2015-02-01

Отворено писмо до Министър-председателя и Главния прокурорАдрес за кореспонденция:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център за правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
Skype: Veliovski3
=========================================================
01 Февруари 2015 г.

До Бойко М. Борисов – Министър-Председател
на поредното Правителство на българския
ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,
един от институционално и лично съпричастните
към голямо множество извършени спрямо мен престъпни деяния,
включително и в драстичното покушение, извършено на 21 Юни 2010 г.  
Министерски съвет (МС), бул. „Княз Дондуков” № 1, 1000 (1194) София

До Сотир С. Цацаров ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България, престъпен високопоставен слуга на
ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, София 1000
Към: ВКП №13033/2013

І.
            Господа интронизирани на високи държавни длъжности ченгеджийско-мафиотски престъпници и високопоставени слуги на ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим,
            Вие несъмнено провъзходно знаете, че всичките мои официални писма до когото и да е, включително и до Вас, имат публичен характер, публикувани са в моя Интернет-сайт и са част от текстовото съдържание на моите обемисти книжни политико-юридически документални издания, които надлежно са депозирани в множество български и чуждестранни библиотеки.
            Вие превъзходно знаете, че в офисите на Правителството (Министерския съвет) и на Главния Прокурор (ВСП) надлежно са регистрирани голямо множество изключително обемисти мои акуратно написани изложения с искане да изпълните възложените Ви от Международните, Европейските и Българските правни регламентации задължения за най-строго спазване на принципите и нормите на Правото, за защита на конкретно посочените и описани престъпни нарушения на моите легитимни права и интереси, и за налагане на съответните наказателни, репараторни, деликтни и прочее отговорности.
            Вие превъзходно знаете, че многократно изрично и ясно съм Ви писал, че и двамата както в качеството Ви на граждански лица, така и в качеството Ви на държавни институционални лица, така и в качеството Ви на участници в различни откровено мафиотски и други корпоративни образувания, сте отговорни за личното и съучастническото извършване на голямо множество престъпни деяния, поради което многократно, изрично, пределно ясно и най-официално съм искал от съответните държавни институции да бъдат извършени прецизни разследвания на Вашата престъпна дейност.

ІІ.
            В частност, господа интронизирани на високи държавни длъжности ченгеджийско-мафиотски престъпници и високопоставени слуги на ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим,
            тук и сега задължително ще спомена, че за да обезпечите КАКТО извършването (през 2010 г.) на осакатяващото ме покушение, ТАКА И за обезпечаване на пълната безотговорност за него, Вие не реагирахте НЕ САМО НА моите предварително писмено представени пред Вас описания на ситуацията, НО И впоследствие, след покушението, не направихте абсолютно нищо за надлежното разследване на същото.

ІІІ.
            В частност, господа интронизирани на високи държавни длъжности ченгеджийско-мафиотски престъпници и високопоставени слуги на ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим,
            тук и сега задължително ще спомена още и това, че специално за извършената от Сотир Цацаров (лично и в съучастие) престъпна дейност ДОСЕГА НАДЛЕЖНО СЪМ РЕГИСТРИРАЛ В ОФИСА НА ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА ТОЧНО 442 (четиристотин и четиридесет и две) СТРАНИЦИ ДОКУМЕНТАЦИЯ, по повод и във връзка с която досега не съм получил абсолютно никакъв отговор. 
            В частност, в контекста на казуса, който по-долу ще бъде посочен и описан, ще уточня, че през Юли и Август 2014 г. изрично и пределно ясно съм обвинил Главния Прокурор Сотир Цараров в престъпна дейност, изразяваща се в обезпечаване на безотговорност за престъпните деяния, извършени от Младен Апостолов Младенов, Антон Тодоров и Петко Симеонов.
Виж: 2014-07-19, Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 764 --- 21.07.2014 г.,
Виж: 2014-08-02, Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 767 --- 01.08.2014 г.,
Виж: 2014-08-04, Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 768 --- 04.08.2014 г.,

ІV.
            В частност, господа интронизирани на високи държавни длъжности ченгеджийско-мафиотски престъпници и високопоставени слуги на ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим,
            тук и сега задължително ще спомена още и това, че АБСОЛЮТНО ВИНАГИ, КОГАТО АЗ предприемам определени интензивни опити за търсене на Правосъдие и за налагане на наказателна, репараторна, деликтна и прочее отговорност на престъпните функционери от българския клан на КГБ – комунистическата Държавна сигурност (ДС) – и от посткомунистическите държавни и мафиотски специални служби,
            в медийното пространство „вклиняват“ определени т. нар. „момичета и/или момчета на повикване“, които, „соло“ или на „тройки“, по различен начин започват да говорят или да пишат, че „Янко Янков е агент на ДС“.
         При това както лично Вие, така и господарите на тези несъмнено „леки, но вероятно „тежко платени“ „момичета и/или момчета“, така и самите тези „гострольоринесъмнено превъзходно знаят,
         че по повод и във връзка с така лансираното в продължение на много години пропагандно твърдение на българската ченгеджийница
         Софийската военно-окръжна прокуратура е извършила прецизно разследване и категорично и ясно е установила, че
       в случая се касае до престъпна дейност, извършена от уж „неизвестно“ лице от системата на ДС,
       с която престъпна дейност се е целяло да бъде постигнато и е постигнато нарушаване и увреждане на правата и интересите на пострадалото гражданско лице Янко Николов Янков.
Виж:(01). Янков, Я., Секретните служби и научните кадри в БАН и СУ. (Политическа документалистика). Книга Първа, С., „Янус”, 2006, 144 с. ISBN-10: 954-8550-48-2, ISBN-13: 978-954-8550-48-2, формат 60 х 84 х 16; тази книга е депозирана и се намира като общодостъпна не само в Народната Библиотека „Св.Св. Кирил и Методий“, не само в библиотеката на БАН, но и в Библиотеката на Софийския университет;
Виж:(02). Янко Н. Янков Изказване на Международната конференция  Отваряне на архивите на тоталитарните секретни служби в България. Паметта на миналото в името на бъдещето  20 юли 2006 г., Зала 6, НДК, София
Виж:(03). Проф. Янко Янков, юрист и публицист: Кметът на Елин Пелин е третата жертва на досието “Кирилов” -
Проф. Янко Янков, юрист и публицист: Кметът на Елин Пелин е третата жертва на досието “Кирилов”
Виж:(04). Досието-фалшификат –
Виж:(05). Съучастниците прикриват фалшификаторите -
Виж:(06). ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪУЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО,
Виж:(07).  ОТГОВОРНОСТ ЗА СЪУЧАСТНИЦИТЕ В ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО,
Виж:(08). ДОСИЕТАТА НА ДС (1), 
Виж:(09). ДОСИЕТАТА НА ДС (2),
Виж:(10). ДОСИЕТАТА НА ДС (3),
Виж:(11). ДОСИЕТАТА НА ДС (4),
Виж:(12). ДОСИЕТАТА НА ДС (5),
Виж:(13). ДОСИЕТАТА НА ДС (6),

Виж:(14). ДОСИЕТАТА НА ДС (7), 

Виж:(15). ДОСИЕТАТА НА ДС (8), АГЕНТИ НА ДС ДОУНИЩОЖИХА СПРАВЕДЛИВОСТТА, 

Виж:(16). ДОСИЕТАТА НА ДС (9),

Виж:(17). ДОСИЕТАТА НА ДС (10),

Виж:(18). ДОСИЕТАТА НА ДС (11),

Виж:(19). ДОСИЕТАТА НА ДС (12),

Виж:(20). ДОСИЕТАТА НА ДС (13),

Виж:(21). ДОСИЕТАТА НА ДС (14),

Виж:(22). ДОСИЕТАТА НА ДС (15),

http://iankov.blogspot.com/2007/08/15.html 

Виж:(23). ДОСИЕТАТА НА ДС (16),

Виж:(24). ДОСИЕТАТА НА ДС (17),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/17.html 

Виж:(25). ДОСИЕТАТА НА ДС (18),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/18.html 

Виж:(26). ДОСИЕТАТА НА ДС (19),

Виж:(27). ДОСИЕТАТА НА ДС (20),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/20.html 

Виж:(28). ДОСИЕТАТА НА ДС (21),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/21.html 

Виж:(29). ДОСИЕТАТА НА ДС (22),

http://iankov.blogspot.com/2007/09/22.html 


ІV.
            В частност, господа интронизирани на високи държавни длъжности ченгеджийско-мафиотски престъпници и високопоставени слуги на ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим,
            тук и сега ще посоча поредното оперативно мероприятие на Вашите господари и на господарите на тук визираната „тройка гастрольори“,  
       и изрично и пределно ясно заявявам, че настоявам да бъде извършено прецизно разследване на тук конкретно посочената престъпна дейност, извършена от няколко лица по поръчение на все още живия и действуващ клан на КГБ – българската Държавна сигурност.

       В телевизионното предаване „Още от деня“ с водещ Димитър Цонев  в памет на Желю Желев, на 30 януари 2015 г., с  започнало в 18:30 часа, след около 39-ата минута от началото лицата
        Димитър Луджев,
       Константин Тренчев и
       Кирил Маричков
       са споменали моето име и са лансирали тезата, че моето т. нар. „радикално“ участие в политическите процеси през 90-те години е имало характера на изпълнение на оперативната воля на ДС, чийто агент, според тяхното мнение, аз съм бил.
            Уточнявам, че видеозаписът е online достъпен на следния Интернет-адрес:

V.
            Господа интронизирани на високи държавни длъжности ченгеджийско-мафиотски престъпници и високопоставени слуги на ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим,
            Изрично и пределно ясно настоявам да изпълните задълженията си съгласно принципите и нормите на Правото и
            да разследвате престъпната дейност на все още действуващите в България структури на българския клан на КГБ – комунистическата Държавна сигурност,  
            и в частност на обслужващата ДС дейност на тук визираните трима души, чиято престъпна дейност в случая има характера на поредно  оперативно мероприятие, насочено към опитите на специалните служби да ме елиминират от политическото и юридическото пространство, за да обезпечат безотговорност за престъпленията си и тези на своите съратници и господари.

VІ.
            И накрая, Господа интронизирани на високи държавни длъжности ченгеджийско-мафиотски престъпници и високопоставени слуги на ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим,
            Изрично и пределно ясно Ви уведомявам, че категорично протестирам срещу практиката, която прокурорите и полицаите почти винаги прилагат – обаждат ми се по телефона или идват у дома ми, за да ме канят на „разговор“ за „обяснаване“ на „неясни текстове“, които съм бил написал.
            Тук и сега няма да коментирам конкретния провокационен оперативен характер на тези покани,
            но категорично и ясно ще заявя, че съгласно българската правна регламентация прокуратурата и полицията имат правото да ми пращат така наречените „призовки за разпит като свидетел или обвиняем“, но не и да ми искат т. нар. „обясненияза или на съдържанието на текстови изложения, които са написани не само на превъзходен български език, но и от човек, който е автор на повече от 65 книги от сферата на правните е политическите науки.
            И че ако прокурорите или разследващите полицаи поради личностно-ментални дефекти или поради образователни и други причини и обстоятелства
         не знаят и не разбират българския език или Правото,
         то те нямат и право да заемат длъжността, от позицията на която ми се обаждат, за да ми искат „обяснения“.
01 Февруари 2015 г.                                                           Янко Н. Янков
***
(Kрай на документа)

1 коментар: