2007-09-03

ІІ-ТО УВОЛНЕНИЕ

(проф. Янко Янков-Вельовски prof. Ianko Iankov-Velyovski)


Ваши Превъзходителства
,
ваши престъпни нискойерархични държавно-властнически слуги на българския мафиотски режим,

Приложено за Главния прокурор представям копие от писмото ми, адресирано до Председателя на Българската академия на науките, имащо индекс LPC-Embassy-006, дата 19 декември 2005 г., и отнасящо се за моето абсолютно противозаконно и напълно немотивирано уволнение от Института за Правни науки при БАН.

Според моето категорично мнение, изразено в приложеното изложение, в случая пълната липса на каквато и да е мотивация на акта на уволнението (каквато мотивация работодателят е бил длъжен да направи), всъщност представлява формален опит за прикриване на политическата и репресивната мотивация и същност на факта на уволнението, което, съгласно действуващото българско законодателство, представлява престъпление против моите трудови права.

Настоявам за разследване!

8 ноември 2006 г. Янко Н. Янков

[LPC-Embassy-058/]

Няма коментари:

Публикуване на коментар