2014-07-27

Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на всички обществено- и държавно-високопоставени лица от организираната престъпност, Специалните държавни служби, Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента, и другите държавни институции! – 766 --- 28.07.2014 г.Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
Председател на УС на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
28 Юли 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06


Всички карти на масата и отговорност за престъпленията
на всички обществено- и държавно-високопоставени лица
от организираната престъпност, Специалните държавни служби,
Прокуратурата, Съда, Правителството, Президента,
и другите държавни институции! – 766 --- 28.07.2014 г.
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

І.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху задължителните за Вас за съобразяване и изпълнение европейски правни норми, съдържащи се в приетите от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа
            т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., и
            т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно текста на които правни норми
            без надлежното разследване на нарушенията на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими,
            НЕ Е ВЪЗМОЖНО ПОМИРЕНИЕ МЕЖДУ МЕН И ПРЕСТЪПНИЦИТЕ,
            ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЕЖДУ МЕН И ВАС КАТО ПРЯК ИЛИ КОСВЕН СЪУЧАСТНИК ВЪВ ВИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ, КОМУТО Е ВЪЗЛОЖЕНО АНТИЧОВЕШКОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА ОБЕЗПЕЧАВА БЕЗОТГОВОРНОСТ ЗА ЗЛОДЕЯНИЯТА.

            За пореден път изрично, ясно и категорично обръщам Вашето престъпно прокурорско внимание върху обстоятелството, че:
            ***на 15 Септември 2013 г. съм датирал, и на 12 Септември надлежно съм регистрирал (вх.рег. №13033/13,V--- 12.09.2013 г.) в офиса на ВКП адресирано лично до Вас искане за разследване, озаглавено „Всички карти на масата ...- 651“, и
            ***на 10 Април 2014 г. съм датирал, и на 11 Април съм регистрирал (вх.рег. №13033/13 --- 11.04.2014 г.) в офиса на ВКП адресирано лично до Вас искане за разследване, озаглавено „ЦацароМафия – 35/10.04.2014“,
            в които искания за разследване съм акцентирал върху острата необходимост да бъдат разследвани извършваните от комунистическата Държавна сигурност и най-строго охраняваните от посткомунистическите специални служби т. нар.
            остри елиминационни оперативни мероприятия“,
            състоящи се в битово-икономическо, образователно-квалификационно, трудово-професионално, социално, обществено, политическо, здравословно и биологично-физическо елиминиране на определени т. нар. „знакови личности“.
            при което в частност, като един от най-знаковите примери в това отношение съм поискал да бъдат разследвани престъпните елиминационни оперативни мероприятия, проведени против (срещу)
дъщерята на видния български политик Атанас Буров,
            и освен това
            съм поискал да бъде разследвана престъпна дейност, извършвана от посткомунистическите прокурорски, полицейски, съдебни и други институционално-служебни лица, изразяваща се в престъпно предумишлено и умишлено процедурно замотаване и прекратяване на всички мои искания за провеждане на легитимно разследване по визирания казус.


ІІ.
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
За пореден път настоявам да бъде извършено
пълно разследване на престъпната дейност
НА АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ
служебно-институционално и агентурно ангажирани лица,
които са действували като престъпници по посочения казус.
28 Юли 2014 г.                                                                    Янко Н. Янков
***
Край на документа

Няма коментари:

Публикуване на коментар