2011-02-10

ПРОКУРАТУРАТА - МАЙКА ЗА ПРЕСТЪПНИЦИТЕ, МАЩЕХА ЗА СВЕСТНИТЕ

ПЛОВДИВСКА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

РОСЕН СТАНИМИРОВ - АДВОКАТ


До Градска Прокуратура, София

Относно: Постановление на СРП - прокурор К.Владимиров,

№6555/2011 г. относно жалба на проф.Янков

Г-н Градски прокурор,

Стана ми известно постановлението на районен прокурор относно посочената жалба.

Удивен съм как лице, което дори не изписва цялото си име (КОЕТО СПОРЕД МЕН Е ПРОЦЕСУАЛНО НАРУШЕНИЕ, защото например как да преценим трябва ли да му искаме отвод, ако не го знаем кой е), като районния прокурор К.Владимиров, с лека ръка е прекратило преписка, по която прокуратурата е следвало с особено внимание да обърне отношение.

Ако лицето си направи труда да прочете труда по психология на правото на професор Янков, може би щеше да разбере малко от историята на този човек, както и че това е един сериозен научен труд в областа на правото за рамките на една миниатюрна държава, каквато се явява нашата на фона на световната карта. Че да има хора , които виждат по далече, или които виждат, когато другите не виждат, е богатство за една държава. Не само учебникът е по-интересен от мнозинството учебници по право, но и ни учи, освен да бъдем юристи, как да бъдем и хора, които отстояват позициите си. Вероятно не ви е известно и какво положително впечатление, и дори най-значително, оказва този човек върху студентите по право, на които преподава.

Затова Ви предлагам да изпълнявате точно закона, като проверите случая. Ето това е случай, по който можете да направите нещо и който ще бъде оценен, където трябва.

ПП. Колкото се касае до самото постановление, което препраща професора към друго учреждение, мисля, че по голямо потвърждение за дебелата червена и ръководна линия (или да я наречем Пътеводна звезда или Тояга) не е нужно. С какво толкова ви засегна този човек?

ПП.Как вие, които сключихте споразумения с толкова престъпници и се разбрахте с тях, как не можахте да разберете думите на един български професор? С кого значи се разбирате?

Пловдив, 10.02.2011г. С неудовлетворение - Росен Станимиров


========================================================

4003 Пловдив, ул."Белград" №8, ет.1 +359 888 42 40 40 advocatbg@dir.bg

Няма коментари:

Публикуване на коментар