2014-07-06

До Комисията за защита от дискриминацияAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
---
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
07 Юли 2014 г.


                            До Комисията за защита от дискриминация
                            бул. „Драган Цанков“ №35, София 1125
                            по Жалба вх. рег. № 44-00-339/27.01.2014 г.,
                            Преписка №106/2014 г. на 5-членния състав,
                            по повод и във връзка с
                        ЛИПСАТА НА КАКВОТО И ДА Е ТАКА НАРЕЧЕНО „ВИДИМО
                        ЛЕГИТИМНО ДВИЖЕНИЕ“ ПО ПРОЦЕДУРАТА

            Госпожо Председател,
            Както несъмнено Ви е известно още на 27 Януари 2014 г., т.е. ВЕЧЕ ПРЕДИ ШЕСТ МЕСЕЦИ, надлежно съм регистрирал в Комисията т. нар. „Жалба“, по която е предприета съответната процедура, но ДО ДНЕС не разполагам с никаква предоставена ми от Вас съществена информация относно т. нар. правосъобразно движение“ по процедурата.

Първо
            Държа да Ви припомня, че жалбата ми е
            срещу Министерския съвет (МС, Правителството)  на Република България,
            относно дискриминация към Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ) и към членовете на Българската академия на науките и изкуствата  (БАНИ),  
            съпоставимо с Българската академия на науките (БАН) и членовете на Българската академия на науките (БАН)

Второ
            Държа да Ви уведомя, че в т. нар. „рамки на коректното и допустимото“ съм изключително търпелив човек,
            както и да Ви припомня, че чрез съдържанието на подписаното от докладчика Баки Хюсеинов и изпратено до мен т. нар. „Уведомление“
            ръководената от Вас институция си е позволила да отвърне на моята коректност с неимоверно перверзна курвектност,
            поради което и официално съм поискал отстраняването на визираното лице от процедурата,  
            тъй като то е нарушило както задължителния за него морален устав на магистратите,  
            така и е извършило престъпление против Правосъдието, което ръководената от Вас Комисия има задължението да упражнява.

*** *** ***
            Госпожо Председател,
            настоявам за стриктно, точно, ясно и ПРАВОСЪОБРАЗНО взаимоотношение между ръководената от Вас институция и гражданите,
            и в частност за такова взаимоотношение конкретно между мен и Вашата институция.
07 Юли 2014 г.
                                               Янко Николов Янков: . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Няма коментари:

Публикуване на коментар