2007-06-22

ПОМНИШ ЛИ ПРИЯТЕЛИТЕ ОТ МЛАДОСТТА СИ, МАЙКЪЛ?

Писмо на българския правозащитник Янко Н.Янков по повод годишнината от назначаването на Майкъл Хейдън за директор на ЦРУ.
Нека припомним, че Майкъл Хейдън заяви преди година при назначаването му за шеф на ЦРУ, че не би желал американските тайни служби да служат за игра на политиците, че те трябва да бъдат максимално прозрачни в своите анализи и действия. Това изказване бе прието, като противовес на противниците на неговата кандидатура, която бе обременена от спора по намесата в личния живот на милиони американски граждани и събирането на данни за телефонните им разговори.
Писмото на Янко Н. Янков ни припомня и за престоя и дипломатическа работа на Майкъл Хейдън в България преди повече от двадесет години.His Excellency*

Gen. Michael V. Hayden

Director CIA

Washington, DC 20505

USA

Ваше Превъзходителство,

1.

Приемете моите искрени поздравления по повод годишнината на Вашето назначение като Директор.

Позволявам си да използувам случая, за да Ви припомня и една друга годишнинатази през лятото на 1984 г., когато по един особен начин се бяха съединили няколко изключително важни за мен събития, а именно:

личното посещение в моя роден дом на Вашия дипломатически предшественик и неговото запознаване с родителите ми (което посещение, доколкото ми е известно, е единственото по рода си в цялата 45-годишна история на България по времето на комунизма);

Вашето назначаване на дипломатическа работа в София;

моето арестуване и обвиняване в „подстрекаване на чужди държави във враждебна дейност против Народна република България, Съветския съюз и международната комунистическата система”, както и осъждането ми за създаване и ръководене на антидържавна и антикомунистическа организация, и извършване на такава дейност;

включването на моето име в специалния Доклад на Държавния департамент на САЩ като име на „български гражданин, лишен от човешки права”, и фактическото ми поставяне под особената дипломатическа закрила на САЩ и на няколко западноевропейски държави, благодарение именно на която закрила останах жив по време на шестгодишното ми пребиваване в ада на комунистическия затвор.

2.

Ваше Превъзходителство,

Моля да ми позволите да Ви припомня, че миналата година по същото време, изтъквайки Вашите качества, вестник „Уошингтън ПоустВи описа и представи като „военен разузнавач, който е успял да надмогне „антисъветския калъп” от годините на Студената война”.

Моля Ви да ми позволите да Ви поздравя за това Ваше несъмнено изключително високо качество, и в същото време Ви моля да ми позволите да Ви попитам: „-Какво точно съдържание стратегическите политически кръгове на САЩ и лично Вие сте вложили в това „надмогване”?”.

И по-точно: „-Дали в съдържанието на това „надмогване” предварително и прецизно е било калкулирано онова, което още от деня на „победата над съветския комунизъм” започна да става, и днес вече е непоклатима действителност, а именно – категоричното обричане на жестоко ежедневие и на смърт на всички такива като мен, които с неимоверно високата цена на съдбата и живота си (и най-вече – с цената на съдбата и живота на близките си) бяха действували като Ваши искрени и реални съратници в голямата световна политическа битка?”.

И още по-точно:Дали в съдържанието на това „надмогване” предварително и прецизно е било калкулирано онова, което започна да става очевидно съвсем не от деня на „победата над съветския комунизъм”, а няколко години по-рано, а именно - че след победата над комунизма Западът ще легитимира като свои „демократични партньори” именно нашите кръвожадни палачи (и техните институционални и персонални наследници), които именно воюваха срещу ценностите на западната политическа система, и които, по законите на класическата война, би трябвало да бъдат третирани от Запада като победени, а не като победители?”.

3.

Позволявам си да считам, Ваше Превъзходителство, че имам не само общочовешкото, но и чисто личното право директно да Ви попитам всичко това, именно защото дузината висши дипломатически представители на САЩ, с които контактувах по онова време - при всяка наша среща, макар и подчертавайки скромните възможности, с които разполагат за евентуална моя бъдеща политическа и юридическа защита, все пак достатъчно ясно подчертаваха своята категорична тогавашна и бъдеща ангажираност със съдбата ми, и така фактически ми даваха и поддържаха онова изключително високо самочувствие на „ваш демократичен партньор”, благодарение именно на което аз придобивах неимоверни сили и успявах да устоявам на зловещото затворническо ежедневие.

Позволявам си да считам, Ваше Превъзходителство, че имам личното право директно да Ви попитам всичко това и защото наистина впоследствие установих по категоричен начин, че изключително голям брой служители на софийския дипломатически офис на САЩ, на Държавния департамент във Вашингтон и на редица други институции (включително и лично Вие) са били непосредствено и директно, институционално и лично ангажирани с напълно реалната защита на моя живот по времето, докато бях в затвора, както и със съдбата на близките ми.

Или по-ясно казано: позволявам си директно да Ви попитам всичко това, защото по онова време на мен изрично и напълно реално ми бе давано изключително високото самочувствие именно на „демократичен партньор на Запада.

И най-вече считам, че имам личното право директно да Ви попитам всичко това, защото от 1990 г. досега съм установил по категоричен начин, че днес САЩ и Западът като цяло са легитимирали като свои „демократични партньори” не мен, не и тези и такива като мен, а именно онези, които по своя генезис и функция не само не са нищо друго, освен български клан на съветските и руските тайни служби и на създадената от тях Червена мафия, но и съвсем директно, вербално изрично и недвусмислено ми казват, че са получили конклудентното (подразбиращо се) съгласие на САЩ и на Запада като цяло да осъществят физическо ликвидиране на всички мои близки роднини и приятели, на самия мен, както и на всички други като мен.

4.

Ваше Превъзходителство,

Като отново подчертавам моето искрено възхищение от факта, че Вие сте успял да надмогнете „антисъветския калъп” от годините на Студената война”; и като изразявам надеждата си, че в съдържанието поне на лично Вашето „надмогване” въобще не е било предварително калкулирано онова, което Ви посочих; все пак бих искал да обърна Вашето внимание върху факта, че всичките български бивши просъветски функционери, които по-рано обосноваваха своите репресии против мен, такива като мен и нашите близки роднини и приятели, като се позоваваха на предоставената им от КГБ и Съветската армия власт, днес действуват като „проамерикански и проевропейски функционери” и обосновават още по-жестоките си репресии върху нас, като се позовават на властта, която им е предоставена от ЦРУ, НАТО и европейските служби и военни сили.

Поне аз почти всяка седмица срещам по улиците на София личности, които много добре познавам като мои бивши и сегашни палачи, които с различна степен на откровеност, директност, ехидност, наглост, заплашителност и дори цинична „добронамереност” ми казват думи, смисловото съдържание на които в обобщен и синтезиран вид гласи: „По-рано ние служехме на КГБ и на Червената армия, днес служим на ЦРУ и НАТО - а ти както по-рано, така и днес си и ще бъдеш наша жертва!”.

И целият проблем за мен в случая се свежда до това, че същите тези личности както по-рано, така и днес са и продължават да бъдат контингент на българския клан на руската Червена мафия, в структурата на която са включени като нискойерархични елементи не само руската, но и българската държава, и дори не само руското, но и българското общество; при което за мен остава странен и все още недостатъчно понятен фактът, че Западът и в частност САЩ наистина ги приемат, легитимират и енергично защитават именно като „свои демократични партньори”.

И целият проблем за мен в случая се свежда до това, че същите тези институционални и персонални сили само по отношение на мен и моите близки и приятели са извършили повече от сто прецизно регистрирани престъпления, по отношение на които не съществува абсолютно никакъв правен механизъм за защита и справедливост.

Дори нещо повече: целият проблем за мен в случая се свежда до това, че:

а) същите тези институционални и персонални сили са подложили на тотален държавен тероризъм, евгеника и геноцид почти 80% (осемдесет процента) от българското население;

б) главните или основните факти за всичко това са много добре известни както от личните наблюдения и проучвания на западните (в това число американските) дипломатически представители в България, така и от изключително голямото множество мои лични прецизни изследвания, които в продължение на всичките години от 1990 до днес съм публикувал и своевременно и официално предоставял на същите тези дипломатически представителства;

в) и въпреки всичко това официалната западна (включително и на САЩ) политическа стратегия е насочена именно към подкрепа и защита на престъпниците, а не на жертвите.

5.

Ваше Превъзходителство,

Уверявам Ви, че превъзходно разбирам, че е напълно безсмислено да искам от Вас да промените така описаната действителност.

Все пак, обаче, съм убеден, че има смисъл да поискам от Вас да ми предоставите копия от всичките онези документи, намиращи се в сферата на Вашата лична разпоредителна власт, отнасящи се за периода на 80-те години, където фигурира моето име по повод и във връзка със срещите, които съм имал с дипломатическите представители на САЩ, както и по повод и във връзка с факта, че само две седмици след моето арестуване от българските комунистически власти Държавният департамент на САЩ е включил моето име в своя специален Доклад относно нарушаването на човешките права в България.
09
май 2007 г. Янко Н. Янков* Информационно копие e изпратено:

*

До Негово Превъзходителство
г-н Джеръми Хил -
Извънреден и Пълномощен Посланик
на Обединено Кралство Великобритания
и Северна Ирландия
ул. “Московска” № 9
1000 София

До Негово Превъзходителство
г-н Томас Феллер -
Извънреден и Пълномощен Посланик
на Конфедерация Швейцария
ул. “Шипка” № 33
1000 София

До Негово Превъзходителство
г-н Филип Беке -
Извънреден и Пълномощен Посланик
на Кралство Белгия
пл. “Велчова завера” № 1
1126 София

До Негово Превъзходителство
г-н Ив Сен-Жур -
Извънреден и Пълномощен Посланик
на Република Франция
ул. “Оборище” № 27-29
1504 София

До Негово Превъзходителство
г-н Михаел Гайер –
Министър-съветник, временно изпълняващ длъжността
Посланик на Федерална Република Германия
ул. “Фредерик Жолио-Кюри” № 25
1113 София

До Негово Превъзходителство
г-н Майкъл Хъмфрис -
Ръководител на Представителството
на Европейската комисия в България
ул. “Московска” № 9, етаж 1
1000 София

До Негово Превъзходителство
г-н Джон Байърли -
Извънреден и Пълномощен Посланик
на Съединените Американски Щати
кв. “Лозенец”, ул. “Козяк” № 16
1407 София

1 коментар: