2011-03-23

РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА НА МОНТАНА - СЛУГА НА ТАЙНИТЕ СЛУЖБИ

Address for letters:

Янко Николов Янков

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

21 Март 2011 г.

Чрез:

Районна прокуратура гр. Монтана

ул. „Васил Левски“ № 24, ет.4

3400 гр. Монтана

Прокурорска преписка № 1867 / 2010 г.

Районен прокурор Д. Маркова

До Окръжна прокуратура гр. Монтана

*************

Раздел І:

Първо предварително уточнение:

На 17.03.2011 г. получих копие от изпратеното ми от Районния прокурор на гр. Монтана Постановление за отказ да се образува досъдебно производство и в срок обжалвам същото.

*************

Второ предварително уточнение:

Тъй като от текста на Постановлението пределно ясно личи, че Районният прокурор въобще не е взел становище по НАДЛЕЖНО ИЗПРАТЕНИТЕ ОТ МЕН ДО Главния прокурор изложения по казуса, които би следвало ДА СА БИЛИ ИЗПРАТЕНИ НА РАЙОННИЯ ПРОКУРОР и да са неразделна част от преписката,

ЗА ДА ПРЕОДОЛЕЯ ТАЗИ „САНИТАРНА“ ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКА ОБРАБОТКА НА ПРЕПИСКАТА,

ПРИЛОЖЕНО изпращам 28 (двадесет и осем) последователно номерирани страници, имащи характера на копия от намиращите се при мен оригинални материали по преписката по визирания казус.

*************

Раздел ІІ:

Първо уточнение

по съществото на казуса:

От визираните материали е видно, че изрично и пределно ясно съм поискал

казусът от Юни 2011 г. да бъде неразривно свързан и разглеждан

с АБСОЛЮТНО АНАЛОГИЧНИЯ ИЛИ ИДЕНТИЧНИЯ КАЗУС от Януари 2008 г.,

ПО КОЙТО КАЗУС Районната прокуратура ДО ДНЕС В ПРЕСТЪПНА УСЛУГА НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ НЕ СЕ Е ПРОИЗНЕСЛА С ОКОНЧАТЕЛЕН АКТ, КАТО Е ПОСТАНОВИЛА СПИРАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОЛИЦИЯТА ДА ИЗВЪРШИ КАКВОТО ТРЯБВА, ЗА ДА ОТКРИЕ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ,

СЛЕД КОЕТО, ДОСЕГА - както от полицията, така и от прокуратурата - НЕ Е НАПРАВЕНО АБСОЛЮТНО НИЩО И НЕ МИ Е СЪОБЩЕНО АБСОЛЮТНО НИЩО.

Който факт несъмнено има стойността на категорично доказателство, че КАКТО Полицията, ТАКА И Прокуратурата са ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИМЕННО ОТ НЕРАЗКРИВАНЕТО И БЕЗОТГОВОРНОСТТА НА ДЕЙЦИТЕ, А НЕ ОТ ТЯХНОТО РАЗКРИВАНЕ И РАЗСЛЕДВАНЕ.

*************

Второ уточнение

по съществото на казуса:

Тъй като, очевидно, В ПРЕСТЪПЕН ИНТЕРЕС НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ

Районната прокуратура не е извършила визираното обективно съединяване (обединяване) на двете производства,

тук ПРИЛОЖЕНО ПРЕДСТАВЯМ ОЩЕ

33 (тридесет и три) последователно номерирани страници, имащи характера на

ВТОРИ НАБОР ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ КОПИЯТА ОТ НАМИРАЩАТА СЕ ПРИ МЕН ОФИЦИАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО КАЗУСА.

*************

Трето уточнение

по съществото на казуса:

МАКАР И ДА Е АБСОЛЮТНО ФАКТО-НЕСЪОБРАЗНО И СЛЕДОВАТЕЛНО НАПЪЛНО НЕАДЕКВАТНО ОБОСНОВАНО

прозрението“ на „районния прокурор Д. Маркова“,

(впрочем, Правото и изискването за легитимност на актовете налагат пълно индивидуализиране на името на актоиздателя, и следователно „районният прокурор Д. Маркова“ не е имала правото да употребява визираното съкращение на личното си име!!!)

че В КАЗУСА ВЪОБЩЕ НЕ СТАВА ДУМА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, ИЗРАЗЯВАЩО СЕ В КРАЖБА НА ВЕЩИ,

в крайна сметка би следвало оттук-нататък РАЙОННАТА И ОКРЪЖНАТА ПРОКУРАТУРА В ГРАД МОНТАНА

ДА СПРАТ С ЮРИДИЧЕСКИ НЕАДЕКВАТНИТЕ СИ НАПЪНИ в интерес на същинските престъпници ДА РАЗСЛЕДВАТ ТАКОВА ИМЕННО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ,

И ДА ИЗПРАТЯТ ПРЕПИСКАТА НА ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА, КОЯТО ДА ВЪЗЛОЖИ РАЗСЛЕДВАНЕТО НА КАЗУСА ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ОТ НАЦИОНАЛНАТА СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА.

*************

Четвърто уточнение

по съществото на казуса:

Определям като абсолютно НЕАДЕКВАТНО имплицитно застъпенето гледище на „районния прокурор Д. Маркова“,

че Полицията не е била могла да открие извършителите, тъй като нейните специални части, които по-късно са били пристигнали заедно с техниката си, за да вземат отпечатъци (ЧРЕЗ КОИТО ВЕДНАГА ДА ОТКРИЯТ ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ?!?!?!), не са били допуснати от мен да извършат разследване вътре в къщата.

Обръщам внимание на факта,

че Полицията вече е била имала пълната (абсолютно неограничената!!!) възможност да извърши своите разследвания и вземане на отпечатъци ВЪТРЕ В КЪЩАТА по повод на предишното взломно проникване там,

след което същата тази полиция В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ ГОДИНИ НЕ Е БИЛА НАПРАВИЛА ОБСОЛЮТНО НИЩО ЗА ОТКРИВАНЕТО НА ДЕЙЦИТЕ;

по повод и във връзка с това ПИТАМ: „В тогавашния казус (случай) „Чий овариум е крепела там Полицията?“ и „Чий овариум Полицията и Прокурорката Д. Маркова се натискат да крепят в къщата ми по този именно казус, и след като не съм ги допуснал - недоволствуват?“.

Обръщам внимание, също така, и на факта,

че освен това и отделно от това Полицията вече МНОГОКРАТНО е била имала пълната (абсолютно неограничената!!!) възможност да извърши своите разследвания и вземане на отпечатъци ВЪН ОТ КЪЩАТА – в стопанските постройки - по повод на многократните взломни прониквания там,

НО ЧЕ СЛЕД ТОВА, В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА МНОГО ГОДИНИ СЪЩАТА ТАЗИ ПОЛИЦИЯ НЕ Е БИЛА НАПРАВИЛА АБСОЛЮТНО НИЩО, ЗА ДА ОТКРИЕ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ.

СЛЕДОВАТЕЛНО НЕ БИХА МОГЛИ ДА ИМАТ ДРУГА КВАЛИФИКАЦИЯ,

ОСВЕН ИМЕННО НЕАДЕКВАТНИ,

ВЪЗГЛЕДИТЕ НА РАЙОННИЯ ПРОКУРОР, ЧЕ ПРИЧИНА ЗА НЕОТКРИВАНЕТО (НЕРАЗКРИВАНЕТО) НА ДЕЙЦИТЕ СЪМ САМИЯТ АЗ, тъй като съм бил възпрепятствувал разследването!!!

*************

Пето уточнение

по съществото на казуса:

Пледирам:

РАЙОННАТА ПРОКУРАТУРА В ГРАД МОНТАНА

ДА СПРЕ ДА МИ НАТРАПВА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКИТЕ СИ ОПИТИ ДА НЕ ИЗПЪЛНИ ВЪЗЛОЖЕНИТЕ Й ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО И ОТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВО

ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПЪЛНО, ОБЕКТИВНО И АДЕКВАТНО РАЗСЛЕДВАНЕ.

Във връзка с това определям като АБСОЛЮТНО КОМУНОИДНО и следователно ПРЕСТЪПНО

гледището на Районния прокурор, че разследващият орган НЕ Е БИЛ ОБВЪРЗАН С ФАКТИТЕ, КОИТО ПОСТРАДАЛОТО ЛИЦЕ (ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ) ВЪЗВЕЖДА КАТО ОБЕКТ НА РАЗСЛЕДВАНЕ И СЪС СВЪРЗАНАТА ИМЕННО С ТЕЗИ ФАКТИ ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ, ДАВАНА ОТ ПОСТРАДАЛОТО ЛИЦЕ.

Пледирам:

ИЛИ ДА БЪДАТ РАЗСЛЕДВАНИ ВИЗИРАНИТЕ ОТ МЕН ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА,

ИЛИ ПРЕПИСКАТА ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО ИЗПРАТЕНА ПО КОМПЕТЕНТНОСТ НА ВЪРХОВНАТА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА!

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪРВО: 28 (двадесет и осем) страници;

ПРИЛОЖЕНИЕ ВТОРО: 33 (тридесет и три) страници.

21 Март 2011 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар