2011-03-13

НАСТОЯВАМ ЗА ОТГОВОРНОСТ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА СРЕЩУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА МОЕТО СЕМЕЙСТВО-4А

Address for letters:

Янко Николов Янков –

СЪПРУГ И ПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА

д-р Елка Петкова Янкова,

Магистър по стоматология и

Магистър по социална педагогика,

ж. к. „Дианабад”, блок 4, етаж 6, ап. 38, 1172 София

Ianko N. Iankov

Dianabad, Block 4, ap. 38, 1172 Sofia, Bulgaria

Web sites:

http://iankov.info

http://iankov.com

http://velyovski.blogspot.com

http://www.librarything.com/search_works.php?q=Ianko+Iankov

http://www.librarything.com/catalog/Nikolay41;

http://iankov.com/dl/biobibliografia.pdf ;

http://iankov.blogspot.com/2007/06/blog-post.html ;

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/blog-post_693.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://velyovski.blogspot.com/2009/02/18-42mes-livres-18-42my-books-18-42.html

http://vbox7.com/collection:708949

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%AF%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%28%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%29

================================================================

14 Март 2011 г.

До Борис Велчев –

внук и син на световно известни комунистически престъпници,

агент на комунистическата ДС (вербуван на хомосексуална основа),

ПРЕСТЪПЕН нискойерархичен

МАРИОНЕТЕН държавновластнически слуга на българския

ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим,

изпълняващ длъжността Главен прокурор на България,

бул. „Витоша” № 2, 1000 София

*************

Раздел І:

Първо предварително уточнение:

Подробна БИОГРАФИЧНА И АКТУАЛНА информация за мен можете да прочетете на английски, френски, немски и български език на посочените по-горе (в логото) електронни адреси.

На същите адреси можете да прочетете и настоящия текст – виж.: „Настоявам за ОТГОВОРНОСТ за престъпленията срещу членовете на моето семейство – 4A”, http://iankov.blogspot.com/2011/03/4.html .

*************

Второ предварително уточнение:

Изрично и пределно ясно уточнявам,

че копието от нотариално завереното пълномощно, дадено ми от съпругата ми, за да я представлявам, е приложено към настоящия текст.

Изрично и пределно ясно уточнявам,

ЧЕ ПРЕДИ ДА БЪДЕ НАДЛЕЖНО ДЕПОЗИРАН ПРЕД АДРЕСАТИТЕ,

НАСТОЯЩИЯТ ТЕКСТ Е ПРЕДОСТАВЕН НА РЕДИЦА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ПЕРСОНАЛНИ, български и чуждестранниq АДРЕСИ.

*************

Трето предварително уточнение:

Изрично, ясно и категорично уточнявам, че:

от 1975 г. до днес аз, членовете на семейството ми, най-близките ми фамилни роднини и ръководените от мен обществени организации

сме били обект на повече от СТО И ШЕСТДЕСЕТ (160) отделни, конкретни и прецизно документирани престъпления,

шест от които са със смъртен резултат,

извършени от функционери на класическата комунистическа и на неокомунистическата (посткомунистическата) българска ПАРАВОЕННА ченгеджийско-мафиотска „държавна“ власт;

от 1990 г. досега съм депозирал в офиса на Главния прокурор повече от 500 (петстотин) конкретни искания за разследване на тези престъпления

И ЗА НАЛАГАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ВИНОВНИТЕ,

но досега НЕ САМО не е било проведено нито едно законосъобразно разследване,

до днес НЕ САМО не съм получил абсолютно никакво НАКАЗАТЕЛНО И РЕПАРАТОРНО правосъдие,

НО ПОЧТИ В 95% ОТ СЛУЧАИТЕ ДОРИ ВЪОБЩЕ НЕ МИ Е ОТГОВОРЕНО;

един от най-последните изключително драстични случаи е

на 21 юни 2010 г., когато посред бял ден, около 15 часа, две очевидно професионално обучени лица ме нападнаха точно до Съдебната палата в София,

при което с категорично демонстративна цел направиха това точно пред охранителните видеокамери на Съдебната палата,

с един-единствен удар със железен предмет (нунчаку – nunchaku) счупиха рамото ми на пет парчета,

и въпреки че и Прокуратурата, и МВР са надлежно сезирани,

въпреки че е ноторно известен фактът

(съобщен както в Парламента, така и в медиите от няколко високопоставени лица от специалните служби),

че в подчинената на Премиера и на Президента силова система на държавната власт съществува отряд за „мокри поръчки“,

и че не само този отряд, но и други отдели на специалните служби действуват, като камуфлират операциите си като действия на улични банди,

до днес - вече повече от ОСЕМ месеци –

ПРОКУРАТУРАТА НЕ САМО НЕ Е ПРЕДПРИЕЛА АБСОЛЮТНО НИЩО ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ НА ПОКУШЕНИЕТО,

НЕ САМО ДОРИ НЕ МИ Е ОТГОВОРИЛА ПО СЪЩЕСТВОТО НА МОИТЕ ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ,

НО И ПО НЕЙНО (НА ПРОКУРАТУРАТА) РАЗПОРЕЖДАНЕ СА НАПРАВЕНИ НЯКОЛКО ЗЛОВЕЩИ ОФИЦИАЛНИ ОПИТИ ЗА ТАКАВА ЗЛОУПОТРЕБА С ПРАВОСЪДИЕ,

КАКВАТО ДОРИ И КОМУНИСТИЧЕСКАТА ПРОКУРАТУРА НЕ СИ БЕ ПОЗВОЛЯВАЛА И НЕ БЕ ПОСМЯЛА ДА СЕ ОПИТА ДА НАПРАВИ СПРЯМО МЕН.

Покушението от 21 юни 2010 г. обаче ми дава основание да считам

НЕ САМО че целта е била да ме ударят по главата и да ме убият, и че съм оцелял по силата на случайността (и реакцията ми на бивш спортист),

НО И ЧЕ ЕДИНСТВЕНАТА ПРИЧИНА ЗА ПОКУШЕНИЕТО Е ИМЕННО МОЯТА НЕПРЕКЛОННА СТРАТЕГИЯ,

НАСОЧЕНА КЪМ ТЪРСЕНЕ НА НАКАЗАТЕЛНА И РЕПАРАТОРНА ОТГОВОРНОСТ

ОТ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНИТЕ СЛУЖБИ, ПРОКУРАТУРИТЕ, СЪДИЛИЩАТА И ПРАВИТЕЛСТВАТА

НА КОМУНИСТИЧЕСКАТА И НА ПОСТКОМУНИСТИЧЕСКАТА

ПАРАВОЕННА ЧЕНГЕДЖИЙСКО-МАФИОТСКА БЪЛГАРСКА „ДЪРЖАВНА“ ВЛАСТ.

*************

Четвърто предварително уточнение:

Въпреки така посочената ОРГАНИЗИРАНА И ОБЕЗПЕЧЕНА ОТ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА ТЕРОРИСТИЧНА СИТУАЦИЯ,

днес аз ПРОДЪЛЖАВАМ ДА ЗАВЕЖДАМ ДЕЛА КАКТО ПРЕД БЪЛГАРСКИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ, ПРОКУРОРСКИ И СЪДЕБНИ ИНСТИТУЦИИ,

ТАКА И ПРЕД СЪДА В СТРАЗБУРГ

(книжни и електронни копия от които предоставям на редица западни посолства и медии) -

естествено, съвсем не защото разчитам на тези институции -

А ЗАЩОТО СЧИТАМ, че все пак има смисъл всичко това да бъде надлежно документирано,

и ЧЕ РАНО ИЛИ КЪСНО въпреки ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО-СЪУЧАСТНИЧЕСКАТА ВОЛЯ (РОЛЯ) НА НЯКОИ ВИСОКОПОСТАВЕНИ КОРУМПИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ УПРАВЛЯВАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ ЕЛИТИ И ИНСТИТУЦИИ (встъпващи като „демократични партньори” на престъпния български клан на руската Червена Мафия),

ПРАВОТО ЩЕ ИЗПЛУВА НА ПОВЪРНОСТТА, ТА МАКАР И КАТО УДАВНИК.

*************

Раздел ІІ:

Първо уточнение

по съществото на Казуса

Приложено представям 81 (осемдесет и една) страници копия

от адресираните до и регистрирани при

Заместник Министър-Председателя и Министър на вътрешните работи Цветан Г. Цветанов и

Министър-Председателя Бойко Борисов

ДЕСЕТ (10) ИСКАНИЯ ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ,

Датирани както следва:

писмо до Началника на Трето РУ на МВР от 18 Декември 2009 г.;

писмо до Министъра от 18 Декември 2009 г.;

писмо до Министъра от 05 Януари 2010 г.;

писмо до Министъра от 15 Февруари 2010 г.;

писмо до Министъра от 25 Март 2010 г.;

писмо до Министъра от 17 Май 2010 г.;

писмо до Министъра и до Премиера от 01 Юни 2010 г.;

писмо до Министъра и до Премиера от 13 Юли 2010 г.;

писмо до Министъра и до Премиера от 20 Декември 2010 г.

писмо до Министъра и до Премиера от 07 Март 2011 г.

ПО ПОВОД И ВЪВ ВРЪЗКА С КОИТО – в брутално и престъпно нарушение на принципите и нормите на българското и на европейското право - ДОСЕГА НЕ САМО НЕ Е ДАДЕН АБСОЛЮТНО НИКАКЪВ ОТГОВОР ПО СЪЩЕСТВОТО НА ИСКАНИЯТА,

НО И СА НАПРАВЕНИ СЕРИЯ ОТ ПРЕСТЪПНИ ПОСЕГАТЕЛСТВА

ВЪРХУ ПРИНЦИПИТЕ И НОРМИТЕ НА ПРАВОТО И

ВЪРХУ ПРАВАТА И ИНТЕРЕСИТЕ НА МОЯТА СЪПРУГА И УПЪЛНОМОЩИТЕЛ ПО НАСТОЯЩИЯ КАЗУС.

*************

Второ уточнение

по съществото на Казуса

Уточнявам, че текстът на моето официално искане за спазване на Правото, адресирано до Премиера и Министъра на вътрешните работи и датирано на 07 Март 2011 г. е

НАДЛЕЖНО ПРЕДОСТАВЕН НА РЕДИЦА ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ПЕРСОНАЛНИ, български и чуждестранни, АДРЕСИ и

освен това е публикуван на следния електронен адрес: „Настоявам Правителството и МВР да спрат да нарушават гарантираните от Европейския и Българския правов ред мои и на членовете на семейството ми права и интереси – 1”, http://iankov.blogspot.com/2011/03/1.html.

*************

Раздел ІІІ:

Първо заключително уточнение

Изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че по силата на професионалната си специализация познавам превъзходно механизмите на функционирането на българския посткомунистически политически режим,

който още през 1990-1991 г. публично съм започнал да характеризирам като ПАРАВОЕНЕН ченгеджийско-мафиотски политически режим.

Изрично и пределно ясно УТОЧНЯВАМ, че по силата на професионалната си специализация познавам превъзходно

всички публикувани в медиите биографични данни, факти и обстоятелства, свързани с всички високопоставени мафиотски, политически и държавновластнически актьори,

включително и свързани с Премиера Борисов и Министъра на вътрешните работи Цветанов.

Изрично и пределно ясно НАСТОЯВАМ,

ПРОКУРАТУРАТА ДА СПАЗИ СВОЕТО ИНСТИТУЦИОНАЛНО ФУНКЦИОНАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КАТО ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА И РАЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗНЕСЕНИТЕ ОТ МЕН ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРЯКО ЗАСЯГАЩИ

ПРЕСТЪПНИТЕ (СПОРЕД МЕН) ДЕЙСТВИЯ И БЕЗДЕЙСТВИЯ

НА ПРЕМИЕРА БОРИСОВ И НА МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ЦВЕТАНОВ.

Изрично и пределно ясно ОБРЪЩАМ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО:

Предвид на обстоятелството, че в случая става дума за пределно ясно и директно отправени обвинения лично срещу Премиера Борисов и Министъра на вътрешните работи Цветанов,

БИ БИЛО АБСОЛЮТНО НЕЛЕПО

КАКТО прилагането на обичайната практика проверката и разследването да бъдат възлагани на лица и институции, които са подчинени на Премиера и Министъра,

ТАКА И да бъдат прилагани трикове и процедури, имащи характера на шантаж върху мен и членовете на моето семейство (каквито трикове вече са били прилагане и са описани в изложенията до Премиера и Министъра).

14 Март 2011 г. Янко Н. Янков

Няма коментари:

Публикуване на коментар