2011-01-25

НАСТОЯВАМ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИТЕ ПОСЕГАТЕЛСТВА ВЪРХУ МЕН ПО ВРЕМЕ НА ПРОТИВОЗАКОННОТО МИ ШЕСТГОДИШНО ПРЕБИВАВАНЕ В ЗАТВОРА ПРЕЗ 1984-1989 Г...

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

25 Януари 2011 г.

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

агент на комунистическата ДС (вербуван на хомосексуална основа),

престъпен нискойерархичен държавновластнически слуга

на българския ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

До Негово Превъзходителство

г-н Герхард Райвегер - Извънреден и Пълномощен Посланик

на Република Австрия

ул. „Шипка“ № 4, 1000 (1087) София

E-mail: sofia-ob@bmaa.gv.at

До Негово Превъзходителство

г-н Стийв Уилиямс - Извънреден и Пълномощен Посланик

на Обединено Кралство Великобритания

и Северна Ирландия

ул. „Московска” № 9, 1000 София

E-mail: britembinf@mail.orbitel.bg

Email: public.enquiries@homeoffice.gsi.gov.uk

До Негово Превъзходителство

г-н Марк Михилсен - Извънреден и пълномощен Посланик

на Кралство Белгия

пл. „Велчова завера” № 1 , 1164 (1126) София

E-mail: sofia@diplobel.fed.be

E-mail: sofia.visa@diplobel.fed.be

E-mail: Sofia@diplobel.org

E-mail: ambabel@einet.bg

До Негово Превъзходителство

г-н Матиас Мартин Хьопфнер –

Посланик на Федерална Република Германия

ул. „Фредерик Жолио-Кюри” № 25 , 1113 София

E-mail: info@sofia.diplo.de

Военно аташе: E-mail: Mil-1@sofi.diplo.de

Военно аташе: E-mail: Mil-100@sofi.diplo.de

До Негово Превъзходителство

г-н Етиен дьо Понсен - Извънреден и Пълномощен Посланик

на Република Франция

ул. „Оборище” № 27-29 , 1504 София

E-mail: presse@ambafrance-bg.org

До Негово Превъзходителство

г-н Джеймс Б. Уорлик - Извънреден и Пълномощен Посланик

на Съединените Американски Щати

кв. „Лозенец”, ул. “Козяк” № 16 , 1407 София

Ел.поща: sofia@usembassy.bg

E-mail: sofia.office.box@mail.doc.gov

До Негово Превъзходителство

г-н Томас Феллер - Извънреден и Пълномощен Посланик

на Конфедерация Швейцария

ул. „Шипка” № 33 , 1000 София

E-mail: Sofia@sdc.net

E-mail: sof.vertretung@eda.admin.ch

E-Mail: info@eda.admin.ch

E-Mail: sts@eda.admin.ch

E-Mail: generalsekretaer@eda.admin.ch

E-Mail: zaps@eda.admin.ch

До Зинаида Златанова - внучка и дъщеря на видни функционери

на престъпния комунистически и и на престъпния посткомунистически

ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

изпълняваща длъжността Ръководител

на Представителството на Европейската комисия в България

ул. „Московска“ № 9, 1000 София

Ел. поща: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu

*************

Раздел І:

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст: – виж: „Настоявам за разследване на престъпните посегателства върху мен по време на противозаконното ми шестгодишно пребиваване в затвора през 1984-1989 г. като невинно осъден”, http://iankov.blogspot.com/2011/01/1984-1989.html .

*************

Второ предварително уточнение:

Изрично, ясно и категорично уточнявам, че:

от 1975 г. до днес аз, членовете на семейството ми, най-близките ми фамилни роднини и ръководените от мен обществени организации

сме били обект на повече от СТО И ШЕСТДЕСЕТ (160) отделни, конкретни и прецизно документирани престъпления,

шест от които са със смъртен резултат,

извършени от функционери на класическата комунистическа и на неокомунистическата (посткомунистическата) българска ПАРАВОЕННА ченгеджийско-мафиотска „държавна“ власт;

от 1990 г. досега съм депозирал в офиса на Главния прокурор повече от 500 (петстотин) конкретни искания за разследване на тези престъпления

И ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ВИНОВНИТЕ,

но досега НЕ САМО не е било проведено нито едно законосъобразно разследване,

до днес НЕ САМО не съм получил абсолютно никакво НАКАЗАТЕЛНО И РЕПАРАТОРНО правосъдие,

НО ПОЧТИ В 95% ОТ СЛУЧАИТЕ ДОРИ ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО;

един от най-последните изключително драстични случаи е

на 21 юни 2010 г., когато посред бял ден, около 15 часа, две очевидно професионално обучени лица ме нападнаха точно до Съдебната палата в София,

при което с категорично демонстративна цел направиха това точно пред охранителните видеокамери на Съдебната палата,

с един-единствен удар със железен предмет (нунчаку – nunchaku) счупиха рамото ми на пет парчета,

и въпреки че и Прокуратурата, и МВР са надлежно сезирани,

до днес - вече повече от СЕДЕМ месеци – НЕ САМО НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПОКУШЕНИЕТО, НО ДОРИ И НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО -

и това е така именно защото престъплението има характера на специално оперативно мероприятие,

извършено от най-Специалния отдел при Специалните служби,

И Е БИЛО ВЪЗЛОЖЕНО ОТ СВРЪХЕЛИТИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ КЛАН на Червената мафия.

Покушението от 21 юни 2010 г. обаче ми дава основание да считам

НЕ САМО че целта е била да ме ударят по главата и да ме убият, и че съм оцелял по силата на случайността (и реакциите ми на бивш спортист),

НО И ЧЕ ЕДИНСТВЕНАТА ПРИЧИНА ЗА ПОКУШЕНИЕТО Е ИМЕННО

МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ,

НАСОЧЕНА КЪМ ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ

ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА ЧЕРВЕНАТА МАФИЯ И НА ПАРАВОЕННАТА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКА БЪЛГАРСКА „ДЪРЖАВНА“ ВЛАСТ.

*************

Трето предварително уточнение:

Въпреки така посочената ТЕРОРИСТИЧНА СИТУАЦИЯ, днес аз ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ЗАВЕЖДАМ ДЕЛА КАКТО ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРОКУРОРСКИ И СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ,

ТАКА И ПРЕД СЪДА В СТРАЗБУРГ

(книжни и електронни копия от които предоставям на редица западни посолства и медии) -

естествено, съвсем не защото разчитам на тези институции -

А ЗАЩОТО СЧИТАМ, че все пак има смисъл всичко това да бъде надлежно документирано,

и ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО въпреки ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО-СЪУЧАСТНИЧЕСКАТА ВОЛЯ (РОЛЯ) НА КОРУМПИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ УПРАВЛЯВАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТИ И ИНСТИТУЦИИ (встъпващи като „демократични партньори” на престъпния български клан на руската Червена Мафия), ПРАВОТО ЩЕ ИЗПЛУВА НА ПОВЪРНОСТТА, ТА МАКАР И КАТО УДАВНИК.

*************

Раздел ІІ:

Първо уточнение по съществото на Казуса

Приложено представям 79 (седемдесет и девет) страници копия

от адресираното до Главния прокурор искане за разследване,

датирано ПРЕДИ ОСЕМ ГОДИНИ

на 20 Март 2003 г. и имащо индекс LPC-111.

Преди всичко обръщам специално внимание върху факта, че още в самото начало, на стр.1, изрично и ясно съм посочил, че това ми искане за разследване на фактите и обстоятелствата по визирания в изложението казус има характера на изложение „за кой ли пореден път.

На второ место обръщам внимание върху факта, че още в самото начало (на стр.1 на изложението) изрично съм посочил, че акцентирам върху това, че:

***след пълното изтърпяване на наложеното ми наказание и престояването ми в затвора от 22 Май 1984 г. до 31 Октомври 1989 г. Общото събрание на Наказателните колегии на Върховния съд е отменило наложената ми присъда и ме е признало за невинно осъден при пълна липса на изискуемите от закона доказателства;

***по време на това мое пребиваване в затвора като невинно осъден съм бил подложен на изключително жестоко третиране, имащо характера на извършване на голямо множество отделни престъпления (престъпни посегателстгва) върху мен;

***ПРЕДЯВЯВАМ ИСКАНЕТО ДА БЪДАТ РАЗСЛЕДВАНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕН ПО ВРЕМЕТО НА МОЕТО ПРОТИВОЗАКОННО ЗАДЪРЖАНЕ В ЗАТВОРА,

КАТО ИСКАМ ДА БЪДАТ РАЗСЛЕДВАНИ ВСИЧКИ УЧАСТВУВАЩИ В ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ ЛИЦА – ПРЕДИ ВСИЧКО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА И ДРУГИТЕ СЛУЖЕБНИ И НЕСЛУЖЕБНИ (ЧАСТНИ) ЛИЦА.

Уточнявам, че по така предявеното мое искане за разследване на извършените против мен в продължение на шест календарни години престъпления НИКОГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

Уточнявам, че както по повод на всичките ми предишни и следващи искания за разследване на тези и на други престъпни посегателства ВИНАГИ СЪМ БИЛ СТАВАЛ ОБЕКТ НА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАТИВНИ МЕРОПРИЯТИЯ, ИЗВЪРШВАНИ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА, целта на които винаги е била да бъда мотивиран да спра да търся защита на правата ми.

*************

Второ уточнение по съществото на Казуса

Уточнявам, че настоявам да ми бъде официално отговорено ПОРАДИ КАКВИ ПРИЧИНИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПО ЧИЯ ПРЕСТЪПНА ПРОКУРОРСКА И ПОЛИЦЕЙСКА ВОЛЯ ДОСЕГА НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО НА ТАКА ПРЕДЯВЯВАНОТО ОТ МЕН ИСКАНЕ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ.

*************

Трето уточнение по съществото на Казуса

С настоящите редове

ДНЕС ОТНОВО ПРЕДЯВЯВАМ ИСКАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА РАЗСЛЕДВАНЕ

НА МНОГОБРОЙНИТЕ ИЗВЪРШЕНИ ВЪРХУ МЕН ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА

ПО ВРЕМЕТО НА МОЕТО ПРОТИВОЗАКОННО ПРИНУДИТЕЛНО НАСТАНЯВАНЕ В ЗАТВОРА В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ШЕСТ КАЛЕНДАРНИ ГОДИНИ.

Приложение: 79 (седемдесет и девет) страници копия от адресираното до Главния прокурор искане за разследване, датирано на 20 Март 2003 г. и имащо индекс LPC-111.

25 Януари 2011 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар