2011-03-12

БЪЛГАРСКАТА ПРОКУРАТУРА - ПРЕСТЪПЕН КЛАН НА РУСКАТА ЧЕРВЕНА МАФИЯ - 1

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

14 Март 2011 г.

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

агент на комунистическата ДС (вербуван на хомосексуална основа),

ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен

МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга на българския

ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

*************

Раздел І:

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст: – виж: „Българската прокуратура - ПРЕСТЪПЕН ВЕРТЕП на българския клан на руската Червена мафия -1”, http://iankov.blogspot.com/2011/03/1_12.html


*************

Второ предварително уточнение:

Изрично, ясно и категорично уточнявам, че:

от 1975 г. до днес аз, членовете на семейството ми, най-близките ми фамилни роднини и ръководените от мен обществени организации

сме били обект на повече от СТО И ШЕСТДЕСЕТ (160) отделни, конкретни и прецизно документирани престъпления,

шест от които са със смъртен резултат,

извършени от функционери на класическата комунистическа и на неокомунистическата (посткомунистическата) българска ПАРАВОЕННА ченгеджийско-мафиотска „държавна“ власт;

от 1990 г. досега съм депозирал в офиса на Главния прокурор повече от 500 (петстотин) конкретни искания за разследване на тези престъпления

И ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ВИНОВНИТЕ,

но досега НЕ САМО не е било проведено нито едно законосъобразно разследване,

до днес НЕ САМО не съм получил абсолютно никакво НАКАЗАТЕЛНО И РЕПАРАТОРНО правосъдие,

НО ПОЧТИ В 95% ОТ СЛУЧАИТЕ ДОРИ ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО;

един от най-последните изключително драстични случаи е

на 21 юни 2010 г., когато посред бял ден, около 15 часа, две очевидно професионално обучени лица ме нападнаха точно до Съдебната палата в София,

при което с категорично демонстративна цел направиха това точно пред охранителните видеокамери на Съдебната палата,

с един-единствен удар със железен предмет (нунчаку – nunchaku) счупиха рамото ми на пет парчета,

и въпреки че и Прокуратурата, и МВР са надлежно сезирани,

въпреки че е ноторно известен фактът

(съобщен както в Парламента, така и в медиите от няколко високопоставени лица от специалните служби),

че в подчинената на Премиера и на Президента силова система на държавната власт съществува отряд за мокри поръчки, и че не само този отряд, но и други отдели на специалните служби действуват, като камуфлират операциите си като действия на улични банди,

до днес - вече повече от ОСЕМ месеци –

ПРОКУРАТУРАТА НЕ САМО НЕ Е ПРЕДПРИЕЛА АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПОКУШЕНИЕТО,

НЕ САМО ДОРИ НЕ МИ Е ОТГОВОРИЛА ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОИТЕ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ,

НО И ПО НЕЙНО (НА ПРОКУРАТУРАТА) РАЗПОРЕЖДАНЕ СА НАПРАВЕНИ НЯКОЛКО ЗЛОВЕЩИ ОФИЦИАЛНИ ОПИТИ ЗА ТАКАВА ЗЛОУПОТРЕБА С ПРАВОСЪДИЕ,

КАКВАТО ДОРИ И КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПРОКУРАТУРА НЕ СИ БЕ ПОЗВОЛЯВАЛА И НЕ БЕ ПОСМЯЛА ДА СЕ ОПИТА ДА НАПРАВИ СПРЯМО МЕН.

Покушението от 21 юни 2010 г. обаче ми дава основание да считам

НЕ САМО че целта е била да ме ударят по главата и да ме убият, и че съм оцелял по силата на случайността (и реакцията ми на бивш спортист),

НО И ЧЕ ЕДИНСТВЕНАТА ПРИЧИНА ЗА ПОКУШЕНИЕТО Е ИМЕННО МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ,

НАСОЧЕНА КЪМ ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ

ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА И НА ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКАТА ПАРАВОЕННА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКА БЪЛГАРСКА „ДЪРЖАВНА“ ВЛАСТ.

*************

Трето предварително уточнение:

Въпреки така посочената ОРГАНИЗИРАНА И ОБЕЗПЕЧЕНА ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ТЕРОРИСТИЧНА СИТУАЦИЯ,

днес аз ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ЗАВЕЖДАМ ДЕЛА КАКТО ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРОКУРОРСКИ И СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ,

ТАКА И ПРЕД СЪДА В СТРАЗБУРГ

(книжни и електронни копия от които предоставям на редица западни посолства и медии) -

естествено, съвсем не защото разчитам на тези институции -

А ЗАЩОТО СЧИТАМ, че все пак има смисъл всичко това да бъде надлежно документирано,

и ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО въпреки ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО-СЪУЧАСТНИЧЕСКАТА ВОЛЯ (РОЛЯ) НА НЯКОИ ВИСОКОПОСТАВЕНИ КОРУМПИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ УПРАВЛЯВАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТИ И ИНСТИТУЦИИ (встъпващи като „демократични партньори” на престъпния български клан на руската Червена Мафия),

ПРАВОТО ЩЕ ИЗПЛУВА НА ПОВЪРНОСТТА, ТА МАКАР И КАТО УДАВНИК.

*************

Раздел ІІ:

Първо уточнение по съществото на Казуса

Приложено представям 27 (двадесет и седем) страници копия

от адресираните до и регистрирани при

Главния прокурор, Софийския градски прокурор и Пето районно полицейско управление на МВР

МОИ ШЕСТ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ,

датирани на 13 Декември 1998 г., 21 Юли 1999 г., 30 Юли 1999 г., 11 Октомври 2001 г., 28 Септември 2006 г. и 17 Януари 2007 г.,

ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С КОИТО – в брутално и престъпно нарушение на принципите и нормите на българското и на европейското право - ДОСЕГА НЕ СЪМ ПОЛУЧИЛ АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР.

Уточнявам, че непреклонно настоявам за отговор!

14 Март 2011 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар