2014-07-10

Отворено писмо „ЦацароМафия – 120 /10.07.2014“ На вниманието на Специализираното звено за разследване на магистрати и на организираната престъпност!!!Address for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
---
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
10 Юли 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06

Отворено писмо „ЦацароМафия – 120 /10.07.2014“
На вниманието на Специализираното звено
за разследване на магистрати
и на организираната престъпност!!!

І
            Господин НЕЛЕГИТИМЕН И ПРЕСТЪПЕН Главен Прокурор Цацаров,
            Преди около три седмици по домашния ми (стационарен) телефон се обади г-н Тошев - служител на криминалния отдел при Столичната Дирекция на МВР (тел. 02-982-0331),  и любезно ме покани да го посетя, за да „напиша ОБЯСНЕНИЕ“ по повод и във връзка с преписка, която му е била възложена от Софийската прокуратура за бързо или дори спешно (!?!?!?) изпълнение.

            Казах му, че по мое искане в системата на прокуратурата са образувани голям брои т. нар. „преписки“, но че абсолютно всички казуси, които съм описал, по същество са свързани с престъпната дейност
            както на комунистическата Държавна сигурност, така и на посткомунистическите специални служби,
            и тъй като ИМЕННО ПОРАДИ ТОВА ОБСТОЯТЕЛСТВО абсолютно всичките описани от мен назуси категорично нямат криминален характер,
            то, това обстоятелство ми дава основанието да считам, че и изпращането на която и да е моя преписка за проверки или разследвания в криминалния отдел на МВР, който няма абсолютно никакви юридически правомощия и възможности да разследва специалните служби,
            ОЧЕВИДНО И НЕСЪМНЕНО ИМА НЯКАКЪВ НЕУМЕЛО (нескопосано, некадърно) ПРИКРИТ (СКРИТ) ШАНТАЖЕН ОПЕРАТИВЕН ХАРАКТЕР,
            който няма абсолютно нищо общо с принципите и нормите на легитимното разследване на казусите,
            и че например „най-елементарният“ ВАРИАНТ на едно такова оперативно мероприятие е „впримчването“ на иначе добросъвестните полицейски служители в изпълнението на отделни елементи от престъпните оперативни мероприятия на спецслужбите,
            поради което и аз категорично няма да отида при него (полицая Тошев).

            Преди един ден получих копие от писмо, подписано от прокурор Ил. Рангелов от Софийската градска прокуратура,
            копие от коеjо писмо също така е изпратено и до Върховната Касационна прокуратура,
            който именно факт, според мен, позволява тълкуването, че извършването на така визираната само преди три седмици АБСОЛЮТНО НЕЛЕГИТИМНА ПРОЦЕДУРА (да бъда подложен на т. нар. „шантажен обяснителен режим“) съвсем наскоро преди това е било станало    ИМЕННО по устно или писмено разпореждане от ВКП.

            Впрочем, последното изречение от писмото на визирания прокурор гласи, че Софийската градска прокуратура е в невъзможност да се произнесе по моя т. нар. „Сигнал“ (какъвто аз въобще не съм писал!!!)q при това поради „липсата на конкретика“.

            При това любопитно е, че като т. нар. „приложение по текста“ на мен са ми изпратени две страници, имащи характера на копия от началните (първите) страници на две от моите официални писма до Главния прокурор,
            озаглавени като „Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции“ – съответно:
            писмо №613 от 08.08.2013 г. и
            писмо №704 от 07 (05).11.2013 г.


ІІ
            Всъщност, за какво става въпрос?
            Преди всичко следва изрично, ясно и категорично да обвиня Прокуратурата за това, че от визираните „приложения“ е видно, че тези две мои официални отворени писма до Главния прокурор са били предшествувани от други две такива, а именно
            писмо №14-А от 18 (20).06.2011 г. и
            писмо №557 от 23(24).04.2013 г.,
            които, обаче, очевидно  
            СЪВСЕМ НЕСЛУЧАЙНО И ИМЕННО С ПРЕСТЪПНА ДОКУМЕНТАЛНО МАНИПУЛАТИВНА ЦЕЛ
            ПРЕДУМИШЛЕНО
            НЕ СА БИЛИ ВКЛЮЧЕНИ в т. нар.документален масив на прокурорската преписка по казуса“.


ІІІ
            И пак, всъщност, за какво става въпрос?
            При мен цялата преписка ПО КАЗУСА съдържа точно 119 (сто и деветнадесет) страници, които акуратно са били предоставени на Прокуратурата и надлежно са били регистрирани.

            А това са четири официални отворени писма, адресирани до Главния прокурор, озаглавени Всички карти на масата и отговорност за престъпленията на Специалните държавни служби, на Прокуратурата, на Съда, на Правителството, на Президента, и на другите държавни институции“ – съответно:
            писмо №14-А, датирано на 18 Юни 2011 г., регистрирано на 20.06.2011 г., съдържащо 84 (осемдесет и четири) страници документация по казуса;

            писмо №557,  датирано на 23 Април 2013 г., регистрирано на 24.06.2013 г., съдържащо 14 (четиринадесет) страници документация по казеса;

            писмо №613, датирано на 08 Август 2013 г., регистрирано на 08.08.2013 г., съдържащо 6 (шест) страници по казуса;  и

            писмо №704, датирано на 07 Ноември 2013 г., регистрирано на 05.11.2013 г., съдържащо 15 (петнадесет) страници по казуса.

Питам:
След като цялата преписка съдържа точно 119 (сто и деветнадесет) страници,
защо ИМЕННО ПРОКУРАТУРАТА МАНИПУЛАТИВНО Е БИЛА НАПРАВИЛА ТАКА, ЧЕ
първите две писма,
които съдържат СЪСТОЯЩАТА СЕ ОТ точно 98 (деветдесет и осем) страници документация и аргументация

ЛИПСВАТ ОТ ПРЕПИСКАТА ПО КАЗУСА

и фактически чрез извършено именно от прокуратурата криминално документално престъпление

преписката „е пробутана“ на криминалния полицай като
МАНИПУЛАТИВНО И ЖЕСТОКО ДОКУМЕНТАЛНО,  ДОКАЗАТЕЛСТВЕНО И АРГУМЕНТАЦИОННО ОСАКАТЕНА,  
и като
съдържаща само някакви си 21 (двадесет и една) страници?


ІV
            И пак, всъщност, за какво става въпрос?

Първо:
Става въпрос за това, че
ПРЕДИ ДЕСЕТ ГОДИНИ, на 02 Ноември 2004 г.,
аз съм бил предприел официална писмена процедура за изясняване и разследване на съвкупност от факти и обстоятелства, свързани с мой близък човек,
които факти и обстоятелства съм окачествил
като елементи на
умишлено или евентуално предумишлено
извършено престъпление срещу този мой близък човек.

            Целият т. нар. „ПЪРВОНАЧАЛЕН доказателствен писмен материал“, съдържащ общо 84 (осемдесет и четири) страници съм предоставил на Прокуратурата с визираното мое Първо официално писмо, а именно: писмо №14-А, датирано на 18 Юни 2011 г., регистрирано на 20.06.2011 г.;
            После съм предоставил на Прокуратурата писмо №557,  датирано на 23 Април 2013 г., регистрирано на 24.06.2013 г.;
            После съм предоставил на Прокуратурата писмо №613, датирано на 08 Август 2013 г., регистрирано на 08.08.2013 г.;  
            и после съм предоставил на Прокуратурата писмо №704, датирано на 07 Ноември 2013 г., регистрирано на 05.11.2013 г..

            Както вече още в самото начало посочих:
            тъй като нито един от описаните от мен казуси няма криминален характер;  
            тъй като включително и тук визираният казус категорично няма криминален характер;  
            и тъй като изпращането на тук визираната преписка за „проверки“ или „разследвания“ именно в криминалния отдел на МВР, който съгласно Правото категорично не разполага с такива правомощия,

ПРИ ТОВА ЦЕЛИ ДЕСЕТ ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА ПРЕПИСКАТА,
И ОСВЕН ТОВА без абсолютно никакъв конкретен повод, предизвикан от мен В ТОЗИ ИМЕННО СМИСЪЛ (за актуализиране на казуса),

според мен НАЙ-ВЕРОЯТНО ИМА НЯКАКЪВ
НЕУМЕЛО (нескопосано,некадърно) СКРИТ ОПЕРАТИВЕН ХАРАКТЕР,
който няма абсолютно нищо общо с принципите и нормите на легитимното разследване на казусите,

ТО АЗ ИЗРИЧНО И ЯСНО НАСТОЯВАМ
ДА МИ БЪДЕ ИЗПРАТЕНО КОПИЕ ОТ ПОСТАНОВЛЕНИЕТО ИЛИ ПИСМОТО,
С КОЕТО ПРОКУРАТУРАТА
именно сега,
само преди един или максимум два месеци,

Е ИЗВЪРШИЛА ДОКУМЕНТАЛНО МАНИПУЛАТИВНО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,  
КАТО Е ОСАКАТИЛА ЦЕЛИЯ ДОКУМЕНТАЛЕН И АРГУМЕНТАЦИОНЕН МАСИВ НА ПРЕПИСКАТА,  
И ТАКА МАНИПУЛИРАНАТА ПРЕПИСКА
Е БИЛА ИЗПРАТЕНА В КРИМИНАЛНИЯ ОТДЕЛ НА МВР, НА КОЙТО Е БИЛА ВЪЗЛОЖЕНА ЗАДАЧАТА
ДА МЕ ПОСТАВИ В т. нар.
МОДЕЛ НА ОПЕРАТИВЕН ШАНТАЖЕН ОБЯСНИТЕЛЕН РЕЖИМ.


Второ:
            НАСТОЯВАМ ДА БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ ПРЕЦИЗНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ
            КАКТО по съществото на пределно ясно и акуратно описаното конкретно престъпление, ТАКА И относно престъпната дейност на всички облечени във власт лица – прокурори, служители на специалните служби, служители на МВР и други,
            КОИТО в престъпен интерес на престъпни лица и престъпни формирования (формирования на организираната мафиотска престъпност)
            СА ПРЕНЕБРЕГНАЛИ СВОИТЕ ЗАКОНОВИ  ЗАДЪЛЖЕНИЯ
            И ДОСЕГА НЕ СА ПРЕДПРИЕЛИ НИКАКВИ ЕФЕКТИВНИ ПРАВОСЪОБРАЗНИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАДЛЕЖНОТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ОСВЕТЛЯВАНЕ И ДЕТАЙЛНОТО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНАТА В КАЗУСА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ,
            при което ВСИЧКИТЕ ТЕ не само да понесат съответната наказателна отговорност, но и законната деликтна и репараторна отговорност.
         Настоявам за най-строго и точно спазване на принципите и нормите на Правото!
10 Юли 2014 г.                                                                     Янко Н. Янков
***

Няма коментари:

Публикуване на коментар