2014-04-04

Отворено писмо „ЦацароМафия - 32 / 07.04.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
07 Април 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 32 / 07.04.2014“

На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло ПОВЕЧЕ от една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с така визираната ситуация.

            Така, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в качеството си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
надлежно описани в досегашен (в тази папка!) общ обем от
80 (осемдесет)
страници документация и аргументация
относно:

Първо:
престъпна дейност,
извършена от множество конкретни
офицерски и агентурни дейци
на посткомунистическите („демократичните“)
специални служби,
изразяваща се в това, че
през 1998-1999 г.,
*чрез манипулация на контролирани от спецслужбите неверни свидетелски показания,
*чрез фалшификация от спецслужбите на всичките доказателствени средства, и
*чрез други престъпни методи и средства,

е било обезпечено
престъпното съставяне, съществуване и включване в противоправен
следствено-правосъден оборот

на документация с абсолютно неверно съдържание,
която документация е била формирана като

*следствено дело № 217/1998 г. по описа на следствената служба на Ботевград,
*следствено дело №1502/1998 г. по описа на Софийската окръжна прокуратура,
*следствено дело № 27/1999 г. по описа на Специализираната следствена служба

против бившия
ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИК НА КОМУНИЗМА  
Ангел Георгиев Грънчаров
от Ботевград,

по което следствено дело от 1998-1999 г.
същият е бил
АРЕСТУВАН И
ОБВИНЕН:
*в проповядване на фашистка и антидемократични идеологии;
*в проповядване на идеята за насилствено изменяне на установения от Конституцията обществен и държавен строй;
*в проповядване и подбуждане към расова и национална вражда, омраза и расова дискриманиця;
*в образуване на организация, която си е поставила за цел реализиране на проповядваните идеологии.   

Второ:
престъпна дейност, извършена от визираните посткомунистически специални служби, полицейски, прокурорски и други институции и институцианални лица,
насочена към това, визираният
Ангел Георгиев Грънчаров от Ботевград
да бъде силно сплашен и шантажиран така,
че при обещанието
(при ДИСКРЕТНО сключеното със следователите и прокурорите СПОРАЗУМЕНИЕ)
да бъде снизходително третиран и ненаказан,
да се съгласи да се признае за виновен,
но не като ръководител,
а като неразумно въвлечен и разкайващ се
участник в такава организация,
но добросъвестно разкриващ „истинския виновник“, „истинския ръководител“
на тази „престъпна дейност“.

В интерес на истината
Ангел Г. Грънчаров
КАТЕГОРИЧНО Е ОТКАЗАЛ ДА НАПРАВИ ТОВА 
И В КРАЙНА СМЕТКА
ПОРАДИ ПЪЛНА ЛИПСА НА
КАКВИТО И ДА СА РЕАЛНИ ФАКТИ И ОСНОВАНИЯ СЛЕДСТВЕНОТО ДЕЛО
Е БИЛО ПРЕКРАТЕНО
И ТОЙ Е БИЛ ОСВОБОДЕН ОТ АРЕСТА.

Трето:
престъпна дейност,
извършвана от посткомунистически прокурорски, полицейски, съдебни и
други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване по визирания казус.

*---*
В частност в тук визираната папка
се съдържат копия от:
            01. Надлежно нотариално заверено Пълномощно, датирано на 14 Декември 1998 г., с което визираният
            Ангел Георгиев Грънчаров е упълномощил мен, Янко Николов Янков, да бъда негов пълномощен представител
            пред всички възможни институции и юридически и физически лица, по повод и във връзка с реализирането на всичките негови права, свързани
            КАКТО с осъждането му по политически причини по времето на комунистическия режим,
            ТАКА и с подлагането му на секретни оперативни разработки от сегашните служби за сигурност и арестуванията му от сегашните власти по манипулативни политически обвенения;

            02. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор (Иван Татарчев), до Окръжния прокурор на Ботевград, до Президента (Петър Стоянов), до Министъра на вътрешните работи (Богомил Бонев), до европейските посланици в София и до европейските институционални лица-докладчици по процедурата за мониторинг,
датирано на 14 Декември 1998 г.,
надлежно регистрирано в офисите на визираните инстиуции, публикувано на стр. 376-382 на Том 4 на документалната книга Янко Янков, „Документ за самоличност. Политическа документалистика“;

            03. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор (Никола Филчев), до Президента (Петър Стоянов), до следователя по дело № 27/1999 г. по описа на Националната следствена служба (Михаил Генов), до Министъра на вътрешните работи (Богомил Бонев), до европейските посланици в София и до европейските институционални лица-докладчици по процедурата за мониторинг, До информационна агенция „Балкан“, до Централния държавен архив,
датирано на 07 Юни 1999 г.,
надлежно регистрирано в офисите на визираните инстиуции,
публикувано на стр. 527-536 на Том 4 на документалната книга Янко Янков, „Документ за самоличност. Политическа документалистика“;

            04. Постановление от 07.09.1999 г., издадено от Христо Ангелов, прокурор от Софийската окръжна прокуратура, за прекратяване на наказателното производство „поради недоказаност“.

            05. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор (Никола Филчев) и други институции и институционални лица,
датирано на 23 Март 2002 г.,
надлежно регистрирано в офисите на визираните инстиуции,
публикувано на стр. 476-489 на Том 5 на документалната книга Янко Янков, „Документ за самоличност. Политическа документалистика“;
            06. Искане за информационен достъп, адресирано до Председателя на Комисията (Методи Андреев) и до други институции и институционални лица,
датирано на 25 Март 2002 г.,
надлежно регистрирано в офисите на визираните инстиуции,
публикувано на стр. 489-490 на Том 5 на документалната книга Янко Янков, „Документ за самоличност. Политическа документалистика“;

            07. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор (Борис Велчев) и други институции и институционални лица,
датирано на 06 Ноември 2011 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната Касационна прокуратура, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 77“;

            08. Искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор (Сотир Цацаров), датирано на 09 Септември 2013 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната Касационна прокуратура, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 645“.

--- --- ---
Изрично и ясно уточнявам,
че във визираната документация пределно ясно е записано,
че следователят по делото Михаил Генов,
който е бил мой бивш студент,
в личен разговор с мен
изрично ми е казал,
че е готов да свидетелствува,
че на него му е било дадено строго секретно предписание
да направи така,
че Ангел Грънчаров
да бъде трансформиран във втори обвиняем,
разкайващ се и помагащ на обвинението,
а като първи обвиняем да бъда конституиран аз,
Янко Николов Янков;
при което  
както самият Ангел Г. Грънчаров е бил отказал да участвува в такова престъпно дело,
така и самият той,
следователят Михаил Генов,
е отказал да изпълни нареденото му престъпно секретно предписание.

Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.
Настоявам
за легитимно прокурорско разследване на всички факти, обстоятелства и доказателства,

и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма
от Прокуратурата.


ІІІ (Трето)
            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, като отново изрично и ясно уточнявам, че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор,
            ВПРОЧЕМ, ПОДЧЕРТАВАМ, ЧЕ КАТО се има предвид това, че съгласно принципите и нормите на Правото липсата на отговор на определено правосъобразно искане по своята същност е мълчалив конклудентен (т.е. иманентно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя, 
следва да бъде прието,
че чрез този именно конклудентен поведенчески акт
на моята коректност
Прокуратурата е отвърнала и отвръща с
перверзна мафиотска курвектност.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
       че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
       за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
       ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец,
       ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
       НЕ САМО съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци,
       НО И активно участвуващ в стратегията, насочена към това жертвите на престъпленията да не могат да се съпротивляват и защитават
       и да бъдат превърнати в безучастни наблюдатели на техното собствено унищожение.

       Още повече, че със самото си всекидневно поведение и самата си дейност самият Вие просто не ми давате абсолютно никава възможност за друга визия върху онова, което правите.

            При това, обръщам Вашето внимание върху факта, че само преди една година, в публичното си изявление от 16 Април 2013 г. по случай официалното честване на „Деня на Българската Конституция“ и „Деня на българския юрист“,
            в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз (Мишел Конинкс и Джовани Кеслер),
            Вие направихте изявление относно острата необходимост от институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
            при което, като израз на високодобронамерена и благородна воля
            Вие дадохте да се разбере, че
            макар и без официални пълномощия и назначения,
            фактически и конклудентно
            вече сте встъпил (като самоназначил се ИЛИ като изпълняващ чужда функция без легитимно пълномощие) в тази си именно функция.


ІV (Четвърто)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение
            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
            съгласно текста на които правни норми  
         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,  
       НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
       ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
       КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и да понесат законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
07 Април 2014 г.                                                     Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар