2014-04-13

Отворено писмо „ЦацароМафия - 41 / 16.04.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!

Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), Директор на Научния център за социални и хуманитарни науки при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
Председател на Партия Либерален конгрес
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
16 Април 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033 / 2013, V - -

Отворено писмо „ЦацароМафия - 41 / 16.04.2014“

На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Информационно копие:
До г-н Волен Сидеров –
Председател на Парламентарната Комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 

До г-н Димитър Стоянов Дъбов –
Председател на Парламентарната Комисия
за контрол над службите за сигурност
при 42-то Народно събрание,
Площад „Княз Александър I“ №1, 1169 София 


І (Първо)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Макар че вече е изтекло ПОВЕЧЕ от една година и три месеци време,
            откакто Вие сте интронизиран на високопоставената държавна длъжност Главен Прокурор на България;
            Макар че през цялото това време Вие по абсолютно недвусмислено ясен начин показвахте и доказвахте, и продължавате да показвате и доказвате,
            че не служите и нямате абсолютно никакво намерение да служите на Правото, и че служите и ще служите единствено на Вашите престъпни господари от Мафията;
            Все пак е несъмнено, че и на Вашите господари и на самия Вас ви е пределно ясно, че не съм аз този, който ще се примири с наложената от мафиотите ситуация.

            Ето защо, въпреки така визираната ситуация, за пореден път изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че вече ЧЕТВЪРТ ВЕК от началото на бутафорните политически промени до днес, в качеството ми на български и европейски гражданин, на формационен юрист, на обществено ангажирано лице и на пострадало лице
            не съм спирал ОФИЦИАЛНО И ИНТЕНЗИВНО да настоявам пред Прокуратурата, пред Съда и пред Изпълнителната власт
за ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
И
НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ
за всяка престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното състояние на тежка национална катастрофа и
на жесток селективен и тотален геноцид,

както и
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ
И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на
70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес;

и да бъде наложена наказателна и репараторна отговорност
на абсолютно всички отделни физически лица,
които в битността си
на служители на комунистическата Държавна сигурност и
на посткомунистическите специални служби,
както и в качеството си
на прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,

са извършили отделни конкретно доказани престъпления,
засягащи както моите лични права и интереси,
така и правата и интересите на всички свързани с мен
мои роднини, приятели
и легитимни обществени формирования и юридически лица.


ІІ (Второ)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            изрично и пределно ясно ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ УТОЧНЯВАМ, че
            от 70-те години до днес, вече в продължение на почти половин век,
            надлежно съм депозирал в офиса на Главния Прокурор и на другите звена от системата на Прокуратурата голямо множество ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНИЯ на конкретно описани престъпления, извършени  
            от служители на комунистическата Държавна сигурност,
            от служители на посткомунистическите специални служби и
            от прокурори, съдии и служители на изпълнителната власт,
            по които мои искания досега не е извършено абсолютно нито едно разследване и не ми е даден абсолютно нито един легитимен отговор.

            Така, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, тук и сега
            за пореден път предоставям на Вашето престъпно прокурорско внимание тук визираната
ГРУПА КАЗУСИ,
Надлежно описани в досегашен (в тази папка!) общ обем от
25 (Двадесет и пет)
страници документация и аргументация
относно:

Първо.
Престъпна дейност, извършена през Ноември 1983 г. от завеждащия отдел „Жалби“ в отдел „Административен“ при Главна прокуратура
прокурор Н. Коцалиева,
която по поръчение на офицерите
от Държавна сигурност е разпоредила на
Районния прокурор в град Михайловград (днес град Монтана)
„Да се вземат мерки срещу Янко Николов Янков да преустанови изпращането на молби и изложения до отговорни партийни и държавни ръководители“;  

Второ.
Престъпна дейност, извършена
от Районния и Окръжния прокурор на Михайловград
и от офицера от Шесто управление на ДС Йордан Василев
по повод, във връзка и в изпълнение на
визираното разпореждане на Н. Коцалиева;

Трето.
Престъпна дейност,
извършвана от посткомунистически прокурорски, полицейски, съдебни и
други институционално-служебни лица,
изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено
процедурно замотаване и прекратяване на
всички мои искания за провеждане на легитимно разследване по визирания казус.

В частност в тук визираната папка
се съдържат копия от:
            01. Копие от визираното писмо на прокурор Н. Коцалиева;
            02. Копие от мое искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Иван Татарчев), Министъра на вътрешните работи (Богомил Бонев) и Президента (Петър Стоянов), датирано на 15 Август 1998 г.;
            03. Копие от мое искане за разследване, адресирано до Главния прокурор (Никола Филчев), датирано на 08 Април 2003 г.;
            04. Копие от мое искане за разследване и за достъп до намиращото се в архивата на Главния прокурор т. нар. „Кадрово дело“ на прокурор Н. Коцалиева, адресирано до Главния прокурор (Никола Филчев), датирано на 09 Април 2003 г.;
            05. Мое искане за разследване, адресирано до Главния Прокурор (Борис Велчев), датирано на 20 Септември 2011 г., регистрирано в офиса на Върховната Касационна прокуратура (ВКП) вх. рег. №15132/2006, VІ, 21.09.2011 г., оцаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на ... – 30“.

            От така визираната документация е видно, че:
            ***Едва през лятото на 1998 г. съм получил достъп до една съвсем малка част от строго секретните документи, намиращи се в архива на бившата Държавна сигурност;
            ***В текста на искането ми за разследване от 15 Август същата година, в раздел ІІ, точка 6, изрично и ясно съм посочил, че настоявам да бъде разследвана престъпната дейност на прокурора от Главна прокуратура Н. Коцалиева, която нейна престъпна дейност е извършена под непосредственото оперативно ръководство на Държавна сигурност;
            ***Посочил съм, че на стр.122 и 123 на „Строго секретно дело“, озаглавено „Криминално досие. Преписка. Явни материали, Том ІІ“ се намират две подписани от нея писма, имащи един и същ изх. №13243/83, в които изрично е записан следният текст: „Да се вземат мерки срещу Янко Николов Янков да преустанови изпращането на молби и изложения до отговорни партийни и държавни ръководители“;
            ***Посочил съм, че само няколко дни след това Районният прокурор на Михайловград Т. Тошев е изпратил до Окръжното управление на МВР специално писмо, имащо дата 16.ХІ.1983 г. и изх. №1846/83, в което е записал „За вземане на мерки“;
            ***Посочил съм, че от текста на поставената ръкописна резолюция е видно, че изпълнението е било възложена на офицера от Шесто отделение на Държавна сигурност Йордан Василев;
            ***Посочил съм, че изпълнението на престъпните оперативни мероприятия е било осъществявано по т. нар. ДОР „Дракон“.

--- --- ---
Нужно е да бъде уточнено,
че именно това строго секретно
дело ДОР „Дракон“
е било залегнало в основата на моето
абсолютно противоправно осъждане
и престояване в затвора в продължение
на шест години,
след което Общото събрание на наказателните колегии на Върховния съд
е отменило наложената ми присъда
като постановена при
пълна липса на изискуемите от закона доказателства.

--- --- ---
Уточнявам, че така визираната
ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА
СЪДЪРЖА  НЕПОКЛАТИМИ ДОКАЗАТЕЛСТВА И АРГУМЕНТИ.
Настоявам
за легитимно прокурорско разследване на всички факти, обстоятелства и доказателства,
и за АДЕКВАТНО ЮРИДИЧЕСКО АРГУМЕНТИРАНЕ
на изпращаните до мен писма
от Прокуратурата.


ІІІ (Трето)
            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, като отново изрично и ясно уточнявам, че по тук визираната прокурорска преписка въобще не ми е даден абсолютно никакъв легитимен официален отговор,
            ВПРОЧЕМ, ПОДЧЕРТАВАМ, ЧЕ КАТО се има предвид това, че съгласно принципите и нормите на Правото липсата на отговор на определено правосъобразно искане по своята същност е мълчалив конклудентен (т.е. иманентно подразбиращ се) отговор, считан за отказ от съобразяване с правосъобразната претенция на заявителя, 
следва да бъде прието,
че чрез този именно конклудентен поведенчески акт
на моята коректност
Прокуратурата е отвърнала и отвръща с
перверзна мафиотска курвектност.

            При това, господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров, длъжен съм за пореден път изрично и ясно да уточня,
       че както вече би трябвало да Ви е пределно ясно, просто неизбежно е още в самото начало на всяко изложение да бъде поставян и въпросът
       за Вашата лична (персонална) престъпна дейност и отговорност по повод и във връзка с всеки отделен казус, в който Вие встъпвате
       ИЛИ КАТО непосредствен изпълнителен деец,
       ИЛИ КАТО злоупотребяващ с властта си високопоставен магистрат,
       НЕ САМО съучастнически прикриващ съответните престъпни дейци,
       НО И активно участвуващ в стратегията, насочена към това жертвите на престъпленията да не могат да се съпротивляват и защитават
       и да бъдат превърнати в безучастни наблюдатели на техното собствено унищожение.

       Още повече, че с всекидневното си поведение и дейност самият Вие просто не ми давате абсолютно никаква възможност за друга визия върху онова, което правите.

            При това, обръщам Вашето внимание върху факта, че само преди една година, в публичното си изявление от 16 Април 2013 г. по случай официалното честване на „Деня на Българската Конституция“ и „Деня на българския юрист“,
            в присъствието на двама видни функционери на Европейския съюз (Мишел Конинкс и Джовани Кеслер),
            Вие направихте изявление относно острата необходимост от институционалната фигура на Европейски Прокурор за България,
            при което, като израз на високодобронамерена и благородна воля
            Вие дадохте да се разбере, че
            макар и без официални пълномощия и назначения,
            фактически и конклудентно
            вече сте встъпил (като самоназначил се ИЛИ като изпълняващ чужда функция без легитимно пълномощие) в тази си именно функция.


ІV (Четвърто)
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение
            европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г.,
            съгласно текста на които правни норми  
         без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,  
       НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
       ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
       КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.
---
--- --- ---
--- --- --- --- --- 
***************
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА ВСЯКО ОТДЕЛНО ОПИСАНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,
            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ ТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и законната деликтна и репараторна отговорност.

            Заявявам, че категорично и ясно настоявам СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
16 Април 2014 г.                                                     Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар