2014-07-08

Покана № 4 до Главния прокурор Сотир ЦацаровAddress for letters:
Янко Николов Янков –
гражданско лице – гражданин на България и на Европейския съюз;
Академик, почетен член на Сръбската Кралска академия на науките и изкуствата;
Дописен член (член-кореспондент) на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ),
Директор на Научния център по правни, политически науки и дипломация при БАНИ;
---
Председател на Управителния съвет на Базисния Институт за Проучване и защита на човешките права,
Председател на Съюза на юристите-демократи,
--------------
ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, София 1172
=========================================================
09 Юли 2014 г.

До Сотир С. Цацаров
ФАКТИЧЕСКИ, но НЕЛЕГИТИМЕН
Главен Прокурор на България,
престъпен високопоставен слуга на
ченгеджийско-мафиотския паравоенен политически режим
Съдебна палата, бул. „Витоша” №2, 1000 София
Към: ВКП №13033/2013, 06

Покана № 4
Първо:
            Ти, Престъпнико Цацаров, несъмнено превъзходно знаеш,    че винаги е имало и вероятно винаги ще има престъпници,
            че винаги е имало и вероятно винаги ще има Земна, Човешка, Обществена Правна система за защита на пострадалите от престъпниците,
            и че когато системата на Човешкото Правосъдие коварно е превзета от сатанинските изчадия и обслужва Злото и безПравието, а не Доброто и Правото и поради това пострадалите нямат на какво друго да разчитат, освен на Божието Правосъдие,
            не им остава нищо друго, освен открито, публично, официално и традиционно ритуално да се обърнат към Бога,
            пред Коготода депозират“ искането си да бъде открита наказателна процедура
            както срещу самите преки (непосредствени) извършители на всяко отделно конкретно престъпление,
            така и срещу онези институционални магистратски дейци на Земното Човешко Правосъдие, които са отказали да изпълнят КЛЕТВАТА и ЗАДЪЛЖЕНИЕТО си да бъдат Справедливи и са се поставили в служба на Безправието, Злото, безЧовечието и безБожието.

            Както превъзходно знаеш, Престъпнико Цацаров, вече няколко пъти официално и публично съм те проклел до Пето поколение заради отказа ти като един от най-високопоставените магистрати да изпълниш и да изпълняваш задължението си да бъдеш Правосъобразен и Справедлив както пред Земното, така и пред Божието Правосъдие.

            Както превъзходно знаеш, Престъпнико Цацаров, аз вече най-любезно съм те уведомил, че засега временно съм спрял да те проклиням,
            за да мога да ти отправям моите най-добронамерени покани да спреш да вършиш престъпления, включително и престъпления против Правосъдието,
            да се покаеш пред Бога и пред човеците, и
            да направиш максимално всичко, което е по силите и възможностите ти да бъдат възстановени поне една максимално възможна част от нанесените на жертвите на престъпленията болки, страдания, морални и материални вреди, пропуснати ползи и всички други видове репарации.

            Междувременно, Престъпнико Цацаров, аз смирено се моля и ще продължа да се моля пред Бога да бъде милостив към теб, да ти прати Разум и Просветление и да ти даде възможност да се покаеш и да заслужиш Божията Любов!
            И не забравяй, Престъпнико Цацаров, че  аз съм и ще бъда смирен само и единствено пред Бога.

--- --- --- --- --- --- ---
Второ:
            Всъщност, Престъпнико Цацаров, ти превъзходно знаеш, че поради ПРЕСТЪПНАТА дейност НА МЕТАСТАЗНО ОРГАНИЗИРАНИТЕ ДЕЙЦИ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ И ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕЖИМ, на твоите магистратски предшественици (съдии и прокурори) и в определена (съвсем немалка) степен поради твоята лична престъпна магистратска дейност,
            от 1990 г. до днес от демографската карта на България:
            ***липсват като геноцидно умъртвени (отделно от нормалната смъртност!) повече от два милиона души;

            ***липсват повече от два милиона и половина български граждани, които, УЖ ДОБРОВОЛНО (без въоръжени придружители и за собствена финансова сметка), но всъщност ГЕНОЦИДНО-ПРИНУДИТЕЛНО СА ДЕПОРТИРАНИ (интернирани, изселени) от своята обичайна естествена национално-културна и семейно-битова среда и са „настанени“ или „дислоцирани“ като емигранти в не по-малко жестоки от класическите концлагери съвременни европейски и световни икономически гета, а онези, които останаха по родните си места,  просто получиха неимоверно щастливия шанс сами да организират в домовете си собствения си затворнически и концлагерен статус;

            ***като само 7-8% (седем-осем процента) от българските граждани имат финансово-икономически ресурси и възможности да участвуват в т. нар.  „свободен“, но всъщност мафиотски финансово-икономически, социален и политически обмен -  
            и това са изключително лица от най-висшите етажи на класическия комунистически партиен и ченгеджийски елит,
            при което тези лица притежават (или владеят) 97% (деветдесет и седем процента) от т. нар. „национално богатство“;

            ***а всички останали (в „домашния си“ български тотален затвор и концлагер) вегетират в полуживо ежедневно битово състояние, консумативните измерения на което са драстично далеч
            КАКТО под официалните изисквания на класическото Римско право относно робите,
            ТАКА И под официалните нормативни изисквания на Европа относно задълженията на стопаните да обезпечават т. нар. „неприкосновен жизнен мимимум“ на отглежданите от тях домашни животни.

            Също така, Престъпнико Цацаров, ти превъзходно знаеш, че както пред твоите магистратски предшественици още от 70-те години до наше време (т.е. вече в продължение на половин век!), така и пред самия теб многократно (по-точно – хилядократно!) съм искал и продължавам да искам
            да бъдат проведени голямо множество отделни правосъдни процедури
            срещу абсолютно всички отделни конкретно посочени и доказани престъпни дейци на комунистическия и на посткомунистическия обществен и държавен политически режим,
         и в частност срещу абсолютно всички отделни конкретно посочени и доказани престъпни дейци на комунистическата Държавна сигурност и посткомунистическите специални служби,
       КОИТО СА ОРГАНИЗИРАЛИ, ПРОВЕЛИ И УЧАСТВУВАЛИ В ИЗВЪРШВАНЕТО НА СТОТИЦИТЕ ОТДЕЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, СЕЛЕКТИВНО ГЕНОЦИДНО НАСОЧЕНИ
       ЛИЧНО СРЕЩУ МЕН и  
       АБСОЛЮТНО ВСИЧКИ МОИ СЕМЕЙНИ, ФАМИЛНИ, ПРИЯТЕЛСКИ И ОРГАНИЗАЦИОННО АНГАЖИРАНИ БЛИЗКИ ХОРА.

            Така, Престъпнико Цацаров, нека все пак отново, и отново, и отново да ти кажа, че тъй като в продължение на вече почти половин век абсолютно безрезултатно съм търсел и продължавам да търся Земно Човешко Правосъдие за болките и страданията на ПЕТ ПОКОЛЕНИЯ ОТ МОЯТА ФАМИЛИЯ – (на баба ми и на дядо ми, на майка ми и на баща ми, на брат ми и на мен, на децата на брат ми и на моите деца, на внуците на брат ми и на моите внуци), то по принципа на реципрочността моите отправени към конкретните виновници КЛЕТВИ се отнасят до петото поколение
            КАКТО на всеки, който умишлено и виновно е извършил всяко едно от отделните престъпления и така не е спазил ЧОВЕШКОТО СИ ЗАДЪЛЖЕНИЕ да бъде Справедлив,
            ТАКА И на всеки Магистрат, който неоснователно, умишлено и виновно е отказал да изпълни положената от него професионална магистратска клетва и задължението си да осъществи Легитимно Правосъдие, съответствуващо на Правото и на Съвестта.

            Така, Престъпнико Цацаров, нека все пак отново те уведомя:
            *че като израз на особено благоразположение и на конкретно мотивирана добронамерена воля засега временно съм спрял клетвите си ЕДИНСТВЕНО КЪМ (спрямо) ТЕБ;
            *че съм направил и правя това тъй като считам, че към сегашния духовен и макимално кризисен конкретен обществен момент ти си единственият високопоставен магистрат, който не само ЕДНОЛИЧНО разполага с ресурсите на най-висшата ДИНАМИЧНО ОПЕРАТИВНА магистратска власт,
            но и именно поради максималната степен на кризисната икономическа и обществена ситуация разполага с неимоверния съдбовен за България исторически шанс да използува институционалната си високопоставеност така, че РЕАЛНО И ЕФЕКТИВНО да се противопостави на вече СЕДЕМДЕСЕТИЛЕТНОТО брутално античовешко шествие на комунистическото и на посткомунистическото Зло И ДА ВЪЗСТАНОВИ (репарира) ПОНЕ ЕДНА ЗНАЧИТЕЛНА ЧАСТ ОТ ЩЕТИТЕ, КОИТО СА НАНЕСЕНИ НА ЖЕРТВИТЕ НА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА.

--- --- --- --- --- --- ---
Трето:
            Ти, Престъпнико Цацаров, несъмнено превъзходно знаеш:
            *че от 70-те години до днес аз и всички мои най-близки роднини и приятели именно заради мен са намерили смъртта си, тъй като заради подкрепата им към мен са били подложени на специална стратегия на СЕЛЕКТИВЕН ГЕНОЦИД, а останалите живи включително и днес интензивно са подложени на многобройни почти ежедневни геноцидни оперативни мероприятия;

            *че няколкото десетки хиляди страници ДОКАЗАТЕЛСТВА за това се намират
            както във вече разсекретените и все още неразсекретени архиви на комунистическата Държавна сигурност и на свързаните с тях съдебни дела, за престъпния характер на които отдавна (още от 30 Март 1990 г.) има специално Решение на Общото събрание на Наказателните колегии на Върховния съд,
            така и във все още неразсекретените, но очевидно съществуващи многобройни секретни архивни и оперативни материали на посткомунистическите специални служби;
            така и в няколкото стотици прокурорски преписки и няколкото десетки съдебни преписки и дела, по които официално и аргументирано съм търсел Правосъдие и по които изпълняващите агентурна дейност на специалните служби прокурори и съдии брутално са нарушавали принципите и нормите на Правото и са отказвали да осъществяват легитимно Правосъдие;  

            *че българският Парламент е приел и понастоящем е в сила т.нар. Закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен и съгласно чл.3 ал.2 на който комунистическата Държавна сигурност е била престъпна организация, и следователно престъпна е била както цялата дейност на тази организация, така и дейността, която е била извършвана от всеки, който е бил (служебно-професионално, агентурно, или под каквато и да е друга форма) ангажиран с тази организация и с нейната дейност;

            *но че въпреки това днес, повече от четвърт век след официалните политически промени, повече от 50% (половината) от високопоставените ръководни професионални кадри на тази престъпна организация продължават да са на РЪКОВОДНА служба (работа) в т. нар. „нови”, „посткомунистически” или „демократични” специални държавни служби, като това съвсем не означава, че „новите“ служби са с 50% по-малко престъпни, а означава, че „новите“ специални служби са си точно толкова престъпни, колкото и класически комунистическите), и че политическият режим съвсем не е НЕкомунистически, а е НЕОкомунистическо-ченгеджийско-мафиотски;

            *че днес най-малко 90% (деветдесет процента) от персоналния състав на Прокуратурата и Съда са ДИРЕКТНО ИЛИ КОСВЕНО ангажирани с престъпната дейност КАКТО НА комунистическата Държавна сигурност, ТАКА И НА посткомунистическите специални служби, ТАКА И НА Червената Мафия,
            в механизма на която (на Мафията) САМАТА ДЪРЖАВА ИМА СТАТУСА НА НАЙ-НИСКОЙЕРАРХИЧЕН СТРУКТУРЕН КОМПОНЕНТ, и тези уж държавни и уж правозащитни институции несъмнено са не просто престъпни, а са престъпни в изключително високоопасна степен;  

            *че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е приела и понастоящем е в сила (вкл. и за територията България) т.нар. Резолюция 1096 от 1996 г., съгласно текста на която справянето с наследството на комунистическите системи изисква:
            -възстановяване на върховенството на Закона;
            -разграждане на старите институционални структури и рамки на мислене;
            -категорично недопускане да бъде извършена „кадифена реставрация“ на тоталитарния режим;
            -намиране на деликатния баланс на оказване на Справедливост без търсене на отмъщение;
            -осигуряване на каузата на Справедливостта и наказване на виновните;
            -да бъде осигурена защита на обществото от проникване на нови форми на комунистическа заплаха;
            -извършените криминални деяния от физически лица по време на комунистическия тоталитарен режим да се преследват и наказват по силата на действуващото наказателно законодателство, което може да бъде разширено, за да бъдат преодолени ограниченията за преследване на извършените престъпления;
            -наказването на всяко лице за всеки отделен акт на действие или бездействие следва да бъде осъществявано съгласно общите законодателни принципи на цивилизованите страни;
            -ако лицето е действувало в нарушение на човешките права, твърденията му, че е действувало по заповед по никакъв начин не изключва незаконността на действията му и неговата лична вина;
            -на жертвите на тоталитарната съдебна система трябва да бъде дадена материална компенсация;
            -да бъдат разкрити за публичен достъп архивите на тайните служби  и на всички засегнати страни да се предостави достъп до информацията за тях, съхранявана от бившите секретни служби;
            -по отношение на лицата, които не са извършили престъпления, но са заемали високи постове в институциите на комунистическия режим и фактически са подкрепяли режима, е необходимо да се извърши лустрация или декомунизация, тъй като за такива лица няма увереност, че ще използуват властта в съответствие с демократичните принципи, като целта на лустрацията не е наказване на хора, набедени за виновни, а е дело в защита на нововъзникващата демокрация;

            *че Парламентарната асамблея на Съвета на Европа е приела и понастоящем е в сила (вкл. и за територията България) т.нар. Резолюция 1481 от 2006 г., съгласно която
тоталитарните комунистически режими са се характеризирали без изключение с тежки нарушения на човешките права, без разследването на които е невъзможно проправянето на пътя за помирение.

--- --- --- --- --- --- ---
Четвърто:
            Престъпнико Цацаров, ти несъмнено превъзходно знаеш и помниш, че един от твоите магистратски предшественици откровено нагло и публично бе заявил, че над него е само Бог и само Той може да го съди.
            Така, именно пред Бога аз се обръщам с молба да ти даде Разум и Просветление, благодарение на които да се покаеш и да предприемеш енергични процедури за Правосъдие над престъпниците и за защита на жертвите на престъпленията!
            И така, Престъпнико Цацаров, покай се и направи всичко, което е нужно, за да получиш Божията Милост и изкупление за греховете ти и за престъпната ти дейност!
09 Юли 2014 г.                                                                     Янко Н. Янков
***

Няма коментари:

Публикуване на коментар