2014-07-17

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 763 --- 17.07.2014 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
17 Юли 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията
на всички обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента,
и другите държавни институции! – 763 --- 17.07.2014 г.
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

Отворено писмо относно:
оставка, разследване и отговорност
на Главния прокурор Сотир Цацаров
и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него
функционери на престъпния
ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим
-----------
Към: ВКП №13033 / 2013, V
            01. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 18 Юни 2013 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 18 Юни 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... - 580“,           вх. рег. №3307 /2013, ІІ – 18.06.2013 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 1 до 213;

            02. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 12 Септември 2013 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 09 Септември 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... - 648“, вх. рег. №13033 /2013, V – 09.09.2013 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 214 до 268;

            03. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 25 Ноември 2013 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 25 Ноември 2013 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 723“, вх. рег. №13033 /2013, V – 25.11.2013 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 269 до 274;


            04. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров, адресирано до Главния прокурор, датирано на 28 Януари 2014 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 28 Януари 2014 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 751“, вх. рег. №13033 /2013, V – 28.01.2014 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 275 до 334;

            05. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него функционери на престъпния ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим
            адресирано до Главния прокурор, датирано на 26 Февруари 2014 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 26 Февруари 2014 г., озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 753“, вх. рег. №13033 /2013, V – 26.02.2014 г.,
документален пакет, съдържащ страници от 335 до 366;

            06. Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него функционери на престъпния ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим
            адресирано до Главния прокурор, датирано на 17 Юни 2014 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура на 16 Юли 2014 г., 
озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 762“, вх. рег. №13033 /2013, V – ,
документален пакет, съдържащ страници от 367 до 410;

            07. НАСТОЯЩЕТО Искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров и на всички по възходяща и низходяща линия свързани с него функционери на престъпния ченгеджийско-мафиотски паравоенен политически режим
            адресирано до Главния прокурор, датирано на 17 Юли 2014 г., надлежно регистрирано в офиса на Върховната касационна прокуратура, озаглавено „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията ... – 763“, вх. рег. №13033 /2013, V – .

--- --- ---

Общ обем на всичката приложена досега документация
419 (четиристотин и деветнадесет) страници

---
--- --- ---
            В настоящето адресирано до Главния Прокурор официално писмено изявление обръщам внимание на факта, че:

            Първо. Във всичките посочени по-горе мои адресирани до Главния прокурор официални искания изрично и пределно ясно съм систематизирал официално и общодостъпно функциониращата в публичното пространство информация, от която е видно, че
            визираното лице Сотир Цацаров както лично, така и в съучастие с други лица е извършил редица (голямо множество)
            лично, семейно и кланово (групово, кастово) облагодетествуващи го корупционно и мафиотски мотивирани нарушения на българските закони, включително и престъпления,
         както и редица други такива деяния, облагодетествуващи други престъпни лица и престъпни организационни структури;

            Второ. Отделно от това още в първото ми официално регистрирано на 18 Юни 2013 г. искане за оставка, отговорност и разследване на Сотир Цацаров изрично и пределно ясно съм написал, че 
            вече отдавна не само на мен, но и на всички разумно мислещи хора е пределно ясно, че ПРЕЗ ЦЕЛИЯ НЕГОВ НЕЛЕГИТИМЕН МАНДАТ под сравнително умелото пропагандно прикритие на няколко шумно рекламирани акции, имащи характера на стратегията „отклоняване на вниманието и на удара“ (aberratio ictus),
            той по същество отиграва сценария на доста добре познатия ни фарсов съдебен театър, който се разиграва вече в продължение на четвърт век;

            Трето. Отделно от това вече многократно съм писал, че поне за мен е несъмнено, че в дълбоката същност на тази негова (и на господарите му от Мафията и от специалните служби)
            стратегия стои фактът, че в комунистическа и посткомунистическа България
            прокурорите и съдиите са зависими агентурни лица, които са внедрени в съдебната система от престъпните комунистически и посткомунистически специални служби и от Мафията;
            и че въпреки и независимо от това ми НЕПОКОЛЕБИМО ГЛЕДИЩЕ като формационен юрист винаги енергично и официално съм настоявал и ще настоявам пред официалните институции
ДА БЪДЕ ОСЪЩЕСТВЕНА ТОТАЛНА РЕВИЗИЯ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ
И ДЕЛА,
в които са отразени и се съдържат факти
относно жестоката престъпна дейност,
в резултат на която България е доведена до сегашното
състояние на тежка национална катастрофа;

и в частност,
КАКТО КАТО ЛИЧНО ЗАСЕГНАТ от визираната престъпна дейност,
ТАКА И КАТО официален представител на няколко пострадали от тази престъпна дейност легитимни обществено-политически формирования,
ИЗРИЧНО, ЯСНО, КАТЕГОРИЧНО И ЕНЕРГИЧНО СЪМ НАСТОЯВАЛ И НАСТОЯВАМ
ДА БЪДЕ ПРЕДПРИЕТА ТОТАЛНА НАДЗОРНА
РЕВИЗИЯ ЗА ПРАВОСЪОБРАЗНОСТ
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С МОЕТО ИМЕ
ПРОКУРОРСКИ, СЪДЕБНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ВСЯКАКЪВ ДРУГ ВИД ПРЕПИСКИ И ДЕЛА
от времето на 70-те (седемдесетте) години на ХХ (Двадесети) век до днес!!!

---
--- --- ---

Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,

НАСТОЯВАМ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПРЕЦИЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ  
            КАКТО ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОЕТО ИЗЛОЖЕНИЕ ОТНОСНО визираната ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, извършвана от нелегитимния Главен прокурор Сотир Цацаров
и ръководената от него държавна институция и институционални лица,
както и от лицата, принадлежащи към неговия семеен, приятелски и мафиотско-организиран престъпен кръг,

            ТАКА И ОТНОСНО ПРЕСТЪПНАТА ДЕЙНОСТ НА ВСИЧКИ ОБЛЕЧЕНИ ВЪВ ВЛАСТ ЛИЦА – прокурори, служители на специалните служби (най-вече ДАНС) и други,
            КОИТО в престъпен интерес на така визираните престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА БРУТАЛНО ШЕСТВАЩАТА В БЪЛГАРИЯ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ
            не само да понесат съответната наказателна отговорност,
            но и да понесат съответната деликтна и репараторна отговорност.

            Тъй като така визираният казус е пределно и недвусмислено ясен,
            категорично и ясно настоявам
СПЕШНО И НЕОТЛОЖНО да възложите на съответните институции прецизно да извършат легитимните процедури 
            и да бъда своевременно уведомен за хода и резултата от тези процедури.
            Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!

Приложение:

Никой не каза за най-страшния ефект от коалицията „Пеевски” (Групировката)

15 Юли 2014 ,
            В e-vestnik писахме няколко пъти за „Групировката” – това кълбо от политика, бизнес и банка, събрано в КТБ. Писахме още преди изборите през 2013, че ще ги спечели Групировката, независимо коя партия ще води в резултата (виж тук).
            Групировката обединяваше интереси на Доган-Пеевски, на Бойко Борисов и Цветан Василев. Не се знае кой какво участие има в нея. Дали властта само е взимала процент от държавните милиони в банката и как точно участва в големите й сделки (приватизацията на „Булгартабак”, БТК-„Виваком” и др.).
            Оказа се сега, че центробежните сили в Групировката я разбиха отвътре. Едната част поиска да унищожи другата.
            И какъв е първият ефект? Капитали напускат държавата. Чужди и наши фирми и частни лица местят парите си в чужбина. Нещо като минивариант на гръцката криза. Засега е мини. Колко милиони, никой не знае. БНБ ще направи отчети след време, ако някой въобще вярва на БНБ.
            Защо стана така? Защото лъсна мафиотската държава.
            В атаките на Пеевски и медиите му срещу Цветан Василев се включи прокуратурата, после и БНБ.
            Включи се и Бойко Борисов, който обяви фалит на банките и държавата, поиска да се намеси МВФ, обяви, че в КТБ имало дупка от 3,5 млрд. и т. н. призова за арести на премиера, вътрешния министър и т. н.
            От прокурорското изложение до съда по случая изтече едно знаменателно изречение – КТБ е поискала ликвидна подкрепа от 250 млн. лева от БНБ ден преди да затвори. Не става дума за подарък от страна на БНБ, а за пари в брой, които да плаща КТБ на вложители. БНБ в лицето на Искров и подуправителя Костов отказва. Банката рухва. Сега държавата трябва да даде най-малко 2 млрд. лева, за да покрива фалита й, тоест да гарантира вложителите.
            Така държавни институции като прокуратурата и БНБ обслужват интересите на Групировката, тоест на коалицията „Пеевски”.
            Нека видим кои партии в парламента ще гласуват специален закон, за да помогнат на БНБ да ликвидира КТБ и обслужи коалицията „Пеевски”. Законодателно обслужване на длъжниците на КТБ, които искат чрез фалит на банката да си обезценят дълговете.
            Какъв все пак е най-страшният ефект от всичко това?
            Всеки чужд инвеститор в България получи ясен сигнал – в тази мафиотска държава, за да правиш бизнес, трябва да си добре с Пеевски, с Борисов, с мафията. За тях работят главният прокурор, който може да обвини или арестува всеки бизнесмен или банкер, за да го компрометира, и шефът на БНБ, който може да затвори и обяви фалит на всяка банка, която му посочат. Това е знак и за външни, и за вътрешни инвеститори. Затова изнасят капитали и инвестиции.
Това е. Прави бизнес в България. И знай, че тук мафията си има държава.
            Писахме го през 2013 г. (виж тук, накрая) и пак ще повторим: „Който се плаши, че Групировката ще става все по-силна, също греши. Нека погледне назад какво се случи с всички групировки по време на прехода. Рано или късно те се разпадат и започват войни за парчетата.”.

***

“Aдв. Екимджиев: Ако Цацаров застреля Плевнелиев, не може да бъде арестуван и обвинен

Последна редакция на 18/06/14 14:18
Интервю на Стойко Стоянов
            - Г-н Екимджиев цялата държава гърми, че държавното обвинение се използва като оръжие за корпоративна война между бивши съдружници, изненадан ли сте от този скандал?
            - Нищо ново не се случва. Прокуратурата от край време е доказала готовност да козирува на другите власти. Но действително върхът на нейната политическа активност достигна под ръководството на г-н Сотир Цацаров. Виждаме, че когато наближат избори прокуратурата остро се вклинява в политическия живот. Да си спомним от миналата година аферата „Костинброд”, която според някои анализатори е била решаваща за резултатите от парламентарните избори. Виждаме и сега какво се случва – явно, предусещайки промяната в политическата конюнктура, държавното обвинение се обръща срещу досегашните си покровители – кръга около Пеевски и Цветан Василев. Явно прокуратурата вече се опитва да набира актив пред Бойко Борисов и следващите управляващи. Всъщност това е стилът на управление на г-н Цацаров още от времето, когато беше почти пожизнен председател на Пловдивския окръжен съд. Той демонстрираше политическа лоялност към всяка власт. В Пловдив се провеждаха така наречените пилотни дела с голям обществен отзвук, на които хората от властта залагаха много, но след време се видя, че те катастрофираха с оправдателни присъди или в Страсбург. Но точно Пловдив беше мястото, където се заработваха политически дивиденти чрез услугите на местните магистрати, ръководени от сегашния главен прокурор. Така че нищо ново под слънцето.
            - А защо Цацаров и прокуратурата мълчат за тези обвинения?
            - Това мълчание е израз на презрение към хората, на арогантност. От друга страна, той няма какво да каже при очевадността на фактите. Новото в случая е тази брутална арогантност, с която се действа.
            - Години наред задавате въпроса  кога прокуратурата ще се освободи от магистрат като Роман Василев, това вече е факт, но защо сега се случи?
            - Да, освободиха се, но точно когато прокуратурата започна да се еманципира от кръга около Делеян Пеевски и Цветан Василев. Очевидно Роман Василев е бил техният човек в държавното обвинение. Сега се обръща отново към Бойко Борисов и следващите победители, а Роман Василев скоропостижно се оказа в отпуск и реши да напуска. А всички си спомняме, че той беше изпълнителят години наред на мокрите поръчки и най-бруталните арести. Точно това показва зависимостта на определени хора и то на ръководни места в прокуратурата от корпоративни и олигархични интереси.
            - Но сега прокуратурата ясно заема страната на Пеевски във войната му срещу банкера Василев?
            - Да така е и от цялата гротеска с така наречените убийци на Пеевски, аз съм склонен да разглеждам вече медийния бос и Борисов в един отбор. Възможно е там да текат процеси на сближаване и нищо чудно скоро отново бившият премиер да бъде боготворен в неговите медии. Мисля, че има прегрупиране – Пеевски и Борисов, от едната страна, а Цветан Василев и Бареков от другата. Съответно се преориентира и прокуратурата.
            - Реално ли е влиянието на Делян Пеевски в съдебната система?
            - В мен все повече се затвърждава усещането, че Пеевски е едно поставено лице, че той е машата, с която се реди и съдебната система, и се изпълняват някои бизнес поръчки в политиката. Този човек няма интелектуалния и професионалния потенциал за това. Той изглежда като едно голямо бебе, може само да е изпълнител, да прави това, което му наредят неговите кукловоди, но не и да подрежда комбинациите в задкулисието и политическите процеси в България.
            - Пеевски се освети твърде много, има ли шанс да остане в играта дори и като маша?
            - При тази прокуратура, която показва, че не й пука, а тя е определено недосегаема - този човек наистина може и да остане още в играта.
            - Остро се поставя въпросът, че главният прокурор не подлежи на никакъв контрол, как може да бъде преодолян този парадокс и да се защитят интересите на обществото?
            - Сега ситуацията е такава, че дори и Цацаров да застреля президента пред сградата на „Дондуков” 2 той не може да бъде арестуван и обвинен, защото може да отмени постановлението на всеки редови прокурор за повдигане на обвинение, защото му е институционално подчинен. Цацаров практически е недосегаем. Контролът може да стане с промяна на конституционния модел. Трябва да се предвиди ред, най-малкото сходен с този при импийчмънта на президента. При извършване на престъпления и нарушение на конституцията, главният прокурор да може предсрочно да бъде отзоваван. В САЩ има практика, когато има обвинение срещу президента, който там е шеф на изпълнителната власт, да се назначава ад хок прокурор, който не е в структурата на държавното обвинение, да извършва разследване на главния прокурор. Прокурорът Кен Стар извърши подобно разследването срещу президента Бил Клинтът при аферата му с Моника Люински и искания импийчмънт. Става дума за човек, който не е редови прокурор, но парламентът може да го назначи с правомощия да разследва и да повдига обвинения. Но при нас сега главният прокурор е юридически недосегаем. И това беше констатирано от един английски съдия. Българският съд искаше екстрадиране от Острова на свидетел по делото за ямболската адвокатка. Но тъй като трябваше да се свидетелства срещу бившия главен прокурор Никола Филчев, английският съдия прие, че в България няма ефективен механизъм за защита, когато има подозрения за извършено престъпление от главния прокурор. Тоест, този проблем на българската правосъдна система е констатиран там.
            - Защо прокуратурата мълчи и отказва да действа срещу толкова много явни сигнали за купуване на гласове по време на евроизборите?
            - Мълчат защото вероятно така е било договорено с някоя политическа сила. Обвинението или открито трябва да се намесва при такива съмнения спрямо всички политически сили, но рискът е веднага да си наруши комфорта с политическите си патрони. Другата опция е да направи по-лесното – да абдикира от задълженията си и да се прави, че нищо не се случва. Всеки журналист, решил да документира купуването на гласове, го направи. Тоест, ако прокуратурата имаше воля да се бори с това престъпление, просто трябваше да действа. Ако си бяха свършили работата срещу търговците на гласове, даже нямаше да има смисъл от задължително гласуване.

***
Общественици призоваха главния прокурор на България да подаде оставка. Той се ослушва
ВИРДЖИНИЯ ТЕОДОРОВА
v.teodorova@bg-voice.com
            В последните дни действията на прокуратурата, и по-точно нейната роля при арестите и дестабилизацията на КТБ се коментира масово. Открито и публично се говори за възможна връзка и зависимост между главния прокурор Сотир Цацаров и Ахмед Доган чрез бизнесмена политик с неизвестна власт Делян Пеевски.
            Коментарите започнаха още когато стана известно, че Пеевски се е виждал с главния прокурор в кабинета на тогавашния министър на МВР Цветан Цветанов. Това, както и действията му в деня за размисъл на предишните парламентарни избори, които доведоха до обрат в резултата им, станаха причина група интелектуалци открито да призоват Сотир Цацаров да подаде оставка.
            ,,Трябва да се каже истината за отношенията между главния прокурор и Делян Пеевски, каза адвокат Константин Симеонов – един от тази неформална група. - Последствията в банковата система се получиха с активните действия на прокуратурата. Тя се намеси не само в политическия, но и в икономическия живот и банковата система.За мен главният прокурор трябва да мисли не само от гледна точка на правото, но и на държавата. В конкретния случай влязоха в офиси на банка. От демонстративното влизане в офисите на банките резултатът е налице. Ако не са предвиждали това, то значи прокуратурата не си разбира от работата. Те са знаели какво правят.” Според него, ако нещата са ставали без знанието на Цацаров, то пак трябва да си подаде оставката.
            По скандалната грешка с арестуваните за предполагаемо убийство на Пеевски главният прокурор се опита да прехвърли вината на МВР, а вътрешният министър Цветлин Йовчев отговори, че, както е известно, прокуратурата е господар на досъдебното производство и нищо не става без нейно знание.
            Колегата на Симеонов - пловдивският адвокат Михаил Екимджиев, обясни, че е необходимо една пета от състава на ВСС да поиска да се постави въпросът за разглеждане, а поне две трети да гласуват, за да бъде освободен главният прокурор. ,,Трябва да си отвоюваме тази институция“, каза той.
            Г-н Екимджиев посочи четири сериозни причини за поисканата оставка
            Първо – костинбродският случай в деня за размисъл преди парламентарните избори през миналата година, когато прокуратурата практически даде повод за репортажите на Бареков и последвалите пресконференции, обявявайки, че има близо 400,000 готови за експедиция бюлетини.
            Второ, абсурдното образуване на проверка срещу президента Росен Плевнелиев, също по сигнал на Николай Бареков преди евроизборите. „Това е едно от най-тежките престъпления по служба“, каза Екимджиев, като определи поведението на прокуратурата за недопустимо и припомни, че прокурорът, позволил си подобно разследване, сам вече трябва да бъде обвиняем.
            Третата причина е водевилът около арестуването на т.нар. „убийци“ на Делян Пеевски. След освобождаването им от ареста г-н Цацаров призна, че са сгрешили, като обяви, че убийци няма и - слава Богу - няма убити.
            Четвъртата причина за оставката на г-н Цацаров е, че според адвокат Екимджиев прокуратурата и ДАНС са разклатили банковата система. По заповед на прокуратурата в офисите на Корпоративна търговска банка бе извършена показна проверка. Освен това имаше контролирано изпускане на информация, че подуправител на централната банка е обвиняем.
            „,Ако не подаде сам оставка, неправителствените организации ще напишат заявление до ВСС, с което ще поискат да се разгледа освобождаването му. Знаем, че нямаме шансове да се гласува в съвета предложението ни, но трябва да се опитаме да прекъснем действията на Сотир Цацаров и неговия ментор Делян Пеевски”, каза адвокат Екимджиев.
***
Край на документа
17 Юли 2014 г.                                                                     Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар