2014-07-19

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 764 --- 21.07.2014 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
21 Юли 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06


Всички карти на масата и отговорност за престъпленията
на всички обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента,
и другите държавни институции! – 764 --- 21.07.2014 г.
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Отворено писмо относно:
оставка, разследване и отговорност
на Главния прокурор Сотир Цацаров
и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него
функционери на престъпния
ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим
-----------
Към: ВКП №13033 / 2013, V
            01. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 18 Юни 2013 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 18 Юни 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... - 580“,           вх. рег. №3307 /2013, ІІ – 18.06.2013 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 1 до 213;

            02. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 12 Септември 2013 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 09 Септември 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... - 648“, вх. рег. №13033 /2013, V – 09.09.2013 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 214 до 268;

            03. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 25 Ноември 2013 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 25 Ноември 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 723“, вх. рег. №13033 /2013, V – 25.11.2013 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 269 до 274;


            04. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 28 Януари 2014 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 28 Януари 2014 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 751“, вх. рег. №13033 /2013, V – 28.01.2014 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 275 до 334;

            05. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него функционери на престъпния ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим
            адресирано до Главния прокурор, датирано на 26 Февруари 2014 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 26 Февруари 2014 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 753“, вх. рег. №13033 /2013, V – 26.02.2014 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 335 до 366;

            06. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него функционери на престъпния ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим
            адресирано до Главния прокурор, датирано на 17 Юни 2014 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 16 Юли 2014 г., 
озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 762“, вх. рег. №13033 /2013, V – ,
документален пакет, съдържащ страници от 367 до 410;

            07. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него функционери на престъпния ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим
            адресирано до Главния прокурор, датирано на 17 Юли 2014 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 17.07.2014 г.,
озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 763“, вх. рег. №13033 /2013, V – .
документален пакет, съдържащ страници от 410 до 419;

            08. НАСТОЯЩЕТО Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него функционери на престъпния ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим
            адресирано до Главния прокурор, датирано на 21 Юли 2014 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 21.07.2014 г.,
озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 764“, вх. рег. №13033 /2013, V – .
документален пакет, съдържащ страници от 419 до 424.

--- --- ---

Общ обем на всичката приложена досега документация
424 (четиристотин и двадесет и четири) страници.

---
--- --- ---
            В настоящето адресирано до Главния Прокурор официално писмено искане за разследване
            КАКТО на цялостната престъпна дейност на изпълняващия фактическа длъжност, но юридически нелегитимен Главен прокурор Сотир Цацаров,
            ТАКА и на тук конкретно посочената престъпна дейност на същото лице, при което обръщам специално внимание на следните факти и обстоятелства:

            Първо: Досега официално съм депозирал и надлежно регистрирал в офиса на Върховната касационна прокуратура (ВКП) точно 419 (четиристотин и деветнадесет) страници, в които надлежно съм описал и посочил фактите и обстоятелствата относно
            престъпленията, които са извършени от визираното лице Сотир Цацаров както в качеството му на гражданско лице, така и в качеството му на магистрат (съдия и Главен Прокурор),
            ПО повод и във връзка с които досега конкретно по тези искания не съм получил абсолютно никакъв отговор и не е било извършено абсолютно нито едно разследване на визираното лице. 

            Второ: Досега официално съм депозирал и надлежно регистрирал в офиса на Върховната касационна прокуратура (ВКП) ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ГОЛЯМО МНОЖЕСТВО страници, в които надлежно съм описал и посочил фактите и обстоятелствата относно престъпленията, които са извършени от функционери на комунистическата и на посткомунистическата държавна власт И НА ТЕХНИТЕ ГОСПОДАРИ ОТ МАФИЯТА, ПО повод и във връзка с които досега конкретно по тези искания не съм получил абсолютно никакъв легитимен отговор и не е било извършено абсолютно нито едно легитимно разследване, ТЪЙ КАТО ИМЕННО ПРОКУРОРИТЕ, КОИТО ВИЗИРАНОТО ЛИЦЕ СОТИР ЦАЦАРОВ РЪКОВОДИ, СА ИНСТРУКТИРАНИ ДА ОНЕВИНЯВАТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, А ВОДЕЩА РОЛЯ В ТОВА ОНЕВИНЯВАНЕ НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ИМА ИМЕННО СОТИР ЦАЦАРОВ.

            Трето: От всичко това е пределно ясно и очевидно, че КАКТО визираното престъпно лице Сотир Цацаров, ТАКА и неговите господари от Мафията са заинтересовани ДА ОТСТРАНЯВАТ ОТ ПУБЛИЧНАТА СЦЕНА всички такива като мен и, разбира се, самия мен, които настояваме за легитимно правосъдие, при което отстраняване използуват множество различни и разнообразни оперативни ченгеджийски и мафиотски мероприятийни ресурси, един от най-разпространените от които е
            ВЪЗЛАГАНЕТО НА АГЕНТУРНИ ИЛИ КОРУПЦИОННО-ПЛАТЕНИ ЛИЦА
            НА ЗАДАЧАТА ДА ИЗВЪРШВАТ ПУБЛИЧНИ АКЦИИ ПО КОМПРОМЕТИРАНЕТО НА ВСИЧКИ, КОИТО ПРЕЧАТ НА ТЕХНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ. 

            Четвърто: Така именно с такава цел през Декември миналата година и Януари, Февруари и Март тази година
заинтересованите лица от Мафията,
специалните държавни служби, държавните институции, включително и Прокуратурата,
и най-вече самото тук визирано лице Сотир Цацаров,
АГЕНТУРНО И КОРУПЦИОННО
СА ВЪЗЛОЖИЛИ НА лицата

Антон Тодоров и Петко Симеонов

ЗАДАЧАТА ДА ОСЪЩЕСТВЯТ ПРЕСТЪПНО ПУБЛИЧНО МАНИПУЛАТИВНО МЕДИЙНО МЕРОПРИЯТИЕ
С ЦЕЛ ДА МЕ КОМПРОМЕТИРАТ
И ДА МЕ ОТСТРАНЯТ
ОТ СЦЕНАТА НА
ГРАЖДАНСКАТА СЪПРОТИВА СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА.

Така, на същите тези
агентурно и корупционно ангажирани и зависими лица
е била възложена задачата
да използуват и разпространяват в медийното пространство
т. нар. „архивни материали“,
за които, обаче,
СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ
Софийската военно-окръжна прокуратура
още преди много години
изрично, ясно и категорично
се е произнесла,
че имат характера на фалшификат,
предумишлено съставен
с цел да бъдат нанесени щети
на гражданското лице Янко Николов Янков, тоест – на мен.

Пето: Така, с настоящето мое изрично и ясно искане за разследване на престъпна дейност,
настоявам да бъде образувано следствено дело
КАКТО срещу институционалното лице Сотир Цацаров,
ТАКА И СРЕЩУ ЛИЦАТА АНТОН ТОДОРОВ И ПЕТКО СИМЕОНОВ.

При което да бъде обърнато специално внимание на престъпната дейност на Сотир Цацаров,
който,
както на престъпно лично основание,
така и на престъпно институционално-мафиотско основание,  
именно с цел да обезпечи безнаказаност
КАКТО за собствените си престъпления,
ТАКА и за престъпленията на господарите си от Мафията,    

Е УЧАСТВУВАЛ И УЧАСТВУВА
В ОБЕЗПЕЧАВАНЕТО КАКТО НА САМАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
ТАКА И НА БЕЗНАКАЗАНОСТТА
ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА, ИЗВЪРШЕНИ СРЕЩУ МЕН
ОТ ВИЗИРАНИТЕ ЛИЦА
АНТОН ТОДОРОВ и ПЕТКО СИМЕОНОВ.  
21 Юли 2014 г.                                                                    Янко Н. Янков
***
Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар