2011-03-27

СОФИЙСКАТА ВОДА И ГЕНОЦИДЪТ НАД СОФИЯНЦИ-7

Address for letters:

Янко Н. Янков –

Гражданско лице – гражданин на Европейския съюз,

Председател на Партия Либерален конгрес,

Председател на Съюза на юристите-демократи,

Председател на УС на Базисния Институт

за Проучване и защита на човешките права

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

28 Март 2011 г.

Чрез: Софийска градска прокуратура,

прокурорска преписка № 529 / 201 г.

„прокурор“ В. Илиева

Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Чрез: Софийска градска прокуратура,

прокурорска преписка № 3592/2007 г.

„прокурор“ Моника Малинова

Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, 1000 София

Към:

Първата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 5484, 11.05.2006 г.;

Втората „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 5484, 02.08.2006 г.;

Третата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 05.03.2007 г.;

Четвъртата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 22.03.2007 г.;

Петата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 28.05.2007 г.;

Шестата „Жалба” по казуса „Софийска вода, вх. № 25707, 21.06.2007 г.;

Седмата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, вх. № 25707, 26.06.2007 г.;

Осмата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, препоръчано писмо, 11.08.2010 г;

Деветата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, препоръчано писмо, 12.08.2010 г;

Десетата „Жалба” по казуса „Софийска вода”, препоръчано писмо, (13) 14.08.2010 г;

Единадесета „Жалба” по казуса „Софийска вода”, вх. № 3592, 03.09.2010 г.;

Дванадесета „Жалба” по казуса „Софийска вода”, вх. № 3592, 21.12.2010 г.;

Тринадесета „Жалба” по казуса „Софийска вода”, вх. № 3592, 24.01.2011 г.;

До: Апелативна прокуратура

Гр. София

Ж А Л Б А

с искане за отмяна на актовете,

постановени по визираните две прокурорски преписки,

чрез които актове е извършена престъпна манипулация

с документацията по казуса „Софийска вода

*************

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – вж.: „Софийската вода и геноцидът над софиянци – 7“, http://iankov.blogspot.com/2011/03/7.html .

*************

Първо уточнение по съществото на казуса:

Получих по пощата копие от „Постановление за отказ от образуване на наказателно производство“, постановено от „прокурор“ В. Илиева, датирано на 17.03.2011 г. и регистрирано на 21.03.2011 г. по прокурорска преписка № 529/2011 г.

От текста на този юридически нелегитимен акт

(тъй като в противоречие на нормативните изисквания „прокурорътПЪРВО не е индивидуализирал пълните си имена, И ВТОРО, С ПРЕСТЪПЕН ПРЕДУМИСЪЛ не е указал на адресата (получателя) по изричен начин, че постановлението подлежи на обжалване)

става ясно, че преписката е била образувана ЧРЕЗ ПРЕСТЪПНО МАНИПУЛИРАНЕ С МАТЕРИАЛИТЕ ПО ПРОКУРОРСКА ПРЕПИСКА №3592 ОТ 2007 година.,

при което ноторно известната ченгеджийско-мафиотска хетера и наложница Моника Малинова

ПРИ ПРЕСТЪПЕН ПРЕДУМИСЪЛ И В ИНТЕРЕС НА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ от Мафията и от Специалните служби на държавата, СРЕЩУ КОИТО СЕ ИСКА ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ,

Е БИЛА ПРЕДПРИЕЛА ПРЕСТЪПНА АКЦИЯ НА „ОСАКАТЯВАНЕ“ на възложената й за решаване преписка,

ЧРЕЗ КОЯТО ПРЕСТЪПНА АКЦИЯ Е ОСЪЩЕСТВИЛА ОТДЕЛЯНЕ ОТ ПРЕПИСКАТА НА „ЖИЗНЕНО“ ВАЖНИ ЗА ПРАВИЛНОТО РЕШАВАНЕ НА КАЗУСА ПРОЦЕСУАЛНИ ДОКУМЕНТИ.

Става дума за това, че визираната изпълняваща прокурорска длъжност ченгеджийско-мафиотска слугиня

БЕЗ МОЕ ЗНАНИЕ И СЪГЛАСИЕ (като заинтересовано лице!!!) И ДОРИ БЕЗ ДА МЕ УВЕДОМИ ПО НАДЛЕЖНИЯ НАЧИН,

В ПЪЛНО ПРОТИВОРЕЧИЕ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ И БЪЛГАРСКИТЕ ПРАВНИ ПРИНЦИПИ И КОНКРЕТНИ ПРАВНИ ПРЕДПИСАНИЯ

Е ОТДЕЛИЛА ОТ ПРЕПИСКАТА МОЕТО НАДЛЕЖНО РЕГИСТРИРАНО НА 24 ЯНУАРИ 2011 Г. ПОРЕДНО (тринадесето!!!) аргументирано правно становище към ИСКАНЕТО МИ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА КАЗУСА,

като е постановила да бъде образувана друга, отделна, самостоятелна преписка, имаща друг и напълно самостоятелен предмет на разследване, който предмет на разследване, обаче, Е НЕОТДЕЛИМ ОТ ПЪРВИЯ И Е НЕРАЗРИВНО СВЪРЗАН С НЕГО.

С настоящето обжалвателно волеизявление се обръщам към Апелативната прокуратура - гр. София, като пледирам да бъдат отменени визираните прокурорски актове,

ДА БЪДЕ ВЪЗСТАНОВЕНА ЦЕЛОСТНОСТТА НА ПРОКУРОРСКАТА ПРЕПИСКА 3592 ОТ 2007 Г . И ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ЛЕГИТИМНО И ПЪЛНО (ЦЯЛОСТНО) ПРАВОСЪОБРАЗНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ВИЗИРАНИТЕ ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА.

28 Март 2011 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар