЕТЕ SIM-КАРТИ
            ЕДНАТА ОТ КОИТО Е ИЗДАДЕНА В ЕДНА ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА, ПОДДЪРЖАЩОТО ПЛАЩАНЕ НА СМЕТКИТЕ ПО КОЯТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ИМЕННО ВЪРХУ ТЕРИТОРИЯТА НА ТАЗИ ДЪРЖАВА,
            И НАЙ-ВАЖНОТО – АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ АБОНАТИ, С КОИТО ПОДДЪРЖАМ ВРЪЗКА С ТАЗИ КАРТА СА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ И ИМАТ ВИСОКОПОСТАВЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН СТАТУС И АВТОРИТЕТ КАКТО В СВОИТЕ ДЪРЖАВИ, ТАКА И В ДРУГИ ДЪРЖАВИ.

ІІІ.
            Престъпнико Цацаров, допълнително настоявам:
            КАКТО спешно да ми бъдат върнати двете абонатни СИМ-карти,
            ТАКА И спешно да ми бъде възстановена паричната равностойност на телефонния ми апарат,
            ТАКА И виновните институции и лица да понесат наказателна и репараторна отговорност за извършените деяния.

ІV.
            Както ти, престъпнико Цацаров, така и твоите господари от мафиотско-ченгеджийските специални служби несъмнено превъзходно знаете, че аз съм автор на официално публикувани и депозирани в Народната и Университетската библиотека 64 (шестдесет и четири) научни и документални книги,
            като в поне две от чисто научните книги съм анализирал проблемите на науката „Психология на Правото“ и в частност проблемите на чисто военно-ченгеджийската наука, наречена „Оперативна Психология“ или „Психология на секретните оперативни мероприятия“.  
         Така че, от позицията не само на лице, което вече в продължение на половин век е обект на неимоверно голям брой оперативни мероприятия, но и от позицията на човек, който е висококвалифициран научен изследовател на методите и триковете на специалните служби,
         превъзходно зная и разбирам, че една от имплицитно заложените цели, която често пъти е и именно най-важната или главната цел на съответното оперативно мероприятие
         е не толкова по време на „събитието“ (т.е. „първичното събитие“!!!), КОЛКОТО ИМЕННО СЛЕД „ПЪРВИЧНОТО СЪБИТИЕ“
         на „обекта“ да му бъде „спретнато“ (впрочем, това е чисто професионален ченгеджийско-военно-оперативен термин) „второ събитие“, т.е. ново оперативно мероприятие,
         в хода на което той, „обектът“, да бъде поставен с неизбежна отклоняваща прецизното му внимание „отбранителна“ ситуация на обяснения (т. нар. „ситуация на обяснителен режим“),
         в хода на която ситуация съответните полицейски, следствени и прокурорски лица
         да извършат върху него нов или друг тип оперативно мероприятие,
         което тук и сега не намирам за нужно да визирам или описвам, тъй като е акуратно посочено както в документалните ми книги, така и в чисто научните ми книги.

            Така, в контекста на това, Престъпнико Цацаров, тук и сега изрично и пределно ясно декларирам и заявявам, че:

            ***за пореден път няма да се подчиня на престъпната ченгеджийско-мафиотска оперативна практика, при която полицаите или прокурорите ми се обаждат по телефона или идват у дома ми, за да ме канят на „обяснителен разговор“ за изясняване на „неясните текстове“ на моите писмени изявления;

            ***за пореден път категорично и ясно заявявам, че съгласно българската правна регламентация полицията и прокуратурата имат правото да ми пращат само и единствено така наречените „призовка за разпит като свидетел“ или „призовка за разпит като обвиняем“;

            *** за пореден път категорично и ясно заявявам, че всички написани и подписани от мен текстове са написани в професионално квалификационното ми качестгво на лице, което преди да се дипломира като юрист, официално е следвало в Софийския университет специалността „Българска филология“ и на това основание има правото на официално признаване на претенцията да познава на високо професионално научно ниво целия семантичен регистър на българските думи (словоформи); 

            *** за пореден път категорично и ясно заявявам, че съгласно българската правна регламентация ВСИЧКИ ОФИЦИАЛНИ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ СА ДЛЪЖНИ ДА ЗНАЯТ И ДА РАЗБИРАТ БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, КОЙТО ИМЕННО Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ОФИЦИАЛЕН И ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЕЗИК ЗА ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИМ ДЕЙНОСТ И В ЧАСТНОСТ ЗА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА ИМ С БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ; 

            *** за пореден път категорично и ясно заявявам, че съгласно българската правна регламентация ако полицаите, следователите и прокурорите
            ПОРАДИ ЛИЧНОСТНО-МЕНТАЛНИ ДЕФЕКТИ или
            ПОРАДИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ или ПОРАДИ ДРУГИ ПРИЧИНИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА
            НЕ ЗНАЯТ И/ИЛИ НЕ РАЗБИРАТ
            НИТО БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, НИТО ПРАВОТО,
            ТО ТЕ НЯМАТ ПРАВОТО ДА ЗАЕМАТ ДЛЪЖНОСТИТЕ, КОИТО ЗАЕМАТ.
05 Април 2015 г.                                                      Янко Н. Янков
***
(Kрай на документа)

1 коментар:

  1. Бате Янко, дума и словоформа са различни неща, отнасят се като общо към частно. Т.е. може да има съвпадане между тях, но в повечето случаи - не. Словоформа е дадена дума в определена граматическа форма. Нарича се в лингвистиката и грамема. А дума е най-кратката езикова единица, изразяваща дадено понятие чрез фонетическата си форма и своята лексико-семантическа и морфологическа структура. Нали помниш, аз имам 20-ина години стаж като лингвист.

    ОтговорИзтриване