2014-04-29

На вниманието на „разследващия журналист“ Антон Тодоров

         Макар че всички сме наясно, че е невъзможно „разследващ журналист“ от Вашия ранг да не е запознат с източниците, посочени по-долу, за пълнота на фактите по иска, който ще предявя пред съда, ги предоставям на вниманието Ви.

         Давам Ви разумен едномесечен срок да се запознаете с тях, след което очаквам публичното Ви разкаяние с оповестяване пред медиите  имената на лицата и кръговете, поръчали и заплатили осъществяването на насоченото срещу мен оперативно мероприятие – пасквила във „Фрогнюз(5484/28.04.2014).
        
         Надявам се съвестта Ви да проговори. За което, впрочем, е необходим много кураж.
        

01.Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16; тази книга е депозирана и се намира като общодостъпна не само в Народната Библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“, не само в библиотеката на БАН, но и в Библиотеката на Софийския университет;

02.Янко Н. Янков Изказване на Международната конференция  Отваряне на архивите на тоталитарните секретни служби в България. Паметта на миналото в името на бъдещето  20 юли 2006 г., Зала 6, НДК, София

03.Проф. Янко Янков, юрист и публицист: Кметът на Елин Пелин е третата жертва на досието “Кирилов” -

04.Досието-фалшификат –

05.Съучастниците прикриват фалшификаторите -

06.ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪУЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО,

07. ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪУЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО,

08.ДОСИЕТАТА НА ДС (1), 

09.ДОСИЕТАТА НА ДС (2),

10.ДОСИЕТАТА НА ДС (3),

11.ДОСИЕТАТА НА ДС (4),

12.ДОСИЕТАТА НА ДС (5),

13.ДОСИЕТАТА НА ДС (6),

14.ДОСИЕТАТА НА ДС (7), 


15.ДОСИЕТАТА НА ДС (8), АГЕНТИ НА ДС ДОУНИЩОЖИХА СПРАВЕДЛИВОСТТА, 

16.ДОСИЕТАТА НА ДС (9),


17.ДОСИЕТАТА НА ДС (10),


18.ДОСИЕТАТА НА ДС (11),


19.ДОСИЕТАТА НА ДС (12),


20.ДОСИЕТАТА НА ДС (13),


21.ДОСИЕТАТА НА ДС (14),


22.ДОСИЕТАТА НА ДС (15),

http://iankov.blogspot.com/2007/08/15.html 


23.ДОСИЕТАТА НА ДС (16),


24.ДОСИЕТАТА НА ДС (17),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/17.html 


25.ДОСИЕТАТА НА ДС (18),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/18.html 


26.ДОСИЕТАТА НА ДС (19),


27.ДОСИЕТАТА НА ДС (20),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/20.html 


28.ДОСИЕТАТА НА ДС (21),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/21.html 


29.ДОСИЕТАТА НА ДС (22),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/22.html  

 

29 април 2014 г.                  Янко Николов Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар