2011-04-18

ПРАВИТЕЛСТВОТО, ПРОКУРАТУРАТА И СПЕЦИАЛНИТЕ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ-ПРЕСТЪПНИ СЛУГИ НА ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ-1

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

18 Април 2011 г.

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

агент на комунистическата ДС (вербуван на хомосексуална основа),

ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен

МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга на българския

ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Информационно копие

До: Trojanov Ilija, Puchheim, Germany

До: Техни Превъзходителства Посланиците на:

Република Австрия - ул. „Шипка“, № 4, 1000 (1087) София

E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at

Кралство Белгия - пл. „Велчова завера” № 1, 1164 (1126) София

E-mail: sofia@diplobel.fed.be

E-mail: sofia.visa@diplobel.fed.be

E-mail: Sofia@diplobel.org

E-mail: ambabel@einet.bg

Обединено Кралство Великобритания и Северна Ирландия -

ул. „Московска“ № 9, 1000 София

E-mail: britembinf@mail.orbitel.bg

E-mail: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

Федерална Република Германия -

ул. „Фредерик Жолио Кюри”, № 25, 1113 (1087) София

E-mail: reg1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-1@sofi.diplo.de

E-mail: Mil-100@sofi.diplo.de

Кралство Дания - бул. „Княз Дондуков” № 54, 1000 (1504) София

E-mail: sofamb@um.dk

Република Ирландия - ул. „Бачо Киро” 26, 1000 София

E-mail: info@embassyofireland.bg

Кралство Испания - ул. „Шейново” № 27, 1504 (1087) София

E-mail: emb.sofia@maec.es

Република Италия - ул. „Шипка“ № 2, 1000 (1087) София

E-mail: ambasciata.sofia@esteri.it

E-mail: italdiplsofia@online.bg

Кралство Норвегия - бул. „Княз Дондуков” № 54В , 1000 София

Е-mail: emb.sofia@mfa.no

Република Португалия - ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5, 1000 София

E-mail: embpor@sofia.dgaccp.pt

Федерална конституционна Република

Съединените американски щати (САЩ) -

ул. „Козяк” № 16, 1407 София

E-mail: Sofia@usembassy.bg

E-mail: sofia.office.box@mail.doc.gov

Република Франция - ул. „Оборище“ № 27-29, 1504 (1087) София

E-mail: presse@ambafrance-bg.org

Кралство Нидерландия - ул. „Оборище“ № 15, 1000 (1504)

E-mail: sof@minbuza.nlКонфедерация Швейцария - ул. „Шипка“ № 33, 1000 (1087, 1504) София

E-mail: Sofia@sdc.net

E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch

E-Mail: info@eda.admin.ch

E-Mail: sts@eda.admin.ch

E-Mail: zaps@eda.admin.ch

Кралство Швеция - ул. „Алфред Нобел“ № 4, 1113 (1087) София

E-mail: ambassaden.sofia@foreign.ministry.seЕвропейската комисия в България

ул. „Московска” № 9, етаж 1, 1000 София

E-mail: delegation-bulgaria@ec.europa.eu

*************

Раздел І:

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – виж.: „”,

Правителството, Прокуратурата и Специалните държавни служби – престъпни слуги на Червената мафия - 1”,

http://iankov.blogspot.com/2011/04/1.html.

*************

Второ предварително уточнение:

Поне за мен е несъмнено, че главната стратегия на всичките посткомунистически български правителства е

ДА ОБЕЗПЕЧАТ ТОТАЛНОТО ИКОНОМИЧЕСКО, ПОЛИТИЧЕСКО И ДУХОВНО (всъщност – бездуховно!) ГОСПОДСТВО НА ТЕХНИТЕ ПРЕСТЪПНИ ГОСПОДАРИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ,

като в изпълнение на тази ОБЩА СТРАТЕГИЯ се прилага изключително широк спектър от КОНКРЕТНИ МЕТОДИ И ПРИЙОМИ, чиято конкретна цел е да превърнат

КАКТО цялото българско общество,

ТАКА и всеки отделен индивид

в безсилен и безпомощен наблюдател на собствената си смърт.

Поне за мен е несъмнено, че в контекста на изпълнението на тази конкретна цел днешните продължители на престъпното дело на българския клан на КГБ и на Червената мафия – специалните държавни служби – обръщат особено (специално) внимание

на въпроса за превръщането на автентичните противници на комунистическия и на посткомунистическия ченгеджийско-мафиотски политически режим в абсолютно безсилни и маргинални фигури

НЕ САМО ЧРЕЗ тоталното им елиминиране от политическите и обществените процеси,

НЕ САМО ЧРЕЗ ТОТАЛНОТО ОТНЕМАНЕ НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИТЕ ИМ ИКОНОМИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА НОРМАЛЕН ЧОВЕШКИ ЖИВОТ,

НО И ЧРЕЗ тоталното оскверняване и унищожаване на всичките свързани с тях имущества и вещи, които имат особено символно значение.

Като класически примери в това отношение могат да бъдат посочени поне два:

Първо: преди време бе предумишлено и по престъпен начин запален и опожарен селският дом на един от малцината автентични, горди и непримирими противници на комунистическата и на ченгеджийско-мафиотската българска политическа система – Ангел Георгиев Грънчаров от Ботевград; впрочем, съвсем неотдавна бе направен опит (за щастие безуспешен!) за опожаряване и на неговото градско жилище (апартамент в жилищен блок) в Ботевград;

Второ: само преди около един месец масивната къща (дом) в град Септември на вече починалия именит и изключително достоен български политически затворник на комунизма Илия Минев също така бе запален и опожарен; впрочем, Илия Минев е бил дипломиран възпитаник на университета в град Тулуза във Франция, абсолютно противоправно е бил въдворен и престоял в българските политически концлагери и затвори в продължание на почти тридесет години, след което е оставил името си като основател на Независимото дружество за защита на правата на човека.

*************

Раздел ІІ:

Първо уточнение по съществото на казуса:

Приложено представям копия от 88 (осемдесет и осем) стандартни страници документация относно казус,

отнасящ се за множество серийни престъпни оперативни посегателства на специалните държавни служби върху жилището и имота на предците ми и на родителите ми в моето родно село.

Уточнявам, че престъпното посегателство на българските ченгеджийско-мафиотски специални служби върху ТОЗИ ИМОТ И ТОВА ЖИЛИЩЕ съвсем не е случайно:

Този имот и това жилище БЯХА ДОМ, ИКОНОМИЧЕСКА ОПОРА И СИМВОЛЕН ДУХОВЕН БАСТИОН (КРЕПОСТ) НА ЖИВОТА на баба ми Петкана и дядо ми Янко,

КОИТО НАМЕРИХА СМЪРТТА СИ (фактически беха убити) ИМЕННО В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕСТЪПНИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ФИЛИАЛ НА СЪВЕТСКАТА КГБ – престъпната Държавна сигурност;

Този имот и това жилище БЯХА ДОМ, ИКОНОМИЧЕСКА ОПОРА И СИМВОЛЕН ДУХОВЕН БАСТИОН (КРЕПОСТ) НА ЖИВОТА на брат ми Камен,

КОЙТО НАМЕРИ СМЪРТТА СИ (фактически бе убит) ИМЕННО В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕСТЪПНИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ФИЛИАЛ НА СЪВЕТСКАТА КГБ – както на престъпната комунистическа Държавна сигурност, така и на престъпната посткомунистическа Национална служба за сигурност (непосредственият предшественик на престъпната ДанС);

Този имот и това жилище БЯХА ДОМ, ИКОНОМИЧЕСКА ОПОРА И СИМВОЛЕН ДУХОВЕН БАСТИОН (КРЕПОСТ) НА ЖИВОТА на баща ми Никола и майка ми Евтима,

КОИТО НАМЕРИХА СМЪРТТА СИ (фактически беха убити) ИМЕННО В РЕЗУЛТАТ НА ПРЕСТЪПНИТЕ СТРОГО СЕКРЕТНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ФИЛИАЛ НА СЪВЕТСКАТА КГБ – както на престъпната комунистическа Държавна сигурност, така и на престъпната посткомунистическа Национална служба за сигурност (непосредственият предшественик на престъпната ДанС);

Този имот и това жилище БЯХА И ПРОДЪЛЖАВАТ ДА БЪДАТ ДОМ, ИКОНОМИЧЕСКА ОПОРА И СИМВОЛЕН ДУХОВЕН БАСТИОН (КРЕПОСТ) НА ЛИЧНО МОЯ И НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕМЕЙСТВОТО МИ ЖИВОТ,

А както много добре е известно, от 1975 г. до днес аз не съм спирал да настоявам за наказателна и репараторна отговорност както на Държавата, така и на всеки отделен престъпен деец.

*************

Второ уточнение по съществото на казуса:

Макар и да ми е пределно ясно, че

в почти 95% от казусите БЪЛГАРСКИТЕ ПРОКУРОРИ ИЗВЪРШВАТ СИСТЕМНА ПРЕСТЪПНА ЗЛОУПОТРЕБА С ПРАВОСЪДИЕ,

С НАСТОЯЩИТЕ РЕДОВЕ ПЛЕДИРАМ ДА БЪДЕ ВЪЗЛОЖЕНО НА НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА НАЙ-ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ГОЛЯМОТО МНОЖЕСТВО ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА ВЪРХУ ВИЗИРАНИЯ ИМОТ.

Приложение: копия от 88 (осемдесет и осем) стандартни страници документация относно казус, отнасящ се за множество серийни престъпни оперативни посегателства на специалните държавни служби върху жилището и имота на предците ми и на родителите ми в моето родно село.

18 Април 2011 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар